www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wereldwijde opsporing en geautomatiseerde censuur

10 september 2022 - door Daymond Duck

( )

Onlangs werd gemeld dat het World Economic Forum (WEF) een systeem wil van mensen en Artificial Intelligence (AI; computers die zijn geprogrammeerd om te denken als mensen) om "desinformatie" en "haatzaaiende taal" over de hele wereld op te sporen en te censureren.

Volgens het rapport controleert Twitter alleen informatie op Twitter; Facebook controleert alleen informatie op Facebook; mensen die alleen Engels spreken kunnen geen inhoud in het Frans of Spaans controleren; mensen die alleen Frans spreken kunnen geen inhoud in het Italiaans of Pakistaans controleren, enz.

Het WEF wil dus een systeem van mensen en AI dat "desinformatie" en "haatzaaien" uit elke bron en in elke taal op aarde kan opsporen en censureren.

Een persoon, groep of wat dan ook die wordt gemarkeerd voor "verkeerd denken" zal automatisch worden gecensureerd op elk systeem en in elke taal op aarde.

Dit is nu een voorstel, maar studenten van Bijbelprofetie kunnen gemakkelijk zien waar dit wereldwijde systeem toe kan leiden (het Volgsysteem van het Merkteken van het Beest tijdens de Verdrukkingsperiode).

Hier zijn meer recente profetie-gerelateerde gebeurtenissen:

Eén, betreffende het vermogen om iedereen te identificeren en te volgen: op 5 september 2022 werd gemeld dat in het Verenigd Koninkrijk al miljoenen bewakingscamera's met gezichtsherkenning zijn geïnstalleerd, en dat er elke dag meer worden geïnstalleerd.

Volgens het hoofd van een privacygroep genaamd Big Brother Watch: "slaapwandelen de Britten in een maatschappij waar alles wat we doen, zeggen of uitgeven wordt gevolgd en gemonitord."

Twee, betreffende bedrog en corruptie in het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ): nadat bekend was geworden dat klokkenluiders (nu meer dan 20) politieke vooringenomenheid (leugens, enz.) bij de FBI hebben gemeld aan leden van het Congres, en werd op 31 augustus 2022 gemeld dat de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland (die ten onrechte beweert transparantie te steunen) een brief heeft gestuurd naar DOJ-medewerkers met het bevel niet te spreken met leden van het Congres.

Senator Tom Cotton reageerde op de brief van Garland met een eigen brief aan de medewerkers van het Ministerie van Justitie, waarin hij zei: "Wat deze memo (van Garland) ook zegt, u bent beschermd door de federale wet als u contact opneemt met mijn kantoor om de ongepaste politisering van het ministerie van Justitie door Merrick Garland en Joe Biden aan te klagen."

De federale wet beschermt klokkenluiders die illegale activiteiten van het DOJ en de FBI aan het Congres melden, maar Merrick Garland probeerde dit in de doofpot te stoppen door hen te intimideren en het zwijgen op te leggen.

(Meer: Op 31 augustus 2022 zei een advocaat die verschillende klokkenluiders van de FBI vertegenwoordigt dat agenten hem hebben verteld dat ze het vertrouwen in FBI-directeur Christopher Wray hebben verloren).

Drie, betreffende bedrog, hebzucht, moord, en meer: op 2 september 2022 werd gemeld dat een grote, collegiaal getoetste studie van meer dan 88.000 mensen in Brazilië aantoonde dat het innemen van de juiste hoeveelheid Ivermectine om de 15 dagen gedurende minimaal 6-8 weken het aantal Covid-gerelateerde sterfgevallen tot 92% verminderde in vergelijking met degenen die het niet namen.

Deze grote studie bevestigde tientallen andere studies uit de hele wereld die werden bespot of gecensureerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Big Pharma, sociale media platforms, sommige politici, Anthony Fauci, en anderen (misschien omdat er zoveel geld mee gemoeid is, en globalisten Covid gebruiken om mensen te controleren en hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen).

Het bevestigde ook getuigenissen van artsen en wetenschappers voor de Amerikaanse Senaat in 2021 die zeiden dat duizenden levens zouden kunnen worden gered door Ivermectine en hydroxychloroquine goed te keuren voor de behandeling van Covid.

