www.wimjongman.nl

(homepagina)


"WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN WERELDWIJDE VOEDSELCRISIS,"

2 mei 2022

()

Hoe staat de koelkast in uw keuken er tegenwoordig bij? Of hoe staan de schappen van uw voorraadkast er bij? Goed gevuld, hopen we? Heeft u een voorraad droog, ingeblikt of anderszins geconserveerd voedsel, waarmee u een paar weken, zo niet een paar maanden, vooruit kunt, als dat nodig is? Zo ja, dan behoort u tot de minderheid van de mensen in onze westerse samenleving die het een dag of twee uithouden met het voedsel dat ze momenteel bij de hand hebben.

In deze tijd van Skip the Dishes, Uber Eats, of Door Dash voedsel bezorgdiensten, leven de meeste mensen voor de dag en hebben waarschijnlijk maar een handvol items in die keuken koelkast. Met andere woorden, als de hel losbarst en de bevoorradingsketens of de voedselproductie zouden crashen, zou een groot deel van de wereldbevolking slechts een handvol dagen verwijderd zijn van grote honger.

Dit is precies het scenario dat wordt beschreven in de profetische bijbelpassages, waarin de bijbel waarschuwt voor een komende tijd (de Verdrukking), waarin de voorraad voedsel zo schaars zou worden, dat het een vol dagloon zou kosten om net genoeg voedsel voor één dag te kopen.

Toen hoorde ik, wat klonk als een stem bij de vier levende wezens, zeggen: "Twee pond tarwe voor een dagloon, en zes pond gerst voor een dagloon, en schaadt de olie en de wijn niet!" Openbaring 6:6 NIV

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien hoe dat kan gebeuren. Kijk maar eens rond in de wereld van vandaag en scan de koppen van de artikelen die hieronder staan en je zult snel zien hoe zo'n wereldwijd voedseltekort en crisis zou kunnen ontstaan. Oorlogen die de voedselproductie in de graanschuurregio's van de wereld volledig stilleggen (bijv. Oekraïne), weersomstandigheden die gewassen wegspoelen of verschroeien, uitsluitingen om wat voor reden dan ook (pandemieën), die de toeleveringsketens stilleggen en vervolgens lege schappen veroorzaken.

Natie zal opstaan tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Mattheüs 24:7 NIV

Dit zijn dingen die nu al plaatsvinden en die regeringsleiders en industriëlen ertoe brengen te waarschuwen voor een dreigende voedselcrisis op wereldschaal. Dat betekent iedereen, niet alleen de mensen in een of ander derdewereldland, maar ook op de schappen in uw plaatselijke supermarkt. Je weet dat het slecht is wanneer Israël het Jozef ding doet en hun tarwevoorraden aanlegt voor een komende wereldwijde hongersnood, (artikel hieronder). Hoeveel andere naties die u kent doen hetzelfde? Geen waarvan we ons bewust zijn. Zou dat een andere reden kunnen zijn waarom een alliantie van Israël-hatende naties op Israël zal neerdalen in een toekomstige aanval die bekend staat als de Gog/Magog oorlog (Ezechiël 38/39)?

Zeker, voedsel zal zeer duur worden naarmate de tekorten groter worden, en zo zullen de profetieën van de bijbel in vervulling gaan. En te oordelen naar alles wat er in deze wilde wereld van ons gebeurt, lijkt die dag inderdaad zeer nabij. Enkele van die andere wereldgebeurtenissen die naar een crescendo toewerken is de mogelijkheid van een derde wereldoorlog, of de mogelijkheid dat Iran en Israël het eindelijk tegen elkaar opnemen in een confrontatie in het Midden-Oosten (Gog/Magog), veel gepraat over de bouw van de langverwachte Derde Joodse Tempel, en tenslotte de opkomst van een wereldomvattend bestuurssysteem dat iedereen tot slaaf zal maken onder nieuwe digitale sociale krediet-identificatiesystemen die gebonden zijn aan contactloze betaalmethoden met gebruikmaking van technologie die op iemands hand of voorhoofd wordt aangebracht.

Als je deze website voor het eerst bezoekt, en je hebt nog nooit gehoord van sommige van de dingen die in dit blogartikel worden genoemd, waarom blijf je dan niet even en bekijk je de vele categorieën/labels die op deze site worden vermeld en begin je je eigen studie naar de authenticiteit van de profetieën van de bijbel. We hebben ook vele links opgenomen naar enkele zeer goede websites en leraren/geleerden die u op uw reis kunnen helpen.

Wij bidden dat uw reis begint met een oprecht hart van berouw als u de naam van Jezus Christus aanroept en Hem de Heer en Redder van uw leven maakt. De tijd is kort, treuzel niet.

Ontvlucht de boze begeerten van de jeugd en streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2 Timoteüs 2:22 NIV

Hé, als we nog een week halen, dan zien we je dan weer.

God zegene u en blijf naar boven kijken.

Bron, en meer Engelstalige verwijzingen: "We Are On The Precipice Of A Global Food Crisis,"