www.wimjongman.nl

(homepagina)


België wordt de eerste moslimstaat in Europa

Europa vertrapt de biologische en culturele wetten van geboorte, verval en dood van een beschaving, en viert zijn eigen euthanasie

Giulio Meotti - 2 mei 2023

()

Het onderzoek van de maandelijkse Causeur ondertekend door de moedige Céline Pina laat je een sprongetje maken, een rilling over de rug.

"De migratieakkoorden met Marokko en Turkije en de extreme welwillendheid tegenover de meest radicale moslimpopulaties voeden het politieke cliëntelisme van links in België", zegt Causeur. "Dit opent een demografische bom die van België de eerste moslimstaat van Europa kan maken. In België hebben de islamisten belangrijke steunpunten in de lokale politieke klasse, maar ook binnen de Commissie en het Europees Parlement. In mei 2021 benoemde Sarah Schlitz, Belgisch staatssecretaris voor gendergelijkheid en lid van de Groenen, een gesluierde vrouwelijke commissaris voor gendergelijkheid".

Misschien bedwelmd door haar succes geeft de nieuwe commissaris Ihsane Haouach haar spel al snel prijs: in een interview met Le Soir verklaart ze dat de opvatting van secularisme afhangt van de demografie.

"In islamistisch jargon, het kanaal van de Moslimbroederschap, betekent dit dat wanneer moslims in de meerderheid zijn, zij de scheidsrechters van het secularisme zullen zijn. Hun laatste onderneming op dit gebied was om de stad Brussel het gezicht te geven van een gesluierde vrouw, dicht bij de kringen van de Broederschap. Fatima Zibouh werd namelijk gekozen om de kandidatuur van Brussel voor de titel van culturele hoofdstad van Europa te ondersteunen. Deze vrouw, activiste van de Groenen en sterk gesteund door deze partij, richtte echter de vereniging Empowering Belgian Muslims op.

"Het is eenvoudig: democratie is demografie. De bevolking van Arabisch-moslimse origine is zeer talrijk in België, vooral in de Brusselse regio. Des te moeilijker omdat deze bevolking verrassend homogeen is qua afkomst. Het overgrote deel van de moslimbevolking in België (80 à 90 procent) is afkomstig van de bilaterale akkoorden die in 1964 met Marokko en Turkije werden gesloten. De Marokkanen vormen vandaag de grootste etnisch-culturele minderheid van het land. Deze Marokkaanse immigratie, voornamelijk afkomstig uit de Rif, staat sterk onder islamistische invloed.

"Maar aangezien België een integratiebeleid heeft ingevoerd dat het verkrijgen van de nationaliteit sterk vergemakkelijkt, is deze bevolking een electorale kwestie. Islamisten spelen handig in op politiek vriendjespolitiek. Ze kapitaliseren hun intrede in Belgische partijen en instellingen via hun beïnvloedingsstrategie bij de Europese Unie".

En nogmaals: "In 2020 bestond volgens Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, 67,7 procent van de Belgische bevolking uit Belgen van Belgische afkomst. Tien jaar geleden bedroeg het aandeel van de bevolking van Belgische origine 74,3. De daling is dus over enkele jaren aanzienlijk en zou moeten versnellen. Het aandeel van de moslims in de bevolking zal naar verwachting sterk toenemen. Zo zal België volgens het Pew Forum of Religion and Public Life in 2030 1,149 miljoen moslims tellen, een stijging van 80,96 procent ten opzichte van 2010 (bevolking geschat op 638.000). De demografische dynamiek werkt in het voordeel van deze bevolking.

"Ook moet worden opgemerkt dat de moslims, zeer ongelijk verdeeld over het grondgebied, vooral geconcentreerd zijn in de Brusselse regio. Volgens een studie uit 2016 zijn bepaalde wijken bijzonder bezet door de Arabisch-moslimbevolking (49,3 in Sint-Joost, 41,2 in Sint-Jans-Molenbeek, 38,5 in Schaarbeek...). Dit wordt de moslimgordel van Brussel genoemd.

