www.wimjongman.nl

(homepagina)"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

Een wereldwijde voedselcrisis is op komst

Door Britt Gillette - 18 augustus 2022

In januari en maart schreef ik over een komende wereldwijde hongersnood. Helaas is de wereld sinds die tijd op dezelfde koers gebleven. Nu we de laatste maanden van 2022 ingaan, zal de wereld wakker worden geschud door die realiteit als de oogsten wereldwijd met minder dan de verwachte totalen binnenkomen.

Hoe komt dat? Aan het begin van 2022 hebben de stijgende energiekosten de prijzen van zowel diesel als meststoffen opgedreven. Aangezien dit de twee duurste inputs in de landbouwproductie zijn, leidde dit tot hogere kosten voor de voedselproductie. Die hadden op hun beurt een invloed op de voederkosten voor runderen, varkens, kippen en andere dieren. Maar nu komen we in de fase waarin de wereld zal beseffen dat tekorten en/of hogere prijzen voor kunstmest, onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen de oogstopbrengsten over de hele wereld aanzienlijk hebben beïnvloed.

Wat zijn de huidige oogstverwachtingen?

Op 12 augustus publiceerde het Amerikaanse ministerie van Landbouw haar maandelijkse World Agricultural Supply & Demand Estimates rapport. Op het eerste gezicht lijken de cijfers te wijzen op een beter dan verwachte oogst. Wanneer men de cijfers echter bekijkt en vergelijkt met het nieuws uit de frontlinies, lijken ze gloeiend optimistisch. De USDA voorspelt bijvoorbeeld dat de wereldwijde rijstexport even groot zal zijn als in 2021, en dat de Indiase rijstproductie met 0,9% zal dalen. Toch lezen we in dit TimesNow artikel:

"In het Indiase moessonseizoen is er tot nu toe 13% minder padie ingezaaid. Hoewel de regens voldoende zijn geweest, is de verdeling ervan in tijd en ruimte volgens de berichten inconsistent geweest. Dit heeft gevolgen gehad voor het inzaaien in juni en juli, de topmaanden voor het planten van het gewas dat wordt gevoed door de moessonregens en wordt geoogst in oktober-november."

En Reuters schrijft:

"De Indiase deelstaten Bihar, Jharkhand, West-Bengalen en Uttar Pradesh, die de meeste rijst produceren, hebben dit seizoen tot nu toe een tekort van maar liefst 45 procent aan moessonregens geregistreerd, zo blijkt uit gegevens van het door de deelstaat beheerde weerdepartement. Dat heeft er deels toe geleid dat er dit jaar 13 procent minder rijst is aangeplant, waardoor de productie ten opzichte van vorig jaar met 10 miljoen ton of ongeveer 8 procent zou kunnen dalen, aldus BV Krishna Rao, voorzitter van de All India Rice Exporters Association."

India neemt bijna 40% van de wereldwijde rijstexport voor zijn rekening, dus een daling van hun rijstproductie met 8% ten opzichte van de door de USDA voorspelde daling met 0,9% verandert de vooruitzichten voor de wereldwijde rijsthandel ingrijpend. In deze video, "WAARSCHUWING: Er komt een wereldwijde voedselcrisis ~ WEES GEREED", neem ik de USDA projecties door voor de wereldwijde productie, export en import van de belangrijkste granen in de wereld - maïs, tarwe en rijst. Ze wijzen op een nijpende situatie. Maar de officiële cijfers zijn hier blind voor, omdat ze meestal gebaseerd zijn op verouderde enquêtes die geen rekening houden met recente weersomstandigheden, en ze leggen meer nadruk op "beplante oppervlakte" dan op de verwachte opbrengst (die aanzienlijk zal verschillen van de afgelopen jaren als gevolg van tekorten aan meststoffen, herbiciden en pesticiden).

De reactie van de regering

Voeg daarbij de aanhoudende oorlog in Oekraïne (die een groot deel van Europa en Afrika van voedsel voorziet) en een historische droogte in Europa, en regeringen over de hele wereld zouden overuren moeten maken om de situatie te verlichten. In plaats daarvan hebben ze gewerkt om het erger te maken.

Na de Russische inval in Oekraïne hebben de VS en hun bondgenoten sancties ingesteld om Rusland te straffen. Dit had ernstige gevolgen voor de wereldvoedselmarkt. Waarom? Rusland is 's werelds grootste exporteur van tarwe, goed voor 18% van de wereldwijde verkoop. Bovendien is Rusland een van 's werelds grootste olieproducenten. Fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol in de voedselproductie. Dieselbrandstof drijft landbouwmachines aan. Het drijft de vrachtwagens aan die het voedsel naar de markt brengen. En vooral aardgas is een essentieel onderdeel van de productie van kunstmest. Als 's werelds grootste exporteur van kunstmest hebben de sancties tegen Rusland de mondiale toeleveringsketens onder druk gezet en de prijs en beschikbaarheid van kunstmest over de hele wereld doen stijgen.

