www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begrijpen van de Kalender van de Schepper.

Transcriptie

Hallo. dit is Mark Harris en velen van u hebben gevraagd om een duidelijk begrip van de kalender van de Schepper.

Deze video is de eerste in een reeks die je de eenvoudige en de volledige waarheid zal geven over dit veel verkeerd begrepen onderwerp.

In de komende minuten, wanneer u klaar bent met het bekijken van deze eerste korte video, zult u het zo eenvoudig vinden dat zelfs een zevenjarige het gemakkelijk zou kunnen begrijpen om in praktijk te brengen. Sommigen van u hebben al bepaalde onjuiste dingen geleerd over de kalender, en zullen helaas enkele van die dingen moeten afleren zoals ik moest doen om de waarheid hierover volledig te begrijpen. In feite zijn er letterlijk tientallen en tientallen theorieën en argumenten en verschillende overtuigingen van vele oprechte mensen, over hoe de kalender werkt en hoe het in praktijk te brengen.

Maar als je hier klaar bent zul je dit van binnen en van buiten kennen en zul je de waarheid weten over dit belangrijke onderwerp.

De Almachtige is NIET de Auteur van Verwarring, en Hij heeft het heel gemakkelijk voor ons gemaakt om dit te begrijpen ook zullen sommigen van jullie na dit bekeken te hebben nog wat vragen hebben.

En dat is helemaal prima en ik zal al jullie vragen beantwoorden in andere komende video's. Maar ik wil dat deze video eenvoudig blijft en specifiek gaat over hoe de kalender van de Schepper werkt. Niets meer en niets minder. Eventuele problemen of uitdagingen of vragen die u hebt zal ik graag behandelen in latere sessies.

Maar voor deze video wil ik u een beknopt overzicht geven van de eenvoudige waarheid van de kalender op één plaats, en u kunt er zo vaak naar luisteren als u wilt en het delen met wie u maar wilt.

Een van de grootste redenen waarom de Schepper zelfs zijn kalender heeft gemaakt was om zijn feestdagen te vieren. Deze dagen zijn speciaal voor Hem in de dagen waarvan Hij wil dat wij ze ook als speciaal maken.

In Genesis 1 vers 14 zei de Schepper: "Laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om de dag te scheiden van de nacht en laat ze zijn tot tekenen en tot seizoenen voor dagen en voor jaren." Dus schiep hij deze lichten, vooral de maan en de zon om ons te laten weten wat deze tijden en seizoenen waren. Dit is het woord van de Almachtige

In feite voor de dag van vandaag, tenminste hier in de Verenigde Staten, als je de "officiële tijd" wilt weten moet je naar het National Observatory gaan en wat zij doen is de tijd afstemmen op de positie waar de aarde zich op dat moment bevindt ten opzichte van deze hemellichamen en dat is hoe we de tijd datum en seizoenen indelen.

Dus laat niemand u iets anders wijsmaken dan dat de hemellichamen ons de tijden, seizoenen, dagen en jaren vertellen, alsof dat niet is wat Hij zojuist in Zijn woord zei. Laat me je nu de hele kalender geven binnen één minuut! Klinkt goed. Daarna zal ik alles doornemen en in detail uitleggen waar je meer informatie kunt vinden over alles zodat je snel en gemakkelijk aan de slag kunt en de Scheppers Kalender kunt gebruiken.

Mijn één-minuut begint nu.

Ten eerste begint elke dag bij zonsondergang, Genesis 1:5.
Ten tweede, en dit weet je al, maar er zijn zeven dagen in elke week die eindigt met de Sabbat, de zevende dag van de week.
Ten derde begint elke maand op een dag die in de Schriften de Nieuwe Maan wordt genoemd.

Simpel gezegd één keer per maand en slechts één keer, nadat de maan een paar dagen donker is geweest verschijnt de maan weer als een kleine sikkel aan de horizon bij zonsondergang. Deze dag wordt de Nieuwe Maan genoemd en deze dag is de eerste dag van Zijn maand.

Ten vierde in Exodus vertelde de Schepper Mozes en ook aan ons dat Hij wil dat wij onze jaren beginnen in de lente (Exodus 12:2). De Schrift noemt deze eerste maand de maand Abib. Dit is de maand waarin de vegetatie ontspringt en alles groen begint te worden (Exodus 13:4), en natuurlijk weten we dat de Zon voor ons onze seizoenen bepaalt, en Genesis 1:14 vertelde de oude Israëlieten duidelijk dat de Zon ook hun seizoenen moest bepalen.

