www.wimjongman.nl

(homepagina)


De onuitgesproken genocide op christenen in Nigeria

De zwarte levens die er niet toe doen.

25 november 2022 - door Raymond Ibrahim

Wist u dat overal in Afrika ten zuiden van de Sahara - in Nigeria, Mozambique, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, de Democratische Republiek Congo - moslims al vele jaren christenen terroriseren en afslachten?

Er is ook geen hoop aan de horizon: problemen die niet eerlijk kunnen worden aangepakt, zijn gedoemd eeuwig te blijven bestaan.

De zogenaamde "mainstream media" doen hun intrede. Voor hen is de vervolging van christenen in Afrika een bijproduct van economische en territoriale grieven.

Een rapport met de titel "Hoe armoede en corruptie het terrorisme in Afrika aanwakkeren" is emblematisch. Na een incident te hebben aangehaald waarbij "jihadi's" die banden hebben met Islamitische Staat tientallen mensen hebben afgeslacht, wordt benadrukt dat dergelijke terroristische aanvallen, die "op het hele Afrikaanse continent toenemen", "een gevolg zijn van armoede, nieuwe en oude binnenlandse grieven...".

Dit is het argument van de mainstream media, en ze blijven erbij - ongeacht alle bergen tegenstrijdig bewijs.

Neem de weinig bekende genocide op christenen in Nigeria. Volgens een rapport uit augustus 2021 zijn sinds het begin van de islamitische opstand in juli 2009 meer dan 60.000 christenen vermoord tijdens invallen of ontvoerd, om nooit meer te worden teruggezien. In dezelfde periode zijn ongeveer 20.000 kerken en christelijke scholen in brand gestoken en vernietigd door "Allahu Akbar" schreeuwende moslims.

Volgens de laatste rapportage van de World Watch List is 79 procent van alle christenen die vanwege hun geloof zijn gedood, vermoord in Nigeria, in totaal 4.650.

Wie zit er precies achter deze travestie? Twee groepen, hoofdzakelijk. De eerste is Boko Haram, Nigeria's belangrijkste terroristische organisatie, wiens volledige naam "Soennieten voor [Islamitische] Voortplanting en Jihad" betekent. "Boko Haram, hun bijnaam, betekent "Westers onderwijs is een zonde" (niet "we doden omdat we arm zijn"). Hun verklaarde doel is de vestiging van een zuivere sharia-staat en de brute onderwerping of afslachting van de Nigeriaanse christenen.

De andere groep, die de laatste jaren nog meer christenen heeft geterroriseerd en afgeslacht dan Boko Haram, zijn de Fulani-moslim herders die regelmatig de dorpen van christenen plunderen en hen afslachten. Ook zij handelen vanuit een jihadistische leer en haat jegens christenen.

Aangezien in Nigeria elke dag gemiddeld 13 christenen worden afgeslacht vanwege hun geloof, is het bijna zinloos om specifieke incidenten op te sommen. Wie deze tragedie wil volgen, kan mijn reeks "Moslimvervolging van christenen" raadplegen, waarin ik de belangrijkste gevallen van vervolging verzamel die elke maand over de hele wereld opduiken. Het behoeft geen betoog dat als het gaat om het afslachten van christenen, Nigeria domineert. Hier zijn er enkele die zich in de maand september 2022 voordeden:

  • 1: Moslim Fulani herders hakten met machetes zes christenen dood.
  • 11: Moslims vermoordden een christen terwijl ze een pastoor ontvoerden en zijn vrouw verwondden.
  • 18: Moslim Fulani doodden drie christenen tijdens een inval in een christelijk dorp, "nadat ze de afgelopen drie weken in hetzelfde gebied minstens 22 anderen hadden afgeslacht."
  • 21: Meerdere met machetes zwaaiende moslimherders slachtten 15 christenen af tijdens middernachtelijke invallen in twee christelijke dorpen.
  • 23: Moslim Fulani vielen zes overwegend christelijke dorpen aan in dezelfde regio van de staat Benue. "Deze aanvallen van de herders hebben tientallen christenen het leven gekost en verscheidene anderen met schotwonden en verwondingen door machetes", aldus een inwoner van het gebied.
  • 17: Tijdens een nachtelijke gebedswake in een kerk braken moslim-Fulani in en ontvoerden tientallen christenen. Minder dan een week eerder werden 60 andere christenen van dezelfde denominatie ontvoerd in een andere regio van het land.
  • 4: Gewapende mannen ontvoerden tientallen christenen uit de kerk, waaronder de zoon van de pastoor.

Als reactie op deze en andere aanvallen zei een recente verklaring van de Southern Kaduna Peoples Union,

Er is nog steeds geen ademruimte voor christelijke gemeenschappen ... nu terroristen, jihadisten, bandieten en gewapende herders de christelijke gemeenschappen blijven plunderen en verwoesten...

