www.wimjongman.nl

(homepagina)


2023 - Wanneer is de opname? Kan het 9 AV zijn?

Door Tyler - 30 juni 2023

Oké familie, we moeten live zijn. Familie, het is goed om jullie te zien, het is goed om vanavond bij jullie te zijn.

Ik ben echt opgewonden en ik kijk ernaar uit om vanavond wat dingen met jullie te delen. Ik wil gewoon dat jullie weten dat jullie allereerst een duimpje omhoog moeten doen als jullie me kunnen horen in de chat, zodat ik weet dat alles goed gaat en dat we aan het werk zijn en dat jullie me kunnen horen.

Voordat ik begin, wil ik even zeggen dat er twee redenen zijn waarom de Heer op mijn hart heeft gelegd om video's te maken en ik doe al mijn video's volledig zonder betaling, gewoon als gehoorzaamheid aan de Heer.

Mijn kanaal is nooit te gelde gemaakt en om de een of andere reden is het dat ook niet. YouTube besluit nog steeds om ze volledig te bedelven onder advertenties en ik denk dat ze oprecht proberen om mensen ervan te weerhouden om de video's te bekijken, maar er zijn twee redenen waarom de Heer het op mijn hart heeft gelegd om video's te maken, en dat is om het lichaam van Christus te bemoedigen door te wijzen op Jezus Christus en om de verloren en ongelovige wereld te waarschuwen door hen te wijzen op Jezus Christus.

Ik hoop dat te doen in elke video zoals ik die vanavond maak, zoals jullie kunnen zien heb ik deze video "2023" als titel gegeven en ik heb een tekening die ik jullie wil laten zien en ik wil het met jullie hebben over mijn vorige video van een paar dagen geleden, maar ik heb ook veel nieuwe informatie om eraan toe te voegen, en ik heb het gevoel dat we hier meer over moeten praten, dus ik ben echt enthousiast om meer over dit onderwerp met jullie te praten, dus laten we er meteen mee beginnen.

Eerst wil ik het heel kort hebben over een aantal redenen waarom 2023 zo'n extreem interessant jaar is en ik ga het heel kort over hebben. Als je een diepgaandere uitleg wilt, kijk dan naar mijn vorige video en ik geloof dat die heet "Laten we het hebben over 2023 Opname hebben, ik ga er dieper op in die video.

Maar 2023 is heel interessant omdat we in dit 'venster' van de opname zitten van 2000 jaar voorwaarts, vanaf het kruis van Jezus Christus en als je zeven jaar teruggaat voor een zevenjarige verdrukking ergens rond die tijd. Ik geloof dus dat het heel logisch is volgens de Schrift om op zoek te gaan naar de opname.

Jezus berispte de Farizeeën toen hij de eerste keer kwam en hij zei: jullie de tijden moeten onderscheiden, jullie kunnen het weer wel onderscheiden, maar niet de tekenen van de tijd. Hij hield hen verantwoordelijk om te weten dat hij rond die tijd had moeten komen omdat ze Bijbelprofetieën hadden uit het boek Daniël en andere profeten uit het Oude Testament en ze hadden moeten weten over zijn eerste komst en wanneer ze moesten kijken. Jezus wil volgens mij ook dat wij de tijden onderscheiden en dit begrip van 2000 jaar vanaf het kruis volgens Hosea 6 en vele andere Bijbelse typologieën.

Ik bedoel vele en dat geeft je dan deze tweedaagse of tweeduizend jaar durende periode vanaf het kruis tot de tweede komst en dan ga je zeven jaar terug voor de tweede komst, ergens rond daar zou de Opname moeten zijn en vrijwel iedereen is het erover eens dat de datum van het kruis ergens tussen 30 en 33 na Christus, ergens in dat venster van vier jaar was het.

Persoonlijk neig ik naar een kruisiging in 30 na Christus en dat is een van de redenen. Als je 2000 jaar verder gaat vanaf 30 na Christus is het 2030 als je dan zeven jaar teruggaat kom je op 2023. Dus dat is een van de redenen waarom ik erg geïnteresseerd ben in 2023. Ik kan geen datum noemen, ik zeg niet dat het dit jaar moet zijn, maar ik zeg wel dat ik erg geïnteresseerd ben in dit jaar. Jezus sprak hierover in Matteüs 24. De generatie waarin de natie Israël opnieuw geboren wordt of begint te bloeien als de vijgenboom is de generatie, de laatste generatie van het tijdperk waarin we alle bijbelse profetieën zullen zien uitkomen.

Wij zijn die generatie, de natie Israël werd geboren op 14 mei 1948, sommigen zeggen dat ze pas in 1950 bladeren voortbracht en we zijn nu 75 of 73 jaar in de generatie van de vijgenboom, afhankelijk van hoe je het bekijkt, dus we zijn erg ver in die generatie. Nog een reden waarom deze tijd heel interessant is en ik heb meer video's gemaakt over de vijgenboom, die je gerust mag gaan bekijken en bestuderen als je dieper op dat onderwerp wilt ingaan. Ook is op dit moment de profetische convergentie, dat is gewoon Bijbelprofetie die uitkomt, buiten alle proporties en je kunt het letterlijk niet bijhouden.

En nog een reden waarom veel mensen die Bijbelprofetie bestuderen enorm opgewonden zijn, omdat we kunnen zien dat de dingen waarover de Schrift spreekt als zijnde gebeurd in de laatste dagen, nu gebeuren, recht voor ons in zijn profetische convergentie en het staat op de kaart. Dus dat is mijn overzicht van het jaar 2023 en waarom dat jaar interessant is, maar laat me nu de tekening met jullie doornemen en ik wil beginnen met het doornemen van deze tekening die voor mij buitengewoon interessant is over wat er gebeurt in 2023 en we gaan het hebben over deze tekening en we gaan het hebben over hoe de Schrift erbij zou kunnen aansluiten.

()

Dit is de tekening die ik onlangs heb gemaakt en die je kunt zien van links naar rechts, juni, juli, augustus en september. We zijn nu in juni, vandaag is het 26 juni 2023 en dus hebben we in juni natuurlijk de maand van de pride en die gaat natuurlijk door het dak, ik denk eerlijk gezegd dat dit de ergste maand ooit is geweest en ik wil jullie een paar dingen voorlezen over pride en ik wil jullie ook een paar foto's laten zien. Oké, want er zijn enkele artikelen die echt illustreren dat we zijn waar de Schrift het voorspelde.

We zijn in de dagen van het Lot. Er bestaat geen twijfel over dat we ons in de dagen van het Lot bevinden, waarover Jezus heeft geprofeteerd en die de situatie of omgeving zou zijn waarin de wereld zich zou bevinden op het moment dat de pre-trib-opname plaatsvindt en God zijn volk in veiligheid brengt en het Oordeel direct daarna komt. Dat is hoe de wereld eruit zou moeten zien, de dagen van Lot, dat is precies hoe het er nu uitziet en ik wil jullie een paar Schriftteksten voorlezen. Lucas 17:28-29 waarin Jezus zegt net zoals het was in de dagen van Lot dat ze aten, dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden, tot op de dag dat Lot uitging uit Sodom. Dat is het beeld van de pre-tribulatie opname. Lot wordt in veiligheid gebracht, de dag dat Lot uit Sodom verdween, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde hen allemaal. Het oordeel valt uit de hemel op de aarde in de vorm van vuur en zwavel en vernietigt de stad Sodom en als we het dan hebben over de dagen van Lot, dan denk ik dat een van de grootste tekenen van de eindtijd die we hebben.

De nabijheid van ons vertrek in de opname en ook van het oordeel dat daarna zal vallen, is dit dat we hebben van het verslag van Lot in Genesis 19, omdat Jezus zei dat het zal zijn als de dagen van het Lot. Dus laten we eens kijken wat het laatste is wat we zien in het verslag van Lot in de Bijbel vlak voordat hij wordt weggevoerd en het oordeel komt, laat me je Genesis 19:4-5 voorlezen.

Maar voordat ze gingen slapen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, jong en oud, het hele volk tot de laatste man het huis en ze riepen: "Lot, waar zijn de mannen die vannacht naar je toe zijn gekomen?" Sodomieten wilden de onschuldige bewoners van het huis van Lot verontreinigen en dat waren twee engelen die God had gestuurd om Lot eruit te halen, zij waren onschuldig en zij waren de bewoners van het huis van Lot, en de Sodomieten omsingelden het huis van Lot en eisten dat zij naar buiten werden gebracht zodat zij zich op hen konden uitleven.

()

Ik zal jullie laten zien wat er op dit moment in onze wereld gebeurt. Ik zal een paar foto's laten zien, ik begin met deze, dit is een artikel van Breitbart. Er staat dat naakte fietsers optreden voor kinderen tijdens de Seattle Pride Parade. Dit is walgelijk, dit is verkeerd, dit is ziek om te doen voor kinderen en het is allemaal in de geest van Sodom. De sodomieten, dat is waar de pride agenda wat deze mensen die deel uitmaken van de pride agenda die perversie is dezelfde perversie die de sodomieten waren betrokken, in dat is waar het woord sodomie vandaan komt en ik wil je nog een foto laten zien.

Oké, deze zal het echt duidelijk maken. Ik wil jullie nog een plaatje laten zien, nog een artikel over de agenda die ons nu omringt, waar ze om vragen. Er staat dat we voor jullie kinderen komen en ik ga de rest niet voorlezen, maar je kunt het zien in New York City. Drag-marcheerders scanderen een onheilspellende boodschap op het Pride-evenement.

