www.wimjongman.nl

(homepagina)


Uitgesteld, niet geannuleerd

Door Daymond Duck - 5 juni 2022

()

Als gevolg van rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk en een wereldwijd verzet tegen de poging van de regering Biden om de controle over de gezondheidszorg en gedeeltelijke soevereiniteit van elk land op aarde aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te geven, zijn 12 van de 13 amendementen op het Internationaal Gezondheidsverdrag (IHR; ook wel het Internationaal Pandemieverdrag genoemd) die Biden wilde, tijdelijk van de baan (een bron zei dat de amendementen werden ingediend omdat de WHO niet genoeg stemmen had om ze door te laten gaan).

Elk land kreeg toestemming om amendementen in te dienen tot september 2022, en alle amendementen zullen in november 2022 in overweging worden genomen.

Het enige amendement dat Biden erdoor kreeg was een verkorting van de tijd die de landen zullen hebben om amendementen te verwerpen (teruggebracht van 18 maanden naar 6 maanden).

De voorzitter van Liberty Counsel, Mat Staver, zei: "Het is een positief teken dat 12 van de 13 amendementen zijn ingetrokken. Eén amendement blijft echter staan, de andere 12 kunnen terugkomen, en we weten dat de WHO meer vergaderingen zal houden over deze amendementen en over een nieuw 'Pandemieverdrag' dat aanzienlijke wereldwijde macht zal toekennen aan dit agentschap van de Verenigde Naties."

Dus, de overgave van de gezondheidszorg en gedeeltelijke soevereiniteit van elke natie is uitgesteld, niet geannuleerd. (Misschien is het uitstel Gods werk, en moeten we dankbaar zijn, maar weten dat elke natie haar soevereiniteit zal overgeven op het moment dat God dat wil).

Meer - In de V.S:

 • Dakota Gov. Noem zei: "Die macht is niet aan president Biden om weg te geven - het 10e Amendement reserveert het voor de staten en voor het volk."
 • Gov. Youngkin zei dat het geven van soevereiniteit aan de WHO over Amerikaanse gezondheidsbeslissingen "niet iets is dat hij goedkeurt of steunt."
 • Gov. DeSantis zei: "Er is geen manier waarop wij (Florida ambtenaren) ooit dit WHO ding zullen steunen ... dat gaat niet gebeuren. Geen denken aan."
 • Sen. Daines en Ark. Sen. Cotton vroegen de regering Biden om de amendementen in te trekken.
 • Maar een paar van onze gouverneurs, vertegenwoordigers en senatoren steunden het, en velen zeiden niets.

Meer: Het Wereld Economisch Forum (WEF) hield een vergadering op hetzelfde moment dat de WHO-vergadering aan de gang was. (Ja, er waren 2 globalistische bijeenkomsten in dezelfde week. De agenda van de globalisten is versneld).

Het Vaticaan (Paus Franciscus) stuurde een geestelijke naar de WEF-vergadering, en de geestelijke zei:

 • De katholieke kerk is van plan om "beleid en programma's te implementeren om de kwesties die door het forum worden overwogen in de praktijk te brengen" (klimaat en natuur, eerlijkere economie, gezondheid en gezondheidszorg, wereldwijde samenwerking, en samenleving en gelijkheid).

Mijn mening: De VS zullen hun soevereiniteit overgeven aan de komende satanische wereldregering omdat velen in de Rooms-Katholieke Kerk dit steunen, maar veel niet-katholieke kerkleiders kijken niet toe, of ze zijn willens en wetens onwetend, koud, of lauw, of bang om zich over dit onderwerp uit te spreken (ze zijn geen zout of licht op dit gebied).

Hier zijn meer recente gebeurtenissen:

Eén, op 27 mei 2022 werd gemeld dat de WHO heeft aangekondigd dat zij wil dat het Internationaal Pandemieverdrag een digitaal paspoort en een digitaal ID-systeem omvat, en zij wil dat het verdrag tegen 2024 wordt afgerond (waarschijnlijk betekent dit tegen eind 2023).

De bevoegdheid om een digitaal paspoort en een digitaal systeem verplicht te stellen, verschuift van de afzonderlijke landen naar de WHO van de VN.