De wreedheden zijn inderdaad non-stop. Onlangs nog, volgens een rapport van 27 oktober, slachtten moslim Fulani 15 christenen af, vooral vrouwen en kinderen, terwijl zij 's nachts sliepen.

Ondanks dit alles blijft de Amerikaanse "mainstream" de jihad in Nigeria beschrijven als een bijproduct van "ongelijkheid" en "armoede", om Bill Clinton te citeren, zoals hij ooit uitlegde wat "al deze dingen" aanwakkerde (de "dingen" is een verwijzing naar de genocide op christenen in Nigeria).

In hun streven om alles en iedereen de schuld te geven, behalve de werkelijkheid, is zelfs de klimaatverandering toegevoegd aan het algemene arsenaal van redenen die de jihad tegen christenen aanwakkeren. Nadat islamitische Fulani op Pinksterzondag (5 juni 2022) zo'n 50 christenen hadden afgeslacht terwijl zij vreedzaam in hun kerk aanbaden, gaf de president van Ierland, Michael Higgins, een verklaring uit waarin hij precies zo'n absurde bewering deed.

Maar zoals een Nigeriaanse non, zuster Monica Chikwe, ooit opmerkte: "Het is moeilijk om Nigeriaanse christenen te vertellen dat dit geen religieus conflict is, aangezien zij Fulani-strijders zien die volledig in het zwart gekleed zijn, 'Allahu Akbar' scanderen en 'Dood aan de christenen' schreeuwen." Of zoals de Christian Association of Nigeria ooit vroeg: "Hoe kan het een [seculier of economisch] conflict zijn wanneer de ene groep [moslims] aanhoudend aanvalt, doodt, verminkt en vernietigt, en de andere groep [christenen] aanhoudend wordt gedood, verminkt en hun gebedshuizen vernietigd?".

Misschien is de reactie van de regering Biden wel het ergste. In 2020 plaatste Trump Nigeria op de lijst van landen van bijzonder belang van het ministerie van Buitenlandse Zaken, d.w.z. landen die schendingen van de godsdienstvrijheid begaan of tolereren. Maar onder Biden schrapte het ministerie van Buitenlandse Zaken Nigeria - een land waar elke twee uur een christen wordt vermoord - van de lijst.

Het behoeft geen betoog dat veel waarnemers het ministerie van Buitenlandse Zaken bekritiseerden voor deze onverwachte zet. Zoals Sean Nelson, juridisch adviseur voor wereldwijde godsdienstvrijheid bij ADF International, opmerkte:

De verontwaardiging over de verwijdering door het State Department van de status van Country of Particular Concern voor de schendingen van de godsdienstvrijheid in Nigeria is volkomen terecht. Er zijn geen verklaringen gegeven die deze beslissing zouden kunnen rechtvaardigen. De situatie in Nigeria is het afgelopen jaar alleen maar verslechterd. Duizenden christenen, maar ook moslims die zich verzetten tegen de doelstellingen van terroristische en militante groeperingen, zijn het doelwit, worden gedood en ontvoerd, en de regering is gewoon niet bereid om deze wreedheden te stoppen. ... Het verwijderen van de status van land van bijzondere zorg voor Nigeria zal de steeds autoritairder wordende regering daar alleen maar aanmoedigen.

Overigens en tot zijn eer, naast het plaatsen van Nigeria op de lijst, vroeg Trump ooit openhartig aan de Nigeriaanse president, Muhammadu Buhari - die volgens veel Nigeriaanse ambtenaren door Obama aan de macht is geholpen - "Waarom vermoord je christenen?".

Hoe dan ook, dit is de huidige stand van zaken: een jihad van genocidale proporties is uitgeroepen tegen de christelijke bevolking van Nigeria - en heeft zich sindsdien uitgebreid naar verschillende andere landen ten zuiden van de Sahara - zelfs terwijl de Amerikaanse media en regering de problemen van Nigeria presenteren in zuiver economische termen die de werkelijkheid tarten.

Het onvermogen om de eenvoudige feiten te aanvaarden; het onvermogen om ideologische of existentiële motieven in aanmerking te nemen en alleen materiële motieven te zien (geld, land, enz.); de bijna instinctieve conclusie dat moslimgeweld een positief bewijs is van een legitieme grief - dit alles is zo ingebakken in het overheersende paradigma, van de gewone media tot de gewone politici, en dit alles vergiftigt de westerse beschaving van binnenuit en holt haar invloed en vermogen om van buitenaf op te treden uit.

Het betekent ook dat voor de meeste Amerikaanse media en politici zwarte levens er niet toe doen - tenminste niet als ze christelijk zijn en door moslims worden beëindigd.

Bron: The Unspoken Genocide of Christians in Nigeria | Frontpage Mag