www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het verraad van Washington is nog maar net begonnen

11 maart 2022 - door Caroline Glick

Dinsdag 8 maart berichtte de Washington Examiner dat Iraanse Revolutionaire Garde, (IRGC) officieren actief aan het comploteren zijn om voormalig Amerikaans Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton te vermoorden. Volgens het rapport, eind vorig jaar, voegde Bolton zich bij de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo als een voormalige hoge ambtenaar die bescherming van de Geheime Dienst ontvangt als gevolg van "voortdurende, geloofwaardige en specifieke" bedreigingen op hun leven die uitgaan van de IRGC.

De krant onthulde dat ondanks het feit dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de identiteit kent van de IRGC-officieren die de pogingen om Bolton te vermoorden leiden, en het bewijs heeft om hen in staat van beschuldiging te stellen, het ministerie van Justitie weigert hen in staat van beschuldiging te stellen "uit angst dat het [de regering] zou kunnen doen ontsporen in haar streven naar een nucleair akkoord met Iran, dat momenteel zijn voltooiing nadert tijdens onderhandelingen in Wenen in Oostenrijk."

Volgens de Amerikaanse wet is het een oorlogsdaad als een buitenlandse mogendheid zou proberen Amerikaanse burgers te vermoorden in de Verenigde Staten. Dus op zijn minst zou van de regering Biden verwacht mogen worden dat ze Boltons moordenaars met de volle kracht van de wet zouden vervolgen. Maar in een bewijs van de obsessief-compulsieve aard van het streven van de regering naar een overeenkomst met Iran, nemen President Joe Biden en zijn regering alleen geen vergelding voor deze oorlogsdaad. Ze geven het Iraanse regime een vrijgeleide om oorlog te voeren tegen Amerika, op haar soevereine grondgebied.

Het besluit van de regering om de pogingen van Iran om Amerikaanse burgers en voormalige hoge Amerikaanse ambtenaren te vermoorden te laten passeren, past in haar beleid van knieval voor de mullahs. En natuurlijk komt dit kruiperige beleid het duidelijkst en gevaarlijkst tot uiting in de overeenkomst die de regering in Wenen met Iran heeft gesloten. De deal, die betrekking heeft op het illegale kernwapenprogramma van Iran en op de economische sancties van de VS tegen het regime, zal naar verwachting binnen enkele dagen formeel worden gesloten.

Vorige week publiceerde Gabriel Noronha, voormalig ambtenaar van Buitenlandse Zaken en Iran-sanctie-expert, details over de vergaande concessies die de regering-Biden in Wenen al aan de Iraniërs heeft gedaan. Noronha schreef op zijn Twitter-feed dat hij de details van de Amerikaanse concessies had ontvangen van leden van de Amerikaanse delegatie en leden van een Europese delegatie bij de besprekingen. Noronha's bronnen zijn voormalige collega's die hij "carrière" officieren noemt in plaats van politiek benoemden. Zoals hij het uitdrukte, "zijn zij zo bezorgd over de concessies die worden gedaan door [het hoofd van de delegatie van de VS] Rob Malley in Wenen, dat zij mij hebben toegestaan enkele details van de komende overeenkomst te publiceren in de hoop dat het Congres zal optreden om de capitulatie te stoppen".

Opgemerkt moet worden dat Noronha's collega's niet de enigen zijn die zich zorgen maken. Drie leden van de Amerikaanse delegatie, onder leiding van Malley's plaatsvervanger Richard Nephew, zijn enkele weken geleden uit de besprekingen gestapt omdat zij ervan overtuigd zijn dat Malley's capitulatie voor de Iraniërs de Verenigde Staten in gevaar brengt.

Noronha's voormalige collega's die nog deel uitmaken van de Amerikaanse delegatie en van een Europese delegatie hebben hem verteld dat Malley, met de volledige steun van Biden en Blinken, reeds heeft ingestemd met alle Iraanse eisen inzake de opheffing van de sancties tegen Iraanse terreurcommandanten en Iraanse instellingen en personen die betrokken zijn bij Iraanse raketprogramma's, de programma's voor massavernietigingswapens en de terreuracties. Malley, die bekend staat om zijn radicale standpunten ten gunste van Iran en zijn onverbiddelijke vijandigheid tegenover Israël, leidt niet alleen de onderhandelingen in Wenen. Met de volledige steun van Joe Biden en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is Malley verantwoordelijk voor het hele Midden-Oostenbeleid van de regering.