Sommige artsen en medische werknemers werden bedreigd met het verlies van hun licenties en banen voor het aanbevelen van het gebruik van Ivermectine en hydroxychloroquine.

Ambtenaren moeten onmiddellijk het gebruik van deze behandelingen goedkeuren.

Veel mensen sterven, en mensen die tegen het gebruik van deze behandelingen zijn, moeten verantwoordelijk worden gehouden (aansprakelijk voor rechtszaken, verlies van hun vergunning, banen, enz.)

Vier, betreffende het Tweede Amendement op de Grondwet: wapenbezit, en het feit dat sommige Amerikanen geloven dat ze wapens moeten bezitten om de overgave van Amerika's soevereiniteit aan een wereldregering te voorkomen, hun recht op eigendom te beschermen, te stemmen, hun vrijheid van meningsuiting te beschermen, vrijheid van godsdienst, enz:

 • In juni 2021 zei president Biden: "Als je denkt dat je wapens nodig hebt om het tegen de regering op te nemen, heb je F-15's nodig en misschien wat kernwapens."
 • Op 30 aug. 2022 werd gemeld dat Biden zei: "Voor die dappere rechtse Amerikanen die zeggen dat het erom gaat Amerika onafhankelijk en veilig te houden, als je tegen het land wilt vechten, heb je een F-15 nodig. Je hebt iets meer nodig dan een geweer." Biden zei verder: "Nee, ik maak geen grapje." (Opmerking: Biden had Amerikaanse mariniers achter zich staan toen hij zei dat hij geen grapje maakt).

Veel demonstranten van 6 januari 2021 zitten nog steeds in de gevangenis, en sommige critici van Biden beschuldigen Biden ervan te dreigen het Amerikaanse leger in te zetten tegen de Amerikaanse burgers als er in de toekomst meer protesten komen.

Dit is dezelfde Biden die opriep tot 87.000 gewapende IRS-agenten die "bereid en in staat zijn deel te nemen aan arrestaties, de uitvoering van huiszoekingsbevelen en andere gevaarlijke opdrachten".

Critici geloven dat Biden zei dat burgers hun geweren en pistolen moeten opgeven omdat ze niet opgewassen zijn tegen de wapens (vliegtuigen, bommen, enz.) die het Amerikaanse leger heeft.

Weet dat Biden de burgers van Amerika wil ontwapenen en de vrije wereld wil verenigen om de Nieuwe Wereld Orde in te voeren (om de soevereiniteit van Amerika over te geven aan een wereldregering).

De beschuldiging dat MAGA-Republikeinen de grootste bedreiging zijn voor de democratie in Amerika is onjuist.

De grootste bedreiging voor de democratie in Amerika is de Nieuwe Wereld Orde en Satan's volgelingen die het pushen.

Als de globalisten alles bezitten en het WEF verklaart dat alle anderen niets bezitten, moet iedereen blij zijn.

Als de Federal Reserve onze bankrekening bevriest of in beslag neemt vanwege iets wat we hebben gezegd, gedaan, aan hebben bijgedragen, hen boos hebben gemaakt, etc., worden we geacht gelukkig te zijn.

Biden lijkt Amerikaanse burgers te bedreigen die niet gelukkig zijn met Amerika's corrupte rechtssysteem (hij bedreigt Amerikaanse burgers met vervolging en maandenlange opsluiting, zoals de 6 jan. demonstranten), hij bedreigt Amerikaanse burgers met het leger (met vliegtuigen en bommen), hij bedreigt Amerikaanse burgers met gewapende IRS-agenten die bereid zijn burgers te arresteren, enz. en hij maakt geen grapjes.

Zoals ik het zie, dreigt hij Amerika met geweld te verenigen, en dat is extremisme.

Biden en andere wereldleiders lijken problemen te creëren om uiteindelijk de overgave van de soevereiniteit van elk land aan de Nieuwe Wereldorde te rechtvaardigen, en ze lijken te anticiperen op problemen.

