www.wimjongman.nl

(homepagina)


IDF Stafchef aan soldaten en commandanten

Beste IDF-soldaten en -commandanten,

De staat Israël is in oorlog en zal zegevieren!

Op zaterdagochtend 7 oktober 2023 begon de terreurorganisatie Hamas met een gruwelijke verrassingsaanval op de staat Israël. Ze proberen de soevereiniteit van Israël te destabiliseren door wrede en criminele acties uit te voeren. Dit is de elfde opeenvolgende dag dat de IDF de vijand vanuit de lucht, vanaf de grond en vanuit zee bestookt. We hebben vijandelijke infrastructuur, leiderschap en capaciteiten vernietigd en aanzienlijke schade aangericht. We zullen ze overal achtervolgen en pakken en met kracht aanvallen. We zijn vastbesloten en verenigd in onze missie om ons thuis te beschermen en zijn voorbereid op elke situatie aan elk front. Onze compromisloze verantwoordelijkheid is om de vijand te overweldigen en overal de veiligheid te herstellen.

IDF-soldaten,

We hebben harde klappen gekregen en we zijn verantwoordelijk, maar nu ligt het initiatief in onze handen.Ieder van jullie heeft een rol in de uitdagingen die voor ons liggen. De oorlog zal moeilijk en lang zijn en de IDF zal zegevieren.

De IDF zal zegevieren vanwege onze toewijding aan de missie, onze moed en kameraadschap. De IDF zal zegevieren omdat onze oorlog rechtvaardig is. De IDF zal zegevieren dankzij de kracht van de natie waar we deel van uitmaken. We zullen zegevieren dankzij onze capaciteiten en omdat we voor deze missie getraind hebben. We zullen zegevieren, en in alles wat we doen zullen we handelen volgens de geest en de waarden van de IDF. We zullen onze kameraden gedenken, soldaten, commandanten, veiligheidstroepen; de snellereactieteams en de burgers die dapper de vijand bestormden en moedig vochten en vele levens redden. Zij vochten en betaalden met hun leven, maar hun bloed werd niet tevergeefs in de grond opgenomen; zij zijn onze nalatenschap en wij zullen hun missie voortzetten.

Het Israëlische volk heeft al eerder ontberingen moeten doorstaan. De IDF was en is nog steeds de beschermer van de natie, en wij zijn een generatie strijders die een andere schakel zijn in de keten van generaties beschermers van het land. Onze kracht, vastberadenheid en eenheid zullen ook in dit hoofdstuk van de geschiedenis zegevieren.

De burgers van Israël vertrouwen op jullie.

Wees sterk en moedig,

De Chef van de Generale Staf
LIG Herzi Halevi 17/10/2023

‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’
Jozua‬ ‭1‬:‭9‬ ‭HSV‬‬

()