www.wimjongman.nl

(homepagina)


LIJKT HET NIET ALSOF WE IN EEN SCHEMERZONE LEVEN?

16 juli 2022 - door Jonathan Brentner

()

Ik heb vaak het gevoel alsof ik me in een aflevering van The Twilight Zone heb gewaagd. Rod Serling begon zijn televisieserie in 1959 en degenen die bekend zijn met de show herinneren zich Serling's gevoel voor dystopische fictie die de grenzen van onze verbeelding oprekte. Wie kan de iconische scènes, plotwendingen en bizarre eindes vergeten?

Het leven van vandaag lijkt iets dat zelfs verder gaat dan wat Rod Serling zich voorstelde voor zijn uitzendingen. Er is een enorme kloof tussen de realiteit en de populaire waarheid die ons dagelijks confronteert op het nieuws en in de sociale media (via de factcheckers). Het maakt dat mijn hoofd rondtolt!

Het is dystopische fictie op zijn best, maar deze keer is het geen tv-show die een fantasiewereld uitbeeldt; de leugens worden afgeschilderd als realiteit en gemakkelijk geloofd door mainstream mediaverslaafden.

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, schepte onlangs op over de gezondheid van Amerika's economie. Dit is misleiding op zijn best. De stijgende voedsel-, brandstof- en aardgasprijzen hebben veel mensen, vooral die met een vast inkomen, ver over hun breekpunt getrokken. En de huidige crisis in Amerika is nog maar het begin van de onrust die volgens velen alleen maar erger zal worden.

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon waarschuwde onlangs voor een komende "economische orkaan" voor later dit jaar. Hij is slechts een van de vele stemmen die waarschuwen voor de komende economische storm voor de Verenigde Staten.

Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen van waar de huidige berichten op de mainstream en sociale media niet overeenkomen met de werkelijkheid. Sommigen noemen het "misleiding" en dat is het zeker. Ik hou van de term "dystopische fictie" als beschrijving van de grote kloof tussen de "populaire lijn" en de werkelijkheid die de mist is geworden van het leven in deze Twilight Zone.

DE MIST VAN DE SCHEMERZONE DRINGT DE KERK BINNEN

Als je vandaag de dag veel kerken binnenloopt, is het ook alsof je een Twilight Zone binnenloopt. Daar horen we een boodschap dat het leven allemaal goed is en dat we ons "beste leven nu" kunnen ervaren. Er worden vijfjarenplannen gemaakt zonder ook maar een vluchtige gedachte aan Jezus' naderende verschijnen of de donkere dreigende wolken aan de horizon.

Het is als een kerk die in mist gehuld is, zodat ze zich niet bewust is van de buitenwereld en de vele profetische tekenen die ons vertellen dat we in de laatste dagen leven.

Ik moet weer denken aan het lied van Kari Jobe: Amen (Simple Gospel). Het begint met prachtige woorden die het Evangelie bevestigen, maar eindigt met een valse boodschap van hoop, die exemplarisch is voor het gebrek aan contact met de werkelijkheid dat we vandaag de dag in veel te veel kerken vinden.

De woorden hieronder komen uit de laatste strofe van haar lied:

De kerk zal opstaan
Met kracht en liefde
Onze steden zullen weten
De glorie van God
De toekomst is helder
Er is niets te vrezen
Opwekking is er nu
Het Koninkrijk is hier

Zo'n sentiment klinkt geweldig, maar het is niet wat de Bijbel leert.

Ten eerste maakt het lied de kerk tot het object van onze hoop in plaats van Jezus. Velen geloven vandaag dat de kerk de wereld zo zal veranderen dat zij, en niet Jezus, het millennium zal inleiden. De Heer komt dus daarna terug in plaats van vóór deze tijd van vrede.

Zelfs predikanten die een dergelijke leer verwerpen, verkondigen een boodschap waarin de kerk wordt verheerlijkt als ons toevluchtsoord in hachelijke tijden.

Ten tweede zijn de hierboven geciteerde woorden uit het lied niet in overeenstemming met wat de Bijbel zegt over de dag waarin wij leven. Bijbelse profetie schildert de laatste dagen als overspoeld door wetteloosheid, misleiding, extreme boosaardigheid, corruptie en geweld. Dit is vandaag de dag,en het leidt allemaal tot de heerschappij van de antichrist.

De woorden van het lied vertellen ons dat "de toekomst zonnig is." Maar ik leef in een land dat schreeuwt om Gods oordeel. Een natie geleid door fanatieke voorstanders van abortus tot aan de geboorte en alles waar de LBGTQ voor staat, nodigt zeker uit tot een strenge reactie van God.

Biden heeft onlangs nog olie op het vuur gegooid door te pleiten voor de deling van Jeruzalem en voor een radicale tweestatenoplossing voor Israël met grenzen van 1967, waardoor de natie weerloos zal zijn tegen haar vijanden.

Tot nu toe is de Heer opmerkelijk geduldig geweest met de V.S.

DE OP HANDEN ZIJNDE VERSCHIJNING VAN JEZUS IS DE REDEN VOOR ONZE GLORIEUZE EN STRALENDE TOEKOMST

Onze toekomst is glorieus en helder, echter, alleen vanwege Jezus' op handen zijnde verschijning.

De ontelbare tekenen die wijzen op de naderende zevenjarige Verdrukking vertellen ons dat Jezus spoedig voor ons zal komen. We leven op het punt dat de Heer Zijn beloften aan ons vervult in passages als Johannes 14:1-3, Filippenzen 3:20-21, en 1 Tessalonicenzen 4:13-18.

De Opname betekent een stralende toekomst voor ons; het markeert het begin van een eeuwig en verbazingwekkend avontuur voor ons.

Helaas horen veel heiligen vandaag de dag nooit iets over de over-de-top vreugde en opwinding die voor hen in het verschiet liggen. Het is werkelijk een glorieuze boodschap!

Een gezonde bijbelse kijk op wat in het verschiet ligt, geeft ons een onverklaarbare en heerlijke vrede. Ik kan me niet voorstellen dat ik elke morgen opsta om deze wereld tegemoet te treden zonder het eeuwige perspectief dat we door de Schrift heen zien. De wereld is een beangstigende plaats, maar een goed begrip van de bijbelse profetie brengt de vrucht van vrede diep in ons voort.

We leven in het seizoen van Jezus' verschijning om ons mee te nemen naar de hemel. Het gaat niet om het vaststellen van een datum, maar om het begrijpen van de vele tekenen die God ons in Zijn Woord heeft gegeven en die de nabijheid van de Opname onthullen.

Jezus berispte de Farizeeën en Sadduceeën die de tekenen niet herkenden dat hun Messias in hun nabijheid stond (Matteüs 16:1-4). Zou de Heer niet een soortgelijke berisping hebben voor kerkleiders vandaag de dag die onbewust blijven van alle aanwijzingen dat de Verdrukkingsperiode snel nadert?

Wij zullen zeker niet de toorn van God verduren die de apostel Johannes voor ons beschrijft in Openbaring 6-18. Maar gezien de dag waarin wij leven, moeten wij voorbereid zijn op gevaarlijke tijden die voor ons liggen, voordat Jezus ons opneemt naar de plaats die Hij voor ons bereidt.

En nogmaals, de Heer kan vandaag nog komen voor ons!

Maranatha!!

Bron: Lijkt het niet alsof we in een schemerzone leven? — Jonathan Brentner