www.wimjongman.nl

(homepagina)


God en Israël in oorlog

22 jan 2016

( )

Afbeelding van Jeff Jacobs via Pixabay

וַיְהִ֗י בְּשַׁלַּ֣ח פַּרְעֹה֮ אֶת-הָעָם֒ וְלֹא-נָחָ֣ם אֱלֹהִ֗ים דֶּ֚רֶךְ אֶ֣רֶץ פְּלִשְׁתִּ֔ים כִּ֥י קָר֖וֹב ה֑וּא כִּ֣י ׀ אָמַ֣ר אֱלֹהִ֗ים פֶּֽן-יִנָּחֵ֥ם הָעָ֛ם בִּרְאֹתָ֥ם מִלְחָמָ֖ה וְשָׁ֥בוּ מִצְרָֽיְמָה׃
Toen Farao nu het volk liet gaan, leidde Hasjem hen niet via het land van de Filistijnen, hoewel dat dichterbij was; want Hasjem zei: "Het volk kan van gedachten veranderen als ze oorlog zien, en terugkeren naar Egypte."
vai-HI b'-sha-LAKH par-OH et ha-AHM, v'-lo-na-KHAM e-lo-HEEM DE-rekh e-RETZ p'-lish-TIM, KEE ka-ROV HU, KEE a-MAR e-lo-HEEM pen-yi-NA-khem ha-AHM bir-o-TAM mil-kha-MAH, v'-sha-VU mitz-RA-y'-MAH
Exodus 13:17

De huidige oorlog met Hamas is een moeilijke oorlog. We moeten het opnemen tegen een vijand die het toppunt van kwaad is, moderne Amalekieten. Hoe zullen we in staat zijn om zo'n wrede en meedogenloze vijand te verslaan? Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in een analyse van de Torah portie Besjalach (Exodus 13:17-17), die eindigt met een beschrijving van de eerste oorlog tussen de Kinderen van Israël en de Amalekieten. In die oorlog, net als in de huidige oorlog, vielen de Amalekieten ons onverwachts aan en vochten ze onzedelijk. Maar net zoals we toen, met de hulp van God, als overwinnaars uit de strijd kwamen, zullen we ook deze huidige en hopelijk laatste strijd winnen!

Sondra Oster Baras schrijft het volgende in haar boek Shabbat Shalom over de Torah portie Beshalach (Exodus 13:17-17):

"De Torah portie van deze week begint met de Exodus van de Kinderen van Israël uit Egypte en eindigt met de oorlog tegen Amalek. En oorlog is een thema dat op een zeer interessante manier door de portie van deze week loopt. De portie begint met een uitleg over de weg die gekozen werd om Egypte te verlaten:

"Toen Farao het volk liet gaan, leidde God hen niet via het land van de Filistijnen, hoewel dat dichtbij was. Want God zei: "Opdat het volk niet van gedachten verandert als het oorlog ziet en terugkeert naar Egypte." (Exodus 13:17)

Terwijl de kinderen van Israël de Rode Zee naderen, belooft God overwinning en verlossing met deze woorden:

"De Heer zal voor jullie strijden en jullie hoeven alleen maar stil te zijn" (14:14).

En inderdaad, God strijdt met de Egyptenaren terwijl de Kinderen van Israël toekijken. Het is inderdaad een wonderbaarlijke overwinning. De Rode Zee splijt en het hele kamp Israël kan er ongedeerd doorheen trekken. Net nadat ze de zee zijn overgestoken, keert het water terug naar zijn normale toestand en de Egyptenaren, het hele leger, gretig als ze zijn om de Israëlieten te achtervolgen, worden door de zee ingehaald en verdrinken.

De twee verzen die hierboven zijn geciteerd, omvatten twee verschillende soorten veldslagen - een fysieke strijd tussen naties en een wonderbaarlijke strijd die alleen door God wordt gevoerd, waarbij de krachten van de natuur worden ingezet om een vijand te verslaan terwijl sterfelijke mensen toekijken. God wist dat de natie Israël in haar vertrapte staat, met nog steeds een slavenmentaliteit, niet in staat zou zijn om een totale oorlog met de Filistijnen aan te kunnen. Het is duidelijk dat God aan Israëls zijde zou staan en hun overwinning zou verzekeren, maar de overwinning zou ook afhangen van de wil van de Israëlieten om te vechten en hun vermogen om strategieën te plannen en vol te houden totdat de vijand verslagen zou zijn. De kinderen van Israël waren niet klaar voor dit soort strijd toen ze Egypte verlieten en daarom voerde God zijn eigen persoonlijke strijd tegen de Egyptenaren.

