www.wimjongman.nl

(homepagina)


RIVIER, GEPROFETEERD DOOR EZECHIËL, BIJ TOEVAL ONTDEKT IN JERUZALEM?

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 22 februari 2022

Hij leidde me terug naar de ingang van de Tempel, en ik ontdekte dat er water stroomde van onder het platform van de Tempel - in oostelijke richting, aangezien de Tempel naar het oosten was gericht - maar het water liep eruit aan de zuidkant van de mizbayach Ezechiël 47:1 (De Israëlische BijbelTM)

( )

Tunnel van Hizkia in Jeruzalem, eigen foto

Onlangs werden opgravingen verricht in de kelderverdieping van het Frumin-gebouw aan King George Street in het hart van Jeruzalem. De arbeiders waren verrast toen ze een grote hoeveelheid water vonden dat in de opgraving stroomde. Aanvankelijk gingen zij ervan uit dat het water het gevolg was van een gebroken waterleiding, maar al spoedig ontdekten zij dat de bron een tot dan toe onbekende natuurlijke bron was.

Het drie verdiepingen tellende gebouw was oorspronkelijk bedoeld als een kantoorgebouw met zes verdiepingen, maar de bouw werd stilgelegd tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947. Het werd uitgekozen om de Knessets van Israël te huisvesten en na voltooiing huisvestte het de eerste tot en met de vijfde Knesset van 1955 tot 1966. De bouw was bedoeld om een Knesset-museum te creëren.

De bouwvakkers ontdekten ook een oude waterpomp, wat erop wijst dat de waterbron op een bepaald moment bekend was en gebruikt werd. In de archieven van de Knesset zijn geen documenten gevonden waaruit blijkt dat de waterbron bekend was.

Het wordt beschreven als een "enorme hoeveelheid water" die de installatie van een pompsysteem vereist om te voorkomen dat de funderingen van het gebouw worden ondermijnd, en het gebouw zelf onder water komt te staan.

Er is nog geen besluit genomen over hoe de verborgen bron moet worden aangepakt. En of het na de voltooiing van de werkzaamheden mogelijk zal zijn om de waterbron open te stellen voor het publiek, of dat het water zal worden afgevoerd naar het gemeentelijke watersysteem.

Rabbi Berger haalde de profetieën aan die water beschrijven dat uit Jeruzalem stroomt in het einde der dagen, met name de profeet Ezechiël:

Hij leidde mij terug naar de ingang van de Tempel, en ik ontdekte dat er water stroomde van onder het platform van de Tempel - in oostelijke richting, omdat de Tempel naar het oosten was gericht - maar het water liep er uit aan de zuidkant van de mizbayach, onder de zuidmuur van de Tempel. Toen leidde hij mij door de noordelijke poort naar buiten en leidde mij rond naar de buitenkant van de buitenste poort, die naar het oosten gericht is; en ik ontdekte dat er water uit [onder] de zuidmuur stroomde.Terwijl de man verder naar het oosten ging met een meetlat in zijn hand, mat hij duizend amot af en leidde mij over het water; het water was enkeldiep. Toen mat hij nog eens duizend amot af en leidde mij over het water; het water was kniediep. Hij mat nog eens duizend af en leidde mij over het water; het water stond tot aan mijn middel. Toen hij er nog eens duizend afmat, was het een stroom die ik niet kon oversteken; want het water was opgezwollen tot een stroom die je alleen zwemmend kon oversteken... "Dit water," zei hij tegen mij, "stroomt uit naar het oostelijk gebied, en stroomt naar de Arabah; en wanneer het in de zee komt, in de zee van de vuile wateren, dan zal het water gezond worden. Ezechiël 47:1-8

"Wanneer we naar de profetieën kijken, is het belangrijk om ze eerst te accepteren zoals ze worden gepresenteerd, door een eenvoudige en letterlijke lezing, wat Joden de pshat noemen," zei Rabbi Berger. "Dit kan soms de moeilijkste benadering zijn, omdat de letterlijke lezing nogal fantastisch kan lijken. Maar de Bijbel vertelt alleen de waarheid. Wat beschreven wordt als gebeurd, gebeurde ook echt precies zoals geschreven. En wat de profeten zeggen dat zal gebeuren, zal zeker precies zo verschijnen als geschreven staat."

"In dit geval zouden mensen die bekend zijn met Jeruzalem hebben aangenomen dat een dergelijk scenario onmogelijk was. De enige natuurlijke waterbron in Jeruzalem die tot op heden bekend was, was de Gihon Bron die uitmondt in Shiloah."

Rabbi Berger ging vervolgens verder met uit te leggen wat er geleerd kon worden van dit onverwachte natuurverschijnsel.

"Een ander woord voor 'bron' in het Hebreeuws is makor (bron)," merkte de rabbi op. "De regering zat vroeger in dat gebouw. Dat was hun 'bron', maar we zien nu welke richting ze zijn ingeslagen, door de vijand in de regering op te nemen. De meeste mensen weten het niet, maar de eerste bet din (rabbinale rechtbank), samengesteld uit heilige rabbijnen, zetelde vroeger ook in dat gebouw. De Knesset begon te dwalen toen zij zich afscheidden van het licht van de Torah dat in hetzelfde gebouw was."

"Een natuurlijke bron is een mikveh (ritueel bad dat gebruikt wordt om zowel objecten als mensen te zuiveren)," zei Rabbi Berger. "De profetische wateren die uit Jeruzalem stromen zullen nodig zijn voor levensonderhoud, maar, nog belangrijker, om de massa's mensen te zuiveren die naar de Derde Tempel zullen komen. De regering moet ook gezuiverd en opnieuw gewijd worden, evenals het rabbinaat."

Rabbi Berger keerde terug naar zijn oorspronkelijke uitgangspunt.

"De eenvoudige lezing is nog steeds het belangrijkst," zei hij. "De profeet zei dat er water uit Jeruzalem zou stromen. En tegen alle verwachtingen in, zien we dit vandaag de dag."

Bron: River prophesied by Ezekiel accidentally discovered in Jerusalem