www.wimjongman.nl

(homepagina)


Als het vertrouwen afneemt

Door Hal Lindsey op 24 juli

()

Stephen Covey, auteur van The 7 Habits of Highly Effective People, zei ooit: "Vertrouwen is de lijm van het leven. Het is het meest essentiële ingrediënt in effectieve communicatie. Het is het basisprincipe dat alle relaties in stand houdt."

Haal die lijm weg en alles valt uit elkaar. Ik moest daaraan denken toen FBI-directeur Christopher Wray een paar dagen geleden vragen beantwoordde op Capitol Hill. Van oudsher zijn de Republikeinen de partij van recht en orde. Maar hier waren ze, de FBI-directeur aan het ondervragen, en velen van hen leken maar weinig te geloven van wat de man te zeggen had.

Ondanks enkele uitgesproken meningen van mijzelf, is het niet mijn bedoeling om een kant te kiezen in die strijd. Maar ik wil wel dit zeggen. Vertrouwen is moeilijk te winnen en gemakkelijk te verliezen. Vertrouwen wordt gewonnen door ijver en integriteit. Het wordt gewonnen wanneer een persoon of instelling consequent de waarheid vertelt. Maar de lijm van vertrouwen verzwakt met elke leugen. Bij elke oneerlijke daad sterft er een stukje van.

Waarheid is de gemeenschappelijke basis die ons in staat stelt om samen dingen te bereiken. Als je naar de dokter gaat en je vertelt hem of haar de waarheid, dan kunnen jullie samen het probleem aan. Als je liegt, sta je er alleen voor.

Afnemend vertrouwen vernietigt niet alleen relaties tussen individuen, maar het vernietigt ook de effectiviteit van door God gegeven menselijke instellingen. Zelfs de ergste dictators werken hard om hun bevolking vertrouwen te geven. Een regering werkt niet zonder vertrouwen. En als we onze rechtbanken of de rechterlijke macht niet vertrouwen, wat hebben we dan nog? Wat moeten ouders doen als ze hun lokale schoolsystemen niet meer vertrouwen? Wat gebeurt er als zelfs medische instellingen beslissingen beginnen te nemen op basis van politieke overwegingen in plaats van de gezondheid van hun patiënten?

Jezus noemde Satan de vader van de leugen. Dat betekent dat Satan van nature wantrouwen zaait. Als een samenleving de vader van de leugen volgt, wordt ze minder vertrouwensvol en minder betrouwbaar. Mensen beginnen zich steeds paranoïde te voelen - alsof het gevaar om elke hoek op de loer ligt. Woede komt snel en gemakkelijk. Angst regeert.

Wat is de oplossing? Begin met God te vertrouwen. Dat betekent niet dat je alles moet vertrouwen wat je ooit iemand over God hebt horen zeggen. Maar vertrouw op Hem. Vertrouw op Zijn liefde. Vertrouw erop dat Zijn wegen altijd het beste zijn, zelfs als je het niet begrijpt.

Kijk eens naar deze drie Schriftteksten. Numeri 23:19 zegt: "God is geen mens, dat Hij liegt". Titus 1:2 zegt: "God... kan niet liegen." Hebreeën 6:18 zegt: "Het is onmogelijk dat God liegt".

Wanneer je samenleving uit elkaar valt of je persoonlijke leven voelt alsof het uit elkaar valt, vertrouw dan op God. Volg Zijn instructies. Doe wat Hij zegt. Hij is almachtig, alwetend en Hij geeft meer om jou dan jij om jezelf.

Als je God vertrouwt, zal er iets wonderbaarlijks in je gebeuren. Je gaat meer op je hemelse Vader lijken, Degene die niet kan liegen. Je wordt meer en meer betrouwbaar. Het kan het begin zijn van een genezing die de hele wereld zal raken. Op zijn minst zal het je leven veranderen. Het zal je paranoia overwinnen, je woede bedaren en je angst verlichten.

Bron: Hal Lindsey