www.wimjongman.nl

(homepagina)


Moet Zelensky toegeven aan de eisen van Putin?

Door James Nollet - 14 maart 2022

Zoals de zaken er nu voor staan, is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet van plan in te gaan op de eisen van Putin, en de hele wereld steunt dat besluit, maar aangezien de wereld niet rechtstreeks en militair betrokken zal raken, betekent haar "steun" misschien niet zo veel.

Moet Zelensky dan toegeven aan de eisen van Putin, aangezien Puetin een staakt-het-vuren heeft beloofd als hij dat doet?

Wat zijn de eisen? Er zijn verschillende berichten. Heeft de MSM het bij het rechte eind? En zelfs als dat zo is, veranderen de eisen dan met de tijd?

Onlangs stond er een verhaal in The New York Post waarin stond dat Putin Zelensky deze kale, eenvoudige deal had aangeboden:

Rusland heeft Oekraïne gezegd dat het zijn invasie "direct" zal stoppen als Kiev ermee instemt drie belangrijke regio's op te geven, zei de woordvoerder van president Vladimir Putin maandag.

Moskou eist dat Oekraïne zijn militaire acties staakt, de Krim als Russisch grondgebied erkent en de separatistische republieken Donetsk en Lugansk als onafhankelijke staten erkent.

Woordvoerder Dmitry Peskov van het Kremlin zei dat Oekraïne op de hoogte was van de eisen.

"Hen is verteld dat dit alles in een ogenblik kan worden gestopt," vertelde Peskov aan Reuters in een telefonisch interview.

In dit verhaal zelf wordt aan het eind gezegd dat het om meer gaat dan dat, maar laten we er voor dit moment van uitgaan dat dit alle eisen zijn van Putin. Dan is de vraag, moet Zelensky deze eisen accepteren?

Ik zeg, ja, dat moet hij, en hier is het waarom:

Laten we elke eis een voor een bekijken.

De Krim.

De eenvoudige waarheid is dat de Krim niet Oekraïens is en nooit Oekraïens is geweest, totdat er in 1954 een historische samenloop van omstandigheden plaatsvond.

De laatste heerser van een onafhankelijk Oekraïne was Bogdan Chmielnitsky, wiens bewind in 1653 eindigde; daarna werd Oekraïne tot 1991 voortdurend bestuurd door de tsaren en vervolgens door de communisten, in Moskou.

Voor een uitgebreide samenvatting van de geschiedenis van de Krim, ga naar dit Wikipedia-artikel. Maar in het kort: in de Middeleeuwen werd de Krim gecontroleerd door de Gouden Horde van de Mongolen, totdat zij aan het einde van de 14e eeuw door Tamerlane ten val werden gebracht. Daarna werd het gecontroleerd door plaatselijke Tataren. Met de hulp van de Ottomaanse Turken wierpen zij de laatste Genuese bolwerken omver en aanvaardden vervolgens de Ottomaanse overheersing. Hun Krim Kanaat [Leider] bracht de volgende eeuwen door met invallen in Oekraïne om slaven te roven. In 1774 versloeg de Russische tsarina Catharina de Grote de Ottomaanse Turken en in 1783 had zij de Krim bij het Russische Rijk ingelijfd.

Na de bolsjewistische revolutie van 1917 werd de Krim een autonome Socialistische Sovjetrepubliek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een deel van de Russische Socialistische Sovjetrepubliek (USSR).

Vergeet niet dat de Krim weliswaar deel uitmaakte van de USSR, maar dat haar enige dunne landverbinding met de rest van de wereld loopt via de magere Isthmus van Perekop, die slechts enkele mijlen breed is, en niet uitmondt in de USSR, maar in Oekraïne, dat destijds de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek (UkSSR) was.

Hier is een Google Maps illustratie.

()

Stalin stierf in 1953 en in het jaar daarop gebeurde de Grote Vergissing.

Nikita S. Chroesjtsjov, zelf Oekraïner eigenlijk, maar een superloyale Sovjetman, keek naar de kaart en besloot de lijn op de kaart uit te gommen die een grens vormde tussen de Krim van de USSR en de UkSSR. En waarom niet? Kwam het de administratieve efficiëntie niet ten goede om de Krim met de UkSSR te verbinden? De Krim was immers een Russisch eiland dat niet rechtstreeks met de USSR verbonden was. Dus wat voor verschil maakte het uit? De Krim zou hoe dan ook deel blijven uitmaken van het grote, gelukkige USSR, gecontroleerd vanuit Moskou, of Moskou haar controle nu uitoefende via de USSR of de UkSSR. De Krim overdragen van de USSR naar de UkSSR zou hetzelfde zijn als Rhode Island toestaan Cape Cod van Massachusetts te annexeren. Wat voor verschil zou dat maken voor de grotere Verenigde Staten?

Chroesjtsjov had niet durven dromen dat zijn eigen zoon lang genoeg zou leven om te zien hoe Oekraïne zich van Rusland zou afscheiden, en de Krim daarin zou meegaan!

Maar wat maakt het voor Rusland ook uit? "Hier is de deal," om onze president te parafraseren.

JFK was bereid een kernoorlog te riskeren om de Sovjet-raketten uit Cuba te krijgen. Waarom deed hij dat? Omdat hij en alle anderen Sovjetraketten zo dicht bij Amerikaans grondgebied als een ernstige bedreiging zagen.