Naast het uitroepen van een noodtoestand voor de volksgezondheid over naties, zal de VN-WHO ook de bevoegdheid krijgen om een noodtoestand voor de volksgezondheid uit te roepen over regio's van naties (er werd niets gezegd over hoeveel regio's van naties er zullen zijn, maar deze schrijver zegt al jaren dat de Bijbel leert dat er tien regio's in de wereld zullen zijn met een leider over elke regio zoals in Tien Koningen over een koninkrijk van ijzer PLUS klei.).

Een nieuw noodcomité van "regionale directeuren" zal verslag uitbrengen aan de directeur-generaal van de WHO van de VN, die de macht zal hebben om een noodtoestand voor de volksgezondheid af te kondigen (en uit te voeren), zelfs als de leiders van een land of een regio van landen het er niet mee eens zijn.

Denk er eens over na: wereldwijd digitaal paspoort, wereldwijd digitaal ID systeem tegen 2024, de wereld verdeeld in regio's onder "Regionale Directeuren", de "Regionale Directeuren" rapporterend aan één man, de Bijbel zegt dat Tien Koningen zullen opstaan en hun macht en legers zullen overgeven aan de Antichrist, en er staat dat we het kunnen zien naderen.

()

FYI: Hier is waarom we dit in de gaten moeten houden.

Volgens de Bijbel zullen Tien Koningen opstaan voordat de Antichrist opstaat.

 • In mei 2021 roept het WEF op tot een "handvol naties" om de president van de VS te vervangen als de leider van de vrije wereld.
 • In maart 2022 zeiden Rusland en China dat zij samenwerken om "een multipolaire, eerlijke en democratische wereldorde" tot stand te brengen. Rusland en China willen geen wereldregering die wordt gedomineerd door de EU en de VS. Zij willen dat de macht wordt verdeeld over meer naties en vooral dat meer macht naar hen gaat.
 • In april 2022 riep de Oekraïense president Zelensky (een globalist van het WEF) de VN-Veiligheidsraad op om de Russische invasie in Oekraïne te stoppen of "zichzelf op te heffen". Zelensky riep de VN op om Rusland te stoppen of over te stappen op een andere bestuursstructuur.
 • In april 2022 zei de Russische president Poetin dat "de pogingen van het Westen om de wereld te domineren ten einde lopen".
 • In mei 2022 riep de WHO op tot de oprichting van "regionale tsaren" die landen en regio's kunnen verplichten zich aan het WHO-beleid te houden.

Geen andere generatie heeft de Tien Koningen gezien, maar Bijbelprofetie zal worden vervuld.

Onze generatie hoort oproepen voor een nieuwe wereldwijde structuur onder "regionale directeuren" of "regionale tsaren," en verandering zou slechts enkele weken of maanden verwijderd kunnen zijn.

Twee, op 27 mei 2022 stuurde een lezer mij een geweldig artikel van profetie leraar en ex-militair, Pete Garcia, getiteld "Running Out of Normal."

In mijn woorden, hier zijn enkele van Garcia's observaties:

 • Het leven op aarde veranderde op 11 september 2001 (luchthavenbeveiliging en overheidstoezicht namen toe).
 • De opkomst van sociale media heeft geleid tot het Tijdperk van Informatie en de censuur van vele religieuze en conservatieve meningen.
 • De drang om een wereldregering te vestigen is sterk toegenomen.
 • De verkiezing van Donald Trump en zijn MAGA nationalistische boodschap werd behandeld als een grote bedreiging voor de globalistische agenda.
 • De samenleving is overspoeld met verandering en controverse, inclusief maar niet beperkt tot 5G internet, digitale valuta, het volgen van iedereen, het normaliseren van LGBTQ, CRT, open grenzen, hypersonische raketten, elektrische voertuigen, de groei van kunstmatige intelligentie, en de WOKE cultuur.
 • Er werd een wereldwijde pandemie afgekondigd die economische shutdowns, lock-ins, verplichte vaccinaties, en maskerpolitiek teweegbracht.
 • Het gebruik van bedrog (milieu-alarmisme of angstzaaierij voor klimaatverandering, etc.) om wereldwijde controle te krijgen over iedereen op aarde nam toe, ongeacht de feiten.

Om Garcia (een uitstekende profetie leraar) te citeren, het leven is "vreemder, verwarrender, en stressvoller geworden".

Hier is een link naar Garcia's hele artikel.

