www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Oh, Allah, vernietig de Joden, de Christenen, de Hindoes, de Russen, en de Sjiieten!"
De vervolging van christenen in februari 2022

door Raymond Ibrahim - 27 maart 2022

  • De autoriteiten riepen tien andere moslimbekeerlingen tot het christendom, die eerder van alle aanklachten waren vrijgesproken, op om "heropvoedingslessen" te volgen onder leiding van islamitische geestelijken... Eerder had de aanklager in de zaak tegen deze christenen gezegd dat "afvalligheid" van de islam strafbaar was volgens de islamitische wet, of sharia, "en in het hiernamaals," ook al was het "niet strafbaar gesteld in de wetten van Iran." - articleeighteen.com, 1 februari 2022, Iran.

  • "Het is niet duidelijk waarom of hoe het tot zijn [een christen] arrestatie kwam. Andere aanklachten, met betrekking tot overtredingen van de Egyptische wet op cybercriminaliteit en het gebruik van religie om extremistische gedachten te bevorderen, werden later toegevoegd zonder Gerges of zijn verdediging de kans te geven om erop te reageren.... Een wet die 'belediging van de hemelse religies' verbiedt en godslastering strafbaar stelt, is herhaaldelijk gebruikt om de religieuze minderheden van Egypte het zwijgen op te leggen...." - World Watch Monitor, 9 februari 2022, Egypte.

  • "Hij beschuldigde mij ervan een ongelovige te zijn door mij tot het christendom te bekeren, en dat Allah hen in Jannah [tuinparadijs] zal belonen als ze mij doden. Hij zei tegen mij dat het nu de juiste tijd voor mij is om straf van Allah te ontvangen, waarbij ik levend verbrand zou worden en de vogels van de lucht van mij zullen genieten als hun vleesmaal.... Zij begonnen mij te slaan terwijl anderen brandhout verzamelden, terwijl een ander werd gestuurd om benzine te halen omdat zij het wilden gebruiken om mij levend te verbranden.... Ze vonden me achter het huis zo'n 100 meter verderop, vastgebonden en met brandhout om me heen." - Morningstar News, 16 februari 2022, Oeganda.

  • "Jihadisten kwamen per motorfiets.... De indringers vertelden de christenen dat "ze geen kruizen willen zien." - Katholiek Nieuwsagentschap, 11 februari 2022, Burkina Faso.

  • "De man, Mohammed Derrab, blijft in hechtenis vanwege de aanklacht tegen bekering die tegen hem is ingediend." - International Christian Concern, 28 februari 2022, Algerije.

  • "De bedreigingen zijn het gevolg van het niet naleven van de verordening van 2006 die bepaalt dat niet-islamitische erediensten alleen mogen worden gehouden in gebouwen met een vergunning. De vergunningverlenende commissie heeft echter nog geen enkele vergunning afgegeven." - International Christian Concern, 28 februari 2022, Algerije.

De Turkse autoriteiten hebben in februari toestemming gegeven om het historische en zeer vereerde Panagia Soumela-klooster (foto) in een discotheek te veranderen voor het filmen van een advertentie, waarin mensen dansten op luide elektronische muziek op de binnenplaats van het klooster. Orthodoxe christenen reageerden verontwaardigd op wat zij beschouwden als de opzettelijke ontheiliging van een gekoesterde plaats. Het klooster werd gesticht in 386 na Christus en functioneerde tot de Turkse genocide op christenen, toen het werd verlaten, vernield, gebruikt door smokkelaars, en uiteindelijk verbrand. Na een langdurig herstel in 2015-2017 werd het klooster heropend voor toeristen - om onmiddellijk weer te worden vernield, en nu bespot in de context van het filmen van een advertentie. (Bjørn Christian Tørrissen/Wikimedia Commons)

Hieronder volgt een overzicht van de mishandelingen die moslims in de maand februari 2022 hebben gepleegd op christenen:

De islamitische slachting van christenen

Nigeria: Op 25 februari vermoordden leden van de West-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat drie christenen tijdens een aanval op Chibok, in het noordoosten van het land. De terroristen vernielden ook een kerkgebouw dat toebehoorde aan de Church of the Brethren in Nigeria.