Net zoals JFK dat als een ernstige bedreiging zag, zo ziet Rusland de NAVO als een ernstige bedreiging. En Rusland heeft een lange geschiedenis van invasies. De onafhankelijkheid van Oekraïne was al erg genoeg, maar Rusland kon ermee leven. Maar toen Oekraïne in 2014 zijn pro-Russische president omverwierp en geluiden liet horen over toetreding tot de NAVO, was dat de druppel. Toen annexeerde Rusland de Krim, want voor Rusland is de Krim het onzinkbaar vliegdekschip voor een NAVO-basis.

Amerika heeft lang geprobeerd zichzelf en de NAVO in oostelijke richting te vestigen. Toen Rusland zich na 1989 terugtrok uit de landen van het Warschaupact, werd beloofd dat deze landen nooit tot de NAVO zouden toetreden - maar dat deden ze wel. Victoria Nuland heeft toegegeven dat de Verenigde Staten sinds 1991 5 miljard dollar hebben uitgegeven "om democratie op te bouwen" en "corruptie te bestrijden" in Oekraïne. Maar als democratie zo geweldig is, waarom zou een vrij land dan omgekocht moeten worden om haar te ontwikkelen? Zouden zij dat niet zelf moeten doen, vrij? En waarom is de interne Oekraïense corruptie een Amerikaans belang?

Waarom hebben niet alleen Biden, maar ook toenmalig hoofd van de CIA John Brennan in 2014 een bezoek gebracht aan Kiev, als dat niet was om de Amerikaanse belangen in Oekraïne te behartigen?

Dit alles wijst op wat iets voor Putin moet overkomen als een ongezonde Amerikaanse belangstelling voor Oekraïne.

Kortom, de Krim is niet Oekraïens en is dat ook nooit geweest, en de erkenning van de Russische aanspraak erop zou een no-brainer moeten zijn. Erkenning van de Russische soevereiniteit over de Krim levert niets op, want Oekraïne heeft de Krim nooit echt bezeten.

Donbas.

De Russische regio's in de Donbas zou Zelensky ook moeten willen opgeven. De regio's zijn klein, en waarom zou een onafhankelijk Oekraïne op dit moment nog kleine regio's met ontevreden Russen willen? Het is beter om ze gewoon op te splitsen en vaarwel te zeggen - en dan een grote muur te bouwen om ze voor altijd van elkaar te scheiden. Als de Krim en Donbas de enige problemen zijn, zou Zelensky ze in een oogwenk moeten opgeven.

Maar er is meer aan de hand dan dit, en in één woord, het is de NAVO. Net als bij de Russische annexatie van de Krim in 2014 staat de NAVO in het middelpunt van deze oorlog. Afgelopen november 2021 beging de regering-Biden zelf een ernstige blunder toen zij The Charter for Strategic Partnership with Ukraine ondertekende. Een cruciaal doel was om het uiteindelijke Oekraïense lidmaatschap van de NAVO te ondersteunen en de stappen die Oekraïne daarvoor zou volgen vast te stellen en te definiëren.

Dit is het moment waarop Putin besloot tot mobilisatie aan de grens. De tragedie is dat noch Biden noch Zelensky Putin serieus genoeg namen. Biden, de naïeve Amerikaan die hij is, gelooft in Vrije Associatie, en alle landen moeten de volledige vrijheid hebben om zich te associëren met wie ze maar willen. Ze dachten dat Putin blufte en nooit zou binnenvallen.

De NAVO is een rode lijn voor Putin. Helaas moet Zelensky ook op dit punt toegeven. Rusland heeft bewezen vastbesloten te zijn Oekraïne neutraal te houden. Geen NAVO voor Oekraïne.

Maar hoe zit het met EU-lidmaatschap en Oekraïense ontwapening? Want in hetzelfde NY Post-verhaal verderop wordt toegegeven dat die andere kwesties er ook zijn.

Als Zelensky ook op deze punten zou toegeven, dan zou zelfs Putin de oorlog zeker stoppen. Maar waarom zou hij op dit moment Oekraïne terug willen dwingen naar Groot-Rusland? Na een eeuw van grove tragedies die Oekraïne door Russische handen zijn aangedaan, is de mythe van pan-Slavische broederschap nu voorgoed doorgesneden. Oekraïne haat Rusland. Het is veel beter dat Putin de Oekraïense onafhankelijkheid erkent, met neutraliteit, zoals Finland heeft gedaan.

Zelenski zou waarschijnlijk niet moeten toegeven op het punt van het EU-lidmaatschap. Ik hoop dat dit voor Putin geen rode lijn zal zijn.

Tenslotte is er nog de kwestie van de Oekraïense ontwapening. Putin zou dat wel eens kunnen eisen. Maar op dit punt kan Zelensky nooit toegeven. Want dan zou Oekraïne voor altijd aan de genade van Rusland overgeleverd zijn.

Als Putin de gevechten wil staken en zijn legers wil terugtrekken in ruil voor een akkoord over de Krim en Donbas, moet Zelensky op het aanbod ingaan.

Bron: Should Zielinsky Give in to Putin’s Demands? - American Thinker