www.wimjongman.nl

(homepagina)


We kunnen onze nationale soevereiniteit vaarwel kussen

Door Daymond Duck - 22 mei 2022

Ik heb wat informatie genoemd,wat in de openingscommentaren van dit artikel staat, maar ik geloof dat deze informatie zo belangrijk is dat het onmogelijk is om er te veel over te zeggen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal van 22 tot 28 mei 2022 bijeenkomen in het hoofdkwartier van de VN in Genève, Zwitserland, om zich te buigen over 13 door de VS voorgestelde wijzigingen op een verdrag dat in 2005 werd aangenomen, genaamd de Internationale Gezondheidsregeling van 2005 (IHR).

Omdat dit verdrag in 2005 door de VS is aangenomen, hoeven de wijzigingen niet ter goedkeuring aan de Amerikaanse Senaat te worden voorgelegd.

Tot nu toe kon de WHO druk uitoefenen op elke natie om lockdowns, mandaten, vaccinpaspoorten, volgsystemen, enz. op te leggen, maar de WHO kon de naties niet verplichten te gehoorzamen.

Als een gewone meerderheid van de 194 landen van de wereld voor deze amendementen stemt, en dat lijkt een uitgemaakte zaak, zal de WHO de bevoegdheid krijgen om alle landen te verplichten zich aan haar mandaten te houden wanneer de WHO een pandemie afkondigt (en iedereen lijkt te geloven dat de WHO nog veel meer pandemieën zal uitroepen).

Deze amendementen geven de WHO wereldwijde controle over de gezondheidszorg en de soevereiniteit van elke natie op aarde.

Landen die zich niet houden aan de voorschriften van de WHO zullen worden gesanctioneerd, rechten worden ontzegd, leningen geweigerd, op verschillende manieren gestraft, enz. totdat zij zich voegen naar de voorschriften.

Anders gezegd: De WHO heeft voorrang op nationale wetten.

Voor wat het waard is, president Trump heeft de VS teruggetrokken uit de WHO, maar president Biden heeft de terugtrekking van Trump geannuleerd en sluit de VS nu op in de komende wereldregering.

Deze schrijver heeft lang geloofd dat de Tien Koningen aan de macht zullen komen over tien regio's in de wereld, niet over tien divisies in de EU.

Een interessant kenmerk van Biden's amendementen is de creatie van "regionale gezondheid tsaren" (onder de autoriteit van de WHO) met de macht om de gehoorzaamheid aan de WHO over lockdowns, mandaten, vaccin paspoorten, tracking systemen, enz. te controleren.

Heb je het begrepen? - elk land kan binnenkort onder een "regionale tsaar" staan!

Deze tsaren kunnen al dan niet uitgroeien tot de Tien Koningen, maar dit kan zeker een grote stap in die richting zijn.

Mat Staver, oprichter en voorzitter van Liberty Council, zei: "De voorgestelde amendementen zouden de WHO wereldwijde jurisdictie geven over de Verenigde Staten, inclusief de bevoegdheid om nationale noodsituaties af te kondigen."

Als de amendementen worden goedgekeurd (en dat zal waarschijnlijk gebeuren), kan elke natie op aarde (inclusief de VS) haar nationale soevereiniteit vaarwel zeggen.

Hier is nog meer informatie over dit verhaal:

Op 13 mei 2022 merkte Leo Hohmann op dat de timing van de oprichting van een Disinformation Governance Board door de regering Biden samenvalt met de timing van de voorgestelde amendementen van de regering Biden die Amerika's gezondheidszorg en nationale soevereiniteit overgeven aan de WHO.

Hohmann gelooft dat het doel is "om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen op hetzelfde moment dat de regering Biden een strop legt om de nek van soevereine naties."

In mijn woorden, de regering Biden wil diegenen het zwijgen opleggen die kritiek hebben op de overgave van Amerika's gezondheidszorg en soevereiniteit.

Dr. Robert Malone, de beroemde uitvinder van de mRNA technologie, merkte op dat de regering Biden probeert Amerika's gezondheidszorg en soevereiniteit op te geven vóór de tussentijdse verkiezingen.

Malone gelooft dat de regering Biden "opzettelijk de grondwet van de V.S. ondermijnt."

Hier zijn een paar links naar de bovenstaande informatie:

https://grandmageri422.me/2022/05/13/time-running-out-to-stop-bidens-plot-to-secretly-undermine-u-s-national-sovereignty%ef%bf%bc/

https://www.lifesitenews.com/news/an-impeachable-offense-dr-robert-malone-slams-biden-admin-proposed-who-amendments/

Hier zijn meer gebeurtenissen waarin lezers geïnteresseerd kunnen zijn:

Ten eerste: "2000 Mules", Dinesh D'Souza's film over hoe de verkiezingen van 2020 werden gestolen, is door veel media gecensureerd, maar wie hem wil bekijken kan dat doen via deze link: https://www.bitchute.com/video/hi3rGY78wyux/

Twee, over de tekorten: op 13 mei 2022 werd gemeld dat vrachtwagenbedrijven hun werknemers hebben gewaarschuwd dat een tekort aan dieselbrandstof de tankstations in het oosten van de VS in de komende weken zou kunnen doen leeglopen.

Volgens het rapport ontstaat het tekort gedeeltelijk omdat de regering Biden een deel van de Amerikaanse brandstof omleidt naar de EU om hun aankoop van Russische olie af te remmen.

Hoewel de vrachtwagenbedrijven het hebben over een tekort aan diesel in het oosten van de VS, zullen mensen overal in de VS de gevolgen ondervinden. (Treinen, de meeste landbouwtractoren en de meeste bouwmachines gebruiken dieselbrandstof, dus de levering van veel dingen, landbouw- en bouwprojecten zal worden beïnvloed).

Drie, over de Slag van Gog en Magog: in de afgelopen weken is gemeld dat de spanning tussen Rusland en Israël toeneemt over de steun van Israël aan Oekraïne.

Nu is gemeld dat op 13 mei 2022, Russische strijdkrachten S-300 luchtafweerraketten afvuurden op Israëlische vliegtuigen die een ondergrondse bunker en tunnellocatie in Syrië aanvielen.

Volgens een rapport was dit de eerste keer dat Russische strijdkrachten probeerden Israëlische vliegtuigen neer te schieten (waarin zij faalden).

Vier, over een Israëlische aanval op Iran (een mogelijke aanleiding voor de Slag van Gog en Magog): op 17 mei 2022 meldde Joel Rosenberg, bij All Israel News, dat hij een ontmoeting had met hooggeplaatste functionarissen uit Bahrein, de VAE, en Israël, en een hooggeplaatste functionaris zei: "Iran is nu slechts vijf dagen verwijderd van het hebben van genoeg brandstof om De Bom te bouwen" (een kernbom).

De functionaris schat dat het ongeveer een jaar kan duren voordat Iran een kernkop op een raket kan plaatsen, maar ze zijn er mee bezig.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar voor de opname wilt zijn en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: We Can Kiss Our National Sovereignty Goodbye :: By Daymond Duck - Rapture Ready