www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wereldregering staat voor de deur

Door Hal Lindsey - 11 april 2022

()

Op 29 en 30 maart 2022 kwamen wereldelites bijeen voor de World Government Summit in Dubai. Zij spraken over samenwerking met individuele regeringen op een verscheidenheid van gebieden. Maar vergis je niet. Hun doel staat in hun naam. Zij willen een wereldregering.

De Bijbel spreekt over de Antichrist en de Valse Profeet die de controle over de planeet overnemen door beslag te leggen op het financiële systeem. De Wereldregeringstop van dit jaar verwoordde hetzelfde idee.

De Amerikaanse econoom Dr. Pippa Malmgren zei: "Wat aan de basis ligt van een wereldorde is altijd het financiële systeem.... En wat we vandaag de dag in de wereld zien, denk ik, is dat we op de rand staan van een dramatische verandering, waarbij we op het punt staan - en ik zeg het maar ronduit - om het traditionele systeem van geld en boekhouding te verlaten, en een nieuw systeem te introduceren. En het nieuwe, het nieuwe boekhouden noemen we blockchain. Het betekent digitaal, het betekent een bijna perfecte registratie van elke transactie die plaatsvindt in de economie."

De context bewijst dat ze het over een "wereldorde" heeft. Daarom moet ze verwijzen naar elke afzonderlijke transactie in de wereldeconomie. "Wat een wereldorde schraagt," zei ze, "is altijd het financiële systeem." Ze zegt "stoutmoedig": "We staan op het punt het traditionele systeem van geld en boekhouding los te laten, en een nieuw systeem te introduceren."

Als je een beschaving opnieuw wilt maken, maak dan het financiële systeem opnieuw. En dat is wat ze proberen te doen, niet voor een enkele beschaving, maar voor de hele wereld. Het zal uiteindelijk leiden tot het "merkteken van het beest," en het totalitaire wereldsysteem dat nodig is om het af te dwingen.

Ze zegt dat het nieuwe geld gebaseerd zal zijn op de blockchain technologie die nu de basis vormt van digitale valuta zoals Bitcoin. Vervolgens maakt ze een belangrijk onderscheid tussen de huidige digitale valuta's en de toekomstige. "Dit nieuwe geld," zegt ze, "zal soeverein van aard zijn. De meeste mensen denken dat digitaal geld crypto is, en privé. Maar ik zie onze grootmachten digitale valuta introduceren. De Chinezen waren de eersten, de VS staan op het punt, denk ik, om dezelfde kant op te gaan. De Europeanen hebben zich daar ook toe verbonden."

Volgens de Atlantic Council zijn al minstens 91 landen bezig met de ontwikkeling van digitale valuta. In eerste instantie zal dit nieuwe geld een aanvulling zijn op contant geld. Maar globalisten geven toe dat hun echte doel is om contant geld volledig te verdringen. Digitale valuta zullen terroristen, belastingontduikers en andere criminelen niet tegenhouden totdat ze contant geld volledig vervangen en onderling volledig verbonden zijn. In tegenstelling tot Bitcoin, zullen overheidsversies van digitale valuta niet privé zijn, en hun gebruikers zullen niet anoniem zijn.

Net als alle digitale gegevens zullen de nieuwe munteenheden uit nullen en enen bestaan en door machines worden geïnterpreteerd. Om die reden kunnen "digitale euro's," "digitale dollars," en de anderen gemakkelijk worden samengevoegd tot één enkele munt. Daarmee zullen de wereldelites het doel hebben bereikt dat Dr. Malmgren zo goed heeft omschreven. Ze zullen "een bijna perfect overzicht hebben van elke transactie die plaatsvindt in de economie."

En wanneer ze hun systeem wereldwijd invoeren, zullen ze een "register hebben van elke transactie die plaatsvindt in de economie" van de hele planeet.

We vinden dit high-tech scenario in een document dat meer dan 1900 jaar geleden is geschreven. Openbaring 13:17 (NKJV) beschrijft het als volgt: "Niemand mag kopen of verkopen dan degene die het merkteken of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft." Iemand zal niet mogen kopen of verkopen tenzij hij toegang heeft tot het wereldwijde netwerk van digitaal geld. En wanneer de antichrist regeert, zullen alleen zij die zijn merkteken dragen, die toegang hebben.

Bron: Hal Lindsey