www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bereidt de aanval van Hamas op Israël zich voor op de vervulling van Bijbelprofetieën?

9 oktober 2023

Ik werd zaterdagochtend wakker en was geschokt toen ik de kop las: "Israël is in oorlog."

Dit is bijna de verjaardag van de laatste keer dat Israël officieel in oorlog was, in 1973, toen het werd aangevallen door Egypte, Syrië en anderen. Maar dit was een ander soort oorlog. Duizenden raketten vielen Israël vanuit meerdere richtingen aan. Hamas-schutters vielen binnen over land, zee en door de lucht en honderden mensen werden vermoord en ontvoerd. Ze gebruikten wat we zouden kunnen omschrijven als ISIS-achtige methoden.

Ze richtten zich specifiek op jonge vrouwen en kinderen. Ze vuurden massaal en lukraak raketten af op bevolkingscentra en infiltreerden steden en nederzettingen in de buurt van de grens met Gaza. Ze gingen van huis tot huis, van deur tot deur, op zoek naar jongeren en ouderen. Sommige vrouwen die ze in gijzeling namen, waren overlevenden van de Holocaust.

Als puntje bij paaltje komt, zal dit aantal tragisch genoeg alleen maar groter worden. Er zijn 700 doden en meer dan 2000 gewonden. Dit is zonder precedent, waardoor de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, zei dat ze nu in oorlog zijn.

Wie is Hamas? Het is een terroristische organisatie die wordt gefinancierd door Iran. Dat is geen geheim. Een PR-persoon van Hamas verklaarde zelfs dat dit door Iran werd gefinancierd. Dit is een vaststaand feit.

Iran heeft al lang verklaard dat hun doel is om Israël te vernietigen. Een Iraanse leider vierde de aanslagen met deze boodschap: "We zullen de Palestijnse strijders bijstaan totdat de bevrijding van Palestina en Jeruzalem is voltooid."

Iran heeft ook laten weten dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van een kernwapen. In het verleden hebben ze gedreigd om, in hun eigen woorden, Israël van de kaart te vegen.

Een leider van Iran zei: "Is het voor ons mogelijk om een wereld zonder Amerika en zionisme mee te maken? Maar je kunt maar beter weten dat deze slogan en dit doel absoluut haalbaar zijn en zeker bereikt kunnen worden. Dit regime dat Jeruzalem bezet, moet van de kaart worden geveegd."

Het is interessant hoe het altijd weer terugkomt op Jeruzalem.

De Bijbel voorspelde duizenden jaar geleden al dat de gebeurtenissen in de eindtijd om Jeruzalem zouden draaien. Niet in Irvine. Niet Los Angeles. Niet Moskou. Niet Parijs. Jeruzalem, deze kleine stad, dit kleine stukje land, zal een sleutelrol spelen in de gebeurtenissen van de laatste dagen. Het is het brandpunt van de gebeurtenissen in de eindtijd.

In Zacharia 12:2-3 zegt God: "Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van bedwelming voor alle volken rondom, wanneer zij in het beleg zullen zijn zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem. En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een zware steen voor alle volken; allen die zich daarmee belasten, zullen in stukken gehouwen worden, al zullen alle volken der aarde tegen haar vergaderd worden."

De ironie van dit alles is dat de regering Biden net 6 miljard dollar aan Iran heeft gegeven. Wat een slechte zet is het om geld te geven aan een land dat wereldwijd terrorisme sponsort.

Maar hier wordt het interessant voor studenten van Bijbelprofetieën. De Bijbel vertelt ons in de eindtijd dat Israël verstrooid en weer bijeengebracht zou worden. Dit is gebeurd. Je wilt het hebben over tekenen der tijden; het superteken van de laatste dagen, het teken dat de profetische klok doet tikken, is het weer bijeenbrengen van de natie Israël in haar thuisland.

Het gebeurde vlak na de Holocaust. Wie had ooit gedacht dat dit Joodse volk, dat 6 miljoen van zijn volk verloor aan de nazi's, zich op de een of andere manier weer zou verzamelen in zijn thuisland, maar het gebeurde tegen alle verwachtingen in. Op 14 mei 1948 werd Israël een natie. De Verenigde Staten waren de eerste natie die de staat Israël erkende.

In Ezechiël 37 en 38 spreekt de Bijbel over de herverzameling van Israël en vervolgens over een grote troepenmacht uit het noorden die haar aanvalt. Die macht wordt geïdentificeerd als geleid door Magog.

Wie is Magog? Niemand kan dat met absolute zekerheid zeggen. Maar veel bijbelstudenten en profetieleerkrachten geloven dat het het Rusland van vandaag is. Ik denk dat je daar een heel goede zaak voor kunt maken. Kijk op een kaart van het Midden-Oosten naar het noorden van Israël en je zult Rusland vinden.

Waarom zou Rusland ooit Israël willen binnenvallen? Nou, de Bijbel zegt nog iets over Magog: een van de bondgenoten die met haar zullen optrekken is Perzië, de oude naam voor het huidige Iran.

De Bijbel voorspelde dit duizenden jaren geleden. Pas recentelijk hebben de Iraniërs en de Russen een speciale band ontwikkeld. Niet één keer in de afgelopen 2500 jaar is Rusland een militaire alliantie aangegaan met Iran, maar ze hebben nu een miljardenakkoord getekend voor de verkoop van raketten en de Iraniërs hebben de Russen geholpen door hen te voorzien van bewapende drones om te gebruiken in de oorlog in Oekraïne.

Hoe stop je zoiets als wat er in Israël gebeurt? Sommige gijzelaars zijn vrouwen, kleine kinderen en soldaten. Het is erg lastig.

Laten we zeggen, omwille van een punt, als ze zouden besluiten Iran aan te vallen, specifiek vanwege hun financiering van deze aanval, wat zou dat dan opleveren? Het zou het conflict kunnen veroorzaken waarover we lezen in Ezechiël.

Ik zeg niet dat dit zal leiden tot het Ezechiël 38 scenario, maar ik zeg wel dat het heel interessant is. Als je 's ochtends opstaat en de kop "Rusland valt Israël aan" leest, maak dan je veiligheidsgordel vast.

Je ziet Bijbelprofetie vervuld worden tijdens je leven, in realtime, voor je ogen.

Wat moeten we doen in het licht van dit alles?

Heeft Jezus gezegd: "Als je ziet dat deze dingen beginnen te gebeuren, schrik dan want je bent dood in het water? Dat zei Hij niet. Jezus zei: "Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op en hef uw hoofden op, want uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Ik ga jullie vragen om samen met mij te bidden. De Bijbel vertelt ons om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden dat er een soort vrede komt. We willen bidden dat dit afschuwelijke terrorisme stopt en dat ze hun gijzelaars terugkrijgen. Maar zelfs dan zal dat niet de honderden levens vervangen die verloren gingen bij deze ongekende aanval.

Greg Laurie is evangelist, schrijver en de senior pastor van Harvest Riverside.

Bron: Is The Attack On Israel By Hamas, Setting Up For The Fulfillment Of Bible Prophecy? | Harbingers Daily