Noronha's collega's karakteriseren de bijna voltooide overeenkomst met Iran als een volledige overgave van de VS aan de eisen van Iran. Hun beweringen werden deze week bevestigd door een verklaring van de Russische ambassadeur Mikhail Ulyanov. Toen de Russische president Vladimir Poetin tienduizenden troepen inzette aan de Russische grenzen met Oekraïne in de aanloop naar de invasie van vorige maand, benoemde Malley Oeljanov, die aan het hoofd staat van de Russische delegatie in Wenen, tot een van de twee bemiddelaars tussen de Amerikaanse en Iraanse delegaties. De diensten van Oeljanov waren nodig omdat de Iraniërs weigeren met de Amerikanen in een kamer te gaan zitten.

Volgens Malley's bronnen heeft Oeljanov de nucleaire besprekingen "in wezen geleid" - op aandringen van Malley. En zoals Ulyanov deze week zei, "Iran heeft veel meer gekregen dan het kon verwachten. Veel meer."

Malley heeft naar verluidt ingestemd met het schrappen van de IRGC van de lijst van buitenlandse terroristische organisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken, naast het intrekken van de sancties tegen Iraanse terroristen en proliferators van raketten en massavernietigingswapens. Hij is ook gezwicht voor de nucleaire veiligheidscontroles. Zoals Noronha in detail heeft beschreven, bevat de overeenkomst waarover Malley heeft zwakkere en kortere beperkingen onderhandeld voor Irans nucleaire activiteiten dan Malley en zijn collega's in de nucleaire overeenkomst van 2015 hebben bedongen.

Op het moment dat de deal wordt gesloten, en zonder toezicht van het Congres, krijgt Iran automatisch 90 miljard dollar aan sanctieverlichting. Iran zal in de daaropvolgende jaren minstens 50-55 miljard dollar ontvangen uit de verkoop van olie en gas, aangezien de nieuwe deal een einde maakt aan alle sancties tegen de Iraanse energiesector.

De strategische implicaties van deze geldinjecties zijn duidelijk. Zoals het deed nadat het een infuus van tientallen miljarden dollars had gekregen met de uitvoering van de deal van 2015, zo zal Iran vandaag zijn meevaller gebruiken om zijn proxies en zijn oorlogen tegen Israël en de soennitische Arabische staten te financieren. In reële termen betekent 90 miljard dollar in de zak van Ayatollah Ali Khamenei duizenden extra drones en precisiegeleide raketten in de handen van Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza, de Houthi's in Jemen, de sjiitische milities in Irak en het Assad-regime in Syrië. Het betekent meer terreurcellen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika.

De grotere strategische betekenis van de nucleaire overeenkomst is dat Iran zijn regionale hegemonie zal uitbreiden via de IRGC-troepen en haar terreurproxies, terwijl het opereert onder een door de VN-Veiligheidsraad en de Amerikaanse regering gesanctioneerde nucleaire paraplu. Israël zal zich aan de verkeerde kant van de VN-Veiligheidsraad bevinden en - afhankelijk van wie er in het Witte Huis zetelt - aan de verkeerde kant van de Amerikaanse regering als en wanneer het gedwongen wordt de nucleaire installaties van Iran militair aan te vallen om te voorkomen dat de theocratie die gezworen heeft Iran te vernietigen, de middelen in handen krijgt om hen te vernietigen.

De regering-Biden rechtvaardigt haar pro-Iraanse en anti-Israël/Soenna-Arabische beleid door te beweren dat het een middel is om de VS los te weken van het Midden-Oosten op een moment dat Washington zijn middelen en aandacht wil concentreren op Azië en de toenemende dreiging van China. Hoewel deze rechtvaardiging op het eerste gezicht redelijk lijkt, rust zij op een rotte fundering.

