www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat gebeurt er in 1 Johannes?

Jeff - 16 januari 2023

Hallo Unsealed-familie!

Onlangs heb ik het onderwijs in 1 Johannes afgerond in een Bijbelstudie in mijn plaatselijke kerk. De aanleiding om deze studie te beginnen was in augustus 2022, grotendeels vanwege de invloed van een voormalige professor aan het Dallas Seminary. Ergens rond 2013-14 volgde ik een cursus over 1 Johannes van Dr. Charles Baylis (nu bij de Heer), en zijn onderwijs had een diepgaande en blijvende invloed op de manier waarop ik deze door God geschapen brief nog steeds interpreteer en onderricht.

Gebaseerd op mijn observaties en harde ervaringen in de bediening, is 1 Johannes een van de top 3, zo niet de nummer 1, meest verkeerd begrepen en verkeerd behandelde boeken in de hele Bijbel.

Stel je bijvoorbeeld het volgende veel voorkomende scenario voor: Je deelt het evangelie met iemand, benadrukt de waarheid van Efeziƫrs 2:8-9, en benadrukt dat Gods redding werkelijk uit genade is, onterecht en onverdiend. Plotseling krijg je, als (menselijke) beloning voor je oprechte inspanning om een verloren ziel te bereiken met Gods geschenk van genade, een pak slaag met 1 Johannes 2:3-4 als antwoord:

En hierdoor weten wij, dat wij Hem kennen, indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem (KJV).

Ugh. 'beschamend'

Stel je nu voor dat je net gered bent, vers uit het water van de wedergeboorte, en klaar bent om iedereen te vertellen hoe geweldig Gods genade is... alleen om een frustrerende, misselijkmakende en geloofsvernietigende geest van verzet te ontmoeten die de Bijbel zelf gebruikt om de waarheid tegen te spreken! Wat is er aan de hand?

Ok. Wees niet reactief. Bijt nuet in het aas. Maar haal diep adem. Het helpt om te weten dat sommige mensen het niet zullen begrijpen. Ze geven gewoon niet toe aan genade. Ze zitten vast in een legalistische val, die de Bijbel specifiek "de val van de duivel" noemt (2 Tim. 2:26).

Zelfs als we sommigen niet kunnen overtuigen om hun foutieve veronderstellingen en koppige tradities te herzien, kunnen we tenminste onze eigen bekers vullen om ons des te meer te verheugen in Gods genade!

Dus, voor hen die nederig en hongerig zijn, en klaar om nog meer te groeien in de GENADE en de kennis van onze Heer Jezus Christus (2 Petr. 3:18), ben ik blij en gezegend om u een 72 pagina's tellende vers-voor-vers studiegids over 1 Johannes te presenteren, die een licht schijnt op een van de moeilijkste boeken van de Bijbel om consequent te interpreteren. In overeenstemming met het doel van de apostel zelf (1 Joh. 5:13), is het doel van deze studiegids om de kinderen van God te helpen on te weten 100%, zonder enige twijfel, dat ze gered zijn, en dat 1 Johannes de redding uit genade leert (zelfs zonder het Griekse woord voor genade te noemen!).

In deze gids zul je ontdekken hoe elk vers aansluit bij het algemene doel en de bedoeling van de auteur. Wees gerust een Berean en bekijk de verschillende links naar de Strong's concordantie om zelf te zien "of deze dingen zo zijn" (Handelingen 17:11). Een hoofddoel van Bijbelstudie is immers het begrijpen van de bedoeling van de auteur, niet het isoleren van verzen uit hun context, maar alles interpreteren in de context van een enkel boek en de Bijbel als geheel. Deze benadering van de tekst is vooral van vitaal belang bij een boek als 1 Johannes, dat geslagen, gehavend en gekneusd is door de geestelijke oorlogsvoering in deze eeuwen van het kerkelijk tijdperk!

Dus, zonder verder commentaar (er zijn al 72 pagina's, lol), bid ik dat deze bron u zegent en bemoedigt in het geloof: het geloof dat eens en voor altijd is overgeleverd en toevertrouwd aan de heiligen (Joh. 1:3).

Als voldoende mensen hiervoor belangstelling tonen wil ik deze 72 tellende 1Johannes-studie wel gaan vertalen, het is anders vrij veel werk om alles te coderen.

Bron: What's going on in 1 John? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates