www.wimjongman.nl

(homepagina)


Afvallige excursie: 'Pastor' zegt dat ze 'Gods aanwezigheid voelde' toen ze haar twee kinderen aborteerde

Door Terry James 15 augustus 2023

Goddeloosheid overspoelt deze generatie in Amerika en over de hele wereld, zoals we elke week proberen te documenteren in deze commentaren. Ons doel is om mensen bewust te maken van het feit dat de weg wordt vrijgemaakt voor de vervulling van Bijbelprofetieën volgens Gods Woord. Waarheid komt alleen uit de gedachten van een Heilige God en staat tegenover al het bedrog dat welig tiert terwijl de zeven jaren van de Verdrukking steeds dichterbij komen.

Jezus zei dat er tegen het einde van het tijdperk een tijd zou komen waarin bedriegers, die zelfs Zijn naam in hun verklaringen zouden gebruiken, ten tonele zouden verschijnen:

Lucas 21:8 KJV - "En Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat misleiden; want velen zullen in Mijn Naam komen, zeggende: Ik ben Christus; en de tijd nadert; gaat dan niet achter hen aan."

Er zou een tijd komen waarin bedriegers zouden zeggen dat hun geloofsbrieven van Hem kwamen, zei de Heer in feite. Hij waarschuwde Zijn luisteraars om zich niet te laten misleiden en te denken dat hun valse leer en valse profetie van Hem afkomstig waren. Op andere plaatsen zei Jezus dat al dit bedrog afkomstig was van de vader van de bedrieger, de duivel, die de "vader van de leugen" is.

Afgezien van de feitelijke verklaring dat er vele andere wegen naar verlossing zijn dan door Jezus Christus (zie Johannes 14:16), kan ik geen groter bedrog bedenken dan dat Amerika en de wereld vandaag de dag wordt opgedrongen dan de leugens die het kwaad van abortus in zich draagt. Deze praktijk vergiet het bloed van onschuldigen, één van de dingen waarvan God heeft verklaard dat Hij deze haat. Sinds het Roe v. Wade vonnis in 1973 zijn er in Amerika al zo'n vijfenzestig miljoen ongeboren kinderen in de baarmoeder van moeders vermoord - misschien zijn het er inmiddels wel zeventig miljoen.

De profetie van Jezus dat er bedriegers zouden zijn die beweren op Zijn aanwijzing te spreken en te handelen lijkt in het volgende verhaal duidelijk naar voren te komen:

Een vrouwelijke pastor die ook een Planned Parenthood adviseur is, hield een preek waarin ze zei dat ze "Gods aanwezigheid" voelde toen ze twee zwangerschappen aborteerde, en ze beschimpte Evangelicals voor hun "giftige theologie" over het onderwerp.

In een preek op 9 juli in The Community Church of Chapel Hill Unitarian Universalist in Chapel Hill, North Carolina, sprak ds. Rebecca Todd Peters openhartig over haar eigen ervaring met abortus en hoe ze de Schrift door die lens bekijkt.

Peters, die een roze stola droeg met het logo van Planned Parenthood, begon haar toespraak met het betreuren van de toestand van de pro-life evangelische beweging, met haar "pratende foetussen, agressieve bumperstickers en zoetgevooisde billboards die de Schrift citeren en Gods toorn aanroepen".

Peters, die ook professor is in religieuze studies en stichtend directeur van het Poverty and Social Justice Program aan de Elon University in North Carolina, verwees naar de onlangs aangenomen wet in de staat die de meeste abortussen na 12 weken verbiedt. Ze zei dat de goedkeuring van de wet een voorbeeld is van de evangelische cultuur die de politieke toon zet op het gebied van abortus.

"Wanneer het voornamelijk katholieken en evangelische christenen zijn die praten over God en geloof en abortus, dan bepalen zij het verhaal dat antikeuze christenen zo effectief hebben gevormd," zei ze...

Peters, die zich beroept op de taal van de dekolonisatie-ideologie, beweert verder dat dit verhaal "onze geest heeft gekoloniseerd, veel mensen heeft getraumatiseerd met deze giftige theologie en een cultuur van stigma en schaamte heeft gevormd die miljoenen vrouwen en mensen die een abortus hebben gehad het zwijgen heeft opgelegd, hun stem, hun verhalen en hun getuigenis uit de publieke sfeer heeft gewist"...

In een van de meer schokkende momenten van de preek, verwees Peters naar voorgeboren leven als een "zygote" en bekritiseerde het "anti-keus" standpunt dat het leven begint bij de conceptie.

Ze onthulde dat ze als moeder van twee kinderen eerder twee zwangerschappen had afgebroken.

"Ook ik voel dat ik op deze manier door God gekend ben, als een vrouw die twee kinderen heeft gebaard. Ik kan bevestigen dat ik voelde dat er iets heiligs gebeurde in mijn drachtige lichaam tijdens die zwangerschappen," zei Peters. "Ik kan ook bevestigen dat ik Gods aanwezigheid bij mij voelde toen ik de beslissing nam om twee zwangerschappen te beëindigen, en ik voelde geen schuld, geen schaamte, geen zonde."

Voor alle duidelijkheid, deze afschuwelijke theologie is niet het standpunt van de reguliere Presbyteriaanse Kerk. Dit komt van een uitloper van die denominatie die, net als een aantal andere denominaties de laatste tijd, lijdt onder wat ik een afvallige excursie vind. En die satanische inval was, geloof ik, onderdeel van de waarschuwing van de Heer Jezus. De bedriegers van de eindtijd verklaren dat hun theologie van God komt. Jezus is natuurlijk God, maar de godheid die dit denken inspireert, is niet van Hem maar van de vader van de leugen.

Terwijl je getuige bent van de toename van dit kwaad, wees er dan van verzekerd dat God spoedig zal oordelen over de goddeloosheid die zegt dat Hij het doden van ongeboren baby's goedkeurt. Ik ben er sterk van overtuigd dat de Heer Zijn uitspraak zal doen over wanneer het leven begint door elk kind - zelfs degenen die net verwekt zijn - van de aarde weg te nemen op dat moment van de Opname.

In plaats van degenen die onder deze misleiding lijden te veroordelen, willen we hen oproepen om Gods enige weg naar verlossing te accepteren. Zo kan de gevallen geest die de waarheid niet kan zien in de kwestie van abortus en alle andere zaken die tegen Gods wil ingaan, door een herboren en vernieuwde geest en geest de waarheid kennen van de ware Godheid in de hemel.

Hier is hoe je tot die verlossing kunt komen:

Romeinen 10:9-10 KJV - "Indien gij met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid."

Bron: Apostate Incursion: ‘Pastor’ Says She ‘Felt God’s Presence’ While Aborting Her Two Children | Harbingers Daily