www.wimjongman.nl

(homepagina)


De tijd raakt op

8 mei 2022 - door Daymond Duck

( )

Op 25 april 2022 plaatste All News Pipeline (ANP) een artikel van Stefan Stanford over de reeks branden in Amerikaanse voedselverwerkende bedrijven.

Stanford denkt dat deze branden zullen bijdragen aan voedseltekorten in de VS.

Hij zei: "We hebben niet veel tijd meer om ons voor te bereiden, gelukkig kunnen we nu nog wat doen."

Ik ben het eens met wat Stanford zei, maar hier zijn enkele van mijn gedachten toen ik het las:

 • Christenen hebben niet veel tijd meer om het evangelie uit te dragen, verloren geliefden te bereiken, te geven, te dienen, een schat in de hemel te leggen, enz.
 • Koude en lauwe kerkleden hebben niet veel tijd meer om gered te worden en naar de hemel te gaan.
 • Zij die het evangelie gehoord hebben, maar geweigerd hebben het te geloven, Jezus aan te nemen en zich van hun zonden te bekeren, hebben niet veel tijd meer om gered te worden voordat zij door een sterke waan worden getroffen.
 • Kerkleden die naar de kerk zouden kunnen gaan, maar dat niet doen, hebben niet veel tijd meer om weer te beginnen.
 • Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden, maar weet dat ik geloof dat we in de laatste dagen van de laatste jaren zijn voor de opname van de Kerk, en dat we weinig tijd meer hebben om te doen wat God wil dat we doen.

Hier zijn enkele artikelen die erop lijken te wijzen dat we in de laatste dagen van de laatste jaren zijn.

Eén, betreffende voedseltekorten: op 27 april 2022 waarschuwde de CEO van Goya Foods:

 • "We staan aan de vooravond van een wereldwijde voedselcrisis."
 • "Amerikanen zullen de broekriem moeten aanhalen en minder gaan consumeren.
 • Amerikanen kunnen zich duurdere voeding veroorloven, maar andere landen zullen het niet kunnen verdragen.

Er werd ook gemeld dat:

 • De VN waarschuwt nu voor problemen in het Midden-Oosten.
 • Eind april zei de Rockefeller Foundation dat we nog ongeveer 6 maanden hebben tot een enorme voedselcrisis.

Twee, betreffende vrijheid van meningsuiting en religie in de komende wereldregering: op 14 mei 2008 was Barack Obama kandidaat voor president van de VS, en Michelle zei:

 • "We moeten ons gesprek veranderen."
 • "We moeten onze tradities veranderen, onze geschiedenis."
 • "We moeten als natie naar een andere plaats gaan."

Op 27 april 2022 werd aangekondigd dat het Departement van Binnenlandse Veiligheid (DHS) een nieuwe Disinformation Governance Board heeft opgericht.

Deze "Arbiter of Free Speech" (Nina Jankowicz) is een extreme feministe die bekend staat als:

 • een Trump hater,
 • die kritiek levert op Trump kiezers,
 • zegt dat Hillary Clintons betaalde dossier in de Russische samenzweringszaak waar is,
 • zegt dat de laptop van Hunter Biden uit de hel Russische desinformatie is, enz.

Jankowicz' staat van dienst is er een van desinformatie en verzet tegen vrije meningsuiting en de waarheid.

Deze bekende verspreider van desinformatie is uitgekozen om aan het hoofd te staan van een nieuw overheidsagentschap om de conversatie van mensen te veranderen en te controleren.

Eén commentator zei dat zij mensen die het niet eens zijn met het regeringsverhaal wil censureren of arresteren.

Een andere commentator zei dat dit een poging is om de Republikeinse oppositie te verpletteren en een eenpartijstelsel in te stellen.

Als profetieleraar ben ik bezorgd dat mensen het recht om te kopen en verkopen kan worden ontzegd omdat zij het niet eens zijn met het regeringsverhaal.

Drie, betreffende de wereldregering: op 27 april 2022 werd gemeld dat het Wereld Economisch Forum (WEF) is opgericht door drie leden van de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (CFR) (Henry Kissinger, John Kenneth Galbraith, en Herman Kahn) en gefinancierd door de Amerikaanse Centrale Inlichtingendienst (CIA).

Kissinger rekruteerde Schwab (hoofd van het WEF), wiens voornaamste doel lijkt te zijn de leiders van naties ten val te brengen en hun macht te geven aan een handvol voorgeselecteerde mensen die een wereldregering steunen.

Dit ondersteunt de lang gekoesterde overtuiging van sommigen dat een schaduwregering de zaken in de wereld bestuurt.

De betrokkenheid van de CFR en de CIA bevestigt ook dat een wereldregering een doel is van de VS, ook al hebben veel mensen dit jarenlang een samenzweringstheorie genoemd.

Vier, wat de wereldregering betreft: eind april 2022 werd gemeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 22-28 mei 2022 bijeen zal komen om te stemmen over 13 amendementen die de V.S. willen op een verdrag dat de WHO zeggenschap zal geven over de gezondheid van individuen in elk land op aarde.