Zie je wat hier gebeurt? Deze agenda omringt ons letterlijk, je wordt geschrapt en geëxcommuniceerd als je niet door de knieën gaat voor deze agenda, en wat roept de agenda op om de onschuldige bewoners het huis uit te krijgen en hun gang te gaan; dit is precies wat de Schrift zegt dat we moeten zoeken naar de dagen van het Lot. Dit is het laatste in het verslag van Lot, de Sodomieten die het huis omsingelen en hun zin willen krijgen met de onschuldigen in het huis. Dit gebeurt nu we in de dagen van Lot zijn, ze omringen ons en ze eisen hun zin te krijgen met de onschuldigen in het huis.

Dit is een teken dat we spoedig zullen worden weggenomen, net zoals Lot dat was en dat het oordeel spoedig zal vallen, het oordeel zal spoedig vallen vanuit de hemel. Dus nogmaals, ik wil deze tekening naar voren brengen, dit is waar we zijn in juni, we zijn in de dagen van Lot. Het is precies analoog aan wat Jezus zei dat we moesten zoeken. Laten we nu naar het volgende in deze tekening gaan en dat is de nieuwe wijn, negende Av komt Pinksteren en ja Pinksteren is echt in juli, het is in de zomer. De traditionele manier om Pinksteren op te zoeken op Google bijvoorbeeld, heeft het op de verkeerde plaats. De Joden vieren het in de lente en de kerk, de reguliere christelijke kerk, viert ten onrechte door traditie dat Pinksteren in de lente plaatsvond, en ze hebben dit van een verkeerd begrip van de Schrift in Handelingen.

Mensen nemen aan dat Pinksteren 50 dagen na Pesach plaatsvond, en ikzelf Barry Awe en Lou Vega en anderen hebben dit diepgaand in de Schrift bestudeerd en ik ben er duizend procent van overtuigd dat volgens de Schrift de tijd van Pinksteren, toen de Heilige Geest werkelijk werd uitgestort, niet in de lente was, niet op shabbu, het is later, het is in de zomer ten tijde van de nieuwe wijn. Als je het goedvindt, laat me hier een ander beeld naar voren brengen. Als je meer studie wilt doen en wilt begrijpen hoe je daaraan komt, moedig ik je aan om deze vier video's hier op mijn kanaal te bekijken. Ik zal ze allemaal hieronder linken. Er is de tarwe in de wijn, Sinaï Pinksteren zomer Opname en de nieuwe wijn Pinksteren die ik deed met Barry Awe. Dr. Barry Awe was te gast bij mij. Ga erheen en bekijk deze vier video's en verdiep je erin en dit zal je een veel duidelijker begrip geven. Luister, ik ben echt niet speciaal. God sprak niet tot mij en zei: hé Tyler, ik ga je iets vertellen dat niemand anders weet. Helemaal niet, ik ben een normaal, niet speciaal persoon zoals iedereen. Waar ik het hier over heb met Pinksteren als nieuwe wijn is altijd al in de Schrift geweest en het is alleen niet begrepen en ontzegeld tot deze laatste dagen.

De Schrift zegt in Daniël dat de boeken Daniël verzegeld worden tot de tijd van het einde. Er zullen bepaalde inzichten, bepaalde openbaringen over de Schrift zijn die pas in de laatste dagen worden onthuld of duidelijk worden en ik geloof echt dat dit inzicht dat Pinksteren, toen de Heilige Geest werd gegeven, de tijd van de nieuwe wijn is en dat het zelfs dezelfde dag is als de negende Av. Nogmaals, ik zou je willen aanmoedigen om die video's te bekijken om daar dieper op in te gaan, maar laat me het je gewoon heel in het kort geven en we zullen die tekening weer naar voren halen, en laat me je gewoon een paar korte interessante punten hier geven. Oké, ik geloof dat Pinksteren en de Schrift dit laten zien, ik haal dit niet uit extra bijbelse teksten, ik haal dit niet alleen uit iemands leer. Ik ben er volledig van overtuigd, en gebaseerd op een enorme hoeveelheid bewijs in de Schrift, dat Pinksteren samenviel met Nieuwe Wijn, dat de Heilige Geest werd uitgestort als wijn, dat de Schrift de Geest gelijkstelt aan wijn en dat hij werd uitgestort als wijn op de discipelen ten tijde van Nieuwe Wijn, wat de negende Av was.

Ik geloof en dit is een van de redenen waarom de spotters opstaan en Petrus beschuldigen nadat de Heilige Geest over hen was uitgestort. Ze beschuldigen Petrus ervan dronken te zijn van nieuwe wijn. En nieuwe wijn is alleen verkrijgbaar in een bepaalde tijd van het jaar. Bij nieuwe wijn rond de 9e Av, aan het einde van de tarweoogst, laat in de zomer. Oké, de negende Av trouwens, dat is ook de tijd van nieuwe wijn, wordt ook duidelijk begrepen door elke Jood die je vraagt, wat betekent de negende van Av hierboven voor jou, de negende van Av is wanneer ze hun Tempel verliezen.

Wat een ongelooflijk signaal zou dat zijn en dit is hardop denken, ik zeg niet van, zo zegt de Heer. Ik beweer niet dat het zo zal gebeuren. Ik denk en overweeg het. Wat als de kerk, de Tempel van de Heer, - de Bijbel zegt: weet je niet dat je de Tempel van de Heer bent - wat als wij, de Heilige Geest-vervulde kerk, verwijderd zouden worden op de negende Av. Wat een boodschap zou dat voor Israël zijn, dat ze de tempel gemist hebben, dat zij de inwonende, met de Heilige Geest gevulde tempel gemist hebben. De tempel werd weer van hen weggenomen op de negende Av. Ze verloren hun eerste tempel op de negende Av, ze verloren hun tweede tempel op de negende Av, dus dat is heel interessant.

Ruth en Boaz in het boek Ruth in het Oude Testament, dit is een zeer duidelijke profetische typologie van de niet-Joodse bruid die de kerk vertegenwoordigt, Ruth vertegenwoordigt de kerk, Boaz de Verlosser die Jezus vertegenwoordigt. Ruth trouwt met Boaz aan het einde van de tarweoogst, het is glashelder in het boek Ruth, aan het einde van de tarweoogst, de tijd van nieuwe wijn, en er staat zelfs dat Boaz wijn dronk op het moment dat Ruth aan zijn voeten kwam en ze die dag trouwden. Dus dat was de tijd van nieuwe wijn en dat is de verbintenis tussen Boaz en Ruth een beeld van de opname, het was in de tijd van nieuwe wijn.

Jezus zei dat dit het laatste is waar ik het over zal hebben met betrekking tot deze tijd van nieuwe wijn, maar Jezus zei dat hij niet opnieuw wijn zal drinken - en nogmaals, ik heb de gelofte van Nazareth in mijn laatste video besproken, ik moedig je aan om die te bekijken - maar hij zei dat Hij niet opnieuw wijn zal drinken totdat hij met ons die nieuw drinkt in het Koninkrijk. Het komt uit Matteüs 26:29. Hij zegt: Ik zeg jullie dat ik niet meer zal drinken van deze vrucht van de wijnstok tot die dag dat ik hem nieuw zal drinken met jullie in het Koninkrijk van mijn vader.

Dit is dus een belofte van onze Heer en redder dat hij nieuwe wijn met ons zal drinken als hij weer samen met ons is en mijn vraag is, wanneer is Jezus weer samen met ons? Hij zal de bruid van Christus, de kerk, krijgen, we zullen samen met hem zijn bij de opname en hij zegt dat hij op dat moment nieuwe wijn met ons zal drinken. Dat is heel erg interessant voor mij, dus om al deze redenen en nog veel meer, kijk ik naar de tijd van juli dit jaar, de nieuwe wijn, de negende van Av is in juli dit jaar het is toevallig 26 juli, die 7-26 is. Dat heeft een heleboel interessante connotaties. 726 is het Strong's nummer voor het woord harpazzo, wat de opname is. Zeven is het getal van voltooiing, volledige perfecte voltooiing. En 26 is het getal dat staat voor de naam van Jahweh, de naam van God. Dus dit zijn allemaal heel interessante dingen, ik beweer niet dat ik weet dat de opname op dat moment zal plaatsvinden, maar dit soort dingen maken me heel erg alert tijdens een zomerseizoen. Een zomeroogstseizoen voor een mogelijke opname.

We weten dat de Opname gaat plaatsvinden, maar ik ben extra waakzaam in deze tijd van nieuwe wijn om de redenen die ik net heb genoemd. Het is toen Ruth getrouwd was, en wat Jezus gaat drinken met ons, nieuwe wijn als hij weer bij ons is, dus dat is juli, laten we nu gaan kijken naar wat het is. terwijl dit weer hardop denken is. Ik weet niet of dit op deze manier gaat gebeuren, maar het zou kunnen. Ik geloof dat het zou kunnen, ik geloof dat het zou kunnen, ik geloof dat we deze dingen op zijn minst moeten overwegen, maar als de Opname zou plaatsvinden rond de nieuwe wijn, dan weten we dat er beproevingen en oordelen zouden moeten volgen, want dat is de typologie die God ons geeft.

()

Lot wordt weggehaald, zijn volk wordt in veiligheid gebracht en dan valt het oordeel, dus laten we het nu hebben over de Brics-top. Dit is het volgende dat je op de kaart ziet, de Brics top, die in augustus plaatsvindt. Wat is Brics? Brics is momenteel een alliantie van vijf leden en staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Dat is wat het acroniem Brics vormt. Dit is buitengewoon interessant en ik wil graag uitleggen waarom ik denk dat dit echt interessant is en kijken naar de timing, het komt na juli, de tijd van nieuwe wijn, oké?