Naast de sancties tegen Rusland, en ondanks de huidige kwetsbaarheid van de wereldwijde voedselvoorziening, blijven westerse regeringen een klimaatveranderingsagenda doordrukken die een aanzienlijke vermindering van het gebruik van kunstmest en een vermindering van het aantal methaanproducerende dieren inhoudt. Zo dringt de Canadese regering aan op een vermindering van het gebruik van stikstofhoudende meststoffen met 30% tegen het jaar 2030 - een doelstelling die volgens de boeren zal leiden tot een lagere voedselproductie en hogere voedselprijzen. In Nederland dringt de regering aan op een vermindering van 50% van het gebruik van stikstofhoudende meststoffen. Ook al is Nederland maar een klein land, het is een grootmacht op landbouwgebied, die de wereld voorziet van miljarden dollars aan landbouwproducten, materialen en technologie. In Ierland probeert de regering 30% van het vee af te maken in een poging de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit soort beleid zal het probleem van voedselschaarste alleen maar verergeren.

Hongersnood is onvermijdelijk

Op dit moment is hongersnood onvermijdelijk. De enige vragen die overblijven zijn hoe ernstig de voedseltekorten zullen zijn en hoe hoog de voedselprijzen zullen oplopen op de plaatsen waar nog voedsel beschikbaar is. Zodra de ernst van de situatie duidelijk wordt, zullen regeringen snel reageren.

Voedselprotectionisme zal de wereld overspoelen als land na land de export van landbouwproducten verbiedt. De voorraden die nog beschikbaar zijn voor export zullen worden opgezogen door de rijkste landen, die bereid zullen zijn alles te betalen wat nodig is om hun voedselvoorziening veilig te stellen. Landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking, die netto importeren, zullen hierdoor aan de zijlijn blijven staan. Landen als Somalië, Jemen, Zuid-Soedan, Afghanistan en Haïti zullen te maken krijgen met een ernstige voedselcrisis en wijdverspreide hongersnood en uithongering.

Wat is het einddoel?

Uiteindelijk zal geen enkel land aan de crisis ontkomen, omdat zelfs in de rijkste landen de lagere inkomens zullen worden getroffen door een enorme voedselinflatie. In de Verenigde Staten zullen de flash mobs zich verplaatsen van juweliers naar kruidenierswinkels. Voedseldiefstal zal welig tieren tot kruidenierswinkels strikte veiligheidsmaatregelen invoeren. We zouden zelfs de uitrol kunnen zien van digitale rantsoeneringskaarten in Sri Lanka-stijl. Is dit het einddoel?

Het zou me niet verbazen dat dit regeringsbeleid opzettelijk wordt uitgevoerd om een voedselcrisis te creëren. Als ze uitgehongerd zijn, zullen de meeste mensen graag hun vrijheid inruilen voor voedsel.

Het Teken van het Beest Platform

Hoewel digitale rantsoeneringskaarten op zichzelf niet het merkteken van het beest zijn, leggen ze een sociaal systeem op dat identiek is aan het systeem van het merkteken van het beest. Hoe? Door mensen in te sluiten in een systeem waarin ze voor hun bestaan volledig afhankelijk zijn van de overheid. De laatste jaren zijn we getuige geweest van de opkomst van het technologieplatform van het merkteken van het beest. Het huwelijk van bedrijfs- en staatsmacht heeft ons censuur op Big Tech platforms gebracht, en bankinstellingen bereid gevonden om de rekeningen van vreedzame demonstranten te sluiten, en tevens vaccinatiemandaten en paspoorten.

Een wereldwijde voedselcrisis zou de perfecte omgeving zijn voor 's werelds zogenaamde heersers om een digitaal voedselrantsoeneringssysteem in te voeren. Omdat de meeste mensen niet meer op boerderijen wonen en niet weten hoe ze hun eigen voedsel moeten verbouwen, zijn ze kwetsbaar om slaven te worden van een systeem waar buiten ze niet kunnen overleven. Als dat gebeurt, zal de regering de volledige macht hebben. De wereld maakt de weg vrij voor de opkomst van de antichrist. Gelukkig is onze hoop gevestigd op Jezus Christus, en onze vreugde is dat Hij spoedig zal komen!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, August 2022