Pakistan: Maar liefst 200 moslims slachtten Pervez Masih af, een 25-jarige christelijke eigenaar van een videospelletjeswinkel. Op de avond van 13 februari weigerde hij te gokken met enkele jonge moslims die zijn winkel waren binnengegaan. De volgende dag, 14 februari, kwam een menigte van 150 tot 200 moslims naar de christelijke wijk van Lahore, sommigen met geweren, en begonnen mensen te beledigen en te slaan, waaronder Pervez," aldus het rapport.

"Ondanks de pogingen van zijn oom om het slaan te stoppen, sleepten de aanvallers Pervez weg om hem met stokken en bakstenen te martelen, waarbij ze dreigden dat ze hem niet in leven zouden laten. Uiteindelijk sloeg een van de moslims, genaamd Sohni, zoon van Allah Ditta, de jonge christen tegen het hoofd. Toen deze op de grond viel, vluchtte iedereen weg en werd er in de lucht geschoten.

Democratische Republiek Congo: Op 24 februari vermoordden islamitische terroristen, gelieerd aan de Geallieerde Democratische Strijdkrachten, vier christenen. Een van hen was Sylvia Kombi van de Anglicaanse Kerk van Congo, die lang geprezen is om haar diensten als traumatherapeut in de door terreur geteisterde regio. "Ze kwam van ons bisdom in Kasindi, waar ze christelijke vluchtelingen in Lubhiriha had begeleid," vertelde een plaatselijke bron. Tijdens zijn lofrede op Sylvia zei het hoofd van de zendingsafdeling van het Zuid-Rwenzori Bisdom van Oeganda:

"Ze bracht dagen door met de gelovigen met een moslimachtergrond hier om met hen te bidden en hen te begeleiden over hoe ze vervolging onder ogen konden zien en vrijmoedige dienaren van de Heer konden worden. Ze was een nederige en liefdevolle zuster die de noden van de gemeente voorop stelde en ze aarzelde nooit wanneer we haar nodig hadden om helemaal uit DR Congo te komen om onze evangelisten te trainen."

Moslimaanvallen op afvalligen, godslasteraars en evangelisten

Iran: De autoriteiten riepen tien moslimbekeerlingen tot het christendom op, die eerder van alle aanklachten waren vrijgesproken, om "heropvoedingslessen" te volgen onder leiding van islamitische geestelijken. Omdat de voormalige moslims "misleid" waren tot het christendom, verklaarden de autoriteiten dat deze lessen bedoeld waren om hen "terug te leiden op het rechte pad". Eerder had de aanklager in de zaak tegen deze christenen gezegd dat "afvalligheid" van de islam strafbaar was volgens de islamitische wet, of sharia, "en in het hiernamaals," ook al was het "niet strafbaar gesteld in de wetten van Iran." Volgens het rapport van 1 februari:

"Desondanks moeten de christenen nu 10 verplichte sessies met islamitische geestelijken doorstaan, die zullen proberen hen tot de islam te bekeren, wat een duidelijke schending is van hun rechten onder de internationale verdragen die Iran heeft ondertekend. Dergelijke zogenaamde "heropvoedings"-sessies zijn de laatste jaren veel gebruikelijker geworden en staan zelfs op de lijst van "corrigerende straffen" in officiële rechtbankdocumenten...".

In een apart incident werden drie mensen die zich van de islam tot het christendom hadden bekeerd - een echtpaar en een alleenstaande vrouw - volgens een bericht van 9 februari "gedagvaard om gevangenisstraffen van tussen de twee en vijf jaar te gaan uitzitten wegens 'handelen tegen de nationale veiligheid' door een huiskerk bij te wonen en 'zionistisch christendom te verspreiden'". De man, Ramin Hassanpour, moet vijf jaar in de gevangenis zitten; zijn vrouw, Saeede, en de andere vrouw, Sakine Behjati, moeten elk twee jaar zitten. Een vierde lid van de groep, Hadi Rahimi, zit al een straf van vier jaar uit.

