www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bazuinen

Door Daymond Duck op: 16 september 2023

()

Het is mogelijk dat dit artikel geplaatst wordt op Rosj Hasjana (het feest van de Bazuinen), dus voelde ik me geroepen om een paar dingen te vermelden die de Bijbel zegt over Bazuinen.

Toen de Hebreeën in de woestijn rondtrokken, zei God tegen Mozes dat hij 2 bazuinen van zilver moest maken.

God zei tegen Mozes dat hij op de Bazuinen moest blazen:

 • Om het volk te laten verzamelen,
 • Om het volk te laten marcheren,
 • Om het volk een teken te geven in tijden van oorlog,
 • Om de feestdagen en offers aan te kondigen (Num. 10:1-10).

Hij vertelde Mozes welke feestdagen ze moesten houden, wanneer ze die moesten houden en waarom ze die moesten houden (Lev. 23).

BLAAS OP DE BAZUINEN OM TE VERZAMELEN

 • >God zei: "Wanneer zij daar op zullen blazen, zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen voor de deur van de tent der samenkomst" (Num. 10:3).
 • OP DE BAZUINEN BLAZEN OM TE MARCHEREN

  • God zei: "Maak u twee bazuinen van zilver . . . voor het optrekken van de kampen" (Num. 10:2).
  • Wanneer Mozes wilde dat de Joden naar een nieuwe locatie trokken, moesten ze beginne op te trekken op het geluid van een bazuin.

  BAZUINEN BLAZEN VOOR OORLOG

  • God zei: "Als gij ten strijde trekt . . blaas op de bazuinen en Ik zal u gedenken" (Num. 10:9).
  • Bij Jericho zei God tegen Jozua dat hij 6 dagen lang elke dag één keer om de stad heen moest lopen en dat de priesters op ramshoorns moesten blazen (shofars of Bazuinen; Josh. 6:1-27).
  • Hij vertelde hen om dit 7 keer te doen op de zevende dag, en op de zevende keer vielen de muren van Jericho.

  BAZUINEN BLAZEN VOOR FEESTEN EN OFFERS

  • God zei: "op de dag van uw blijdschap ... . zult gij met de bazuinen blazen over uw brandoffers en over de offers" (Num. 10:10).
  • Bazuinen werden geblazen om te laten zien dat de feestdagen en offers speciale dagen en gebeurtenissen waren, geen gewone dagen en gebeurtenissen.
  • Ze zijn speciaal omdat ze naar God en Jezus wijzen.

  BAZUINEN EN DE STEM VAN GOD

  • De Israëlieten hoorden de stem van de bazuin toen God neerdaalde om hen de Tien Geboden te geven op de berg Sinaï (Ex. 19:16).
  • Toen Johannes Jezus op het eiland Patmos zag, hoorde hij een stem als van een bazuin (Openb. 1:10).
  • Toen Johannes ten hemel werd geroepen, hoorde hij een stem als van een bazuin (Openb. 4:1).

  BAZUINEN ALS OVERLEDEN CHRISTENEN WORDEN OPGEWEKT

 • >Paulus zei: "De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in Christus zullen het eerst opstaan" (I Thess. 4:16).
 • EEN OUDTESTAMENTISCH BEELD VAN DE VERVOERING IN HET NIEUWE TESTAMENT

  • Mozes leidde de Joden naar de berg Sinaï (Ex. 19:1).
  • God vertelde Mozes dat Hij zou neerdalen in een dikke wolk om de mensen te ontmoeten (Ex. 19:9-11).
  • Jezus zal in de wolken neerdalen om Zijn volk te ontmoeten tijdens de Opname (I Thess. 4:16).
  • God wilde dat de Joden Zijn stem hoorden op de berg Sinaï (Ex. 19-9).
  • Jezus zal schreeuwen en Zijn volk zal Zijn stem horen bij de Opname (I Thess. 4:16).

  TERUG NAAR DE BERG SINAÏ (DRIE DAGEN LATER) SINAÏ (DRIE DAGEN LATER)

  • "Er waren donderslagen en bliksemschichten, en een dikke wolk op de berg, en de stem van de bazuin was buitengewoon luid" (Ex. 19:16).
  • "En Mozes bracht het volk uit het kamp om God te ontmoeten" (Ex. 19:17).
  • Bij de Opname zal de kerk worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten (I Thess. 4:17).