Maar laat me een paar Schriftteksten voorlezen waarom dit uiterst interessant is en ik denk dat we dit Brics-gedoe goed in de gaten moeten houden. De Bijbel heeft het over tien koningen, een 10 koningen-alliantie die in stelling zal zijn tijdens het begin van de verdrukkingsperiode, de zevenjarige verdrukkingsperiode. En op dit moment bestaat Brics uit vijf leden. Maar ik ga je zo dadelijk een aantal zeer interessante dingen laten zien, en ik ga je een paar Schriftteksten voorlezen.

Openbaring 17 12. Er staat: en de tien horens die je zag zijn Tien Koningen die nog geen koninklijke macht hebben ontvangen, maar ze zullen gezag ontvangen als koningen voor één uur samen met het Beest de Antichrist. Oké, Tien Koningen zijn op hun plaats, ze hebben nog geen macht ontvangen, ze ontvangen niet meteen macht, maar dat zullen ze hebben voor een korte tijd. Een korte tijd, houd dat in gedachten, ze zullen eerst op hun plaats zijn. Dan zullen ze voor een korte tijd veel macht ontvangen en dan zullen ze hun macht aan de antichrist geven. De Bijbel zegt dat, laten we daar eens naar kijken (Openbaring 17:17). Want God heeft het in hun hart gelegd om zijn doel uit te voeren door eensgezind te zijn en hun koninklijke macht over te dragen aan het beest, de antichrist, totdat de woorden van God vervuld zijn.

Dus Gods wil is soeverein, Gods wil is boven alles natuurlijk, deze koningen denken niet dat ze dit doen in dienst van Jezus, ze doen het omdat ze erin geloven, en ze geloven dat ze macht zullen krijgen en er is hen beloofd, weet je, rijkdom en autoriteit en al deze dingen door de duivel, maar kijk hier eens duidelijk naar, er zullen tien koningen op hun plaats zitten, ze zullen niet meteen macht hebben. Ze zullen voor een korte tijd macht krijgen en dan zullen ze hun macht aan de antichrist geven en ze zullen allemaal één lijn trekken om dat te doen.

()

Tien Koningen, dus laat me jullie wat artikelen zien die volgens mij erg interessant zijn met betrekking tot Brics. Ik wil jullie aandacht vestigen op dit artikel hier, dit is van 18 juli 2022. Het zegt dat Brics-uitbreiding vijf nieuwe leden in 2023 na de aankondiging van Rusland dat Iran en Argentinië Brics-lidmaatschap biedingen de alliantie-voorzitter onthult dat Egypte Saoedi-Arabië en Turkije dezelfde plannen hebben. Dus reken maar uit, er zijn er al vijf en ze zijn op zoek, volgens dit artikel zijn er vier nieuwe landen die lid willen worden. Dit artikel had er drie, dit artikel had 17 nieuwe landen. Waarom vijf? Vijf plus vijf is tien. Vijf plus vijf is tien. Waarom, waarom vertellen ze ons specifiek dat er vijf nieuwe leden bij kunnen komen in 2023, waardoor het er tien worden.

()

Waarom, stel je gewoon zelf de vraag, laat ik je wat meer foto's laten zien. Laat ik jullie nog een foto laten zien en ook - ik moedig jullie aan om deze recente video te bekijken die Chad, Watchman on the Wall, heeft gemaakt genaamd The Brick Summit met wat zou kunnen leiden tot de opkomst van de Tien Koningen, Watchman on the wall 88 Channel. Ik moedig jullie aan om die video te gaan bekijken. Chad is een goede vriend van mij en hij heeft een geweldige, kernachtige samenvatting van dit onderwerp gemaakt. Dus ik moedig je aan om dat te gaan bekijken.

()

Ik zal je nog een paar artikelen laten zien. Kijk hier eens naar, dit is nog een afbeelding over de Brics die mogelijk in 2023 vijf nieuwe landen zal toevoegen en de Brics-valuta zal invoeren en dit artikel is van 20 mei 2023. Laten we het eens hebben over wat Brics doet. Brics is een multipolaire alliantie om een andere wereldorde tot stand te brengen en het neemt het specifiek op tegen de economische macht van de Amerikaanse dollar. Ze proberen de hegemonie of het gezag dat de Amerikaanse dollar over de wereld heeft, over te nemen en te vervangen. In wezen vertegenwoordigt Amerika de huidige wereldorde, en om een nieuwe wereldorde te hebben, moet je de huidige wereldorde afbreken zodat je een nieuwe wereldorde kunt hebben. Dat is precies waar deze wereld naartoe gaat. Ik zal je nog een paar artikelen laten zien, want dit is het verklaarde doel.

Wat laat dit hier zien? Dit is het verklaarde doel van de Brics-alliantie: de opkomst van de Brics, weer een nieuwe multipolaire internationale orde. Wat laat Openbaring 13 ons zien? Het laat ons zien dat er een nieuwe wereldorde op komst is met 10 koningen die de macht zullen hebben. Ze zullen het niet meteen hebben, maar ze moeten eerst op hun plaats komen en ze zullen de macht een tijdje hebben en die dan aan de antichrist geven.

Hun verklaarde doel voor de Brics-alliantie is een nieuwe multipolaire internationale orde en ik zal jullie hier nog een artikel laten zien, ik ga dit artikel met jullie delen over de Brics-rol in de wereldwijde systemische overgang naar multipolariteit.

Dus laat me jullie een vraag stellen, de Schrift vertelt ons, zoals ik net aan jullie heb voorgelezen in het Boek Openbaring hoofdstuk 13:17, dat er een 10 koningen-verbond of -alliantie op zijn plaats zal zijn vroeg in het eerste deel van de verdrukking, en dat zij eerst op hun plaats zullen zijn, dan zullen ze de macht ontvangen en dan zullen ze die aan de antichrist geven. Klinkt een 10-koningenbond of -alliantie als een multipolaire wereldorde? Zo klinkt het precies. Dit is precies zoals het klinkt. Dus luister, ik denk het en niet zeg dat dit het zo moet zijn. Ik zeg niet met zekerheid dat dit de Tien Koningen zijn, maar wat ik wel zeg is dat we dit moeten overwegen, dat we hier goed op moeten letten. Het is een alliantie van vijf leden die een nieuwe wereldorde probeert te creëren en ze zijn op zoek om volgens hun openbare decoraties en openbare artikelen, er mogelijk nog vijf aan toe te voegen waardoor het er dit jaar 10 worden, in 2023, en nogmaals, dit gebeurt in augustus, direct na juli en vlak voor september.

()

Vlak voor een maand in feite, bijna precies, een maand voor september. Dus luister nogmaals, dit zijn dingen waarvan je denkt, hmm, ik weet het niet. Ik weet het niet of dit de Tien Koningen zijn, ik weet het niet zeker, maar ik zeg dat dit genoeg is om me er over op te winden en om me erg waakzaam te maken en ik denk dat we deze dingen echt moeten overwegen.

Oké, laten we het nu hebben over wat er in september komt en dit is echt geweldig. Wat er in september komt is letterlijk een bevestiging van een verbond voor zeven jaar en een internationale wereldwijde oproep tot vrede en het is in de herfst, het seizoen van de Herfstfeesten. Dus een maand na de mogelijke Top van Tien Koningen. Oké, waarom is dit belangrijk, waarom is dit buitengewoon interessant, waarom moeten we echt heel goed letten op deze ontwikkeling van wat er gaat gebeuren en waartoe wordt opgeroepen in september, en het wordt trouwens letterlijk geroepen, als op de laatste dag van het Bazuinenfeest in september. Dat is het wanneer deze top gepland is, dus laat me wat dingen met jullie doornemen, laat me jullie een paar foto's laten zien hierover, ik ga een kort soort overzicht geven van deze zeven jaar durende SDG-top, wat duurzame ontwikkelingsdoelen zijn.

( )

Dat is voor de agenda 2030. Dat is hun einddatum, dat is de datum waar ze op mikken, dus laat me een aantal van deze dingen nog eens met jullie doornemen. Ik heb hier al wat over gezegd in mijn vorige video, maar we moeten het nog een keer doen omdat we hier meer informatie gaan toevoegen, dus luister. Kijk, ze zijn letterlijk de VN. Dit zijn de Verenigde Naties die oproepen tot zeven jaar van versnelde transformatieve actie om de SDG-doelen, om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Ze roepen op tot een zevenjarige hernieuwde toezegging en een versterking van hun 'Verbond met vele naties'. Het zijn er 180. Ik denk dat het er veel zijn. Ze roepen op tot een nieuwe toezegging, een versterking van een verbond met velen en het is zeven jaar.

()

Dat is te ongelooflijk om niet heel goed op te letten, want dit lijkt heel erg op wat de Schrift beschrijft. Weet ik zeker dat dit het is? Nee, het zou kunnen, ja, het zou kunnen en ik zeg dat we het moeten overwegen. Laat me je nog een paar dingen laten zien, dit is waar de Secretaris-Generaal toe oproept met deze top, en dit is het officiële document van de VN-website en het zeg: "...ten eerste dring ik er bij staatshoofden en regeringen op aan om zich te committeren aan zeven jaar van versnelde duurzame en transformatieve actie, zowel nationaal als internationaal, om de belofte van de SDG waar te maken." En je kunt er hier een screenshot van zien en de rest later lezen. Maar dit is de officiële oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Even kijken, laat ik je dit laten zien, dit is het soort van het officiële logo of vaandel van deze SDG-top 2023. Let op de regenboogkleuren die volgens mij geen toeval zijn. Pride regenboogkleuren en kijk dan wat er staat, een oproep om "niemand achter te laten", gewoon hardop denkend hoe ironisch het zou zijn als iedereen op deze top is Left Behind.

