www.wimjongman.nl

(homepagina)


Noach: De zondvloed, de toren en de strijd om de westerse beschaving

27 oktober 2022 door Rabbi Pesach Wolicki

Toen Hasjem zag hoe verdorven de aarde was, want al het vlees had zijn wegen op aarde verdorven, genesis 6:12 Israel bible

Het Torah gedeelte, Noach, vertelt de verhalen van twee mislukte samenlevingen. In elk van deze twee verhalen ontmoeten we een afbraak van waarden die leidt tot ontbinding en vernietiging.

Ten eerste, de generatie van de zondvloed.

De aarde was verdorven voor God, en de aarde was vervuld van geweld. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven; want alle vlees was verdorven op de aarde. - Genesis 6:11-12

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met "geweld" is chamas, een woord waarvan de precieze betekenis vaag is. Het lijkt een algemene term te zijn voor wetteloosheid en wreedheid. Volgens de Joodse wijsgeren verwijst chamas naar ongebreidelde diefstal, geweld, verkrachting en algemene veronachtzaming van wet en orde. De laatste zin in de hierboven geciteerde verzen, "want alle vlees was verdorven op de aarde", wordt begrepen als een verwijzing naar een volledige afbraak van seksuele grenzen tussen de geslachten en zelfs tussen dieren en mensen.

De tweede samenleving die we tegenkomen is die van de toren van Babel. Hier is de aard van hun wandaden onduidelijk uit de Bijbel. Het enige wat de Bijbel ons vertelt is dat iedereen bij elkaar kwam om een toren te bouwen. Waarom verspreidde God hen? De tekst is zo vaag dat de Talmoed zich liet verleiden tot de vraag: "Wat deden zij?" (Sanhedrin 109a) De Talmoed gaat verder met talrijke suggesties over welke sinistere motieven zij hadden. De meeste meningen wijzen op een of ander motief van rebellie tegen God.

Ik zou willen suggereren dat er twee zinnen in dit verhaal zijn die onthullen wat er werkelijk aan de hand was. Ten eerste het openingsvers van het verhaal.

En de hele aarde was één taal en één idee. - Genesis 11:1

"Eén taal en één idee." Een paar verzen later zien we dat dit kenmerk van die samenleving God zorgen baarde en tot Zijn reactie leidde.

En de Heer zei: "Zie, zij zijn één volk, en zij hebben allen dezelfde taal. En dit is wat zij begonnen zijn te doen, en nu zal niets wat zij van plan zijn te doen voor hen onmogelijk zijn." - Genesis 11:6

De tweede zin die de ware aard van deze samenleving onthult, vinden we in hun verklaring van hun plannen voor de toren.

En zij zeiden: "Kom, laten wij een stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, anders zullen wij over de hele aarde verstrooid worden."

Waarom wilden zij een stad en een toren bouwen? Was het om beter voor de behoeftigen te zorgen? Was het om de toren te gebruiken in dienst van God?

"Laat ons een naam voor onszelf maken." De generatie van de toren van Babel wilde niet God verheerlijken, maar zichzelf.

Laten we even teruggaan naar het eerste probleem met deze samenleving. Waarom was God zo bezorgd over het feit dat iedereen "dezelfde taal" had? Waarom is dit een probleem? En waarom zei God dat "niets wat zij van plan zijn te doen voor hen onmogelijk zal zijn"?

Ik zou willen suggereren dat de leiders van de toren van Babel samenleving de eerste totalitaire dictators waren.

Totalitaristen hebben altijd elke mogelijkheid tot afwijkende meningen en meningen moeten verwijderen om aan de macht te blijven. Controle van informatie door het criminaliseren van afwijkende meningen is essentieel voor het uitoefenen van totale controle over de samenleving. Naast deze controle over informatie, houden dergelijke dictators zich ook bezig met projecten om zichzelf in de ogen van het publiek zo groot te maken dat de mensen gaan geloven dat ze niet kunnen overleven zonder deze almachtige regeringsautoriteiten. Door "naam te maken" en afwijkende meningen te onderdrukken, hebben dictators door de geschiedenis heen het vrijwel onmogelijk gemaakt voor degenen die onder hen leven om zich te verspreiden en hun eigen vrijheid en onafhankelijkheid te zoeken.

De generatie van de zondvloed en de generatie van de toren van Babel vertegenwoordigen twee manieren waarop een gezonde en vrije samenleving de weg kan kwijtraken. Helaas zien we in de westerse wereld van vandaag aanwijzingen dat beide vormen van maatschappelijk verval op komst zijn.

Woekerende misdaad, plundering en het afbreken van seksuele grenzen zijn endemische problemen die zowel de VS als de Europese landen teisteren. Tegelijkertijd zien we zware censuur die uniformiteit van meningsuiting en denken eist, gekoppeld aan communistische promotie van de almachtige staat als de enige weg naar overleving. Tragisch genoeg is dit de richting geworden van de huidige Amerikaanse regering, in samenwerking met media en bedrijfselites die persoonlijke vrijheid willen beperken en traditionele Bijbelse waarden ondermijnen. De zondvloed en de toren zijn beide levend en wel in 2022.

In de woorden van Prediker,

Wat is geweest, is wat zal zijn, en wat is gedaan, is wat zal worden gedaan. Er is dus niets nieuws onder de zon. - Prediker 1:9

De Bijbelse verhalen over het ontstaan van de zondvloed en de toren van Babel zijn, tragisch genoeg, vandaag de dag nog even relevant als ze ooit waren. Deze verhalen worden gevolgd door de introductie van Abraham, die we zullen ontmoeten in de Torah portie van de volgende week. Toen, net als nu, is het antwoord op de gevaren van de zondvloed en de toren de weg van Abraham, de vader van het geloof, die de moed had om de naam van God te roepen in een vijandige wereld.

Wij moeten blijven strijden voor de eeuwige waarden van recht, orde, persoonlijke vrijheid en nederigheid voor God.

Rabbijn Pesach Wolicki is uitvoerend directeur van het Centrum voor Joods-Christelijk Begrip en Samenwerking. Hij is medepresentator van de wekelijkse Shoulder to Shoulder podcast.

Bron: Noach: The Flood, the Tower, and the battle for Western Civilization - Israel365 News