Egypte: Een christelijke man werd veroordeeld wegens godslastering en tot vijf jaar gevangenisstraf. Op 29 januari werd Marco Gerges schuldig bevonden aan "minachting voor de islam" en "het uitbuiten van religie om extremistische ideeën te promoten". Volgens het rapport van 9 februari:

"Gerges, naar verluidt een 'particulier burger', werd in juni 2021 gearresteerd op verdenking van het hebben van 'seksuele beelden' op zijn mobiele telefoon die, zei de officier van justitie, 'minachting van de islamitische religie' inhielden. Het is niet duidelijk waarom of hoe hij werd gearresteerd. Andere aanklachten, met betrekking tot overtredingen van de Egyptische wet op cybercriminaliteit en het gebruik van religie om extremistische gedachten te propageren, werden later toegevoegd zonder dat Gerges of zijn verdediging de kans kregen om erop te reageren.... Een wet die "belediging van de hemelse religies" verbiedt en godslastering strafbaar stelt, is herhaaldelijk gebruikt om de religieuze minderheden in Egypte het zwijgen op te leggen... Sinds begin 2021 zijn er ten minste drie soortgelijke zaken als die van Gerges geweest, waarin de rechtbanken hun toevlucht hebben genomen tot "ongrondwettelijke en te ruime wetten, zoals godslastering...""

Oeganda: Moslims slaan een christelijke evangelist bewusteloos die op weg is om deel te nemen aan een openluchtdebat over islam en christendom. Toen Charles Kamya, 43 jaar, ongeveer 300 meter verwijderd was van de plaats van het debat, naderden twee mannen hem en hielden zijn auto aan, vertelde Kamya later vanuit zijn ziekenhuisbed.

"Ik stopte mijn auto en werd overvallen door zes andere moslims in islamitische kledij die rond het middaguur uit de bosjes opdoken... Sommigen sloegen me en anderen sneden me met voorwerpen, en ik verloor veel bloed toen ze me uit mijn auto trokken en naar buiten gooiden".

Terwijl hij werd afgeranseld, zei een van zijn aanvallers: "Je hebt onze religie geterroriseerd. Vandaag heeft Allah je geroepen, en je gaat hem ontmoeten." Twee uur later vond een voorbijganger Charles bewusteloos in een plas van zijn eigen bloed. Ongeveer een week eerder was Charles betrokken geweest bij een ander debat dat hij hield; en citeerde uit een Koran problematische passages waarvan hij zei dat ze door de christelijke boodschap werden opgelost:

"Ik gebruikte de Koran om moslims te laten zien dat vanaf het begin van de aarde tot op heden, dat God wil dat alle mensen gered worden, inclusief moslims. Ik besprak ook Soera 72 over de machten van de kwade djinn, en dat zij verslagen kunnen worden door Issa [Jezus], en vele moslims bekeerden zich tot Christus. Een sjeik wilde de Koran van mij afpakken, maar ik weigerde en vertrok onmiddellijk. Het [het tweede debat waar hij naar toe reisde maar nooit bereikte] werd goed gepubliceerd, met mijn foto afgebeeld als de belangrijkste debater van de dag in de dialoog tussen christenen en moslims."

