www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nieuwe studie levert bewijs voor "uitzaaiing" van vaccins

Door Rhoda Wilson - 4 mei 2022

()

Een studie van de Universiteit van Colorado, die nog moet worden onderworpen aan een peer-review, levert het bewijs dat antilichamen via aërosolen worden overgedragen tussen Covid-gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Met andere woorden, er zijn aanwijzingen voor de overdracht van vaccins van persoon tot persoon, of wat sommigen "uitscheiding van vaccins" noemen.

De studie "Evidence for Aerosol Transfer of SARS-CoV2-specific Humoral Immunity" werd gepubliceerd in medRxiv op 1 mei 2022. Het doel van de studie was te onderzoeken of andere bestanddelen van de neus- of orale vloeistoffen dan infectieuze deeltjes tussen "gastheren" kunnen worden doorgegeven.

De studie merkt op dat hoge niveaus van antilichamen, IgG en IgA, worden aangetroffen in de neusholte en het speeksel van gevaccineerden en veronderstelde dat druppel- of aerosolvormige overdracht van antilichamen tussen mensen zou kunnen plaatsvinden, vergelijkbaar met de overdracht van aerosolvormige virusdeeltjes van de ene persoon naar de andere.

De onderzoekers testten neus uitstrijkjes van ouders en hun kinderen in een vaccinatiecentrum in Aurora, Colorado, die vaccinatieafspraken bijwoonden, niet alleen beperkt tot Covid-"vaccinatie".

Aan de hand van gegevens van 34 paren volwassenen/kinderen ontdekten zij de aanwezigheid van SARS-CoV-2-specifiek IgG in de neus uitstrijkjes van kinderen die in gevaccineerde huishoudens woonden. Belangrijk is dat sommige neus uitstrijkjes van kinderen die in niet-gevaccineerde huishoudens woonden, geen SARS-CoV-2-specifieke antilichamen aantoonden.

Deze bevinding was niet alleen duidelijk in de gegevens, maar was ook sterk statistisch significant met een p-waarde van 0,01. Dit betekent dat dit geen toevallige bevinding was, schreef Igor Chudov die een gemakkelijk te lezen artikel heeft geschreven waarin de studie wordt beschreven, lees HIER.

De studie is echter klein en moet worden gerepliceerd en de bevindingen moeten verder worden onderzocht.

In de studie wordt opgemerkt dat volgens een recente publicatie vaccinatie door de ouders het risico op Covid-infectie bij niet-gevaccineerde kinderen die in hetzelfde huishouden aanwezig zijn, aanzienlijk heeft verminderd. De auteurs van de huidige studie denken dat dit te wijten zou kunnen zijn aan aerosol-gemedieerde overdracht van antilichamen tussen gevaccineerde ouders en niet-gevaccineerde kinderen in hetzelfde huishouden.

"Passieve immuniteitsoverdracht" is een voordeel, schreven de onderzoekers, "onze resultaten suggereren dat aerosoloverdracht van antilichamen ook kan bijdragen aan de bescherming van de gastheer en een volledig ongeregistreerd mechanisme vertegenwoordigt waarmee passieve immuunbescherming kan worden doorgegeven."

Proberen de onderzoekers een schokkende, zeer gevaarlijke bevinding te nemen en er een heilzame werking van uit te laten gaan? Hoe kan de overdracht van "vaccin"-deeltjes en antilichamen een voordeel zijn zonder dat de ontvanger daarvan op de hoogte is of zijn toestemming heeft gegeven? Hoe kan de overdracht van een gevaarlijk experimenteel product een goede zaak zijn?

Uittreksels uit het artikel

"Respiratoire [ademhalings] overdracht van virale infecties bewijst dat bestanddelen uit de mond- en neusholte via aërosolen en/of respiratoire druppels kunnen worden overgebracht. Als zodanig zou het voor de hand liggen dat antilichamen die in de mond- en neusholte aanwezig zijn, tot op zekere hoogte ook door aërosolen kunnen worden overgedragen.

"De uitgebreide mandaten voor het dragen van maskers in zowel sociale als werkomgevingen boden een unieke gelegenheid om de mogelijkheid van aerosolverspreiding van antilichamen van gevaccineerde personen te evalueren.

"We identificeerden anti-SARS-CoV-2 specifieke antilichamen die geëlueerd [afgenomen] waren uit chirurgische gezichtsmaskers gedragen door gevaccineerde lableden, gedoneerd aan het einde van een werkdag. In overeenstemming met de resultaten gerapporteerd door anderen, identificeerden we zowel IgG als IgA in speeksel van gevaccineerde personen.

"Gezien deze waarnemingen, veronderstelden wij dat overdracht van antilichamen via druppels/aerosol tussen individuen zou kunnen plaatsvinden, net zoals via dezelfde weg uitgewisselde virusdeeltjes via druppels/aerosol kunnen worden uitgewisseld.

"Een eerste vergelijking van neus-uitstrijkjes van kinderen uit gevaccineerde huishoudens toonde aan dat er gemakkelijk SARS-CoV-2-specifieke IgG kon worden opgespoord, vooral in vergelijking met het volledig ontbreken van SARS-CoV-2-specifieke antilichamen in de weinige neus-uitstrijkjes die we verkregen van kinderen uit niet-gevaccineerde huishoudens.

"Evaluatie van de monsters op deze manier toonde aan dat een hoog intranasaal IgG bij gevaccineerde ouders significant geassocieerd was (p-waarde = 0,01) met een toename van 0,38 in de log getransformeerde intranasale IgG gMFIs bij een kind uit hetzelfde huishouden."

Bron: A New Study Provides Evidence of Vaccine “Shedding” – The Expose