Overweeg deze feiten:

 • >De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) hadden Ivermectine kunnen goedkeuren voor de behandeling van Covid en levens kunnen redden, maar dat deden ze niet.
 • Biden zou meer olie en aardgas kunnen oppompen om de energieprijzen te verlagen, de EU en iedereen in de VS te helpen, enzovoort, maar hij doet het niet.
 • Biden kan de Amerikaanse grens met Mexico sluiten en de sekshandel, de dood van kinderen, fentanyl-doden, enz. stoppen, maar hij doet het niet.
 • Biden kan de vrijlating van gevaarlijke criminelen in grote steden hard aanpakken, de misdaad terugdringen, etc., maar hij doet het niet.
 • Duitsland hoefde geen 17 kernreactoren te sluiten en afhankelijk te worden van Rusland voor energie, maar Duitsland deed dat wel.
 • Nederland en Canada hoefden de kunstmestproductie niet te verminderen terwijl er voedseltekorten dreigden, mensen honger leden, enz.
 • Er gebeuren veel dingen die het moeilijk maken om te geloven dat wereldleiders pech hebben of domme beslissingen nemen.

  Elke dag is het makkelijker om te geloven dat ze opzettelijk problemen creëren om de "Build Back Better" agenda (Grote Reset, Wereldregering) te rechtvaardigen.

  Het is zeer waarschijnlijk dat de wereldleiders tussen nu en 2030 zullen verklaren dat er een wereldregering nodig is om de wereldproblemen op te lossen.

  De globalisten en klimaatveranderingsgekkies geloven dat er te veel mensen op aarde zijn, dus mensen die doodvriezen in de EU, verhongeren in Afrika, sterven aan een overdosis drugs in de V.S., sterven terwijl ze de grens van de V.S. proberen over te steken, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, aborteren van baby's na de geboorte, etc., vinden ze prima.

  Tijdens de Verdrukkingsperiode zullen deze mensen, die de echte extremisten zijn, geen problemen hebben met de vervolging en de dood van degenen die het niet met hen eens zijn (omdat zij geloven dat er te veel mensen op aarde zijn, en omdat er tekorten zullen zijn aan voedsel, energie, enz.)

  Het menselijk leven betekent niets voor hen.

  Vijf, betreffende Centrale Bank Digitale Valuta's (CBDC's) en een cashloze samenleving: op 1 september 2022 plaatste Zero Hedge een artikel van James Rickards (DailyReckoning.com) hierover.

  In mijn woorden, hier is een gedeelte van wat Rickards schreef:

  • Digital (Een digitale munt is geen fysiek geld, geen papiergeld, enz. Het is een elektronische vorm van geld, een getal dat geld vertegenwoordigt).
  • Gecontroleerd door een Centrale Bank (niet uw lokale bank, een door de overheid goedgekeurde bank. In de VS is dat de Federal Reserve Bank, en uw bankrekening staat bij de U.S. Federal Reserve Bank).
  • De U.S. Federal Reserve Bank en het MIT ontwikkelen nu een U.S. CBDC en zullen de ontwikkelingsfase naar verwachting binnenkort afronden.
  • Contant geld zal niet meer bestaan.
  • Met digitale valuta wordt geregistreerd wat iemand koopt en verkoopt.
  • De Federal Reserve Bank zal u kosten in rekening mogen brengen voor het beheer van uw rekening, uw rekening mogen bevriezen, beslag mogen leggen op uw rekening, u mogen dwingen uit te geven wat u hebt tegen een bepaalde datum, enz. (als iets wat u zei, deed, kocht, gaf, of wat dan ook hen niet bevalt).

  Hier is een link naar het hele artikel:

  https://www.zerohedge.com/political/bidens-most-enduring-legacy

  Zes, op 31 augustus 2022 werd gemeld dat miljoenen burgers van de VS in de rij staan bij voedselbanken omdat ze de hoge voedselprijzen niet kunnen betalen.

  Zeven, betreffende inflatie: op 3 september 2022 werd gemeld dat de IRS heeft toegegeven dat het 1,1 miljoen Covid-19 stimuleringscheques ter waarde van 1,3 miljard dollar heeft gestuurd naar mensen in de gevangenis, waarvan sommigen levenslang uitzitten (mensen in de gevangenis krijgen gratis voedsel).

  Acht, betreffende de uiteindelijke heidense wereldregering (het koninkrijk van de Antichrist; de Nieuwe Wereld Orde): Daniël vertelde koning Nebukadnezar dat het een verdeeld koninkrijk van ijzer plus klei zal zijn (Dan. 2:41).

