www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEZE VIJF DINGEN GEVEN AAN DAT DE TIJD ZEER KORT IS

14 januari 2021

Ook dit keer zullen we het pandemische nieuws scheiden van al het andere dat zich in deze wereld van ons afspeelt.

Wij kwamen deze week vijf nieuwsberichten tegen die er voor ons uitsprongen wat betreft hun profetische implicaties en de nabijheid van de wederkomst van Jezus Christus die deze artikelen aangeven voor profetiewachters. Wij hebben ze hieronder beluisterd, (1 t/m 5).

Het eerste van de vijf meldt dat de Amerikaanse dominantie spoedig voorbij zal zijn en dat een handvol wereldmachten zullen opkomen. Dit deed ons natuurlijk onmiddellijk denken aan de profetie van de 10 koningen/koninkrijken die zullen opkomen en aan de macht zullen zijn in de tijd van de Verdrukking.

De tweede van de vijf spreekt over een nieuwe godsdienst aan de horizon; een samengaan van christendom, islam en jodendom. De bijbel vertelt ons dat er tijdens de komende dagen van de Verdrukking een vals religieus systeem zal zijn dat zal samenwerken met het ene wereldregering/politieke systeem om de wereld te wijzen naar de aanbidding van de Antichrist.

Nummer drie doet verslag van de vooruitgang in de richting van tempelverering die zal worden doorgevoerd wanneer een nieuwe Tempel wordt gebouwd op de Tempelberg. Bijbelprofetie waarschuwt dat de toekomstige Antichrist deze nieuwe tempel zal binnengaan en zichzelf zal uitroepen tot God,

Een zeer interessant punt vier gaat over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (A.I.), en hoe die zou kunnen werken om God te vervangen. Dit herinnert ons aan de profetie van het beeld van het Beest dat ervoor zal zorgen dat alle mensen van de wereld de valse messias, bekend als Antichrist, zullen aanbidden en dus de ware God van de bijbel niet zullen erkennen of aanbidden.

Tenslotte wordt in punt vijf melding gemaakt van de vooruitgang die de wereld boekt bij de invoering van een digitale munteenheid, (in het geval van het artikel, Israël in het bijzonder). Dit zou het dan ongelooflijk gemakkelijk maken om het vermogen te controleren van ieder persoon op aarde om te kunnen kopen of verkopen. Dit is precies wat de bijbelprofetie ons vertelt dat zal gebeuren tijdens de Verdrukking. De video bij punt vijf zou bekeken moeten worden door iedereen die dit blogartikel leest om het belang te begrijpen van een digitale munteenheid en zijn mogelijkheid om gebruikt te worden door regeringen om hun burgers te controleren.

We zouden door kunnen gaan met aanvullende punten, (geruchten van oorlog, Gog/Magog oorlog, toenemende Joodse en Christelijke vervolging en de toenemende goddeloosheid en verdorvenheid van de wereld), maar je krijgt het beeld. De laatste dagen profetieën van de bijbel komen snel samen (convergentie). Samen geven ze aan dat we aan de vooravond staan van Christus' wederkomst voor zijn Bruid, maar voor de overige wereld staat een verschrikkelijke tijd van verdrukking en oordeel te wachten.

Als u uw beslissing om Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Redder te aanvaarden nog niet hebt genomen, doe dat dan nu. De tijd is kort. Christus wil u tot een van de Zijnen maken.

De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen traagheid verstaan. In plaats daarvan is Hij geduldig met u, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. 2 Petrus 3:9 NIV

Maranatha en God zegene u.

#1

De tien horens die je zag zijn tien koningen die nog geen koninkrijk hebben ontvangen, maar die voor één uur gezag zullen ontvangen als koningen samen met het beest. Zij hebben één doel en zullen hun macht en gezag aan het beest geven. Openbaring 17:12-13 NIV

Amerika's dominantie is voorbij. In 2030 zullen we een handvol wereldmachten hebben

Het politieke landschap van de wereld zal er in 2030 heel anders uitzien dan nu. Natiestaten zullen de centrale spelers blijven. Er zal niet één hegemoniale macht zijn, maar in plaats daarvan een handvol landen - waaronder de VS, Rusland, China, Duitsland, India en Japan - die semi-imperiale tendensen vertonen. De macht zal meer verdeeld zijn over niet-statelijke netwerken, waaronder regressieve.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/america-s-dominance-is-over

#2

De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en schitterde met goud, edelstenen en parels. Zij hield een gouden beker in haar hand, gevuld met gruwelijke dingen en de vuiligheid van haar echtbrekende daden. Openbaring 17:4 NIV

Abrahamia: Een nieuwe religie aan de horizon?

Volgens ongeverifieerde berichten zal Abrahamia de kernprincipes van de drie monotheïstische godsdiensten - Christendom, Islam en Jodendom - combineren. De naam van de vermeende godsdienst is ontleend aan Profeet Ibrahim, de vader der profeten" uit wiens familie alle andere godsdiensten van het boek zijn voortgekomen.

https://ahmedabadmirror.com/abrahamia-a-new-religion-on-the-horizon/81811515.html

#3

Hij zal zich verzetten en zich verheffen boven alles wat God genoemd wordt of aanbeden wordt, zodat hij zich in Gods tempel zet en zich als God voordoet. 2 Thessalonicenzen 2:4 NIV

Heropvoering van de zalving van de Hogepriester op de laatste avond van Chanoeka

Op maandag 6 december werd in Mitzpe Yericho een reconstructie van verschillende Tempelceremonies worden gehouden. Er zal onder andere een demonstratie worden gegeven van de zalving van de Hogepriester en het aansteken van de Tempelmenora. Een nieuw altaar zal worden gewijd voor gebruik op de Tempelberg. Elke ceremonie is een essentieel onderdeel van de Tempeldienst en praktische inspanningen zoals deze zijn bedoeld als voorbereiding op de Derde Tempel.

https://www.israel365news.com/263584/reenactment-of-anointing-the-high-priest-to-be-held-on-last-night-of-hanukkah/

#4

Het tweede beest kreeg de macht om het beeld van het eerste beest adem te geven, zodat het beeld kon spreken en allen die weigerden het beeld te aanbidden, kon doen doden. Openbaring 13:15 NIV

Kunstmatige intelligentie vervangt God, gevolgen voor de Kerk zijn 'zorgwekkend

Terwijl de technologie zich in een snel tempo blijft ontwikkelen, dreigt ze de eerbied en aanbidding van God in de samenleving te overschaduwen - een dreigende realiteit die ernstige gevolgen heeft voor de Kerk, waarschuwt theoloog en bestsellerauteur Wallace Henley.

https://www.christianpost.com/books/artificial-intelligence-is-replacing-god-warns-pastor.html

#5

Ook dwong het alle mensen, groot en klein, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken te ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat zij niet konden kopen of verkopen tenzij zij het merkteken hadden, dat is de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13:16-17 NIV

Bank of Israel versnelt voorbereidingen voor digitale munt -gouverneur

De centrale bank van Israël versnelt haar studie, onderzoek en voorbereiding voor de mogelijke uitgifte van een digitale shekel, bedoeld om een efficiënter betalingssysteem te creëren, zei Bank of Israel gouverneur Amir Yaron. Yaron vertelde op een conferentie dat de bank, net als andere centrale banken, nog niet had beslist of ze digitale munt zal uitgeven en de kwestie nog aan het onderzoeken was.

https://www.reuters.com/markets/currencies/bank-israel-accelerating-preparations-digital-currency-governor-2021-11-29/

Bron: These five things indicate that time is very short