www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe je je beperkingen kunt gebruiken

Eitan Shishkoff - 27 april 2023

Mensen die hoortoestellen nodig hebben zijn oude mannen, toch? Nou, daar hoor ik nu ook bij. Om te kunnen volgen wat er gebeurt, ben ik afhankelijk van apparaten die aan mijn natuurlijke oren worden bevestigd. Ze moeten elke nacht worden opgeladen. Deze nieuwerwetse zijn zelfs instelbaar op mijn smartphone.

De onontkoombare conclusie is dat mijn eigen lichaam niet naar behoren functioneert zonder hulp van buitenaf. Het is vernederend om geconfronteerd te worden met je beperkingen. Toch ben ik dit gaan zien als een persoonlijke boodschap op het juiste moment. De Heer lijkt me te zeggen: "Je kunt er niet omheen. Je bent niet zelfvoorzienend. Nu wil ik voorzien in wat je ontbreekt. Vertrouw op Mij!"

Jacobs beperking

Onze voorvader Jacob ervoer deze waarheid met zoveel kracht dat ze hem opnieuw definieerde door zijn beperking en de gevolgen ervan. Op weg naar een "krachtmeting" met zijn broer Ezau, die gezworen had hem te doden, was Jakob "bang en bedroefd" (Genesis 32:7). Hij was geschrokken. Hij schreeuwde tot de God van zijn vader Isaak en grootvader Abraham en verklaarde dat hij de genade van de Heer niet waardig was, hoewel God beloofd had hem "goed te behandelen".

Zich de hele nacht verzettend, proberend een manier te vinden om zijn familie te redden, zelfs als Esau aanvalt, vindt Jakob zichzelf alleen worstelend met "een man". Misschien kunt u zich op dit punt inleven in de aartsvader. Ik wel. De dilemma's van het leven ontgaan me vaak. Ik heb geen opties meer.

Worstelen met zijn schepper

Vreemd genoeg wint de vreemdeling (die Jakob al snel identificeert als God zelf - "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht") de worstelwedstrijd niet. Zijn strategie? Hij raakt Jakob's heup aan, waardoor die uit de kom gaat. Game over, de man/engel wint. Maar Jakob is vastbesloten en laat hem niet gaan voordat hij gezegend is. Dit geeft aan dat onze "held" begrijpt dat hij worstelt met zijn Maker.

Op dit punt draait de kwestie om identiteit. God zegt: "je bent Ja'akov geweest (wat verschillend betekent "om de kwestie heen gaan/omzeilen/of hiel - aangezien hij de hiel van zijn broer greep toen hij nog in de baarmoeder zat"), maar nu ga je Jisraël zijn" (je hebt volhard/overwonnen/hebt macht als vorst bij God).

Vader van een ander volk

Als fysieke herinnering aan deze ingrijpende identiteitsverandering liep Jakob vanaf dat moment mank. Maar toen hij dat teken van zwakte omarmde, werd hij Israël, de vader van het Joodse volk. Wat een veelzeggend commentaar op het soort mensen dat Gods partners moeten zijn. Niet degenen die ernaar streven de eerste plaats in te nemen om alle anderen te verslaan, maar degenen die een verbond van vertrouwen met God zijn aangegaan en op Hem vertrouwen om onze gekozen bestemming te vervullen.

Door die ontmoeting kon Jakob zijn diep verontwaardigde broer onder ogen zien en de twee werden op dramatische wijze verzoend. Zijn angst veranderde in geloof. Zijn angst werd zekerheid dat God met hem was.

De mankheid? Dat werd Gods ingang. Ik begin mijn hoorapparaten op dezelfde manier te zien. Wat zijn uw beperkingen, en hoe wil Degene die u gemaakt heeft, uw beperkingen gebruiken als een constante herinnering aan zijn algenoegzaamheid en zijn geweldige bestemming voor uw leven?

Voel je je ontoereikend? Je bent in goed gezelschap. Mozes protesteerde: "Ik kan niet praten." Jeremia vond "Ik ben te jong." Paulus bekende: "Ik ben zwak." Ik heb me nooit één dag van mijn 30 jaar in Israël, toen ik in 1992 als niet-Hebreeuws sprekende immigrant aankwam, adequaat gevoeld. Toch gebruikte de Heer Mozes, Jeremia en Paulus. Hij heeft zelfs mij gebruikt. En Hij is goed in staat om zijn koninkrijk ook door jou heen te brengen.

Bron: How to Use Your Limitations