www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Palestijnse bewapening van de taal

()

22 september 2022 - door Victor Rosenthal

Een van de frustraties van het "vredesproces", zoals dat door verschillende Israëlische regeringen en Amerikaanse regeringen is uitgevoerd, is dat er systematische dubbelzinnigheden bestaan in de manier waarop belangrijke begrippen door beide partijen worden begrepen. De Palestijnse ideologie heeft, net als het marxisme van hun pleitbezorgers in de Sovjet-inlichtingendiensten, een jargon waarin woorden niet betekenen wat ze betekenen voor iemand buiten de kring. Uiteraard leidt dit tot moeilijkheden bij de onderhandelingen.

Dit is geen probleem voor rechts Israël (waar ik mijzelf plaats). Wij van rechts weten dat het geschil niet kan worden "opgelost" op een manier die voor beide partijen aanvaardbaar is. Wij begrijpen dat de doelstellingen van het zionisme en het Palestinisme elkaar tegenspreken: Het zionisme dringt aan op een soevereine Joodse staat in Eretz Yisrael , terwijl het Palestinianisme eist dat al het land van de rivier tot aan de zee onder Arabische controle komt. Rechts beseft dat er geen gemeenschappelijke basis kan zijn, en dat het conflict alleen zal eindigen wanneer het ene volk uit het land verdwijnt, en het andere volledig soeverein is.

Het is ook geen probleem voor de meeste Palestijnse Arabieren. Ook zij begrijpen dat er geen accommodatie met de Joden mogelijk is. Zij weten wat zij bedoelen met de termen in kwestie; en als zij hun doel dichterbij kunnen brengen door toe te staan dat hun tegenhangers hen verkeerd begrijpen, zijn zij niet gemotiveerd om hun best te doen om zichzelf beter te begrijpen.

Dat wil niet zeggen dat zij erg hun best doen om hun overtuigingen, hun ideologie en hun doel te verbergen. Van de kaarten die alleen "Palestina" tonen van de rivier tot de zee, tot de toespraken van hun leiders, de redactionele artikelen in hun kranten, zelfs de openhartige commentaren van Israëlische en Palestijnse Arabieren, zij houden consequent vast aan hun historisch verhaal, hun zelfingenomen slachtofferschap, hun laaiende woede en schaamte, en hun streven en verwachting dat zij op een dag het land zullen bevrijden van Joden.

De taalkundige verwarring waarnaar ik verwijs wordt belangrijk wanneer "gematigde" Israëli's en hun Amerikaanse beschermheren beginnen te proberen de ideologische cirkel te sluiten en proberen te onderhandelen met de Palestijnen over een einde van het conflict. Hoewel ik had gehoopt dat deze vergeefse onderneming niet meer zou voorkomen na de mislukkingen van de regering-Obama, lijkt ze in het tijdperk van Biden weer de kop op te steken.

Dus hier zijn enkele van de belangrijke woorden en zinnen en hun speciale Palestijnse betekenissen.

Term

Gebruikelijke betekenis

Palestijnse betekenis

Bezetting

Militaire controle over het grondgebied van een oorlogvoerend land.

Alle Joodse soevereiniteit tussen de rivier en de zee. "De Bezetting" begon in 1948.

Palestina (politieke entiteit)

De politieke entiteit die tussen 1920 en 1948 bestond onder Brits verplicht bestuur.

Een Arabisch land, grenzend aan Israël, momenteel bezet door Joodse kolonialisten.

Staat Israel

Een land dat in 1948 werd opgericht na de beëindiging van het Britse Mandaat.

Een onwettige entiteit die Palestijns land kraakt. Geen echt land.

Settler

Een Israëlische burger die in betwiste gebieden woont.

Iedere Israëlische Jood.

Verzet tegen bezetting

Georganiseerd verzet tegen oorlogszuchtige bezetting.

Georganiseerd terrorisme tegen Joden, meestal burgers.

Populair verzet

Ad hoc verzet tegen oorlogs-zuchtige bezetting.

Ad hoc terrorisme tegen Joden.

Geweldloos popular resistance

Ad hoc oppositie tegen oorlogs-zuchtige bezetting die geen fysiek geweld omvat.

Ad hoc terrorisme tegen Joden met andere wapens dan geweren of explosieven (stenen, messen, brandbommen, auto's, enz. zijn toegestaan).

Apartheid

Een op ras gebaseerd systeem van scheiding en discriminatie dat bij wet is opgelegd en dat alle politieke en sociale interacties tussen mensen omvat, zoals dat vóór 1993 in Zuid-Afrika bestond.

Verschillen in rechten voor Israëlische burgers en niet-burger Arabieren in de gebieden, inclusief die onder controle van de Palestijnse Autoriteit of Hamas.

Genocide

Het met opzet fysiek vernietigen van een "nationale, etnische [sic], raciale of religieuze groep". 1948 conventie over genocide ). ).

Israëlische beperkingen of acties van veiligheidstroepen als reactie op Palestijns terrorisme.

Legitieme rechten van het Palestijnse volk

Menselijke en politieke rechten in overeenstemming met het VN-handvest en toepasselijke internationale verdragen. In het bijzonder bestaat er geen "recht op terugkeer" in het internationaal recht.

Soevereiniteit over al het land en eigendom van alle eigendommen daarin.
"Terugkeer" van ongeveer 5 miljoen nakomelingen van Arabische vluchtelingen uit 1948 naar de plaatsen waar hun voorouders vandaan kwamen, of compensatie.

Twee-staten oplossing

Deling van het door Israël bestuurde gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee en vestiging van een vreedzame Palestijnse entiteit naast Israël, volgens het beginsel van "twee staten voor twee volkeren". Beide partijen geven hun aanspraken op elkaars grondgebied op. Einde van het conflict.

Tijdelijk hulpmiddel totdat "legitieme rechten" kunnen worden verkregen. Door Israël in 1967 bevrijde gebieden moeten door Joden worden ontruimd; recht op terugkeer of compensatie voor vluchtelingen moet worden erkend met tijdschema voor de uitvoering; Jeruzalem moet worden verdeeld; soevereine Palestijnse staat moet worden opgericht met hoofdstad in Jeruzalem. Formule van "twee staten voor twee volkeren" wordt niet aanvaard: Palestijnen doen geen afstand van hun aanspraken op volledige legitieme rechten zoals hierboven omschreven.

De bovengenoemde en andere dubbelzinnigheden maken onderhandelingen (of enig discours) met de Palestijnen of hun aanhangers moeilijk of onmogelijk. De vervanging van het inhoudelijke gesprek door de herhaling van ideologisch geklets is opzettelijk, want het doel van de Palestijnse beweging is niet aanpassing of compromis, maar de vernietiging van de Joodse staat, de dood of verspreiding van zijn Joodse inwoners, en de vestiging van een Arabische staat van de rivier tot aan de zee.

Bron: The Palestinian Weaponization of Language | Abu Yehuda