www.wimjongman.nl

(homepagina)


Natie in vlammen

Door Hal Lindsey - 22 augustus 2022

()

Boos? Wie is dat niet? We zien allemaal wat Poetin (en het Westen! wj) blijft doen in Oekraïne, en dat naties als China het mogelijk blijven maken. Boosheid lijkt een redelijke reactie. Als je de angst en verwarring ziet die jonge kinderen over de hele wereld wordt ingepeperd, maakt dat je dan boos? Natuurlijk wel! Sommigen zijn woedend over de inval op Mar-a-Lago. Anderen zijn woedend op Donald Trump. Ondanks hun verschillen, hebben Amerikanen één ding gemeen - woede.

Zet je vijandigheid even opzij. Neem een stap terug van een media-etablissement dat zijn geld verdient door u boos te maken. Aan welke kant je ook staat, stop en denk na. Wat zegt de Bijbel?

Ten eerste, de Bijbel veroordeelt boosheid niet als het kwaad op zichzelf. Psalm 4:4 (NKJV) zegt: "Wees boos, en zondig niet. Mediteer in uw hart op uw bed, en wees stil." Ja, wees boos. Als je hoort van kindermisbruik, moord, of ander onrecht, wees dan boos. Maar zondig niet. Richt uw gedachten op de Heer. Pauzeer. Wees stil.

Het eerste deel van Psalm 4:4 wordt geciteerd in het eerste deel van Efeziërs 4:26. "Wees toornig en zondig niet." Boosheid kan een rechtvaardige reactie zijn. Maar het verontschuldigt nooit de zonde. Het tweede deel van Efeziërs 4:26 zegt: "Laat de zon niet ondergaan op uw toorn." Niet aflatende woede zal je geestelijk, lichamelijk en spiritueel schaden. Het volgende vers maakt duidelijk dat het vasthouden aan je vijandigheid "plaats geven aan de duivel" is. Denk daar eens over na.

Als je kijkt naar late night comedians of zelfs kabel-tv-nieuwscommentatoren, zul je merken dat veel liberalen en veel conservatieven professionele "spotters" zijn geworden. Ze lachen hun politieke tegenstanders uit. Ze drijven de spot met hen zoals pestkoppen een ander kind op de speelplaats mishandelen. Psalm 1:1-2 waarschuwt om geen tijd door te brengen met zulke mensen. "Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op het pad der zondaars, noch zit op de stoel der verachters; maar zijn vreugde is in de wet des Heren, en in zijn wet mediteert hij dag en nacht."

Vers 3 vertelt hoeveel beter het is voor hen die mediteren op Gods woord dan voor hen die rondhangen met de spotters. Er staat dat de persoon die zich richt op Gods woord "zal zijn als een boom, geplant aan de rivieren van water, die zijn vrucht voortbrengt op zijn tijd, welks blad ook niet zal verdorren; en wat hij ook doet, het zal hem welgaan." Als u dat soort zegen in uw leven wilt, denk dan aan de dingen van God. Wandelt niet in de raad der goddelozen, staat niet op het pad der zondaars en zit niet op de stoel der verachters. In plaats daarvan, verlustig u in God en Zijn woord.

De NKJV en KJV gebruiken het woord "verachtelijk." De NASB en ESB Bijbels vertalen het als "spotters." De NIV en de New Living Translations zeggen, "spotters." Spreuken 29:8 zegt dat zulke mensen - de spottende, bespottende, minachtende - "een stad in vuur en vlam zetten." Ons land staat in brand omdat wij als natie ervoor gekozen hebben de minachtende te volgen.

De tweede helft van dat vers zegt, "Maar wijze mensen keren de toorn af." Je land, je vrienden, en je familie hebben je nu nodig om wijs te zijn. Die harde meme op Facebook mag dan je frustratie en verontwaardiging uitdrukken, maar is het wel verstandig? Ben je wrok aan het aanwakkeren? Spreuken 15:1 zegt: "Een zacht antwoord keert de toorn af, maar een hard woord wekt woede op." Wat kiest u?

We moeten Amerika, haar instituten, en haar leiders bekritiseren als ze fout zijn. Maar we kunnen dat doen op doordachte, intelligente, overtuigende manieren. We hoeven niet de weg van minachting en woede te kiezen. Ons doel is om mensen voor Christus te winnen, niet om hen te pesten. Wij willen hen overtuigen, niet op hun hoofd slaan met "een hard woord".

Denk aan 1 Korintiërs 13:4, 5, en 8. "De liefde lijdt lang en is vriendelijk; de liefde benijdt niet; de liefde paradeert niet, is niet opgeblazen; gedraagt zich niet grof, zoekt niet het hare, is niet geprovoceerd.... Liefde faalt nooit."

Bron: Hal Lindsey