www.wimjongman.nl

(homepagina)


ISRAËLISCHE AROMA-THERAPEUT PROMOOT 'KETORET'-WIEROOK VOOR DE DERDE TEMPEL

Door Adam Elijah Berkowitz | 13 juni 2022

( )

Een blikje gevuld met ketoret (wierook). (Courtesy)

En Hasjem zei tegen Mosjé: Neem de kruiden stacte, onycha, en galbanum - deze kruiden samen met zuivere wierook; laat er van elk een gelijk deel zijn. Maak er wierook van; een mengsel dat vakkundig gemengd, verfijnd, zuiver en heilig is. Exodus 30:34 (De Israël BijbelTM)

Avraham Sand is een meester-aromatherapeut die al meer dan twee decennia de wereld rondreist om zijn eigen biologische essentiële oliën te maken. Hij heeft persoonlijk een leger van aromatherapeuten opgeleid en ook via zijn online cursussen, hij is auteur van Mystical Aromatherapy: De Goddelijke Gift van Geur.

Naast zijn studies in aromatherapie, was Avraham een student van Rabbi Shlomo Carlebach, de beroemde "zingende rabbi" die ook een gerenommeerde Torah geleerde en leraar was. Avraham woont in Mevo Modi'im, de gemeenschap die Rabbi Carlebach in 1975 oprichtte. Avraham combineert de twee disciplines en verwerkt Torah concepten in aromatherapie. Naast zijn meer dan 120 essentiële oliën, biedt hij een Tempel Wierook set aan, samengesteld uit de elf specerijen die gebruikt werden om de wierook in Salomo's Tempel te maken.

Avraham ziet het aroma van de ketoret als een zintuiglijke toegangspoort tot verlossing.

"De ketoret (Tempelwierook) is de geur die ieder mens verheft tot het hoogste niveau van bewustzijn," legt Avraham uit. "Dit is wat de meeste mensen zien als profetie. Gewoonlijk, met aromatherapie, heeft elke persoon een andere formule en een ander mengsel van oliën. Dit vereist een geurtest om hun mengsel vast te stellen. Maar de ketoret is de geraamtesleutel. Het werkt bij elke persoon. Het gaat dwars door hun bewustzijn heen en verheft hen tot het hoogste niveau, bekend als profetie."

Avraham haalde de Joodse bron aan die leert dat in het verhaal van de Hof van Eden, alle zintuigen op één na worden genoemd - zicht, tast, smaak en gehoor ( Genesis 3:6-8). Alleen het reukzintuig ontbreekt in dit verhaal. De wijzen leren dat de reukzin niet bedorven was in de Hof van Eden en in zijn oorspronkelijke zuivere staat bleef, onbesmet door de zonde. De Talmoed (Brachot 43:b) leert dat geur het enige is waar de ziel plezier aan ontleent, maar het lichaam niet. Inderdaad, Joden zegenen over aangename geuren, net zoals wij zegenen over eten en drinken.

"De ketoret is de meest volmaakte geur en is de geur van de Tuin van Eden," zei Avraham. "Dit zal de geur van de Messias zijn. Dit is het belang van de reukzin en waar de ketoret mee verbonden is en samenbrengt."

"De reukzin gaat rechtstreeks naar de limbische kwab in je hersenen," zei Avraham.

Het limbisch systeem is het deel van de hersenen dat betrokken is bij onze gedrags- en emotionele reacties, vooral als het gaat om gedragingen die we nodig hebben om te overleven: voeding, voortplanting en het zorgen voor onze jongen, en vecht- of vluchtreacties.

"Dit is het hogere bewustzijnsdeel van de hersenen en de wetenschap begrijpt het niet echt. Het limbisch systeem overstijgt logica en rede en maakt voortdurend fouten. Het limbisch systeem kan meer open of meer gesloten worden. Als je jezelf toestaat er toegang toe te krijgen, dan kun je een geur nauwkeuriger waarnemen. Geur is de taal van het hogere bewustzijn. Dat is hoe de ketoret werkte in de Tempel. Het gaat rond in de rationele geest en gaat rechtstreeks naar het hogere limbisch bewustzijn. Dit is een hogere plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dat is de profetie; onvoorwaardelijke liefde voor heel Israël en de hele schepping."

"Dat is het niveau dat we allemaal moeten bereiken en de ketoret kan ons daar brengen. Maar we kunnen dat niveau niet bereiken, we mogen de ketoret niet verbranden zonder de Tempel en het Gouden Altaar."

Avraham legde ook uit dat de ketoret het archetypische medicijn was.

"Voordat God de mens schiep, plaatste hij alle planten en kruiden in de Tuin als medicijnen. God presenteerde het aan de mens. voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, waren planten en kruiden het medicijn. We hebben het contact daarmee verloren," zei Avraham.

Zijn punt is krachtig, aangezien de Bijbel vermeldt hoe de Tempeldienst werd gebruikt om plagen en epidemieën af te wenden. Aromatherapeuten en natuurgeneeskundigen gebruiken wierook, een van de elementen van de ketoret gemaakt van de hars van de Boswellia boom, om virale infecties te behandelen en tijdens de recente pandemie waren er meldingen van wierook dat effectief werd gebruikt.

Avraham legde uit dat moderne parfums en geuren worden vervaardigd, meestal uit petrochemische stoffen, om de natuurlijke geuren na te bootsen, maar omdat ze door de mens zijn vervaardigd, missen ze de gezondheidsvoordelen.

"Vóór commerciële parfums waren dokters en genezers de parfumeurs," zei Avraham. "Omdat parfum een medicijn was. Het was voor het lichaam en de ziel. Daarom was het een centraal element in de Tempel. En in de Derde Tempel zal de ketoret natuurlijk zijn, precies zoals beschreven in de Tora. Het zal geen petrochemische stof zijn die hetzelfde ruikt."

Bron: Israeli Aromatherapist promotes 'Ketoret' incense for third Temple