Tijdens zijn ambtstermijn heeft de toenmalige president Donald Trump ernaar gestreefd de aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten tot een minimum te beperken om de inspanningen en middelen van de VS in Azië te concentreren om het hoofd te bieden aan de toenemende dreiging van China. Om dit doel te bereiken heeft Trump de bondgenoten van Amerika - Israël en de soennitische Arabische staten onder leiding van Saoedi-Arabië - sterker gemaakt. Hij verleende politieke, diplomatieke, logistieke en, waar nodig, militaire steun om het succes te verzekeren van hun inspanningen om de Iraanse agressie tegen hen te bestrijden.

Het concept van Trump, dat zowel het geweldsniveau in de regio als de directe betrokkenheid van de VS bij het Midden-Oosten met succes deed afnemen, was dat, aangezien Amerika's bondgenoten de belangen van de VS in het Midden-Oosten delen, hoe beter zij in staat zouden zijn hun eigen belangen te verdedigen, hoe minder de VS zal hoeven te investeren in de bescherming van hun belangen in de regio.

Trump heeft institutionele kaders geschapen voor samenwerking tussen de Amerikaanse bondgenoten, zowel door het sluiten van de Abraham-akkoorden, die een einde hebben gemaakt aan het Arabische conflict met Israël, als door Israël op te nemen in Central Command en zo de operationele militaire samenwerking tussen Israël en de Arabische bondgenoten van de VS onder auspiciën van het Amerikaanse leger te bevorderen.

Het beleid van Biden is zowel conceptueel als inhoudelijk het tegendeel van het beleid van Trump. Het beleid van Biden is een herinvoering en escalatie van het beleid van Barack Obama ten aanzien van Iran en het Midden-Oosten in ruimere zin. In tegenstelling tot Trump zijn Obama, Biden en hun adviseurs van mening dat de bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten - Israël en de soennitische Arabische Golfstaten - decennialang kwaadwillig hebben gewerkt om de Verenigde Staten te verstrikken in de oorlogen in het Midden-Oosten. Om Amerika los te weken van de regio en zijn verderfelijke "bondgenoten" moet de VS zich volgens de Obama-Biden doctrine afkeren van zijn bondgenoten en hen verzwakken, en zich richten op Iran, dat het hen moet versterken.

Dit brengt ons bij Israël, en wat haar regering moet doen in het licht van het verraad van de regering. Aangezien het steunen van Iran en het ondermijnen van Israël de grondbeginselen zijn van Bidens Midden-Oosten beleid, zijn deze niet voor verandering vatbaar. Israël kan ze niet beïnvloeden. Het maakt niet uit hoe vaak premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid de mond vol hebben van Israëls "echte vrienden", Biden en Blinken. Zij hebben een weg gekozen die ondoordringbaar is voor rede en argumenten.

In plaats van zich in te spannen om een onverbiddelijk vijandige regering het hof te maken - door vergeefse bemiddeling in andermans oorlogen en door Israël te verplichten tot een beleid van "geen verrassingen" in de behandeling van het door Biden gesteunde Iraanse nucleaire programma - moeten de leiders van Israël zich voorbereiden op wat ons te wachten staat.

We staan op het punt om tot zondebok te worden gemaakt.

In 2014-2015, in hun pogingen om hun oorspronkelijke catastrofale nucleaire deal met Iran te verkopen, voerden Obama en zijn adviseurs een campagne om Israël en haar aanhangers in het Congres specifiek en in het Amerikaanse openbare leven meer in het algemeen te demoniseren. Nu Biden heeft ingestemd met een nog gevaarlijker nucleair akkoord, kan Israël verwachten dat de demonisatiecampagne die hen te wachten staat, haar voorganger in het niet zal doen vallen. In feite, zoals we zien bij de pogingen van de regering om Israël rechtstreeks tot zondebok te maken, via haar mediapartners en via het Oekraïense leiderschap omdat het niet voldoende anti-Russisch zou zijn, is de campagne al begonnen.

De Saoedi's en de Emiraten hebben het sukkel spel dat Biden en zijn team spelen duidelijk al door. Woensdag meldde de Wall Street Journal dat kroonprins Mohamed bin Salman van Saoedi-Arabië en kroonprins Muhammed bin Zayed van de VAE deze week beiden weigerden telefoongesprekken van Biden aan te nemen. De leiders van Israël zouden hen moeten volgen door de realiteit te accepteren en dienovereenkomstig te handelen voordat de situatie nog verder verslechtert.

Bron: Washington's Betrayal Has Only Just Begun - CarolineGlick.com