www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ja - onze leiders hebben wratten - niets ongewoons voor onze Bijbelse ervaring

Zaterdag 9 september 2023

Wekelijks commentaar: Ja - onze leiders hebben wratten - niets ongewoons voor onze Bijbelse ervaring.

Dr. Aaron Lerner 9 september 2023

Wij Israëli's zijn bevoorrecht dat we deelnemen aan de langste ononderbroken periode van Joodse soevereiniteit sinds de Kinderen van Israël de Jordaan overstaken naar het Heilige Land.

We beleven inderdaad een nieuwe bladzijde van onze Bijbel.

Als we nadenken over onze leiders van vandaag, kunnen we ons voordeel doen door na te denken over ons bijbels leiderschap.

Onze Bijbel neemt geen blad voor de mond. We zien onze leiders met wratten en al.

Zelfs Mozes maakt fouten.

De wijze koning Salomo maakte rampzalige beoordelingsfouten.

Het is dus niet realistisch om te verwachten dat onze leiders perfect zijn.

Dat brengt me bij mijn favoriete Bijbelse koning David.

Hij had enorme beoordelingsfouten. Maar toen hij het verpestte, gaf hij niemand de schuld. Hij nam de volledige verantwoordelijkheid en deed zijn best om verder te gaan.

Ik zou boekdelen kunnen schrijven over eigenlijk elke Israëliër die betrokken is bij de de huidige crisis, van premier Netanyahu tot de leiders van de oppositie, president Herzog en rechter Esther Hayut van het Hooggerechtshof.

Ze hebben allemaal wratten.

Ze zijn allemaal menselijk.

Ik kan alleen maar vurig hopen dat deze dagen, nu de huidige crisis naar een mogelijk catastrofale climax, dat onze leiders ervoor kiezen om als David te zijn.

Bron: IMRA - Saturday, September 9, 2023 Weekly Commentary: Yes - Our Leaders Have Warts - Nothing Unusual For Our Bible Experience