www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN TEMPEL VOOR HET EINDE?

Dr. Thomas R. Horn, CEO van SkyWatch TV - EMagazine, mei 2022

Tijdens zijn inaugurele rede op 20 januari 2021 citeerde aankomend president Joseph Biden een bepaald Bijbelvers:

Ik beloof u dit: zoals de Bijbel zegt, het wenen kan een nacht duren, maar de vreugde komt in de morgen. en voegt toe: We zullen hier doorheen komen, samen. De wereld ziet toe vandaag.

Dit citaat komt uit Psalm 30:5, maar de schrijvers van de president hebben het begin van dat vers weggelaten, waarin staat: "Zijn toorn duurt maar even, Zijn gunst is voor het leven." Vermijdt deze regering liever elke vermelding van Gods toorn? Waarschijnlijk wel. Maar deze psalm is veel meer dan alleen een blijde belofte voor de morgen. Hier is Psalm 30:1 in de ESV:

Een psalm van David. Een lied bij de inwijding van de tempel. Ik zal u loven, o Heer, want u hebt mij getrokken en mijn vijanden zich niet over mij laten verblijden. (Nadruk toegevoegd)

Twee dingen vallen op met betrekking tot het besluit van de speechschrijver om deze psalm te gebruiken. Ten eerste, let op de uitdrukking "inwijding van de tempel." Je vraagt je misschien af welke tempel de psalm bedoeld. Het was tenslotte Salomo, niet David, die de tempel bouwde en inwijdde. Echter, de regel zegt niet echt de tempel van YHWH. Het oorspronkelijke Hebreeuws is chanukkah bayith David, wat de "inwijding van het huis van David" betekent. We zouden dit kunnen vertalen als de inwijding van een tempel, omdat - als koning - David het Huis van Israël vertegenwoordigde, dat diende als de belichaming van YHWH's aanwezigheid.

Zeer kort nadat de zogenaamde coup van 6 januari 2021 mislukte, beschreef senator Chuck Schumer de inval in het Huis van Afgevaardigden op deze manier:

Het is heel erg moeilijk om in woorden uit te drukken wat er vandaag is gebeurd. Ik heb nog nooit zo'n ervaring meegemaakt of me zelfs maar voorgesteld als die waarvan we zojuist getuige zijn geweest in dit Capitool. President Franklin Roosevelt heeft 7 december 1941 uitgeroepen tot een dag die in de roem zal voortleven. Helaas kunnen we nu 6 januari 2021 toevoegen aan die zeer korte lijst van data in de Amerikaanse geschiedenis die voor altijd in schande zullen voortleven.
Deze tempel van de democratie werd ontheiligd, de ramen ingegooid, onze kantoren vernield.1 (Nadruk toegevoegd)

Senator Schumers toespraak is zeker doorspekt met het hyperbolische, maar twee dingen komen naar voren.
Eén: De senator roept de geest op van wijlen Franklin D. Roosevelt, wat nogal ironisch is, omdat FDR dit zei tegen de Federale Raad van Kerken in 1933:

De eerste christenen daagden de heidense ethiek van Griekenland en Rome uit; wij zijn er helemaal klaar voor om de heidense ethiek ... van onze opschepperige moderne beschaving uit te dagen.2

Twee: Schumer noemt het Huis van Afgevaardigden een tempel van de democratie! EN, hij zegt dat die tempel ontheiligd is! Mijn vrienden, begrijp dit. Als nieuwgekozen leider van de Senaat is Chuck Schumer nu de hoogstgeplaatste Joodse politicus in de Amerikaanse geschiedenis. Waarom zou hij beweren dat een groep bizonmannen uit een stripverhaal op de een of andere manier een heilige tempel heeft ontheiligd? Door dit te doen, maakt hij opzettelijk een parallellie met de "gruwel der ontheiliging" waarover gesproken wordt in het boek Daniël!

En Senator Schumers alarmerende strijdkreet werd twee weken later tijdens de inhuldiging overgenomen door Senator Amy Klobuchar:

Twee weken geleden, toen een boze, gewelddadige menigte een opstand organiseerde en deze tempel van onze democratie ontheiligden, werden we wakker geschud over onze verantwoordelijkheden als Amerikanen. Dit is de dag dat onze democratie zichzelf herpakt, het stof van zich afschudt, en doet wat Amerika altijd doet. Voorwaarts als een natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor allen.3 (Nadruk toegevoegd)

Met andere woorden, het CAPITOL-GEBOUW, en in het bijzonder het HOUSE OF REPRESENTATIVES, is een TEMPEL VOOR DE DEMOCRATIE. Zijn deze politici fantasierijk, of is er hier een duister doel aan het werk?

Ik heb dit idee van Grieks/Romeinse tempelverwijzingen binnen het ontwerp van Washington DC onderzocht in het baanbrekende boek Zenith 2016:

Thomas Jefferson, die het antichristelijke "Romeinse Pantheon" ontwierp, schreef aan de architect van het Capitool, Benjamin LaTrobe, dat hij het beschreef als "de eerste tempel gewijd aan... het verfraaien met Atheense smaak van de loop van een natie die ver voorbij het bereik van Atheense lotsbestemmingen kijkt" (het "Atheense" rijk stond eerst bekend als "Osiria," het koninkrijk van Osiris). In 1833 was de afgevaardigde van Massachusetts, Rufus Choate, het daarmee eens en schreef: "Wij hebben geen andere nationale tempels gebouwd dan het Capitool." William Henry en Mark Gray in hun boek, Freedom's Gate: Lost Symbols in the U.S. Capitol, voegen daaraan toe: "Het Capitool van de Verenigde Staten heeft talrijke architectonische en andere kenmerken die het ontegenzeggelijk identificeren met oude tempels." Nadat zij verschillende kenmerken hebben opgesomd om aan te tonen dat het Capitool een "religieuze tempel" is - waaronder het huisvesten van het beeld van een vergoddelijkt wezen, hemelse wezens, goden, symbolen, inscripties, heilige geometrie, zuilen, gebeden, en oriëntatie op de zon - concluderen zij:

