www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Een stem om Israël te vernietigen

door Bassam Tawil - 24 mei 2022

  • Deze Palestijnen hebben duidelijk genoeg van de welig tierende corruptie en het slechte bestuur van het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit. Bovendien verklaren deze Palestijnen, die Abbas niet langer steunen, dat zij geen belangstelling hebben voor enig vredesproces met Israël.

  • Zoals uit de laatste opiniepeiling bleek, is 70% van de Palestijnen tegen een onvoorwaardelijke hervatting van de vredesonderhandelingen met Israël. Nog eens 58% sprak zich uit tegen de twee-staten-oplossing.

  • De waarheid is dat Abbas de verkiezingen [in 2021] afgelastte omdat hij bang was dat Hamas zijn Fatah-factie zou verslaan in de parlementsverkiezingen, zoals in 2006 gebeurde.

  • De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit Universiteit bewijzen dat de vrees van Abbas niet ongegrond was. Als hij erop had aangedrongen de presidents- en parlementsverkiezingen door te laten gaan, zou Hamas hoogstwaarschijnlijk het Palestijnse presidentschap en parlement in handen hebben gekregen.

  • Hamas van zijn kant zei dat het de resultaten van de universitaire verkiezingen ziet als een blijk van vertrouwen in hun beleid van dodelijke terroristische aanvallen op Israël.

  • De studenten die voor Hamas hebben gestemd identificeren zich volledig met het handvest van de terreurgroep, waarin staat dat "Israël zal bestaan en zal blijven bestaan totdat de islam het zal uitwissen, net zoals het anderen voor zich heeft uitgewist".

  • De Palestijnen zijn door hun leiders en media zodanig geradicaliseerd dat zij niets meer willen horen over een vredesproces met Israël. In feite willen zij Israël van de kaart zien verdwijnen, zoals de resultaten van de studentenraadverkiezingen en de opiniepeilingen duidelijk illustreren.

  • De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit-universiteit en de opiniepeilingen staan in schril contrast met de standpunten van de regering-Biden over het Israëlisch-Palestijnse conflict. In het afgelopen jaar hebben ambtenaren van de regering-Biden herhaaldelijk verklaard dat zij voorstander zijn van de "twee-staten-oplossing", terwijl zij de wijdverbreide steun onder de Palestijnen voor de eliminatie van Israël volledig negeerden.

  • De overwinning van Hamas in de studentenraad van de universiteit zou alarmbellen moeten doen rinkelen in de regering-Biden, en vooral bij Buitenlandse Zaken, over de ware bedoelingen van de Palestijnen - dat hun enige inzet een staat is die Israël zou vervangen, en niet één die vreedzaam naast Israël zou bestaan. Daarom is het onzinnig druk uit te oefenen op Israël om territoriale (of niet-territoriale) concessies te doen aan de Palestijnen, die openlijk verkondigen dat zij een Palestijnse staat willen stichten op de ruïnes van Israël en de lichamen van dode Joden.

( )

Hamas ziet de resultaten van haar verpletterende overwinning in de studentenraadverkiezingen van de Birzeit Universiteit als een blijk van vertrouwen in hun beleid van dodelijke terreuraanslagen tegen Israël. Afgebeeld: Hamas-aanhangers vieren de overwinning op de Birzeit Universiteit, nabij Ramallah, op 19 mei 2022. (Foto door Abbas Momani/AFP via Getty Images)

De Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat ze de droom om Israël te vernietigen en te vervangen door een islamistische staat, gefinancierd door Iran en zijn terroristische proxies, waaronder Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en Hezbollah, niet hebben opgegeven.

Op 18 mei behaalde Hamas, die op de Amerikaanse lijst van buitenlandse terroristische organisaties staat en die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël, een verpletterende overwinning bij de verkiezingen voor de studentenraad van de Birzeit-universiteit, een van de belangrijkste Palestijnse academische instellingen op de Westelijke Jordaanoever.

Het aan Hamas gelieerde Islamitische Blok won 28 van de 51 zetels van de raad; de lijst die behoort tot Fatah, de regerende Fatah-factie onder leiding van Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, kreeg daarentegen slechts 18 zetels.