( )

De zee splijten [Schilderij van Lidia Kozenitzky, beschikbaar op https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Effib]

Aan het einde van de portie lezen we echter over de aanval van de Amalekieten tegen de Israëlieten, terwijl ze nog zwak zijn en net bevrijd uit de slavernij. De Bijbel haalt uit naar de Amalekieten omdat ze het lef hadden om oorlog te voeren tegen Israël in zo'n kwetsbare periode en net nadat God zo duidelijk had laten zien dat Hij Israëls beschermer was. De kinderen van Israël krijgen het bevel om elk overblijfsel van Amalek te vernietigen zodra zij het Land binnenkomen. (Deuteronomium 25:17-19)

Maar de Kinderen van Israël strijden daadwerkelijk tegen Amalek en zij zegevieren. De strijd is interessant. Aan de ene kant is Jozua een generaal - hij vormt een leger en leidt de Israëlieten in de strijd. Aan de andere kant heft Mozes zijn handen op als een teken van geloof in God en van vertrouwen in Zijn bevrijding van Israël in deze strijd. De combinatie van een op geloof gebaseerd gebaar en daadwerkelijke gevechten wint het pleit en de Amalekieten worden verslagen. Want God heeft oorlog gevoerd tegen Amalek die het gewaagd heeft tegen Hem op te komen (17:16).

De transformatie van een natie van slaven die op wonderbaarlijke wijze van het Egyptische leger worden gered naar een natie van strijders die het tegen Amalek kunnen opnemen is verbazingwekkend, en het is de scheiding van de Rode Zee die feitelijk het toneel voor deze transformatie vormt. De kinderen van Israël waren getuige van Gods overwinning op hun voormalige meesters. Dit toonde niet alleen de macht van God, maar bracht ook de totale nederlaag teweeg van hen die hen als slaven hadden gehouden. Als gevolg daarvan zijn ze in staat om het proces te beginnen om hun slavenmentaliteit achter zich te laten.

Bovendien zingen ze het Lied van de Zee - het prachtige loflied op God dat Mozes en de kinderen van Israël zongen vlak na de nederlaag van de Egyptenaren. Misschien is het wel het lied zelf, die combinatie van krachtige woorden en muziek, dat fungeert als een catharsis voor de Kinderen van Israël, waardoor ze hun immense dankbaarheid jegens God kunnen uiten en tegelijkertijd het feit kunnen verinnerlijken dat God met hen is, dat God hen inderdaad zal beschermen tegen alle gevaren die in de toekomst op hen afkomen. En het is deze verinnerlijking van geloof en vertrouwen op God dat hen in staat stelt om Amalek te bestrijden."

Zoals Sondra Oster Baras uitlegt, is de reis van de Kinderen van Israël van slavernij naar vrijheid, zoals afgebeeld in de Torah portie van deze week, een bewijs van de transformerende kracht van geloof en vertrouwen op God. Hun ervaringen bij de Rode Zee, waar ze getuige waren van de goddelijke interventie die tot hun redding leidde, markeerden een scharniermoment in hun geschiedenis. Het toonde niet alleen Gods macht, maar bevrijdde hen ook van de ketenen van hun verleden, waardoor ze een weg voorwaarts konden inslaan met nieuwe kracht en een standvastig geloof, wat hen uiteindelijk in staat stelde om hun vijanden moedig en vastberaden tegemoet te treden.

Vandaag de dag zijn we opnieuw in conflict met hedendaagse Amalekieten. Toch is de blijvende boodschap van het Exodusverhaal dat geloof in een hogere macht en een standvastig vertrouwen in Gods leiding ons in staat kan stellen om zelfs de meest geduchte vijanden te confronteren en te overwinnen. Het herinnert ons eraan dat we op onze reis naar vrede en gerechtigheid weliswaar te maken kunnen krijgen met gevechten, maar dat het geloof in een betere toekomst en de veerkracht om daarvoor te vechten ons naar de overwinning kunnen leiden.

Laten we ons vertrouwen op God stellen en op Hem vertrouwen om ons te beschermen en ons te leiden in ons streven naar blijvende vrede. Net zoals we Amalek in het verleden hebben verslagen, met geloof als schild en vastberadenheid als zwaard, zullen we de Amalekieten van vandaag verslaan en een betere, vreedzamere toekomst inluiden.

Sondra Oster Baras is geboren en getogen in Cleveland, Ohio in een orthodox-joods gezin. Na het afronden van haar B.A. aan Barnard, behaalde ze haar J.D. aan de Columbia University's School of Law. Ze woont al heel lang in Samaria en in 1998 opende ze het Israëlische kantoor van de Christian Friends of Israeli Communities.

Bron: God and Israel at War - The Israel Bible