Deze amendementen zullen de macht om beslissingen te nemen over lockdowns, mandaten, behandelingen en meer overdragen van nationale regeringen naar de wereldwijde WHO.

De WHO zal de bevoegdheid krijgen om te bepalen wie wel en wie niet mag vergaderen, hoeveel er mogen vergaderen, welke behandelingen mensen wel en niet mogen nemen, enz.

Iedereen op aarde zal zich moeten houden aan de wereldwijde dictaten van de WHO, en voor deze wijzigingen is geen goedkeuring van de naties (of de Senaat van de VS) nodig, omdat het gaat om wijzigingen in een reeds goedgekeurd bestaand verdrag.

Als deze wijzigingen door de WHO worden goedgekeurd (en dat zal waarschijnlijk gebeuren), worden ze internationale wetgeving die de soevereiniteit van de naties over zes maanden (in november 2022) vervangt.

De WHO zou voor het einde van 2022 zeggenschap kunnen hebben over de gezondheidszorg van iedereen op aarde.

Dit is een solide bewijs dat de VS werkt aan de oprichting van een wereldregering en dat de mensheid niet veel tijd meer heeft.

Het WEF, de CFR, de CIA en anderen willen de wereldbevoorrading van voedsel, de gezondheidszorg, ieders conversatie, het soort auto's dat mensen besturen, het inkomen van mensen, de religieuze overtuigingen van mensen en nog veel meer controleren.

Obama's "fundamentele transformatie van de Verenigde Staten van Amerika" gaat over de vernietiging van het Amerika waarin velen van ons zijn opgegroeid.

De VN-doelen "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" gaat over de vestiging van een wereldregering die zal heersen over de Verenigde Staten van Amerika en alle andere naties.

De komende periode van Verdrukking zal anders zijn dan alles wat ooit eerder is gebeurd of ooit zal gebeuren; en tenzij die dagen worden verkort, zal geen vlees worden gered (Matt. 24:22).

Voor degenen die betwijfelen dat de fundamentele transformatie van Amerika gaat over de vernietiging van het Amerika waarin velen van ons zijn opgegroeid, vraag ik het volgende:

 • Waarom is Amerika's energie-onafhankelijkheid vernietigd?
 • Waarom is Amerika's economie vernietigd (lockdowns, inflatie, supply-chain crisis, etc.)?
 • Waarom staat Amerika's gezondheidszorg op het punt vernietigd te worden?
 • Waarom is Amerika's grenspatrouille ineffectief gemaakt?
 • Waarom zijn er voor miljarden dollars aan Amerikaanse wapens achtergelaten in Afghanistan?
 • Waarom wordt in het voorgestelde budget van Amerika de omvang van het Amerikaanse leger verminderd?
 • Waarom wordt de grondwet van de VS, de vrijheid van meningsuiting, vernietigd?

Vijf, met betrekking tot Israël: het begint erop te lijken dat de Israëlische regering binnenkort zal instorten.

De regering kan geen stemmen verliezen in de Knesset, maar de Ra'am-partij (Arabieren) dreigt haar steun in te trekken, en als ze dat doen, zal de Israëlische regering ineenstorten.

Op 1 mei 2022 werd gemeld dat de Ra'am-partij koning Abdullah van Jordanië heeft gevraagd een lijst van eisen in te dienen betreffende de Tempelberg waarmee Israël moet instemmen, anders zal Ra'am zijn steun aan de Israëlische regering intrekken, en zal deze instorten.

Deze eisen omvatten het verhinderen dat Joden bidden op de Tempelberg, het verhinderen dat de Israëlische politie zich bemoeit met moslimoproerkraaiers op de Tempelberg, en andere acties waarmee Israël niet kan instemmen.

Zes, wat de strijd van Gog en Magog betreft: de relatie tussen Rusland en Israël blijft verslechteren.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei onlangs dat Hitler Joods bloed had.

Op 1 mei 2022 zei de Israëlische premier dat Lavrovs uitspraken "niet waar zijn en dat zijn bedoelingen verkeerd zijn".

Hij noemde Lavrovs uitspraken "leugens".

Op 2 mei 2022 ontbood Israël de ambassadeur van Rusland in Israël om hiertegen te protesteren.

Aan de samenwerking tussen Rusland en Israël in Syrië lijkt een einde te komen.

Zeven, betreffende een verbond met velen voor vrede in het Midden-Oosten: op 2 mei 2022 riep een lid van Israëls Knesset (regeringsorgaan) de EU op om een intergouvernementele groep op te richten om met andere naties met Israël en de Arabieren samen te werken om de Akkoorden van Abraham te bevorderen.

Het is interessant dat de antichrist uit de EU zal komen, en dat de EU wordt gevraagd een orgaan op te richten om met velen te werken aan iets dat zou kunnen leiden tot een vredesverbond in het Midden-Oosten.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u wedergeboren zijn (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Running Out of Time :: By Daymond Duck - Rapture Ready