Eveneens in Oeganda sloegen moslimfamilieleden op 6 februari een voormalige moslim die christelijke evangelist was geworden in elkaar, bonden hem vast en probeerden hem levend te verbranden. Malingumu Bruhan, 34 jaar, had zijn dorp al lang verlaten, maar keerde terug voor de begrafenis van zijn grootvader, en ging toen in op het verzoek van zijn ooms om te blijven en hem te bezoeken. Het duurde echter niet lang voordat een van Bruhans ooms, Musa, hem begon lastig te vallen, zoals Bruhan later vertelde:

"Mijn oom beschuldigde mij ervan hen in verlegenheid te brengen door christelijke evangelisatiebijeenkomsten en debatten in de open lucht met moslims te houden. Hij beschuldigde mij ervan een ongelovige te zijn door mij tot het christendom te bekeren, en dat Allah hen in Jannah [paradijselijke tuin] zal belonen als zij mij doden. Hij zei tegen mij dat het nu de juiste tijd voor mij is om straf van Allah te ontvangen, waarbij ik levend verbrand zal worden en de vogels van de lucht van mijn vlees zullen genieten."

Bruhan zweeg, wat zijn ooms tot nog grotere woedeaanvallen aanzette: "Ze begonnen me te slaan terwijl anderen brandhout verzamelden, terwijl een ander werd gestuurd om benzine te gaan halen omdat ze die wilden gebruiken om me levend te verbranden." Op dat moment kwam een vriend van Bruhan hem zoeken, maar ontdekte zijn schoen, "die was losgeraakt toen zijn ooms hem wegsleepten om hem af te slachten".

"Mijn vriend pleegde verschillende telefoontjes nadat hij mijn schoen had gevonden, en ze kwamen en begonnen me te zoeken. Ze vonden me achter het huis, ongeveer 100 meter verderop, vastgebonden en met brandhout om me heen. Ze probeerden de politie te bellen, wat de aanvallers bang maakte en ze vluchtten."

Bruhan werd naar een medische kliniek gebracht en daar behandeld voor hoofdwonden. Omdat hij een bekende evangelist is, die vaak deelneemt aan debatten tussen christenen en moslims, is Bruhan het doelwit geweest van "11 moordpogingen" en heeft hij deze overleefd.

Tenslotte hebben moslims in Oeganda op 6 februari een familielid onderschept en geslagen toen hij de kerk verliet, waar hij net publiekelijk zijn nieuwgevonden geloof in Christus had beleden. Sadi Bwanga, 20 jaar, een kleinzoon van een plaatselijke moslimsjeik, was eerder die ochtend gezien toen hij met een christelijke evangelist naar de kerk reisde. Zijn uitgebreide familie volgde hem. Toen hij en zijn vriend de kerk verlieten, kwam zijn familie naar hem toe, rukte Sadi, die een Bijbel bij zich had, aan de kant en belaagde zijn metgezel:

"Een van hen zei me: 'We weten dat je een christen bent, maar onze zoon is een moslim - we willen je hier niet zien.' Dus ging ik onmiddellijk weg. Een eindje verderop hoorde ik een luid geschreeuw van Sadi die om hulp riep."

Toen een ander voertuig langsreed en stopte, vertelde de christen wat er aan de hand was, wat de moslims ertoe aanzette Sadi in hun voertuig te plaatsen en weg te rijden. De evangelist vervolgt:

"Ik wist dat ze mijn vriend gingen vermoorden, dus alarmeerde ik mijn voorganger, die onmiddellijk twee voertuigen regelde en we reden naar Sadi's huis. Toen we aankwamen stonden er verschillende mensen buiten, maar toen ze ons zagen vluchtten ze weg. We vonden Sadi rond 14.30 uur buiten zijn huisje, liggend in een plas bloed en halfnaakt, met ernstige verwondingen aan hoofd en been, maar nog in leven."

Sadi werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, terwijl de familieleden zijn woonruimte vernielden. Hij werd meer dan een week later uit het ziekenhuis ontslagen...."

Moslimaanvallen op kerken, seminaries en kruizen

Duitsland: Op zondag 6 februari kwam een man een katholieke kerk binnen en onderbrak de avondmis door zich op de grond te werpen en "Allah!" te roepen.