Running Out of Normal

(Ik zal toevoegen dat de lijst inflatie, voedseltekorten, energietekorten, de supply-chain crisis, geweld, de dreiging van nucleaire en biologische wapens, China's dreiging naar Taiwan, Biden's pogingen om Israël te verdelen, enz. zou kunnen omvatten. Dit zijn aanwijzingen dat het oude normaal voorgoed voorbij is, dat Jezus terugkomt, en dat de huidige situatie ook niet zal blijven duren).

Drie, betreffende inflatie, hoge benzine- en energieprijzen, voedsel- en energietekorten, enz.: op 25 mei 2022 werd gemeld dat de CEO van een grote Noorse financiële groep het Wereld Economisch Forum (WEF) vertelde dat burgers en kleine bedrijven de pijn van deze problemen zullen moeten verdragen, zodat de wereld de doelstellingen van het WEF en de VN Agenda 2030 voor koolstof kan bereiken.

Als ik de CEO goed begrijp, zijn de huidige hoge inflatie, voedseltekorten, enz. het resultaat van doelbewuste acties van wereldleiders om de wereld te dwingen de wereldwijde klimaatveranderingsdoelen tegen 2030 te halen.

Het is wat onze leiders doen, niet de schuld van Poetin.

Meer: Op 25 mei 2022 gaf president Biden een persconferentie na zijn ontmoeting met de premier van Japan, en Biden zei: "[Als] het gaat om de gasprijzen, gaan we door een ongelooflijke overgang die plaatsvindt en, als God het wil, zullen we sterker zijn, en de wereld zal sterker zijn en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen als dit voorbij is."

Biden gaf toe dat de hogere gasprijzen in de VS deel uitmaken van een "ongelooflijke overgang" weg van fossiele brandstoffen.

Het stilleggen van de Keystone XL pijplijn en het beperken van het boren op sommige federale gronden zijn bewuste maatregelen die Biden heeft genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen in de VS te verminderen.

Biden heeft fossiele brandstoffen opzettelijk duurder gemaakt zodat mensen minder zullen gebruiken.

Ten vierde, wat betreft voedseltekorten en hongersnood: op 23 mei 2022 werd gemeld dat de Russische president Poetin zei dat hij het eens is met de beoordeling van de VN dat de wereld geconfronteerd wordt met een voedselcrisis die zou kunnen leiden tot hongersnood.

Een woordvoerder van Rusland zei: "Wij zijn niet de bron van het probleem. De bron van het probleem dat leidt tot honger in de wereld zijn degenen die sancties tegen ons hebben ingesteld, en de sancties zelf."

Rusland gaf het Westen de schuld van de snel stijgende prijzen van voedsel, bakolie, kunstmest en energie, omdat het sancties had opgelegd en de Russische zendingen en verkopen had belemmerd.

Twee dagen later zei VN-secretaris-generaal Guterres dat de wereldwijde voedselcrisis verergert en dat hij samenwerkt met Rusland, Oekraïne, Turkije, de VS en de EU om de graanexport uit Oekraïne te herstellen.

Denk er eens over na: Er dreigt hongersnood (volgens de VN en Rusland), en de inflatie stijgt op hetzelfde moment dat een wereldwijd ID-systeem, Regionale Directeuren, en een gedeeltelijk verlies van nationale soevereiniteit opdoemen, en deze zijn voorspeld in de Bijbel.

Vijf, wat de inflatie betreft: op 27 mei 2022 meldde Bloomberg dat recordhoge vleesprijzen (gemalen rundvlees en kippenborsten) mensen dwingen minder vlees te grillen.

Zes, betreffende hyper-inflatie en een economische ineenstorting tijdens de Verdrukkingstijd: op 31 mei 2022 werd gemeld dat het Witte Huis bezorgd is dat de hoge inflatie zal aanhouden tot de volgende verkiezingen en dat Biden er weinig aan kan doen. (Velen geloven dat het herstellen van Amerika's energie-onafhankelijkheid zou helpen, maar Biden weigert dat te doen).

Zeven, over het Merkteken van het Beest: op de WEF-bijeenkomst van mei 2022 zei de CEO van Nokia dat hij denkt dat 6G-diensten tegen 2030 beschikbaar zullen zijn, dat smartphones overbodig zullen zijn en dat chips in iemands lichaam zullen worden ingebed om de fysieke en digitale wereld samen te voegen.

Het idee om iets in iemands lichaam te plaatsen (misschien zijn rechterhand of voorhoofd) dat kan worden gevolgd, wordt snel werkelijkheid.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Delayed, Not Canceled :: By Daymond Duck - Rapture Ready