"Uit een andere studie, gepubliceerd in 2020 door de Jean-Jaurèsstichting, blijkt dat de jongeren in Brussel als geheel open en tolerant zijn, maar dat de Arabisch-islamitische studenten het tegendeel van die tendens vertonen. Hoewel ze vooral links stemmen, uit cliëntelisme, verklaart 81 procent van hen zich religieus en geloven 38 dat de godsdienst voorrang heeft op het burgerlijk recht. In deze omstandigheden wordt het moeilijk om te zeggen dat de Grote Vervanging een fantasie is. In werkelijkheid is het de nachtmerrie van rechts en de droom van de islamisten die van België de eerste moslimstaat van Europa hopen te maken".

Tussen 2000 en 2010 zijn meer dan een miljoen migranten legaal België binnengekomen. Alleen al in de periode 2009-2011 konden 121.000 buitenlanders zich in België vestigen dankzij gezinshereniging, die goed is voor de helft van alle verblijfsvergunningen. Vandaag is 20 procent van de bevolking van Charleroi moslim. En Wallonië, de regio Charleroi, ging tussen 2007 en 2017 van 70 naar 140 moskeeën. Een verdubbeling in slechts tien jaar tijd.

Brusselse theaters zijn dit jaar bestempeld als "Ramadan vriendelijk." Wat is een "Ramadan-vriendelijk theater"? Misschien één waar het zich verzet tegen een bewerking van Aristophanes omdat die "beledigend is voor de islam" of Christopher Marlowe's Tamerlane omdat een exemplaar van de Koran wordt verbrand?

Een verhaal over de katholieke basisschool van Beringen in Vlaanderen is de afgelopen dagen naar buiten gekomen. "Meer dan 80 procent van de leerlingen is moslim." Ondertussen informeerde DH over de oproepen voor Charleroi: "Het was een engagement dat burgemeester Paul Magnette met zijn socialistisch-ecologische meerderheid was aangegaan bij het begin van zijn mandaat: garanderen dat een park, een tuin en een groene openbare ruimte toegankelijk zouden zijn voor alle inwoners. De gekozen optie is de afbraak van twee kerken."

Vandaag is 20 procent van de bevolking van Charleroi moslim. In Wallonië, de regio van Charleroi, is het aantal moskeeën tussen 2007 en 2017 verdubbeld.

Razika Adnani legt in het tijdschrift Marianne van deze week uit dat dit veroveringsproject werd geschetst door de Egyptische prediker Mohamed al-Ghazali (1917-1996), een van de invloedrijkste leden van de Moslimbroederschap: "Hij beschrijft het Westen als een verdorven en failliete wereld die alleen door de islam kan worden gered. Op pagina 16 van een boek van hem citeert hij de woorden van een Franse bekeerling tot de islam: "Ik stel me voor dat heel Frankrijk zich tot de islam bekeert! Wat zal er gebeuren? Je zult geen dronkaards meer op straat aantreffen, noch reclamespots over seksualiteit, noch variétéprogramma's. Kerken zullen veranderen in moskeeën nadat ze wit zijn geschilderd en winkels die varkensvlees verkopen zullen worden gesloten."

De Europese volkeren hebben de fundamentele biologische en culturele wetten die de geboorte, opkomst, achteruitgang en dood van een beschaving regelen met voeten getreden en hun eigen euthanasie gevierd. Voor velen van hen zal het "geneesmiddel" de sikkel zijn. Of zoals de voormalige Turkse premier Necmettin Erbakan, Erdogans mentor, zei in een toespraak in Ludwigsburg, Duitsland: "De Europeanen zijn ziek en wij zullen ze een medicijn geven. Heel Europa zal islamitisch worden".

Bron: Belgium will be the first Muslim state in Europe | ערוץ 7