Dus we beginnen deze eerste maand Abib na de lente-equinox wanneer de Zon ons laat zien dat de lente is begonnen! Dat gebeurt meestal rond 22 maart. Dus wanneer de eerste nieuwe maan sikkel wordt waargenomen in de lente, wordt deze dag voor ons de eerste dag van de eerste maand van het jaar. Hoe is dat in een snel overzicht van één minuut? Dus in het kort: op de eerste dag van de lente of nadat de lente is begonnen, gaan we op zoek naar de volgende Nieuwe Maan.

Dat doen we door bij zonsondergang een nieuwe maan-sikkel waar te nemen direct na de tijd dat de maan een paar dagen donker is geweest.

Die dag wordt de eerste dag van de eerste maand van het jaar. Dan kun je eenvoudig elke dag van de maand tellen dag 1 dag 2 ... en zo tot de 14e dag van de eerste maand die trouwens het Pascha is.

Zodra de volgende Nieuwe Maan wordt waargenomen, is dat de tweede maand. De volgende nieuwe maan is de derde maand en zo verder. Dus als je bij maand 7 komt, is dat de eerste dag van de zevende maand, het Bazuinenfeest!

Je vindt een lijst van veel van deze feesten in Leviticus hoofdstuk 23. In feite is vers 2, het woord voor feesten in het Hebreeuws, hetzelfde woord dat in Genesis 1:14 staat voor "Seizoenen!"

Dat is juist. Dus als je wilt weten wanneer de feesten deze seizoenen of vastgestelde tijden zijn, dan moet je kijken naar de grotere en kleinere lichten in de hemelen die onze Schepper voor dat doel heeft geschapen.

Laten we nu eerst even ingaan op een paar belangrijke details die je zullen helpen om dit daadwerkelijk te beoefenen. Laten we nu eens ingaan op het belangrijkste hulpmiddel nummer 1, de Internationale Dateline van de Almachtige. In een poging om iedereen op één lijn te houden en om alle broeders over de hele wereld in eenheid te laten zijn.

Onze Schepper heeft ons zijn internationale dateline gegeven. Net als met de standaardtijd en data die we in deze wereld gebruiken, heb je een Internationale Dateline nodig om iedereen op één lijn te houden.

Maar de Internationale Dateline van de Schepper ligt niet in het midden van de Stille Oceaan. Natuurlijk is dat in Israël en meer specifiek Jeruzalem, zoals we lezen in Jesaja 2:3 en Micha 4:2. De wet zal uitgaan van Jeruzalem, dus de Nieuwe Maand begint in Jeruzalem wanneer de eerste zichtbare sikkel van de nieuwe maan wordt waargenomen. En dan als die dag aankomt of rond de wereld gaat bij zonsondergang zo ook de eerste dag van de Nieuwe Maan.

Laten we nu een belangrijk gegeven nummer 2 gaan: hoe de Nieuwe Maan is te zien. Ongeacht of je in Jeruzalem bent of niet, je zult dit willen doen om te oefenen en je echt voor te bereiden op die dag. Als je in Jeruzalem bent, waar je de maan zou moeten zien, dan heb je waarschijnlijk genoeg mensen om je te helpen hem te zien en je door het proces heen te leiden. Zo niet, laat het ons dan weten. En trouwens in tijden dat er geen wereldwijde communicatie was of als je ooit in een situatie komt dat je gewoon niet met Jeruzalem kunt communiceren, dan kun je het als een tweede back-up plan bij je houden mocht dat ooit nodig zijn. Het waarnemen van de Nieuwe Maan is eigenlijk heel eenvoudig.

Je weet misschien niets over de maanstanden en dat is niet erg, want je hoeft alleen maar te weten dat de nieuwe maan of nieuwe maand begint met een klein stukje maan dat rond zonsondergang aan de horizon te zien is. Dit is direct na een periode van een tot drie dagen of zo, met een donkere maan wat de periode is aan het eind van de vorige maand.

Nu beginnen astronomen in de moderne tijd toevallig ook de term "Nieuwe Maan" te gebruiken voor iets dat zij "conjunctie" noemen. Een conjunctie is wanneer de Maan precies tussen de Aarde en de Zon staat. Op dat moment schijnt de zon alleen op de achterkant van de maan, dus is het voor iedereen op de planeet een paar dagen donker. Toen astronomen zich realiseerden dat de term nieuwe maan al in gebruik was bij volkeren als de Hebreeërs en anderen die de nieuwe maan echt definiëren als het zien van de eerste zichtbare sikkel, hebben ze uiteindelijk hun term aangepast en noemen ze het deze samenstand nu een Astronomische Nieuwe Maan.

Dus raak nooit in de war tussen deze twee aanduidingen die van een Nieuwe Maan met een Astronomische Nieuwe Maan die eigenlijk twee verschillende tijdsbestekken zijn. Elke dag wordt de maansikkel groter en groter tot je een volle maan hebt gedurende een dag of twee. Dan wordt het weer kleiner en kleiner tot het de grootte van een sikkel heeft, ongeveer zo klein als toen het begon maar nu aan de andere kant van de maan.

