www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël-2023

Door Hal Lindsey 17 september 2023

Toen de Tweede Wereldoorlog nog woedde, dachten nadenkende mannen en vrouwen na over een radicaal heringerichte naoorlogse wereld die spoedig zou komen. Er was speciale aandacht voor de Joden in de wereld en een mogelijk thuisland voor hen.

In april 1943 legde een relatief onopvallende Amerikaanse senator uit Missouri een direct verband tussen dat probleem en de Verenigde Staten. "Vandaag - niet morgen - moeten we alles doen wat menselijkerwijs mogelijk is om een toevluchtsoord en een plaats van veiligheid te bieden voor iedereen die uit de handen van de nazi-slachters kan worden gegrepen." Hij voegde eraan toe: "Dit is geen Joods probleem. Het is een Amerikaans probleem - en we moeten en zullen het eerlijk en eervol tegemoet treden."

Twee jaar later zou die senator - Harry S. Truman - het roer overnemen als president van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap werd gekenmerkt door belangrijke gebeurtenissen en beslissingen. Deze omvatten het einde van de Tweede Wereldoorlog, na het enige gebruik van atoomwapens in de geschiedenis, de oprichting van de Verenigde Naties en het begin van de Koude Oorlog. Maar vanuit Bijbels perspectief had de grootste gebeurtenis te maken met zijn oude belofte om "een toevluchtsoord en plaats van veiligheid te bieden" voor het Joodse volk.

Jesaja 66:8 spreekt over een natie die op één dag geboren wordt. Achteraf kunnen we dat zien als een directe verwijzing naar de geboorte van het moderne Israël op 14 mei 1948. Life Magazine beschreef het als volgt. "In de volledig Joodse stad Tel Aviv beëindigde premier David Ben-Gurion bijna 2000 jaar Joods verlangen naar een thuisland met een grote vuistslag op de sprekerstafel. De naam van onze staat zal Israël zijn,' intoneerde hij, en een nieuwe natie was geboren."

Slechts elf minuten na de wedergeboorte van de natie werd president Harry Truman de eerste wereldleider die de natie officieel erkende. Truman zei later: "Ik had al vertrouwen in Israël voordat het werd opgericht. Ik wist dat het gebaseerd was op de liefde voor vrijheid, die sinds de dagen van Mozes de leidende ster van het Joodse volk is geweest."

Hiermee begon een buitengewone relatie tussen de Verenigde Staten en Israël. Niet toevallig brak voor de VS toen een tijdperk van welvaart aan dat zijn weerga in de wereldgeschiedenis niet kende. Toen God Abraham voor het eerst over het land vertelde, zei Hij ook in Genesis 12:3: "Wie u zegent, zal Ik zegenen; wie u vervloekt, zal Ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden."

Maar vandaag de dag trekken Republikeinen en Democraten de speciale relatie tussen Israël en de Verenigde Staten openlijk in twijfel. Sommigen zetten vraagtekens bij de Amerikaanse hulp aan Israël, omdat ze niet begrijpen dat Israël een strategische voorpost van de democratie in het Midden-Oosten is. Hulp voor Israël is hulp voor ons. In 1981 vernietigde de Israëlische luchtmacht bijvoorbeeld een Iraakse kernreactor. In 1991 zouden Amerikaanse troepen op het slagveld tegenover Irak komen te staan. Door de tussenkomst van Israël tien jaar eerder werden de VS niet geconfronteerd met een nucleair Irak.

Deuteronomium 11:12 noemt Israël "een land waarvoor de HEER, uw God, zorgt; de ogen van de HEER, uw God, zijn er altijd op gericht".

Zacharia 2:8 zegt dat wie Israël aanraakt, Gods oogappel aanraakt. Het is cruciaal dat Amerikanen achter Israël blijven staan.

Bron: Hal Lindsey