()

Hoe ironisch zou dat zijn, een oproep om niemand achter te laten, wat als zij de Left Behind waren, zo noemen we de mensen die de opname missen. De Left Behind zou ongelooflijk ironisch zijn. Ik denk dat het misschien op een Bileamse manier van profetisch is, ik weet het niet, dus we moeten dit soort dingen overwegen. Even kijken of ik nog iets anders had over de SDG-top. Ik denk van wel, dus hier is nóg een plaatje, dit is weer de website van de Verenigde Naties en het laat deze top zien die ze gepland hebben, en kijk, kijk naar de datum: 18 en 19 september 2023.

()

Dus dat de 18e het feest van bazuinen is, de 15e tot en met de 17e september in een joodse dag de joodse dag begint op de avond ervoor dus de avond van de 17e is de 18e op een joodse dag, dus dat is de laatste dag van het feest van bazuinen dat deze SDG-top deze Agenda-2030-top die oproept tot een zeven jaar durende versterking van velen, het is gepland voor die tijd. Oké, dus laat me je een paar vragen stellen. Waarom heb je je ooit afgevraagd waarom de antichrist oproept of bevestigt of versterkt? Het woord gabar in het Hebreeuws betekent versterken of opnieuw bevestigen. Waarom bevestigt hij een verbond met velen voor zeven jaar? Waarom zeven jaar? Ik heb dat nooit begrepen, dat heeft me altijd in verwarring gebracht en laat me je de tekst voorlezen waar dit vandaan komt. Oké, dit is Daniël 9. In vers 27 staat: en hij, de antichrist, zal het verbond met velen bevestigen voor één week en dat is een week van jaren in Daniël 9. De engel heeft het erover dat dit weken zijn. De engel heeft het erover dat dit weken van jaren zijn, dus dit is een periode van zeven jaar. Zo zal hij het verbond met velen zeven jaar lang bevestigen, dat is wat er staat en dat heeft mij altijd in verwarring gebracht. Ik heb dat altijd gelezen en ik dacht altijd waarom zegt de antichrist tegen de wereld dat we een verbond van zeven jaar gaan sluiten? Wat is de reden, waarom er een einddatum is van 2030 en nu hebben ze een top en zeggen ze dat we een zevenjarige versterking en herbevestiging van dit Verbond nodig hebben, dat zou de reden kunnen zijn, omdat er een einddatum is, en het is dus een doel dat geprobeerd wordt te bereiken en ze verbinden zich eraan en dat is een ander belangrijk punt. Er staat dat hij het verbond zal bevestigen, dus je moet begrijpen dat dit betekent dat er al een afspraak, een verbond moet zijn over het doel van Agenda 2030 dat in 2015 begon.

Dus dit is een verbond dat al bestaat sinds 2015, en ze vragen nu om een herbevestiging, een bevestiging van dat convenant dat al zeven jaar bestaat, en de reden waarom ze vragen om een herbevestiging of bevestiging voor een periode van zeven jaar, is omdat er een einddatum 2030 is. Dus ik denk dat we op zijn minst moeten overwegen dat agenda 2030 de reden kan zijn waarom de antichrist een verbond met velen zal bevestigen voor zeven jaar, omdat ik geloof dat er een einddatum is en een doel waar ze naar streven en ik wilde ook enkele vragen behandelen die naar voren werden gebracht en die goede vragen waren na mijn laatste video, omdat mensen zeiden: hoeft dit verbond met velen niet alleen met Israël te zijn, of alleen specifiek over Israël te gaan? Dit volgens de Bijbel, en moet het hen ook niet de Derde Tempel garanderen?

Dus laat me nog een keer het hele vers Daniël 9:27 lezen en dan zal ik op een paar van die vragen ingaan. Dus Daniël 9:27 zegt; en hij, de antichrist, zal het verbond met velen bevestigen voor zeven jaar en in het midden van de week of in het midden van die periode van zeven jaar zal hij het offeren en het offeren doen ophouden voor de Israëlieten, de ceremoniële tempeloffers, hij zal er een eind aan maken en voor het verspreiden van gruwelen zal hij het eenzaam maken, zelfs tot de voleinding toe en die bepaling zal worden uitgegoten over de verwoesting, dus en hij zal gruwelen en vernietiging teweegbrengen tot de vastgestelde tijd van zijn vernietiging, die over hem is uitgegoten.

()

Oké, dus dat is wat het vers zegt, dus laten we hier wat vragen beantwoorden, is Israël erbij betrokken? Ja, maar nee, de Bijbel zegt niet dat het Verbond exclusief met Israël is. Nogmaals, dit is alles wat er staat, hij zal het 'verbond met velen' bevestigen voor zeven jaar met wie? Met velen. Niet exclusief met Israël, met velen. Oké, is Israël nu betrokken bij dit agenda 2030 doel? Ja, ze zijn erbij betrokken, ze maken er al deel van uit en ik zal je wat artikelen laten zien. Ik zal je eerst deze laten zien. Dit gaat over Israël dat zich committeert aan Agenda 2030. Dit is uit 2015. Toen de agenda begon, schreef de Jerusalem Post dat Israël zich had gecommitteerd aan de nieuwe VN-agenda voor duurzame ontwikkeling. Bovenaan de lijst staat het uitbannen van armoede in al zijn vormen, het uitbannen van honger, het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van klimaatverandering tegen 2030.

()

Israël heeft dit meteen in 2015 toegezegd. Ze zijn al betrokken bij deze Agenda 2030. Ik zal je nog een paar artikelen of bewijzen laten zien. Ik denk dat dit van de website van de Verenigde Naties komt, de SDG-rapportpagina. Hier zie je Israël, een OESO-lid, dat momenteel op plaats 48 staat in de SDG-index. Dit zijn de 17 doelen van de Agenda 2030 en hoe ze scoren op al die doelen. Dit komt van de VN-website. Ik zal je een andere laten zien, dit is ook een Israëlische instelling. Het heet de ISDG Israël duurzame ontwikkelingsdoelen zoals je kunt zien.

()

Daar staat dat dit een programma is dat in Israël is gelanceerd door het Joods Nationaal Fonds, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs met als doel de Israëlische jeugd in contact te brengen en te betrekken bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de agenda 2030 van de Verenigde Naties. Dus nogmaals, Israël is erbij betrokken, maar de Schrift zegt niet dat het verbond met velen uitsluitend over Israël of uitsluitend met Israël aangaat. Er staat er niet, dat is iets waarvan iemand het heeft aangenomen, iemand heeft er een boek over geschreven. Wat de Schrift zegt is dat het een Verbond met Velen is en dat het voor zeven jaar is en dat het een herbelofte is aan een verbond dat al bestaat.

Dus, nu het deel over de derde tempel, nee, dat vers zegt niet dat de derde tempel gegarandeerd zal worden aan Israël in het verbond met velen, het zegt niet dat dat iets is wat mensen hebben verondersteld waarover mensen hebben gespeculeerd, de Schrift zegt het niet, het zegt niet dat hen een derde tempel beloofd zal worden in het verbond en als je de belofte van een derde tempel niet ziet, dan is het niet in het verbond. De Schrift zegt dat niet, je zult dat vers niet in de Schrift vinden, dat is iets wat door veel mensen wordt aangenomen.

Ik wilde ook deze vraag beantwoorden hier, nee de Bijbel zegt niet dat de Antichrist bekend moet zijn voordat het Verbond wordt bevestigd, dus sommige mensen kijken naar wat hier gebeurt in de zevenjarige bevestiging van het Verbond door de V.N. in september en ze zeggen: nou dit is het niet, omdat we niet weten wie de Antichrist is. Moet de Antichrist echt degene zijn die het verbond bevestigt? Oké, hoe weet je dat de antichrist niet hier is? Hoe weet je dat hij niet op die top in september zal zijn?

Je weet het op dit moment niet, we weten niet wie de antichrist is, hij zou een van de mensen kunnen zijn die er al bij betrokken zijn. Hij kan achter de schermen zitten, iemand van wie we niets weten. De Schrift zegt niet dat de antichrist bekend moet zijn voordat het verbond wordt bevestigd, of voor de opname. De Schrift zegt dat niet, dus iedereen die aanneemt dat dit zevenjarig verbond dat in september komt, waarvan ik weer niet zeg dat dit het echt is, maar waarvan ik zeg dat het overeenkomt met wat de Schrift laat zien en dus moeten we er aandacht aan besteden. Je kunt niet zeggen dat dit het niet kan zijn omdat we niet weten wie de antichrist is en dat de antichrist er moet zijn. De Schrift zegt niet dat we zullen weten wie hij is vóór het Verbond of vóór de Opname en om daaraan toe te voegen zegt de Bijbel eigenlijk dat de Antichrist niet kan worden geopenbaard tot na de Opname.

Dus jij en ik zullen niet weten wie de antichrist is, we worden opgenomen, en de Bijbel zegt dat hij pas na de Opname kan worden geopenbaard. Laten we eens hardop denken, dus als we een Opname zouden zien op het moment van de nieuwe wijn en dan worden er tien koningen op hun plaats gezet die nog geen uiteindelijke autoriteit hebben. Maar dat zullen ze voor een korte tijd krijgen en dan een maand later na die Top van Tien Koningen wordt een zevenjarig Verbond met velen bevestigd - en trouwens ze roepen op die dag ook op tot Internationale Vrede, daar kom ik zo op - en als de Antichrist op dat moment zou worden geopenbaard, zou dat in overeenstemming zijn met wat de Schrift ons laat zien.