  DE LAATSTE BAZUIN OF GROTE EXPLOSIE

  • "De berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de HEERE er in vuur op neerdaalde; en de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde hevig. En toen de stem van de bazuin lang klonk en steeds luider werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem" (Ex. 19:18-19).
  • De laatste bazuinstoot was de langste en luidste.
  • Ik heb gelezen dat sommige religieuze Joden die laatste stoot de "laatste bazuin" of de "grote stoot" noemen.

  VERZAMELEN BIJ DE DEUR

  • Als de Bazuinen op een bepaalde manier werden geblazen in de woestijn, moesten de Joden zich verzamelen bij de deur van de tabernakel (Ex. 19:13).
  • Wanneer Jezus op de bazuin blaast, zal de Kerk zich verzamelen in de lucht en naar de deur van de hemel gaan (I Thess. 4:13-18; Opb. 4:1).

  (Meer: De feesten van Pesach, Ongezuurde Broden en Eerste Vruchten voorspelden het evangelie (de dood, begrafenis en opstanding van Jezus). Niet iedereen is het hiermee eens, maar veel profetieleerkrachten geloven dat de Pinkster- en Bazuinenfeesten het begin en einde van het Kerkelijk Tijdperk voorspellen, ook wel het begin en einde van het Genadetijdperk genoemd).

  Hier zijn enkele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat we de Opname naderen.

  Eén, met betrekking tot bazuinen: om de Joden te waarschuwen dat er iets vreselijks staat te gebeuren, zei God tegen de profeet Joël: "Blaas op de bazuin in Sion en sla alarm op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven: Want de dag des HEREN komt, want hij is nabij; een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de morgen die zich over de bergen uitspreidt: een groot volk en een sterke; een dergelijk volk is er nooit geweest en zal er ook niet meer zijn, tot in de jaren van vele geslachten" (Joël 2:1-2).

  De dag des Heren verwijst naar de Verdrukkingsperiode.

  Het blazen op de bazuin is om de aandacht van de mensen te trekken (om mensen te laten luisteren).

  Op 10 september 2023 blies Rabbi Yehuda Glick (van de Tempelberg) op de Olijfberg op een bazuin ter ere van God, de soevereine Schepper die de wereld in zes dagen schiep (de Koning aan wie iedereen op aarde verantwoording schuldig is).

  Glick was verontrust door het feit dat politieke overwegingen hem ervan weerhielden om op de Tempelberg op de bazuin te blazen, dus koos hij een plek die hem in staat stelde om te zien waar de Tempel ooit stond.

  (Mijn mening: Eén doel van de profetische tekenen die zich vandaag de dag in de wereld voordoen is om de wereld te waarschuwen dat de Verdrukkingsperiode nabij is. Ik veronderstel dat mensen kunnen debatteren of Glick die op een bazuin blaast op de Olijfberg een waarschuwing is of niet, maar het lijkt mij dat mensen moeten luisteren naar degenen die zeggen dat de Verdrukkingsperiode dichtbij is. Dit is niet de eerste keer dat religieuze Joden dit doen, maar het is niet ongebruikelijk dat God meerdere waarschuwingen geeft voordat Hij handelt).

  Twee, met betrekking tot vrede en veiligheid in het Midden-Oosten: op 6 september 2023 werd gemeld dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken:

  • Meer besprekingen heeft gevoerd met de Saoedi's over een defensieovereenkomst tussen de VS en Saoedi-Arabië (om Saoedi-Arabië te beschermen tegen Iran) die een vredesovereenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël zou omvatten.
  • Had meer besprekingen met Israël en beloofde dat de VS "beleid dat vrijheid, veiligheid en welvaart garandeert voor zowel Israëli's als Palestijnen" zal blijven steunen.

  (Opmerking: Een doorbraak lijkt niet aanstaande, maar de besprekingen raken in een stroomversnelling en er zijn verschillende berichten dat er al begin 2024 een overeenkomst zou kunnen komen. Ik voorspel het niet, maar het is mogelijk dat er een verklaring van vrede en veiligheid in de maak is).

  Drie, met betrekking tot de globalistische wens om de wereldbevolking te verminderen: op 6 september 2023 zei Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat Covid niet meer weg te denken is en dat we hulpmiddelen nodig hebben om het te bestrijden.

  Hoewel honderden hooggekwalificeerde artsen, wetenschappers en onderwijzers zeggen dat de prik mensen ziek maakt en laat sterven, dringt de WHO er nog steeds bij mensen op aan om zich te laten testen, zich te laten vaccineren (zelfs als ze er onlangs een hebben gekregen), een masker te dragen en sociale afstand te bewaren.

