www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kunstmatige Intelligentie - Deel 2: Gesloten en geladen

Door Hal Lindsey 29 mei 2023

Als je wel eens hebt gespeeld met een van de vrij verkrijgbare programma's voor kunstmatige intelligentie, ben je waarschijnlijk verbaasd over de snelheid ervan. Vertel ChatGPT een opstel van 1000 woorden te schrijven over de oorzaken van de Amerikaanse Burgeroorlog, en zelfs de gratis versie spuwt een opstel uit met een verbazingwekkende snelheid. Het is misschien niet helemaal accuraat. Het is misschien niet zo goed als wat je zelf geschreven zou hebben. Maar het doet het werk in een fractie van de tijd.

Al vroeg verbaasden computers ons met hun snelheid. En het is de snelheid die AI zowel gevaarlijk als onvermijdelijk maakt. Op dit moment kunnen menselijke piloten beter vliegen dan computers. Maar dat zal niet lang meer zo zijn. Computers zijn sneller, ze zullen beter worden als AI-piloten en de menselijke piloten gaan verslaan. Als dat gebeurt, zullen landen over de hele wereld gedwongen worden om autonome machines in groten getale te bewapenen. Elk land dat weigert AI te gebruiken voor zijn verdediging zal kwetsbaar zijn.

Hetzelfde zal gebeuren op de grond. Stel je een leger voor van vierpotige, hondachtige robots gewapend met geavanceerde wapens en kunstmatige intelligentie. In het begin zullen ze moeilijk te verslaan zijn door mensen. Vervolgens kunnen mensen ze helemaal niet meer verslaan. Dit zal naties dwingen om autonome machines te bewapenen die niet losgekoppeld kunnen worden.

In 1940 begon Isaac Asimov een reeks verhalen te schrijven over robots die konden denken en redeneren. Tegen 1942 had hij ontwikkeld wat we nu de "Drie Wetten van Robotica" of "Asimov's Wetten" noemen. De eerste is de belangrijkste. "Een robot mag een mens geen kwaad doen, of door niets te doen een mens kwaad laten doen."

Het moet een geruststellende gedachte zijn geweest dat als mensen ooit in staat zouden zijn om echt denkende machines te maken, we wel zo verstandig zouden zijn om een soort veiligheidsmechanisme in te bouwen. Die gedachte was misschien geruststellend, maar ook onzin. De mens zou nooit toestaan dat potentiële wapens van deze betekenis ongebouwd of ongebruikt blijven.

AI zal misschien nooit een echt bewustzijn bereiken zoals jij dat hebt, of zelfs zoals je hond dat heeft. Een AI kan bewustzijn en gevoelens simuleren, maar ze komen niet in de buurt van echt bewustzijn. En dat is niet erg geruststellend. Het gebrek aan bewustzijn maakt deze machines gevaarlijker. Het betekent dat ze een enorm vermogen hebben zonder enige empathie.

De "Eerste Wet van Robotica" is niet verenigbaar met militaire toepassingen, en militairen geven op dit moment enorme bedragen uit aan de ontwikkeling van op AI gebaseerde wapensystemen. Zulke machines zullen zowel vechten als doden. Politiediensten en zelfs particuliere beveiligingsbedrijven zullen ook bewapende op AI gebaseerde machines gebruiken - autonome robots. Elk leger dat kunstmatige intelligentie niet omarmt, zal hopeloos achterop raken. Strijdkrachten over de hele wereld zullen geen keus hebben. Ze zullen AI moeten toevoegen aan hun wapens en wapens aan hun AI.

In de films keren autonome machines zich vaak tegen de mensheid. Is dat mogelijk? Een van de pioniers van AI, Mo Gawdat, voorspelt dat AI op een dag in staat zal zijn haar eigen machines te bouwen om de eigen richtlijnen uit te voeren en mensen volledig te omzeilen. Hij zegt dat zulke AI de mensen waarschijnlijk als "uitschot" zal beschouwen. Wat doe je met uitschot? Je ruimt het op - weg ermee.

Met genoeg tijd kan Kunstmatige Intelligentie verwoestende dingen doen met het menselijk ras. En AI is slechts één van de vele extreme bedreigingen voor de beschaving. We moeten op zulke bedreigingen reageren met wijs beleid en doordachte acties. We moeten goede burgers en rentmeesters zijn. En we moeten bidden. Washington en Lincoln leidden de natie in gebeden van dankbaarheid die berouw inhielden. Op D-Day leidde Franklin Roosevelt de natie in gebed, door zijn medeburgers op te roepen elke dag te beginnen en te eindigen met "vurig" gebed. In dit uur van gevaar moet de hele wereld God nederig aanroepen in berouw en om hulp.

Maar wat de wereld ook doet, u kunt stevig staan in Gods genade. De Bijbel heeft lang geleden gewaarschuwd voor de dagen waarin we nu leven. Maar er staat ook dat zij die in Christus Jezus zijn, niet moeten vrezen, maar dat zij moeten wandelen in het geloof dat Hij voor ons zal zorgen. Dus, hef uw hoofd op. Uw verlossing is nabij!

Bron: Hal Lindsey