www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zonde brengt meer zonde voort, en meer zonde brengt oordeel voort

Exclusief: Joseph Farah gelooft dat het gevaarlijk dicht bij is dat het te laat is voor Amerika om te keren

Door Joseph Farah, op 6 juli 2022

Deze column is niet geschreven voor ongelovigen.

Ik weet dat het door veel niet-gelovigen gelezen zal worden. Ik heb daar geen probleem mee. Ik bid zelfs dat het de ogen van sommigen opent, dat het hen iets geeft om over na te denken, iets om hun geweten te prikkelen, iets om hun harten te overtuigen en hen tot inkeer te brengen.

Maar naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste niet-gelovigen het dwaas vinden, dwaasheid, bijgelovige onzin.

Het is een eenvoudig principe dat keer op keer in de Bijbel te vinden is: Zonde brengt meer zonde voort, en meer zonde brengt het oordeel.

Dat is waar we vandaag de dag in Amerika zijn - op dezelfde plek waar het oude Israël zich zo vaak bevond, wat uiteindelijk leidde tot een verstrooiing van het grootste deel van de bevolking die 1.900 jaar duurde.

Er is in Amerika nooit een tijd geweest waarin meer zinloos geweld plaatsvond, waarin de geest van zondigheid duidelijker aanwezig was dan nu.

Laat me je een voorbeeld geven van de manier waarop het werkt in een cultuur - onze cultuur.

Aan het eind van de jaren zestig, tijdens het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, radicaliseerden jonge mensen in Amerika. Velen gooiden de overtuigingen van de vorige generatie over God en zijn wegen aan de kant. Ik was één van hen. Sommigen kwamen terug. Velen niet. Elke opeenvolgende generatie heeft zich sindsdien verder verwijderd van Joods-Christelijke, bijbelse waarden.

De nieuwe religie die zij omarmden was humanistisch, met inbegrip van radicale feministische idealen, het idee dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen, het idee dat sekse slechts een gemoedstoestand is, het concept dat alle culturen gelijk zijn, behalve natuurlijk de westerse beschaving, die uniek onderdrukkend is - racistisch, imperialistisch, homofoob en islamofoob. Een andere manifestatie van dit humanistische geloof was dat als de overheid niet betrokken was bij enig facet van ons leven, we dan geen waarde hechtten aan die instellingen - familie, relaties, scholen, kunst, wetenschap, media, enz.

Heeft deze nieuwe religie ons op weg geholpen naar het utopia dat ons was beloofd?

Integendeel, het is alleen maar erger geworden - economisch, geestelijk, cultureel.

We hebben duidelijk minder vrijheid, veiligheid, welvaart, geluk.

En wat we ooit "zonde" noemden, is er meer dan ooit.

Het grootste slachtoffer van deze trend zijn onze kinderen - van wie velen hun leven hebben verloren, terwijl bijna allen hun onschuld hebben verloren. Zo'n 64 miljoen hebben hun leven verloren door abortus.

Terwijl die slachting voortduurt, is er een nieuwe aanval op deze generatie - zij die de abortus holocaust overleven. Terwijl het ooit universeel begrepen werd door volwassenen en ouders dat kinderen niet altijd begrepen wat het beste voor hen was, worden kinderen vandaag de dag overgehaald om levenslange keuzes te maken over wie ze seksueel zijn zonder rekening te houden met hun biologische identiteit.

De lessen van 6.000 jaar menselijke geschiedenis negerend, aanvaarden ouders in Amerika de waanzin dat jongens niet noodzakelijk echt jongens zijn en meisjes niet noodzakelijk echt meisjes. Het is allemaal maar een gemoedstoestand - iets dat op mysterieuze wijze hard in onze hersenen is gecodeerd, blijkbaar, bij de geboorte, omdat deze zelfde filosofie ontkent dat menselijk leven zelfs maar bestaat voor de geboorte.

In een andere tijd, een onschuldiger tijd, een meer verlichte tijd, zou wat we elke dag zien in huizen, scholen, in rechtszaken, in kleine steden, grote steden en in de hele populaire cultuur, terecht worden beschouwd als kindermishandeling.

Vandaag de dag niet.

Zo is het classificeren van kinderen van 1 of 2 jaar oud als "transseksueel" een hatelijke vorm van kindermishandeling - niets minder dan dat. Het brengt kinderen grote emotionele, psychologische en spirituele schade toe.

Maar vandaag de dag wordt deze kindermishandeling gezien als de magische, mystieke remedie voor eerdere "misbruikende" opvoedingsprincipes die, hoewel niet altijd perfect, duidelijk werkten.

Zonde brengt meer zonde voort, en meer zonde brengt het oordeel.

We zijn zeker dichter bij het oordeel, daar ben ik zeker van.

De gevangenen leiden nu het gesticht, zich niet bewust zijnde van de wil van hun Schepper, het succes van wat voorafging, het onbekende gebied dat voor ons ligt.

In het verleden keken Amerikanen eerder naar God voor leiding. In feite is dat wat ze vandaag doen. Maar het is niet de enige ware God die ze zoeken. Het is de god van de moderniteit, van het humanisme, van het radicale feminisme, van het multiculturalisme, van het "progressivisme".

Maar dan komen jullie nu, de gelovigen, in beeld.

Jullie beseffen het misschien nog niet, maar het is nog niet te laat voor dit land - althans, dat denk ik niet. Maar het is gevaarlijk dicht bij een te laat zijn.

Er komt een tijd dat God een samenleving, een natie, een volk afschrijft.

Hij vertelde de profeet Jeremia om te stoppen met bidden voor bevrijding van Zijn volk van de zonde.

Er waren er gewoon te weinig bereid om naar die oproepen te luisteren.

Maar God gaf een belofte aan Salomo bij de inwijding van Zijn Tempel die, naar ik geloof, van toepassing kan zijn op onze situatie vandaag. U kunt het vinden in 2 Kronieken 7:14. Het is niet zomaar een cliché, wishful thinking of alleen van toepassing op de natie Israël: "Indien Mijn volk, dat bij Mijn Naam geroepen is, zich verootmoedigt, en bidt, en Mijn aangezicht zoekt, en zich bekeert van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen, en zal hun zonde vergeven, en hun land genezen."

Omarm het. Luister naar die woorden en principes. Leef het. Geloof het - met heel je hart, ziel en verstand.

Ben jij een van Zijn mensen, geroepen door Zijn naam?

Verootmoedigt u zichzelf voor Hem?

Bidt u op die wanhopige manier - alsof uw leven ervan afhangt?

Zoekt u Zijn aangezicht?

Keert u zich af van uw eigen boze wegen?

Kijk naar de zegen die komt met dat recept - en alleen met dat recept.

Is er een betere keuze?

Bron: Sin begets more sin, and more sin begets judgment