www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE RUSSISCHE INVASIE: EEN WAKE-UP CALL VOOR ISRAËL EN HET WESTEN

Door Yoram Ettinger | 8 maart 2022

Ongeacht het uiteindelijke resultaat van de Russische invasie in Oekraïne, zou deze moeten dienen als een wake-up call voor Israëlische en Westerse beleidsmakers en vormgevers van de publieke opinie.

De invasie heeft de gebrekkige aard blootgelegd van bepaalde veronderstellingen die het wereldbeeld van de Westerse gevestigde orde hebben beïnvloed - maar niet dat van het grootste deel van de wereld - terwijl ze probeerden Israël ertoe te brengen/te dwingen deze veronderstellingen over te nemen.

Bijvoorbeeld:

- Dat het grootste deel van de wereld het westerse idee onderschrijft van een nieuwe wereldorde, die verondersteld wordt stabieler, voorspelbaarder en toleranter te zijn en te neigen naar vreedzame coëxistentie, waarbij de nadruk ligt op boter in plaats van wapens;

- Dat het tijdperk van grote oorlogen en massale invasies over de grond voorbij is;

- Dat een militaire houding van afschrikking effectief kan worden vervangen door vredesakkoorden, veiligheidsgaranties en genereuze financiële en diplomatieke pakketten. De kiem van Oekraïnes huidige hachelijke situatie werd gelegd in de roekeloze veiligheidsgaranties van Boedapest van december 1994, die door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Rusland aan Oekraïne werden gegeven in ruil voor de inlevering door Oekraïne van zijn nucleaire voorraad (de op twee na grootste ter wereld).

- Dat vredes- en veiligheidsakkoorden belangrijker zijn (voor de nationale veiligheid) dan militaire capaciteiten en door geografie/topografie gestuurde afschrikkingsposities. Dit waanidee gaat voorbij aan het feit dat, terwijl vredesakkoorden en veiligheidsgaranties van voorbijgaande aard zijn, topografische dominantie (b.v. de Golanhoogte en de bergkammen van Judea en Samaria) en geografische diepte van eeuwige duur zijn.

- Dat de geleidelijke vermindering van het defensiebudget van een land door het grootste deel van de wereld niet wordt geïnterpreteerd als uitholling van de afschrikking, ondermijning van de stabiliteit en verlamming van de nationale veiligheid, en derhalve als aanzet tot terrorisme en oorlogen.

- Dat diplomatie een doeltreffender onderhandelingsinstrument is dan militair geweld om conflicten op te lossen met schurkenregimes die zich systematisch als onderhandelaars te kwader trouw hebben betoond (bijv. de ayatollahs van Iran sinds zij in februari 1979 de macht grepen);

- Dat nationale ideologieën en strategische visie ondergeschikt zijn aan een kosmopolitische/universele, vreedzame-coëxistentie-staat van denken.

- Dat de beslissing moet worden gebaseerd op het voorspelde toekomstige gedrag van schurkenregimes in plaats van op hun historische staat van dienst.

- Dat schurkengedrag (b.v. subversie, terrorisme en oorlogen) wordt eerder door "wanhoop" dan door ideologie gedreven.

Westerse beleidsmakers hebben gepoogd Israël ertoe te bewegen zich terug te trekken uit de topografisch dominante bergkammen van Judea en Samaria, in ruil voor een vredesakkoord en veiligheidsgaranties. De Russische invasie in Oekraïne heeft echter duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het is om geografische diepte en dominante topografie te vervangen door het zeer onstabiele, gewelddadige, intolerante en onvoorspelbare Midden-Oosten. De wereldwijde ervaring heeft opnieuw het centrale belang bevestigd van de door militairen gestuurde afschrikkingspolitiek bij de vormgeving van de nationale veiligheid.

In tegenstelling tot Oekraïne (het op één na grootste Europese land) heeft Israël bovendien een gebrek aan geografische diepte (een strook van 7 tot 15 mijl van de Middellandse Zee tot de bergkammen van Judea en Samaria), wat een uiterst kleine foutmarge oplevert. Als het verrassingsoffensief van de Arabieren in 1973 was gelanceerd tegen een Israël van vóór 1967 (zonder de dominante topografie van de Golanhoogte en Judea en Samaria en de strategische diepte van het Sinaï-schiereiland), dan zouden de Arabieren in staat zijn geweest om de Joodse staat te vernietigen.

Bron: The Russian invasion: a wake-up call for Israel and the West « The Ettinger Report