  De WHO is nog steeds op zoek naar de autoriteit om te beslissen wat een pandemie is, om er een uit te roepen en om iedereen op aarde te dwingen hun instructies op te volgen.

  (Opmerking: ik geloof dat abortus, homoseksualiteit en euthanasie deel uitmaken van het plan om de bevolking op aarde te verminderen. Open grenzen en de vrije stroom van drugs die miljoenen mensen doden kunnen er ook deel van uitmaken. Het ontzeggen van het gebruik van medicijnen die levens zouden kunnen redden - Ivermectine, Hydroxychloroquine, etc. - tijdens de Covid-crisis zou er deel van uit kunnen maken. Het verplaatsen van Covid-patiënten uit ziekenhuizen kan er deel van uitmaken. Kinderen in de V.S. zijn plotseling gestorven na een mRNA vaccinatie voor Covid en sommige mensen willen het nog steeds aan kinderen opdringen).

  Vier, met betrekking tot natuurrampen: op 9 september 2023 trof een krachtige aardbeving met een kracht van 6,8 (de krachtigste die Noord-Afrika in 120 jaar trof) Marokko, waarbij meer dan 1000 mensen omkwamen en veel gewonden en vermisten achterbleven.

  Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen nu reddingswerkers door het puin beginnen te graven.

  (Update: Op 12 september 2023 is het dodental opgelopen tot 2.900 en zijn er meer dan 5.500 gewonden).

  Vijf, met betrekking tot natuurrampen: op 10 september 2023 trof een mediterrane cycloon genaamd Daniel de kust van Libië.

  Op 12 september 2023 werden dammen vernield, hele wijken weggespoeld, meer dan 5.300 mensen gedood en meer dan 10.000 mensen vermist.

  Zes, met betrekking tot een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen: op 11 september 2023 werd gemeld dat orkaan Idalia, die Florida trof in augustus 2023, de 23e miljardenramp in de VS was dit jaar.

  Het vorige record van 22 werd verbroken met nog vier maanden te gaan.

  Zeven, wat betreft de mogelijkheid om alle aan- en verkopen te volgen: het is algemeen bekend dat de Amerikaanse overheid ieders mobiele telefoon kan lokaliseren.

  Op 4 oktober 2023, om 14:20 uur, is de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) van plan om een sms te sturen (de tweede keer dat ze dit doet) naar elke mobiele telefoon van consumenten in de VS.

  Het doel is om Amerika's Emergency Alert System (EAS) te testen, maar de mogelijkheid om elke mobiele telefoon in de VS op hetzelfde moment te bereiken is een duidelijk signaal dat de mogelijkheid om iedereen te volgen in ontwikkeling is.

  Acht, met betrekking tot een wereldregering en een wereldwijde ID: op 10 september 2023, tijdens een G-20 bijeenkomst in India, zei EU Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de toekomst van de wereld digitaal zal zijn, dus de wereld heeft nodig:

  • Internationale digitale ID-systemen.
  • Meer globalistische instellingen om grenzen en regels te stellen.
  • Wereldwijde digitale infrastructuren naar het voorbeeld van het coronavirus paspoortsysteem.

  Voor wat het waard is, de ongekozen antichrist zal voortkomen uit het herleefde Romeinse Rijk (de EU), en de huidige ongekozen president van de EU roept op tot meer wereldwijde wetten.

  Negen, met betrekking tot de Slag van Gog en Magog: na de rapportage dat Israël 27 Iraanse terreuraanvallen op Israël in 2023 heeft verhinderd, zei het hoofd van Israëls inlichtingendienst (10 sept. 2023):

  • "De tijd is gekomen om een prijs te eisen van Iran. Elk kwaad dat Israëliërs of Joden wordt aangedaan, op welke manier dan ook, en ik bedoel op welke manier dan ook, zowel via proxy's als via Iraniërs, zal een reactie uitlokken tegen de Iraniërs die de terroristen hebben gestuurd en de beleidsmakers die de terreureenheden toestemming hebben gegeven om de complotten uit te voeren, van onder tot boven. Ik meen wat ik zeg. De prijs zal diep in Iran worden geëist, in het hart van Teheran."

  Beide partijen uiten al jaren dreigementen, maar Iraanse proxies vallen nu aan in Israël en de IDF dreigt diep in Iran achter Iraanse leiders aan te gaan.

  Als Israël die dreiging uitvoert, kan de Slag van Gog en Magog losbarsten.

  FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

  Tot slot, ben je klaar voor de opname?

  Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.