Een derde lijst die behoort tot het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een andere Palestijnse buitenlandse terroristische organisatie die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël, kreeg vijf zetels.

Dit betekent dat de studentenraad nu wordt gedomineerd door aanhangers van twee terreurgroepen, die beide sterk gekant zijn tegen elk vredesproces met Israël en waarvan de leden betrokken zijn geweest bij honderden terreuraanslagen tegen Israëliërs.

De lijst van Hamas kreeg 5068 stemmen, terwijl de lijst van de PFLP 888 stemmen kreeg. De Fatah-lijst kreeg 3779 stemmen.

In totaal brachten 9782 studenten hun stem uit op een totaal van 12.521 kiesgerechtigden, wat neerkomt op een opkomst van 78,1%.

De resultaten van de verkiezingen in Birzeit, dat zichzelf omschrijft als "de belangrijkste academische instelling van Palestina", kwamen niet als een verrassing voor degenen die bekend zijn met de groeiende anti-Israël gevoelens onder de Palestijnen.

Opiniepeilingen die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd hebben een dramatische stijging van de populariteit van Hamas onder het Palestijnse publiek aangetoond. De opiniepeilingen hebben aangetoond dat een meerderheid van de Palestijnen de "gewapende strijd" (een eufemisme voor terreuraanslagen) tegen Israël steunt.

De meest recente opiniepeiling, die tussen 16 en 20 maart werd uitgevoerd door het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek, wees uit dat een meerderheid van de Palestijnen vindt dat Hamas het meer verdient om het Palestijnse volk te vertegenwoordigen en te leiden dan het Fatah van Mahmoud Abbas. Bovendien bleek uit de resultaten van de opiniepeiling dat de meeste Palestijnen op Hamas-leider Ismail Haniyeh zouden stemmen.

Anderzijds wil volgens de opiniepeiling meer dan 70% van de Palestijnen dat Abbas aftreedt.

Net als de resultaten van de studentenraadverkiezingen tonen de peilingen aan dat een meerderheid van de Palestijnen het vertrouwen in Abbas, de leiding van de Palestijnse Autoriteit en de regerende Fatah-factie heeft verloren.

Deze Palestijnen hebben duidelijk genoeg van een welig tierende corruptie en het slechte bestuur door de leiding van de Palestijnse Autoriteit. Bovendien verklaren deze Palestijnen, die Abbas niet langer steunen, dat zij geen belangstelling hebben voor een vredesproces met Israël.

Zoals uit de laatste opiniepeiling bleek, is 70% van de Palestijnen tegen een onvoorwaardelijke hervatting van de vredesonderhandelingen met Israël. Nog eens 58% sprak zich uit tegen de twee-staten-oplossing.

Tegen deze achtergrond is het gemakkelijk te begrijpen waarom Abbas heeft besloten de presidents- en parlementsverkiezingen die in mei en juli 2021 hadden moeten plaatsvinden, af te gelasten.

Abbas beweerde dat hij de verkiezingen afgelast heeft omdat Israël de Arabische inwoners van Jeruzalem niet toestond aan de stemming deel te nemen. Israël heeft nooit gezegd dat het de Arabieren uit Jeruzalem zou verbieden hun stem uit te brengen. Elke Arabier die had willen stemmen, had vrijelijk naar een nabijgelegen stemcentrum op de Westelijke Jordaanoever kunnen reizen. Israël verbiedt de Arabische inwoners van Jeruzalem, die in het bezit zijn van door Israël afgegeven identiteitskaarten, niet om de Westelijke Jordaanoever binnen te komen.

De waarheid is dat Abbas de verkiezingen afgelast heeft omdat hij bang was dat Hamas zijn Fatah-factie zou verslaan bij de parlementsverkiezingen, zoals in 2006 gebeurde. Toen won Hamas een meerderheid van de zetels in het Palestijnse parlement, de Palestijnse Wetgevende Raad, waardoor een machtsstrijd met de Fatah-factie van Abbas uitbrak. De strijd bereikte zijn hoogtepunt in juli 2007, toen Hamas een bloedige en gewelddadige staatsgreep pleegde, waarbij de Palestijnse Autoriteit werd omvergeworpen en uit de Gazastrook werd verdreven.