  Andere Geschriften leren dat dit koninkrijk zal worden verdeeld in tien divisies of regio's met een koning over elke divisie of regio voor een totaal van tien leiders of tien koningen (Dan. 2:44, 7:24; Openb. 17:12).

  Het beeld is gemaakt van materialen (goud, zilver, brons, ijzer) die naties of groepen van naties voorstellen, dus lijkt het mij redelijk te geloven dat het ijzer plus klei ook naties voorstellen.

  Het lijkt mij ook redelijk te geloven dat als het ijzer in de bovenbenen van het beeld het Romeinse Rijk voorstelt, het ijzer in de voeten van ijzer plus klei het herleefde Romeinse Rijk voorstelt plus andere naties of groepen van naties.

  Ik heb lang geleerd dat deze regering van één wereld verdeeld zal zijn in tien regio's met één leider (koning, tsaar, wat dan ook) over elke regio (het zal een G-10 zijn).

  Het zullen niet tien regio's zijn in een herboren koninkrijk van ijzer (de EU). Het zullen tien regio's zijn in het koninkrijk van ijzer plus klei (de EU plus anderen).

  Elke regio zal een leider of koning aanwijzen, waardoor we tien leiders of tien koningen krijgen. De Tien Koningen zijn een voorbode van de opkomst van de Antichrist.

  De Verenigde Naties vestigden de Europese Unie als het politieke patroon (of model) voor de andere regio's om te volgen.

  Door de EU als patroon voor de andere regio's te stellen, zal elke regio politiek op dezelfde manier worden georganiseerd.

  Dit zal het gemakkelijker maken om de regio's samen te voegen tot een één-wereld regering.

  Op 21-24 januari 2015 kwam een groep genaamd het World Economic Forum (WEF) bijeen in Davos, Zwitserland.

  Deze Globalisten kwamen overeen om de ontwikkeling van deze regio's van naties over de hele wereld te versnellen.

  Het versnellen van de ontwikkeling van regio's van naties zal vereisen dat de naties hun nationale soevereiniteit versneld opgeven.

  Wie wil nagaan dat ik al lange tijd leer dat de wereld in regio's zal worden verdeeld, kan dat doen:

  • Ga naar "raptureready.com."
  • Scroll naar beneden naar "Featured End-Time Writers" en klik.
  • Ga naar "Daymond Duck" en klik.
  • Scroll naar beneden naar de zoekmachine onderaan de pagina.
  • Typ het woord "regio's" in en klik.

  Links naar drie van mijn "Rapture Ready" artikelen komen tevoorschijn:

  Dit gezegd zijnde, plaatste Geri Ungurean op 6 september 2022 een video van Alex Newman (Senior Editor van TheNewAmerican.com) met de titel "Samenvoeging van Naties in Regio's" Sleutelonderdeel van de "Grote Reset".

  Newman zegt: "De diepe staat neemt een pauze in de globalisering en gaat verder met regionalisering."

  Zoals ik het begrijp, zegt Newman dat de diepe staat regio's van naties zal creëren voordat ze die samenvoegen tot een wereldregering.

  Hier is een link naar de 16 minuten durende video:

  https://grandmageri422.me/2022/09/06/alex-newman-merging-nations-into-regions-key-part-of-great-reset/

  Weet dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bezig is met het opstellen van een internationaal pandemieverdrag, waarin wordt opgeroepen tot "regionale tsaren" die van landen kunnen eisen dat zij de WHO-mandaten gehoorzamen; dus als de diepe staat zich beweegt in de richting van "regionalisering", zal de opkomst van de antichrist spoedig volgen (zie Openb. 17:12-13).

  Herinner je ook dat op 19 juli 2022, VN Sec.-Gen. Guterres en WEF-oprichter Klaus Schwab getuige waren van de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) om een strategisch partnerschap te vormen om de "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" te versnellen.

  Dank God voor de Opname, maar wee degenen die achterblijven als veel mensen een reprobate mind hebben (niet meer helder kunnen denken) en het kwaad niet meer beteugeld wordt.

  Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

  Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

  Bron: Global Tracking and Computerized Censorship :: By Daymond Duck - Rapture Ready