Hoewel de priester reageerde door te zeggen "U verstoort onze dienst. U bent welkom om hier te zitten, maar u moet stil zijn." Vervolgens begeleidden andere kerkgangers, waaronder een politieagent in vrije dienst, de man naar buiten, terwijl hij "onbegrijpelijke, verwarde dingen zei over Israël en de Mossad." De priester vervolgde zijn preek door te zeggen:

"Er wonen veel mensen uit andere landen onder ons die hier geen thuis hebben. Zoals de man die zojuist onze dienst verstoorde. Het leven van migranten is erg moeilijk... De leiders van de moslims in Europa gaan ervan uit dat zij hier over enkele tientallen jaren aan de macht zullen zijn. Dat moet ons aan het denken zetten."

Zwitserland: Kruisen zullen verdwijnen van de grootste begraafplaats van het land omdat hun aanblik mensen van "andere religies" "stoort". Het rapport vermeldt niet wie deze mensen zijn.

In een apart verslag van 16 februari wordt melding gemaakt van een "controversiële" imam, Abu Ramadan, een Libiër, en zijn preken. In een van zijn preken zei hij voor zijn Zwitserse moskeegemeente,

"Oh, Allah, ik vraag U om de vijanden van onze religie te vernietigen, om de Joden, de Christenen, de Hindoes, de Russen en de Sjiieten te vernietigen. God, vernietig ze allemaal en herstel de islam in haar oude glorie."

De imam is beschuldigd van het aanzetten tot rassenhaat, maar bezoekt nog steeds zijn moskee. Hij wordt er ook van beschuldigd in dertien jaar tijd 600.000 francs aan sociale bijstand te hebben ontvangen ... zonder enige inspanning om te integreren," zei een ambtenaar. "We kunnen de sociale bijstand voor een vluchteling niet schrappen, ook al veroordelen we zijn uitlatingen." Het rapport concludeert:

"Deze Libische politieke vluchteling keerde verschillende keren clandestien terug naar zijn land. Tijdens het onderzoek werkte hij niet mee met de strafrechtelijke autoriteiten: hij weigerde vragen over zijn inkomen te beantwoorden. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij zijn statusbewijs C te verliezen en het land te worden uitgezet."

Burkina Faso: In de nacht van 10 op 11 februari kwamen "jihadisten per motorfiets" en pleegden een aanslag op Saint Kisito de Bougui, een seminarie dat onderdak biedt aan bijna 150 seminaristen (toekomstige geestelijken in opleiding). Hoewel er geen doden vielen, "was er veel materiële schade", aldus het rapport. "De aanvallers hebben twee slaapzalen, een klaslokaal en een voertuig in brand gestoken. Een ander voertuig werd gestolen. Een kruisbeeld werd vernield." De indringers vertelden de christenen dat "ze geen kruizen willen zien." De terroristen vertelden hen ook dat ze "nu moesten gaan, dat ze terug zullen komen en als iemand daar blijft ze hem zullen doden".

Egypte: In de loop van twee dagen hebben tientallen christelijke inwoners van een dorp in Minya, "een demonstratie georganiseerd," volgens een rapport van 10 februari, "om goedkeuring van de regering te eisen voor de bouw van een kerk in hun dorp ter vervanging van hun gebedshuis dat in 2016 afbrandde." Een week later reageerden lokale autoriteiten door negen christenen uit het dorp te arresteren. Het rapport voegt eraan toe:

"Het protest en de arrestaties zijn slechts de laatste incidenten in een brandende kwestie van sektarische discriminatie in Egypte, waar de christelijke minderheid van het land heeft geworsteld met het overheidsbeleid dat de bouw en renovatie van kerken ernstig beperkt."