De Opname moet eerst plaatsvinden, we weten dat de Tien koningen op hun plaats zijn voordat de antichrist opstaat, maar ze zullen slechts een korte tijd op hun plaats zijn, ze zullen slechts macht hebben omdat ze eerst zonder macht op hun plaats zijn en ze zullen misschien macht krijgen omdat de wereld in een absoluut chaotische situatie is gestort, omdat miljoenen mensen zijn verdwenen en UFO's zijn opgedoken en dan zullen ze voor een korte tijd macht krijgen en dan zal de Antichrist worden geopenbaard wat het begin is van de zevenjarige tijdklok die dan gaat tikken, dat is dat hij een verbond met velen voor zeven jaar zal bevestigen.

Dus nogmaals, ik weet niet of dit het is, maar wat ik wel weet is dat wat we zien gebeuren overeenkomt met waar de Schrift over spreekt. Daarom geloof ik dat we het moeten overwegen, erover moeten bidden en naar de Heer moeten gaan. Ga naar het Woord, geloof me niet op mijn woord, ik stel niets, ik zeg laten we erover bidden, laten we erover nadenken, laten we ernaar kijken, en ik ben heel erg opgewonden door wat ik zie, heel erg opgewonden.

Dus laat me lezen waarom we dit weten. De antichrist kan pas na de Opname worden geopenbaard. 2 Tessalonicenzen 2:6-8; en u weet wat hem, de antichrist, nu weerhoudt, zodat hij, de antichrist, op zijn tijd geopenbaard kan worden, want het geheimenis der wetteloosheid is al aan het werk, alleen hij die het nu weerhoudt, zal dat doen totdat hij uit de weg is geruimd totdat de weerhouder uit de weg is geruimd en dan wordt de wetteloze geopenbaard. Dat is de antichrist, de wetteloze, dus de weerhouder moet opzij stappen, weggenomen worden en dan wordt de wetteloze, de antichrist geopenbaard, die de Heer zal doden met de adem van zijn mond en tot niets zal brengen door de verschijning van zijn komst.

Dat is het lot van de antichrist. Dat hij daar wordt genoemd, dus de beteugeling, is door de Heilige Geest, en door wie werkt de Heilige Geest in deze wereld, door de Heilige Geest gevulde Kerk. De Bijbel zegt: weet u niet dat u de tempel van de Heer bent? Efeziërs 1:13 zegt: toen u het evangelie hoorde, het woord van de waarheid, en geloofde dat u dat was, ontving u de beloofde Heilige Geest. Efeziërs 4:30 zegt: bedroef de Heilige Geest niet, waarvoor u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Wanneer worden onze lichamen verlost, dat is bij de opname, bij de opname wordt ook de remmende kracht van de Heilige Geest weggenomen, het woord van God zegt dat de poorten van de hel niet zullen zegevieren over de kerk.

We hebben macht en autoriteit gekregen over de duisternis en over de vijand, wanneer we worden weggenomen en de beperkende kracht wordt weggenomen. Dan staat er, na de opname, dat de antichrist zal worden geopenbaard en dat hij zal beginnen zijn leugenachtige tekenen en wonderen te doen. Als je verder leest in hoofdstuk 2 van 2Tessalonicenzen. Dus luister, we weten dat de antichrist pas na de opname kan worden geopenbaard, we weten dat de Tien Koningen eerst op hun plaats moeten zitten en dat ze in het begin niet echt veel macht zullen hebben. Maar ze zullen macht krijgen voor een zeer korte tijd en ze zullen het aan de antichrist geven die op het toneel zal komen en de zevenjarige klok zal starten door een verbond met velen te bevestigen voor zeven jaar en we weten dat ze zullen roepen op het moment van de opname op het moment dat de verdrukking begint. We weten dat ze moeten roepen om vrede, dus laat me je dit laten zien oké, laat me eerst lezen

1 Tessalonicenzen 5:2-4; dit is hoe we weten dat ze om vrede zouden moeten roepen, er staat want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer, dat is de verdrukkingsperiode, zal komen als een dief. Terwijl de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, zal plotselinge vernietiging over hen komen als weeënpijn - de Schrift spreekt altijd over de verdrukkingsperiode als weeënpijn - als weeënpijn over een zwangere vrouw en zij, de wereld die overrompeld is, zullen niet ontsnappen, maar jullie christelijke gelovige wedergeboren Heilige Geest-vervulde gelovigen, maar jullie zijn niet in duisternis broeders en zusters voor die dag om jullie te verrassen als een dief. Je zult niet verrast worden door die dag. De wereld zal zich totaal niet bewust zijn van het Oordeel dat over hen zal komen en zij zullen roepen om vrede en veiligheid, maar in plaats van vrede en veiligheid zal vernietiging over hen komen en zij zullen niet kunnen ontsnappen.

Maar we weten dat er een ontsnapping is, dat wat heeft Jezus ons laten zien in de dagen van Lot, in de typologie van Lot, in vele vele typologieën van het begin van de Schrift tot het einde. Gods volk wordt in veiligheid gebracht voordat het Oordeel valt en het Oordeel komt uit de hemel en de Aarde is beneden dus het Oordeel valt op de Aarde en Gods volk wordt eerst verwijderd, dus ze zullen niet ontsnappen. Wanneer is de Ontsnapping ? Vóórdat ze roepen, juist, voordat ze roepen om vrede en veiligheid. Dat is wanneer de ontsnapping verondersteld wordt te zijn vóór de roep om vrede en veiligheid. Ik hoop dat je het met me eens bent, dus laat ik je laten zien waar de V.N. om vraagt, letterlijk op hetzelfde moment dat dit verbond met velen wordt besproken en bevestigd voor zeven jaar. Dit is de website van de Verenigde Naties en daar staat Internationale Dag van de Vrede op 21 september.

()

21 september, dus je zegt dat dat na de SDG-top is, want de SDG-top is de 18e en 19e. We scrollen hier naar beneden en kijken wat er staat. Oké, hier staat 2023 markeert het middelpunt van de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de viering van de Internationale Dag van de Vrede in 2023 valt samen met de SDG-top op 18 en 19 september om de mijlpaal halverwege te markeren en ze roepen op tot vrede, dit is de internationale oproep tot vrede en nogmaals, je ziet de regenboogkleuren overal, je ziet de pride-beweging hier rechts duidelijk weergegeven, het is nu tijd om ons te verenigen en te handelen. De ingrediënten zijn letterlijk allemaal aanwezig, ze roepen op tot vrede, winnen bij deze zevenjarige herbevestiging van een verbond met velen in september de herfst en ze roepen op tot vrede op datzelfde moment.

()

Oké, dit is te veel om niet te overwegen en heel serieus te nemen. En ik wilde ingaan op waar ik het in mijn vorige video over had en hoe ik geloof dat Spreuken 16:18 profetisch spreekt over de zondeval. Oké, er is dus een reden waarom ik geloof dat de Schrift de dingen uitlegt zoals het doet. Het is profetisch en als je naar deze grafiek kijkt, kijk dan naar wat er in dit jaar gebeurt. De pride-beweging is nu door het dak gegaan, het zijn de dagen van Lot. Ik geloof dat het ons een teken geeft dat onze tijd kort is, dat we verwijderd moeten worden en dat het oordeel moet vallen en de Schrift laat zien dat het oordeel komt in de herfst, in juni is het toevallig zomer en dat is vóór het seizoen van de herfst en sommige mensen zeiden dat je gewoon de Engelse taal gebruikt en er te veel van maakt dat dit verbond met velen en de verdrukkingsperiode zouden kunnen beginnen in het seizoen van de herfst.Mensen die dat zeggen begrijpen mijn punt niet en daarom wilde ik dit verduidelijken. Dus Spreuken 16.18 zegt dat pride aan vernietiging vooraf gaat. Vers 18 zegt; hoogmoed gaat voor vernietiging, en een hoogmoedige geest voor de val.

Oké, dus hoe interessant is het dat we pride zien in de zomer en dan het 'verbond met velen' in de herfst. Ik geloof dat die schrifttekst over hoogmoed gaat vóór vernietiging van een hoogmoedige geest, voor de val die profetisch is, dat het dagen-van-Lot-teken met de pride vlak voor de vernietiging komt. Oké, en ik plak het niet zomaar aan elkaar omdat de herfst (fall) de naam van dat seizoen is. De Schrift laat ons zien dat oordeel en vernietiging de tijd van oordeel en vernietiging na de zomer komen en ik heb veel Schriftgedeelten doorgenomen die laten zien dat het oordeel na de zomer komt. Je kunt dit lezen in Jeremia, je kunt dit lezen in Micha, je kunt dit op vele plaatsen lezen.

Het oordeel komt na de zomer, wat is er na de zomer? Het herfstseizoen, dus waar komt het oordeel uit de hemel vandaan? Het valt op aarde, oordeel valt op aarde, daarom gaf God ons die analogie of die typologie van Sodom en Gomorra, vuur en zwavel vallen uit de hemel als oordeel over de wereld nadat Gods volk in veiligheid is gebracht. Het oordeel valt vanuit de hemel, dus ik geloof dat dit geschrift over de pride gaat voor vernietiging, en Heilige Geest voor een herfst profetisch is omdat de Schrift ons laat zien dat de tijd dat de verdrukking begint in de herfst.

Ik zeg je dat de Schrift laat zien dat er zoveel bijbelse typologie is die lijkt te wijzen op een opname in de zomer, met het huwelijk, en dan het oordeel na de zomer wat volgt op de zomer is het seizoen van de herfst. Het oordeel zou uit de hemel moeten vallen en naar beneden komen.