Op dit punt heb je één tot enkele dagen van duisternis, wat weer het einde van de maand is en dan begint het weer van voren af aan.

Hoewel dit proces in de praktijk ongeveer 29,5 dag duurt, is elke maand uiteindelijk 29 of 30 dagen lang. Er zijn altijd ten minste 29 dagen in een maan-maand. En dat betekent dat je op de avond na de 29e dag ofwel de nieuwe maan sikkel die avond bij zonsondergang aan de horizon zult zien, en dan moet de volgende dag uitgeroepen worden als de dag van de Nieuwe Maan, ofwel je zult de sikkel niet zien en zul je dus nog een dag moeten wachten. Als je het niet ziet op de nacht na de 29e dag, dan op de nacht na de 30e dag, of je het nu ziet of niet de volgende dag zal worden uitgeroepen tot de Nieuwe Maan, als de eerste dag van de volgende maand.

Op toekomstige video's zullen we de verschillende nuances bespreken die je zult willen weten maar voor nu is dat in principe het belangrijke deel van belangrijk gereedschap nummer twee en de eenvoud van hoe de Nieuwe Maan is te duiden.

Voordat ik je nog een belangrijk gereedschap nummer drie geef... De Almachtige heeft dit zo eenvoudig gemaakt dat zelfs als je gestrand zou zijn op een verlaten eiland zonder contact met de beschaving je nog steeds binnen een zeer korte tijd zijn kalender zou kunnen kennen en dat in een van mijn komende video's waar ik aan werk, genaamd. De Schepper-kalender. Wat te doen als je gestrand bent op een verlaten eiland, ik je ga laten zien hoe je eenvoudig en gemakkelijk weer op de hoogte kunt komen van de kalender van de Schepper in een zeer korte periode van tijd.

Zelfs als je dagen weken, of zelfs maanden bewusteloos bent geweest en niet wist hoe lang je sliep! (je gaat nu echt genieten van die video) Die video kan echt plezierig en zeer leerzaam zijn, de realiteit is dat de meesten van ons zich nooit zorgen zullen hoeven te maken over die situatie.

Ik maak die video om iedereen te laten zien hoe eenvoudig het werkelijk is en ook om een demonstratie te geven van hoe gemakkelijk het voor iedereen is om de ware Schriftuurlijke benadering van de kalender van de Almachtige te volgen.

Maar terug naar belangrijk hulpmiddel nummer drie. Dus laten we doen alsof je vandaag begint en je weet niet waar te beginnen. Misschien ben je net als de persoon op het verlaten eiland. Maar jij hebt, in tegenstelling tot hen, toegang tot hulpmiddelen. Als je vandaag zou beginnen en je had geen hulp, en je wist niet welke dag van de maand het is, dan zou je gewoon moeten wachten tot de volgende nieuwe maan en dan zou je weer op het juiste spoor zitten.

Evenzo als je geen hulp had en je weet niet welke maand het is, dan moet je gewoon wachten tot de eerste nieuwe maan in de lente om weer op het juiste spoor te komen met waar je bent in het jaar!

Natuurlijk hebben velen van ons nog een andere uitdaging en dat is dat we niet in Jeruzalem wonen en daarom de nieuwe maan daar niet kunnen zien. Dus om al deze problemen op te lossen hebben we een nieuwe site voor u samengesteld om u met deze dingen te helpen. En hier zullen we u voorzien van informatie die u nodig hebt om u op het spoor te houden van alle gelovigen over de hele wereld die de kalender van de Schepper volgen, allemaal in de geest van Psalm 133:1.

Dus in het kort begint elke dag week, maand en jaar bij zonsondergang volgens Genesis 1:5. Het jaar begint in de lente in de maand Abib. Dus nadat de zon ons laat zien dat de lente is geworden door gebruik te maken van de lente-equinox rond 22 maart, waarna we beginnen te zoeken naar de eerste Nieuwe Maan.

Wanneer die Nieuwe Maan bij zonsondergang wordt waargenomen wordt die dag de eerste dag van de eerste maand van het jaar. Dan kun je de dagen en maanden tellen om elke datum op de kalender van de Schepper te krijgen en om zijn vastgestelde tijden seizoenen en feesten te houden.

Ik hoop dat deze video nuttig voor u was als u vragen heeft stel ze dan op het forum of reageer op deze pagina en we zullen uw antwoorden zeker opnemen in onze volgende video's in deze serie.

Dit is Mark Harris. Shalom aan u allen en zorg ervoor dat u een gezegende dag heeft

De laatste update van dit artikel vind je hier

Bron: The Creator's Calendar - YouTube en
When Is The New Moon – Monthly New Moon Updates and Sightings From Israel