Algerije: De autoriteiten hebben een christelijke man gearresteerd omdat hij buiten zijn afgesloten kerk had gepreekt en een voorbijganger een bijbel had gegeven. Volgens het rapport van 28 februari:

"De man, Mohammed Derrab, blijft in hechtenis wegens beschuldigingen van verboden bekering die tegen hem zijn ingebracht. De arrestatie vond plaats in Tizi Ouzou, een provincie in Algerije waar al verschillende kerksluitingen hebben plaatsgevonden, waaronder een nieuwe dreigende sluiting door de provinciegouverneur. Als gevolg van de sluitingen preekte broeder Derrab, ouderling in de gesloten Tafat-kerk in Tizi Ouzou, op 27 januari buiten zijn kerk en gaf hij een toehoorder een Bijbel, wat de volgende dag resulteerde in zijn arrestatie. De autoriteiten doorzochten vervolgens het huis van de ouderling en namen zijn verzameling bijbels in beslag. Tijdens het proces veroordeelde een Algerijnse rechter broeder Derrab tot 18 maanden gevangenisstraf. Broeder Derrab wordt momenteel in de gevangenis vastgehouden in afwachting van zijn volgende procesdatum om tegen het vonnis volgende maand in beroep te gaan".

Zoals in het rapport wordt uiteengezet, is dit incident representatief voor een patroon van vervolging tegen de protestantse kerken van Algerije:

"Tot op heden zijn ten minste 16 kerken die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk van Algerije (EPA) gesloten gebleven of met sluiting bedreigd. De bedreigingen zijn het gevolg van een niet-naleven van de verordening van 2006, die bepaalt dat niet-islamitische erediensten alleen in toegestane gebouwen mogen worden gehouden. De vergunningverlenende commissie heeft echter nog geen enkele vergunning afgegeven."

Turkije: De autoriteiten hebben toestemming gegeven om een historisch en zeer vereerd christelijk klooster om te bouwen tot een discotheek voor het filmen van een advertentie, waarbij mensen dansten op luide elektronische muziek op de binnenplaats van het klooster. Orthodoxe christenen reageerden verontwaardigd op wat zij beschouwden als de opzettelijke ontheiliging van een gekoesterde plaats. Het Panagia Soumela-klooster, gelegen in Trabzon en gebouwd in een steile rotswand, werd gesticht in 386 na Christus en was in gebruik tot de Turkse genocide op christenen (Armeniërs, Assyriërs, Grieken, onder anderen), toen het werd verlaten, vernield, gebruikt door smokkelaars en uiteindelijk in brand gestoken. Na een langdurig herstel in 2015-2017 werd het klooster heropend voor toeristen - alleen om onmiddellijk weer te worden vernield, en nu bespot in de context van het filmen van een advertentie.

Volgens een apart bericht van 2 februari hebben plaatselijke moslimdorpelingen een oude kerk, de Assyrische kerk van Mor Aday, gebouwd in de zevende eeuw en veranderd in een paardenstal, nadat ze door de plaatselijke Turkse autoriteiten als ruïne en in verval waren achtergelaten. Helaas is het onteren en ontheiligen van christelijke kerken en kloosters door ze in paardenstallen te veranderen een oude islamitische praktijk. De Osmaanse sultan Mohammed II zwoer bijvoorbeeld de kerken van Constantinopel te veranderen in paardenstallen voor zijn leger; in de jaren vóór de Eerste Kruistocht veranderde de Turkse heerser van het oude christelijke stad Antiochië haar belangrijkste kathedraal in een paardenstal; en een Georgische kroniekschrijver schreef hoe "heilige kerken [in heel Klein-Azië] dienden als paardenstallen voor hun [Turkse invallers] paarden"[*].

Raymond Ibrahim, auteur van het nieuwe boek 'De verdedigers van het Westen: The Christian Heroes Who Stigde Against Islam' is een geëerde senoior medewerker bij het Gatestone Institute, een Shillman Medewerker bij het David Horowitz Freedom Center, en een Judith Rosen Friedman Medewerker bij het Middle East Forum.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: "Oh Allah... Destroy the Jews, the Christians, the Hindus, the Russians, and the Shiites!": The Persecution of Christians, February 2022 :: Gatestone Institute