Ik geloof absoluut dat dit profetisch is en ik baseer het niet op het feit dat het seizoen fall wordt genoemd. Ik baseer het op het feit dat de Schrift het oordeel vanuit de hemel laat zien in het seizoen van de herfst. Dat is wat de Schrift ons laat zien en daarom geloof ik dat het profetisch is. Het toeval wil dat de Engelse naam voor dat seizoen herfst (fall) is en dat is waarschijnlijk al een aanwijzing, maar dat is niet waar ik me op baseer, als speculatie voor dat perspectief. Oké, dat wilde ik even duidelijk maken, dus laat me 1 Tessalonicenzen 5:2-11 lezen, laten we dit hele Schriftgedeelte doornemen. Hier staat: "Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, terwijl de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, en dan zal plotselinge vernietiging over hen komen zoals weeën over een zwangere vrouw komen en ze zullen niet ontsnappen.

Het gaat over de wereld die volledig verrast wordt en de verdrukkingsperiode die over hen komt en zij zullen niet ontsnappen. We weten dat de ontsnapping moet plaatsvinden voorafgaand aan de zondeval, precies voorafgaand aan wat komt voor het seizoen van het oordeel, de zomer, dat is precies wanneer de Schrift ons volgens mij laat zien om echt waakzaam te zijn voor een opname. We gaan verder; maar jullie, christelijke gelovigen, zijn niet in duisternis, broeders, voor die dag die jullie als een dief zal verrassen.

Het is niet de bedoeling dat je verrast wordt, het is de bedoeling dat je het ziet aankomen door de tekenen der tijden te onderscheiden, door de Schrift te volgen door Bijbelprofetie serieus te nemen. Vers 6: Laten we dan niet slapen - negeer deze dingen niet, steek je kop niet in het zand, laten we niet slapen zoals anderen, maar laten we wakker blijven en nuchter zijn. Wat betekent dat? Neem het serieus, houd je ogen open en neem dit serieus. Want wie slaapt, slaapt 's nachts en wie dronken wordt, is 's nachts dronken, maar omdat wij bij de dag horen, moeten wij nuchter zijn, het borstschild van geloof en liefde omdoen en als helm de hoop op redding. Want God heeft ons niet bestemd voor toorn. We worden niet verondersteld hier te zijn voor de tijd van toorn, die komt in de verdrukkingsperiode, we worden verondersteld verwijderd te zijn voordat het oordeel valt en het oordeel wordt verondersteld na de zomer te vallen in het seizoen van de zondeval volgens de Schrift. God heeft ons, de gelovigen, niet bestemd voor de toorn, maar om redding te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus, die we ontmoeten in de lucht bij de opname.

Jezus Christus die voor ons is gestorven zodat we, of we nu wakker zijn of slapen, met Hem kunnen leven. Moedig elkaar daarom aan en bouw elkaar op, net zoals jullie dat doen. En dat is wat we nu doen, we moedigen elkaar aan en bouwen elkaar op omdat we die dag zien naderen. Hebreeën 10:25 zegt: bemoedig elkaar en des te meer omdat jullie de dag zien naderen. We zijn kinderen van het licht en mogen niet verrast worden door deze dag die nadert. We moeten het zien naderen en we weten door het zien naderen van de verdrukkingsperiode dat de Opname de ontsnapping is die moet plaatsvinden voordat het Oordeel valt in het seizoen van de zondeval.

Dus als het Verbond - laat me dit nog een keer naar voren brengen, laten we het nog een keer samenvatten, oké? De Schrift laat ons zien dat het zal zijn als de dagen van Lot, dat is precies waar we nu zijn, we zijn in juni en we zien alle tekenen van de dagen van Lot, ze willen de onschuldigen in het huis, net als het scenario van Lot, dat is het laatste wat je ziet voordat Lot wordt weggevoerd van het oordeel. We hebben het gehad over Nieuwe Wijn, negende Av, Pinksteren, alle symbologie en typologie die er is. Het huwelijk van Ruth en Boaz, dat de Opname symboliseert, en het was in de tijd van de nieuwe wijn. In Spreuken staat dat een wijze zoon in de zomer oogst. Ik geloof dat Jezus een wijze zoon is als je het mij vraagt. Daarna zien we in augustus een top van de Brics, dat zijn op dit moment vijf koningen of wereldleiders.

Ze praten erover om er mogelijk vijf aan toe te voegen en dat zouden er dan tien zijn, dus het is mogelijk dat 10 wereldleiders die een nieuwe wereldorde vertegenwoordigen mogelijk al in augustus op hun plaats zijn en onze Bijbel zegt dat ze op hun plaats zullen zijn. Maar ze zullen niet meteen de macht hebben, ze zijn op hun plaats maar ze hebben hun macht nog niet, maar ze zullen de macht krijgen, kort nadat ze op hun plaats zijn, maar slechts voor een korte tijd en ze zullen allemaal hun macht overdragen aan de antichrist. En de antichrist zal op het toneel komen door een verbond met velen te bevestigen voor zeven jaar en dat zal zijn terwijl de mensen om vrede roepen.

Terwijl de wereld oproept tot vrede, dus wat zien we gebeuren in september? De Verenigde Naties bevestigen een verbond dat al zeven jaar met velen van hen al bestaat omdat hun einddoel agenda 2030 is en ze roepen op tot wereldwijde vrede op diezelfde top en wanneer gebeurt dat? In de herfst.

De Schrift laat ons zien dat het oordeel in de herfst komt, laat me jullie voorlezen Micha 7:1-4 Wee mij, want ik ben geworden als wanneer de zomervruchten zijn verzameld en wanneer de druiven zijn gesprokkeld, er is geen tros om van te eten, geen eerste rechte vijg waar mijn ziel naar verlangt. De godvruchtigen zijn van de aarde verdwenen. Dat woord vergaan kan ook verdwijnen betekenen.

De goddelijke is van de aarde verdwenen - wat klinkt dat als de opname. En er is niemand rechtschapen onder de mensen ze vallen allemaal en loeren op bloed en de een jaagt op de ander met een net, hun handen staan goed voor wat kwaad is. De vorst en de rechter vragen om smeergeld en de grote man spreekt de kwade verlangens van zijn ziel uit. Zo weven zij het samen, de beste van hen is als een braamstruik en de rechtschapene erger dan een doorn. De dag van uw wachters, van uw bestraffing, is gekomen, hun einde is nabij.

Wat is de dag waarvoor de Wachters waarschuwen? We waarschuwen mensen niet wees voorzichtig, je wilt niet, je wilt niet verstrikt raken in de opname, nee we zeggen dat je wel deel wilt uitmaken van de opname of we waarschuwen voor de dag van de Heer en wat staat er, de dag van uw Wachters, uw straf, is gekomen en nu is de tijd van hun verwarring. Het is na de zomer, het is nadat de zomerspullen zijn gesprokkeld en geoogst dat het Oordeel komt. Ik zal je Jesaja 17:4-6 laten zien; en te dien dage zal het geschieden dat de heerlijkheid van Jakob, dat is Israël, zal worden verdund. In Jeremia hoofdstuk 30 staat dat het de tijd van Jakobs benauwdheid is.

Israëls benauwdheid, dat is waar de verdrukkingsperiode over gaat, het gaat over de tijd van Israëls benauwdheid. Dus laat me nog eens teruggaan naar Jesaja 17:4-6; en te dien dage zal het geschieden dat de heerlijkheid van Jakob zal worden gemaakt en de vetheid van zijn vlees zal mager worden en het zal zijn als wind en de maaier het koren verzamelt en met zijn arm de aren oogst. Dat gebeurt in de nazomer en het zal zijn als hij aren verzamelt in het dal van Refaim wanneer ze het koren verzamelen.

Wanneer oogsten ze tarwe in Israël? Juli, wat staat er in vers 6: nog druiven zullen overblijven. Als het schudden van een olijfboom, twee of drie bessen aan de top van de andere armste vier of vijf van de meest vruchtbare takken, zo zegt de Here God van Israël.

Het oordeel is volgens de Schrift gepland in de herfst na de zomer. Het is de bedoeling dat de antichrist op het toneel komt en de tijd van de verdrukking begint, de tijd van het oordeel, door zeven jaar lang een verbond met velen te bevestigen en het toeval wil dat dit precies valt op het feest van de bazuinen en ik geloof dat velen van ons geloven dat zeven jaar later, na het begin van de verdrukkingsperiode, Jezus zal terugkeren, wat de tweede komst is. Wanneer Jezus helemaal naar beneden komt, naar de aarde deze keer, en landt op de Olijfberg, zo zegt de Bijbel in Zacharia hoofdstuk 14 en anderen. Het zal in de herfst zijn en Jezus zal de overige drie feestdagen vervullen, ik geloof: het feest van de Bazuinen, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

Jezus zal ze alle drie op hun dag in de herfst vervullen op die data bij zijn tweede komst, dus als je zeven jaar doorgaat, kom je uit bij de herfst, zeven jaar daarvoor zou de verdrukking dan moeten beginnen. Dus hier is een vraag om te stellen. Waarom is het, weet je, jij en ik kunnen hier zitten en zeggen waarom was het kruis, weet je, als we tweeduizend jaar vooruit kijken vanaf het kruis en dan zeven jaar teruggaan, is er veel discussie over wanneer de kruisiging plaatsvond? Was het 30 na Christus, was het 31, was het 32, was het 33? Jij en ik kunnen ons daarover verbazen en speculeren, maar dit is iets om over na te denken. Satan vraagt zich niet af wanneer de kruisiging was, hij was erbij. Hij weet precies in welk jaar het plaatsvond. Dus dit is weer hardop denken, dit is samen nadenken.