De ontwerpers van de stad Washington DC oriënteerden het op de Zon - vooral de opkomende zon op 21 juni en 21 december [dezelfde dag en maand als het einde van de Maya kalender in 2012]. De metingen voor deze oriëntatie werden gedaan vanaf de locatie van het centrum van de koepel van het Amerikaanse Capitool, waardoor het een "zonnetempel" werd. De uitlijning en de gecodeerde numerologie wijzen zowel naar de zon als naar de sterren. Een gouden cirkel op het Rotunda verhaal en een witte ster in de Crypte markeren deze plek... Het is duidelijk dat de bouwers het Capitool zagen als Amerika's enige tempel: een plechtige... Zonnetempel om precies te zijn." (Nadruk toegevoegd)

Dus het Capitool werd opzettelijk gebouwd om als tempel te dienen, en President Biden citeert een psalm die geschreven werd voor "'de inwijding van de tempel". Oh, maar er zit meer achter die post-coup speeches. Laten we nog eens kijken naar dat Bijbelvers geciteerd door aankomend President Biden. De Septuagint vertaling (Brenton Engelse versie), vertelt ons de timing van Psalm 30 - want de eerste drie woorden in vers één luiden: "Voor het einde."

Huh? Wacht! Welk einde?

Is er iets profetisch aan Psalm 30 dat aan onze aandacht ontsnapt is? Ja, ik denk het wel.
David vertelt ons dit in vers 3:

O Heer, U hebt mijn ziel uit de hel opgewekt; U hebt mij weer levend gemaakt uit het midden van hen die ten onder gaan in de put. (ESV, nadruk toegevoegd)

Dit is een psalm van opstanding, en dat maakt het inderdaad een lofpsalm 'voor het einde'! In vers 2 dankt David de Heer voor genezing, maar in de context van de "eindtijd" verwijst de koning hoogstwaarschijnlijk naar eeuwige genezing, niet naar tijdelijke genezing van een of ander virus zoals COVID-19.

Nu, laten we deze twee aanwijzingen samenvoegen.
Eén: Senator Schumer en zijn collega senator, Amy Klobuchar, gebruikten beiden het enkelvoudige idee van een ontheiliging van de tempel van de democratie.
Twee: De psalm in de toespraak van president Biden verwijst naar opstanding uit Sheol, genezing, en een tijd van "HET EINDE".

Beste lezer, is het gevallen rijk iets aan het voorspellen?
Het einde? Wederopstanding? Een valse gruwel der verwoesting? Als het Capitool een tempel is, dan moet het een "god" huisvesten, toch? Ik zou zeggen dat deze god - of liever godin - Justitia of Gerechtigheid is, die de terugkeer van de "Oude Saturnus'-heerschappij" aankondigt. Ons land staat op het punt deel uit te maken van een Nieuwe Wereld Orde die begint met de Grote Reset. Ik heb de chaotische verschuiving die nodig is om de Grote Reset te bereiken uitvoerig onderzocht in mijn boek uit 2020, The Messenger:

Herinner je de sociale-media-gedreven hashtag-revolutie die momenteel steden en wetshandhavers over de hele wereld overweldigt. Op dit moment zijn duizenden demonstranten, voorzien van slogans en borden, netjes bedrukt met de meest modieuze hashtags (#fillintheblank) de straat op gegaan - met molotovcocktail in de hand - klaar om zijn of haar of hun recht te verdedigen [voornaamwoorden zijn nu lastig en veranderen dagelijks] om onze huizen te ontheiligen en vernieling te zaaien in onze steden. Ze willen niet alleen de geschiedenis uitwissen, niet alleen standbeelden, maar ook de huidige tijd zelf. En in een tijdperk waarin bijna al het leren digitaal is, is het gemakkelijk voor te stellen hoe de geschiedenis zou kunnen worden veranderd om een opkomende dictator goed in te stellen.

Als voornaamwoorden en genderidentiteitspolitiek niet genoeg zijn om een generatie in te lijven bij de legers van het gevallen rijk (die zich overigens vermommen als "sociale gerechtigheid"), welke andere crisis met hashtag-naam zou ons dan naar Vergilius' Gouden Nieuwe Tijd kunnen leiden?

Deze twee woorden: donkere winter.

Eindnoten:

1 Senator Chuck Schumer's toespraak van 6 januari 2021, tekst online gevonden bij US News, geraadpleegd op 16 april 2022, https://www.usnews.com/news/elections/ articles/2021-01-06/read-chuck-schumers-statement-to-the-senate-on-the-storming-of-the-capitol.

2 Volledige tekst van de toespraak van president Franklin D. Roosevelt tot de Federale Raad van Kerken, geraadpleegd op 16 april 2022, https://www.presidency.ucsb.edu/ documents/address-befefore-the-federal-council-churches-christ-america.

3 Toespraak van senator Amy Klobucher bij de inauguratie, 20 januari 2021, geraadpleegd op 16 april 2022, https://www.rev.com/blog/transcripts/amy-klobuchar- speech-transcript-at-joe-biden-inauguration.

Bron: SkyWatchTV E-Magazine » SkyWatchTV - Mei editie