De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit-universiteit bewijzen dat de vrees van Abbas niet ongegrond was. Als hij had aangedrongen op het houden van de presidents- en parlementsverkiezingen, dan zou zijn Fatah-factie hoogstwaarschijnlijk opnieuw een vernederende nederlaag hebben geleden. Het is ook zeer waarschijnlijk dat Hamas het presidentschap en het parlement van de Palestijnse Autoriteit in handen zou hebben gekregen.

Hamas van zijn kant kondigde aan dat het de resultaten van de universiteitsverkiezingen ziet als een blijk van vertrouwen in hun beleid van dodelijke terroristische aanvallen op Israël. "Deze duidelijke overwinning is een nieuwe bevestiging van de volksmennerij rond de optie van verzet," zei Hamas in een verklaring na de verkiezingen. Wanneer Hamas het heeft over het "verzet", verwijst het naar terreuraanslagen tegen Israël, met inbegrip van het afvuren van raketten op Israëlische steden en dorpen, schietpartijen, steekpartijen en "operaties" waarbij met auto's worden geramd.

De studenten die voor Hamas stemden, identificeren zich volledig met het handvest van de terreurgroep, waarin staat dat "Israël zal bestaan en zal blijven bestaan totdat de islam het zal uitwissen, net zoals het anderen voor die tijd heeft uitgewist."

Artikel 11 van het convenant stelt:

"De Islamitische verzetsbeweging gelooft dat het land Palestina een Islamitische Waqf is, gewijd voor toekomstige generaties tot de Dag des Oordeels. Het, of een deel ervan, mag niet worden verkwanseld; het, of een deel ervan, mag niet worden opgegeven. Noch een enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch een koning of president, noch alle koningen en presidenten, noch een organisatie of alle organisaties, of ze nu Palestijns of Arabisch zijn, hebben het recht om dat te doen."

De studenten die op de PFLP hebben gestemd, hebben dat gedaan omdat zij het platform van de terroristische groepering steunen, die oproept tot de "bevrijding van al het Palestijnse land" door middel van verschillende methoden en middelen, waaronder de "gewapende strijd". De PFLP verklaart dat zij "alle vormen van politieke, ideologische, economische, vreedzame en gewelddadige strijd, met inbegrip van de gewapende strijd, beoefent om het gehele Palestijnse grondgebied te bevrijden". Net als Hamas zegt ook de PFLP dat haar hoofddoel de bevrijding van heel Palestina is, van de Jordaan tot de Middellandse Zee.

De groeiende populariteit van Hamas, PFLP en andere terreurgroepen onder de Palestijnen is het directe gevolg van de massale ophitsing tegen Israël door Palestijnse politieke en religieuze leiders, en ook door de media. De Palestijnen zijn door hun leiders en media zo geradicaliseerd dat zij niets meer willen horen over een vredesproces met Israël. In feite willen zij Israël van de kaart zien verdwijnen, zoals de resultaten van de studentenraadverkiezingen en de opiniepeilingen duidelijk illustreren.

De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit-universiteit en de opiniepeilingen staan in schril contrast met de standpunten van de regering-Biden over het Israëlisch-Palestijnse conflict. In het afgelopen jaar hebben regeringsfunctionarissen van Biden herhaaldelijk verklaard voorstander te zijn van de "twee-staten-oplossing", terwijl zij de wijdverbreide steun onder de Palestijnen voor de eliminatie van Israël volledig negeerden.

De overwinning van Hamas in de studentenraad van de universiteit zou bij de regering-Biden, en vooral bij Buitenlandse Zaken, alarmbellen moeten laten rinkelen over de ware bedoelingen van de Palestijnen. Hun enige streven is een staat die Israël zou vervangen, niet een die vreedzaam naast Israël zou bestaan. Daarom is het onzinnig druk uit te oefenen op Israël om territoriale (of niet-territoriale) concessies te doen aan de Palestijnen, die openlijk verkondigen dat zij een Palestijnse staat willen stichten op de ruïnes van Israël en de lichamen van dode Joden.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: A Vote to Destroy Israel :: Gatestone Institute