Maar waarom heeft Satan al zijn mensen, de leiders van de wereld en zijn volgelingen zo gefocust op het hebben van de essentie, om het Antichristelijke Beest systeem vast te leggen en al deze doelen op zijn plaats te hebben tegen 2030. Waarom, waarom is Satan zo bezorgd over 2030? En begrijp dit, dit is mijn perspectief. Ik geloof dat Satan zich aan het voorbereiden is en zijn ultieme doel is om Jezus te bestrijden bij de wederkomst, hij weet dat Jezus terugkomt. Hij weet dat hij wat tijd krijgt om de wereld in te richten zoals hij het wil en ik denk dat het zijn doel, zijn ultieme doel is om klaar te zijn om Jezus te bestrijden als hij terugkomt en dat zou de tweede komst zijn.

Dus wat als dit Satan is die zijn mensen vertelt: "Ik wil er klaar voor zijn. Ik wil alles op zijn plaats hebben tegen 2030, want dat is wat ik van plan ben om Jezus te bestrijden als hij terugkomt bij de tweede komst, dat is het grote doel. Wat als dat iets is om te overwegen, dat is iets om serieus te overwegen misschien is dat waarom ze zo gefocust zijn op 2030. Misschien verklaart dat waarom de antichrist een zevenjarig verbond bevestigt omdat het is om een einddatum-doel te bereiken en misschien is dat doel 2030. We moeten deze dingen overwegen. Er staat hier te veel op een rij om deze dingen niet heel serieus te nemen en heel serieus te overwegen en ik wilde hier nog een paar laatste dingen noemen.

Dus als het Verbond met velen Israël niet specifiek hun derde Tempel belooft, wat voorziet dan wel in de Tempel? Want nogmaals, de Schrift zegt niet dat het Verbond een belofte of garantie bevat dat Israël hun Tempel zal ontvangen. Dat staat er niet. Er staat dat de antichrist een verbond met velen voor zeven jaar bevestigt en dat hij halverwege die zeven jaar de Joden zal laten stoppen met hun tempeloffers. Zo weten we dat er ergens in de eerste helft van de verdrukking een tempel zal zijn. Maar er staat niet dat het verbond Israël een tempel garandeert. Wat zou er dan voor kunnen zorgen dat Israël zijn Tempel krijgt?

Misschien kan het zoiets zijn als de oorlog in Ezechiël 38, die volgens mij vroeg in de verdrukkingsperiode plaatsvindt. Dus wat als we werden opgenomen, en dat dan de Ezechiël 38-oorlog gebeurt en de islam in wezen een non-issue is daarna, en Israël wordt toegestaan om hun derde tempel te bouwen zonder angst voor represailles. Dat scenario zou ik gemakkelijk kunnen zien gebeuren. Alles wat we weten is dat Israël zijn derde Tempel zal hebben en trouwens, nu we het over offers hebben, ze hebben de rode vaarzen die ze nodig hebben om hun Tempel te reinigen en in te wijden. Ze hebben ze nu voor het eerst, ze hebben de rode vaarzen en wanneer worden ze verondersteld klaar te zijn om te offeren en hun nieuwe Tempel in te wijden? De Joden, het Israëlische Tempelinstituut zegt dat deze rode vaarzen klaar zullen zijn om gebruikt te worden als offer tegen Pesach 2024. Dat is nog iets dat ons doet denken: wow, kijk eens wat er gebeurt, dus de Derde Tempel hoeft volgens de Schrift niet op zijn plaats te zijn voor de Opname.

Ten tijde van de opname of ten tijde van het verbond met velen staat er niet; dat hebben sommige mensen aangenomen, de Schrift dat niet zegt, alles wat de Schrift zegt is dat we weten dat ergens in die eerste drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode de Derde Tempel er zal zijn en dat ze offers zullen brengen. Israël heeft toevallig de rode vaarzen om te beginnen met offerrechten, en dat zo tegen Pesach 2024.

Enorme ontwikkeling voor hen trouwens en nog een plaatje dat ik jullie wilde laten zien, ik dacht dat dit mogelijk veelzeggend was met betrekking tot deze top die de agenda 2030 is, je weet wel de SDG-top die in september dit najaar plaatsvindt. Dit zijn de SDG-doelen die zijn opgesteld om deze agenda 2030 te bereiken, wat staat voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar er is ook ESG, wat in wezen hetzelfde is als SDG, maar ESG staat voor Environmentally Sustainable Goals. Ik geloof dat het een soort bedrijfsbeleid is, maar het is 100 agenda 2030 wat de ESG-doelen zijn.

()

Maar laat me je deze foto laten zien. Ik dacht dat dit veelzeggend zou zijn. Elon Musk heeft dit onlangs getweet, en hij zei dat hij er steeds meer van overtuigd raak dat ESG voor bedrijven de vleesgeworden duivel is, dus op de een of andere manier kunnen sommige mensen dit gewoon als een grap opvatten en sommige mensen kunnen Elon Musk echt vertrouwen, naar hem opkijken als een goede vent.

Ik zou dat niet doen. Deze man droeg een Baphomet-kostuum, genaamd Satans Kampioen, voor Halloween. Hij heeft jassen gedragen met de tekst 'novos orders the chlorum', op de achterkant New World Order, hij was letterlijk getrouwd met een heks en zijn moeder is een extreme occultist en een groot occultist. Deze man is succesvol geweest op de hoogste eliteniveaus in de wereld en wat zegt de Schrift over de koninkrijken van deze wereld die door Satan worden bestuurd? Dus wat als Elon hier iets weet, wat als hij in een soort innerlijke groep zit en vermomd is als een grap. Hij zegt eigenlijk dat deze agenda 2030 de duivel Satan aankondigt. Hij zegt dat hij er steeds meer van overtuigd raakt dat ESG de vleesgeworden duivel is. Ik zou deze tweet niet opvatten alsof hij zegt dat hij het niet leuk vindt, hij zegt dat niet als hij niet op één lijn staat met de duivel. Sterker nog, ik heb onlangs horen zeggen dat hij het prima zou vinden om naar de hel te gaan omdat dat de plek is waar de meeste mensen volgens hem zullen zijn.

Hij is verkleed als duivel, de kampioen van de duivel, dus wat als hij eigenlijk helemaal voor de duivel is, misschien is hij echt enthousiast over agenda 2030. Vertrouw deze man niet, hij zou hier iets kunnen onthullen, dat is gewoon een gedachte die ik niet met zekerheid kan zeggen, maar ik vond het interessant en wilde het ter sprake brengen. Dus laten we nog een laatste keer samenvatten en dit is waarom ik geloof dat we moeten overwegen wat er gebeurt in het jaar 2023.

De Bijbel heeft het over de dagen van Lot. Bingo, we zijn nu in de maand juni en de Bijbel heeft het over de oogst in de zomer, een huwelijk in de zomer, nieuwe wijn, de tijd van nieuwe wijn is er.

Jezus zal nieuwe wijn met ons drinken als hij weer bij ons is, we zullen weer bij hem zijn bij de Opname.

Ruth en Bill Boaz trouwden in de tijd van nieuwe wijn, de Heilige Geest werd als wijn uitgestort in de tijd van nieuwe wijn die de negende Av van dit jaar is, de negende Av valt op 26 juli en staat voor 'harpazzo' wat Opname betekent, daarna hebben we een Brics-top in augustus van 10 leiders die op zoek zijn naar nog vijf extra's. Ik weet dat er staat dat 40 landen zich hebben aangemeld, maar dat betekent niet dat 40 landen zullen worden opgenomen. Ze kunnen er nog vijf aan toevoegen volgens deze artikelen waarin specifiek vijf landen worden genoemd. Waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze artikelen hebben waarin vijf landen worden genoemd? Er zijn geen andere artikelen waarin staat dat we zeven landen willen toevoegen, we kijken naar 14 landen. Ze hebben er vijf genoemd, dus we zien misschien de opkomst van het 10-koningen multi-polaire Nieuwe Wereld Orde systeem en we weten dat er tien koningen zouden moeten zijn.

In het begin zullen ze niet veel macht hebben, zegt de Bijbel in Openbaring 17, maar daarna zullen ze voor een zeer korte tijd de macht krijgen en deze direct overdragen aan de Antichrist en wanneer weten we dat de Antichrist zich zou moeten laten zien? Hij zou zich moeten laten zien door een verbond met velen te bevestigen voor zeven jaar en op een moment dat ze om vrede roepen en dat zou in het seizoen van de herfst moeten zijn omdat het de tijd is die in de Schrift is gepland voor het oordeel dat moet komen. Voor de tijd waarvoor de Wachters hebben gewaarschuwd om te beginnen voor de tijd van Jakobs benauwdheid om te beginnen, is het gepland om volgens de Schrift in de herfst te gebeuren, het is in de herfst in september wanneer we zien dat de Verenigde Naties een bevestiging hebben van een verbond voor zeven jaar en een oproep tot vrede; we weten dat de Antichrist niet kan worden onthuld tot na de Opname en hij zal op het toneel verschijnen nadat de Tien Koningen in positie zijn en hij kan niet worden onthuld tot die tijd.

