www.wimjongman.nl

(homepagina)


En wij zullen opstaan

Door Hal Lindsey - 21 februari 2022

()

Leerlingen van Bijbelprofetieën waarschuwen al lang dat er een tijd van vreselijke vernietiging over de toekomst van de aarde ligt te wachten. Vandaag de dag komen soortgelijke waarschuwingen van allerlei soorten wetenschappers. Systemen worden opgerekt tot het breekpunt, inclusief medische, economische, milieu- en morele systemen. Een veelheid van problemen op vele verschillende gebieden is ernstig genoeg geworden om de beschaving zelf te bedreigen.

Maar zelfs in zo'n onrustige tijd heeft iedere volgeling van Christus volledige toegang tot de hoop, de vrede, de vreugde en de kracht van de Heer. In Jezus hebben wij "een overvloediger leven" - nu en voor altijd. Christenen willen graag dat iedereen dezelfde voorrechten geniet. Daarom delen wij het evangelie.

Op een bepaald moment in de toekomst zullen de dingen nog hachelijker worden voor de mensen op aarde. De laatste zeven jaar voor de wederkomst van Christus worden vaak "de verdrukking" genoemd. Dan zullen de dingen op verbazingwekkende en vernietigende wijze in elkaar storten. Je kunt over deze gebeurtenissen lezen in het Boek Openbaring. Maar vóór die zeven jaren zal God één van Zijn meest spectaculaire wonderen verrichten. Hij zal allen die "in Christus" zijn van de aarde verwijderen.

Onlangs begonnen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Duitsland en andere naties hun personeel terug te trekken uit Oekraïne. Zij deden dit in de overtuiging dat Rusland op het punt stond dat land binnen te vallen en zij wilden hun mensen uit de gevarenzone halen.

De opname zal om soortgelijke redenen gebeuren. God zal Zijn volk van de planeet aarde verwijderen voordat de grootste rampen beginnen. In feite leert de Schrift dat de komende rampen niet kunnen plaatsvinden zolang de Heilige Geest blijft werken in, door en voor Zijn Kerk op aarde. We zien dit samengevat in 2 Thessalonicenzen 2:7. Verwijzend naar de Heilige Geest, staat er: "Alleen Hij die nu bedwingt, zal dat doen totdat Hij uit de weg is geruimd." [NKJV]

Als je vandaag in Christus bent, zul je de verdrukking niet meemaken. Je zult of uit de wereld worden weggenomen bij de opname, of je zult voor die gebeurtenis sterven. Hoe dan ook, je zult bij Jezus zijn. I Thessalonicensen 4:15-18 beschrijft de gebeurtenis van de uittocht in enig detail. Het eindigt met de woorden: "Troost elkaar met deze woorden."

Helaas is voor veel christenen de gedachte aan de opname uit de wereld niet troostend, maar beangstigend. Het klinkt zo groots - geweldig in de echte zin van het woord - dat ze huiveren bij de gedachte. We moeten onthouden dat de opname gebeurt op instigatie van een liefhebbende God. En wanneer het gebeurt, is het naar Jezus dat we zullen vliegen. Hij zal ons uit deze onrustige wereld halen naar een stralende bruiloft tussen Hemzelf en zijn bruid, de Kerk.

Het Lied van Salomo 2:10-13 geeft er een prachtig beeld van. "Mijn geliefde sprak en zei tegen mij: 'Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is voorbij en weg. De bloemen verschijnen op de aarde, De tijd van zingen is gekomen, En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom geeft haar groene vijgen, en de wijnstokken met de tere druiven geven een goede geur. Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom mee!'" [NKJV]

In ultieme liefde en zorg zal Christus op een dag spoedig tegen Zijn Kerk zeggen: "Sta op, Mijn liefste, en kom mee."

Bron: Hal Lindsey