Dus er staat hier veel te veel op een rij om niet te zeggen: wow, we moeten dit overwegen, kan de opname dit jaar niet plaatsvinden? Het is mogelijk, het is heel goed mogelijk, het kan volgend jaar zijn, het kan 2025 zijn, ik weet het niet. Ik zeg hier niet dat ik weet wanneer de opname plaatsvindt. Dat doe ik niet, wat ik zeg is dat de Schrift zegt kijk uit naar de dagen van Lot, kijk rond de zomertijd, zo geloof ik, uit naar de Opname. Kijk uit naar tien koningen die opstaan, kijk uit naar een zevenjarige bevestiging van een verbond met velen. Kijk uit naar een oproep tot vrede, dat is wat ik zie, en ik ben er zeer opgewonden over, en het gebeurt in het jaar 2023.

Dat is in dit venster van de Opname tweeduizend jaar vanaf de datum van het kruis, zeven jaar terug brengt je naar 2023 als de kruisiging plaatsvond in 30 na Christus. Waarom heeft Satan zijn jongens gericht op 2030 na Christus? Dit zijn allemaal dingen die me doen spreken! We moeten deze dingen overwegen, jongens. Ik weet niet of dit het is, maar zou dit het kunnen zijn? Ja, het zou kunnen, en luister, persoonlijk maak ik me geen zorgen over de opwindingspolitie die zegt dat je niet opgewonden mag zijn, dat je niet enthousiast mag zijn. Maak mensen hier niet te opgewonden over, praat er niet over omdat mensen opgewonden kunnen raken. Ik maak me echt geen zorgen over de opgewonden opwindingspolitie, ik maak me zorgen over wat de Schrift zegt. Het serieus nemen en zeggen: wow!

Jezus zei in Lucas 21:28: wanneer jullie deze dingen zien beginnen, hef dan jullie hoofden op want jullie verlossing is nabij, het is zoals de dingen die er staan om naar te kijken dat is precies waar het voor mij op lijkt, dus ik ben opgewonden, ik ben opgewonden, jongens. Ooit zal het geen generale repetitie zijn, ooit zal het het echte werk zijn, misschien is dit het. Ik weet het niet, maar het zou kunnen, dus laten we eens kijken wat dit ons moet laten doen, dit moet ons bemoedigen als gelovigen in Christus.

Dit zou ons moeten aansporen om het evangelie met meer ijver dan ooit te delen om het beste te maken van de tijd die is gekomen, want de dagen zijn donker, zegt de Bijbel. Dit zou ons moeten aanmoedigen om een licht voor de Heer te zijn, zout te zijn in een stervende en rottende wereld en het evangelie te verkondigen. En als je een ongelovige bent en Jezus niet kent en je geloof niet in Jezus Christus hebt gesteld en daardoor vergeving van zonden hebt ontvangen door met zijn bloed te worden bedekt en zijn Heilige Geest te ontvangen, dan is het nu de tijd om dat te doen. Je weet niet of je nog een seconde zult leven, misschien sterf je over twee seconden, of over vijf minuten, en sta je voor de rechter van de eeuwigheid. Maar niet alleen dat oordeel komt eraan, de verdrukking komt eraan, de Opname zal eerst plaatsvinden. Dan volgt de verdrukking. Het oordeel zal uit de hemel vallen en het zal de ergste tijd in de geschiedenis van de wereld zijn. Het zal zeven jaar lang een hel op aarde zijn en je wilt er niet bij zijn. Geloof in Jezus Christus, plaats nu je geloof in Jezus Christus, Johannes 3:16-18 zegt: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Het is tijd om je geloof in Jezus Christus te stellen de tijd is kort als we zien dat deze dingen beginnen te gebeuren als je kijkt naar dit soort dingen die gebeuren. Deze afstemming op de Schrift zou je moeten doen, wauw! De tijd dringt, ik weet niet of het zo is, maar het kan zo zijn, dit is serieus, dit is het moment, dit is het moment, staat er in Romeinen 10:9-10, want als je met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden.

Want met het hart gelooft men en wordt men gerechtvaardigd en met de mond belijdt men en wordt men gered. Luister, je zult gered worden als je een gelovige in Jezus Christus bent, niet als je goed genoeg hebt gedaan, niet als je genoeg geld hebt gegeven, niet als je vaak genoeg naar de kerk bent geweest. Als je in je hart in Jezus Christus gelooft, als je gelooft, als je met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en in je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden. Je wordt niet alleen gered van de dood, je hebt de overwinning over de dood, dus als je morgen sterft, als je over vijf minuten sterft, ben je in de hemel met de Heer en zul je 'de doden in Christus' zijn. Je zult als eerste opstaan, staat er bij de Opname. 1 Tessalonicenzen 4:16-18: de doden in Christus zullen eerst opstaan en dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in de lucht om de Heer te ontmoeten in de wolken.

Dus als je sterft zul je bij de Heer zijn en je zult worden opgenomen, je zult de doden in Christus zijn die als eerste opstaan in de opname en je zult ook worden gered als je leeft en overblijft wanneer de tijd van de Opname komt. Je zult gered worden van die tijd van oordeel. Openbaring hoofdstuk 3:10 zegt: omdat je het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ik je bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komt om hen te beproeven die op het aardoppervlak wonen.

De enige manier om bewaard te blijven voor iets dat iedereen die op aarde woont op de proef zal stellen, is om van de aarde gehaald te worden. Dat is de enige manier om gered te worden van deze tijd die komen gaat, en dat is precies wat de Schrift zegt dat er gaat gebeuren in 1 Tessalonicenzen 4:16-18. Jezus komt voor de bruid. Jezus komt voor de bruid van Christus, de kerk, om ons op te halen en ons hier weg te halen, halleluja, bij de Opname, voorafgaand aan de verdrukkingsperiode. De zevenjarige verdrukkingsperiode begint met een bevestiging van een verbond met velen voor zeven jaar en een oproep tot vrede.

Net daarvoor, en ik vraag jullie om deze tekening te overwegen en te kijken naar wat er dit jaar gebeurt en te zeggen: oké, misschien moeten we dit serieus nemen. Misschien is dit het, niet dat ik zeg dat het zo is, maar misschien is het zo, dus dat is mijn aanmoediging voor jullie en nogmaals, dit is het gezegde dat de Heer mij voortdurend geeft om te zeggen: vrees niet, houd vast, ogen op Jezus. Dit is niet bedoeld om angst te zaaien, dit is bedoeld om je aan te moedigen, wees niet bang en houd vast aan je geloof, laat je niet bang maken door wat er in deze wereld gebeurt. Kijk, houd je vast aan Jezus en houd je ogen op Jezus gericht, kijk omhoog, Jezus is omhoog. Hij zei in Johannes hoofdstuk 14. Ik ga naar het Vaderhuis.

Ik ga naar het huis van de Vader om voor jullie een plaats te bereiden, zodat waar ik ben in het huis van de Vader, jullie ook zullen zijn. En hij zei: als ik ga om voor jullie een plaats te bereiden, zal ik komen om jullie op te nemen, zodat waar ik ben in het huis van de Vader, jullie ook zullen zijn. Wanneer Jezus komt voor ons bij de Opname, komt Hij niet naar beneden naar de aarde (1 Thessalonicensen 4 :16-18), hij daalt neer uit de hemel met de stem van een aartsengel met de roep van God en wij worden samen met de doden in Christus opgenomen en we ontmoeten hem in de wolken en wat zegt hij in Johannes hoofdstuk 14: Ik zal wederkomen om u tot mijzelf op te nemen, opdat waar ik ben, ook gij moogt zijn in het Vaderhuis, dat is de Opname, jongens, omhoog. Het is bij de tweede komst aan het einde van De zevenjarige verdrukkingsperiode dat de kerk wijdbeens gekleed terugkeert zoals het in Openbaring hoofdstuk 19 en Openbaring hoofdstuk 19 en 20 staat.

We zullen met de Heer terugkeren aan het einde van de SEC-tijdvak bij de tweede komst, en Hij zal dan helemaal neerkomen op de aarde en een einde maken aan de antichrist en de valse profeet en Hij zal zijn 1000-jarig Koninkrijk op deze aarde vestigen en daarna zal de eeuwigheid volgen.

Dat is om de hoek en we zien de verdrukkingsperiode aan de horizon verschijnen en als we dingen zien zoals wat ik je heb laten zien in die tekening van wat er in dit jaar gebeurt, laat me het dan nog één keer naar voren brengen als je dit soort dingen ziet die overeenkomen met de Schrift, dan zou je moeten denken: whoa whoa! Misschien zijn we wel zo dichtbij, misschien zijn we wel dichterbij dan we dachten, dus dat is wat ik met jullie wil delen en ik hoop dat dit jullie bemoedigt. Ik hoop dat dit je waarschuwt, en als je niet gelovig bent, om je geloof in Jezus te stellen en het nu te doen. Je weet niet of je nog een seconde hebt en ik hoop dat dit, als je gelovig bent, je aanmoedigt en wind in de zeilen geeft en je aanmoedigt om naar buiten te gaan en te leven voor Jezus en het evangelie te delen.

Dat is het doel, Jezus is het doel, alles draait om Jezus, niets om mij of iemand anders, het draait om Jezus en ik wil jullie laten weten dat ik binnenkort weer een livestream ga doen met Dr. Barry. Het wordt een tweede deel van onze nieuwe Pinkster-livestream die we een paar dagen geleden hebben gedaan.

We gaan dat hier binnenkort doen en ik kijk uit naar dat gesprek, we gaan meer in op de nieuwe wijn Pinksteren, het oogstseizoen in de zomer, alles wat te maken heeft met de Opname in de Schrift en ik denk dat het echt bemoedigend en leuk gesprek gaat worden, jongens, luister, heel erg bedankt dat jullie hier vanavond bij ons zijn, tot de volgende keer, moge de Heer jullie zegenen en jullie bewaren in Jezus naam. Goed, tot later, welterusten.