www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vrouwen berokkenen ons land onevenredig veel schade

Voor degenen die vrouwen associëren met het instinctmatig beschermen van kinderen of met het ondersteunen van een traditioneel religieus leven, heeft dit tijdperk voor een schok gezorgd in de Amerikaanse geschiedenis.

Door Dennis Prager op 30 augustus 2022

( )Vrouwenmars foto via pixabay

Toen ik op de universiteit zat, las ik een boek van George Gilder, een van de wijste denkers van de laatste halve eeuw, getiteld Naked Nomads, dat een diepe impact op me had. Het ging over alleenstaande mannen en alle ziektes die daarmee gepaard gaan. Gilder benadrukte bijvoorbeeld dat de grootste factor van gewelddadige criminaliteit is dat het overgrote deel ervan wordt gepleegd door alleenstaande mannen.

Hoewel er geen gevaar was - ik zou zeggen geen kans - dat ik een geweldsmisdrijf zou plegen (hoewel ik, in die tijd, vrijgezel was), maakte dit feit, samen met andere in het boek, mij een levenslange voorstander van het huwelijk.

Ik realiseerde me ook dat het opvoeden van goede mannen het belangrijkste is wat de maatschappij kan doen. Als ze dat niet doet, zal de neiging van mannen tot fysieke agressie en roofzuchtig seksueel gedrag een ravage aanrichten. Daarom is het opvoeden van jongens om hun aard te beheersen fundamenteel voor de maatschappij om chaos te vermijden.

In de loop van mijn leven ben ik echter gaan beseffen dat de maatschappij gelijk had over mannen, maar ongelijk had over vrouwen. De meeste mensen dachten dat meisjes niet zozeer opgevoed hoefden te worden om hun aard te beheersen als jongens, gesproken of onuitgesproken.

Maar dat is wel zo.

Het is waar dat vrouwen niet geneigd zijn tot geweld of roofzuchtig seksueel gedrag zoals mannen dat zijn. Maar dit betekent niet dat meisjes en vrouwen niet hoeven te leren om hun aard te beheersen. Integendeel, zoals ik al vele jaren tegen ouders zeg, moeten zij hun dochters leren hun aard te beheersen, net zoveel als zij hun zonen leren dat te doen.

Meisjes moeten met name leren hun emoties te beheersen.

Net zoals de seksuele driften en gewelddadige impulsen van mannen hun geweten en hun vermogen om rationeel te denken en te handelen kunnen overweldigen, kunnen emoties bij meisjes en vrouwen hetzelfde doen: die hun geweten en hun vermogen om rationeel te denken en te handelen overweldigen.

Het zou echter duidelijk moeten zijn dat ten minste twee generaties ouders - vooral onder de hoogopgeleiden - veel van hun dochters niet hebben geleerd om hun emoties te beheersen en rationeel te denken.

Het resultaat is dat vrouwen onevenredig actief zijn in het aanrichten van schade aan onze samenleving.

Het duidelijkste voorbeeld is het onderwijs. Amerikaanse scholen onderwijzen minder en indoctrineren meer dan ooit tevoren. Openbare (en de meeste particuliere) scholen in grote steden beschadigen jonge Amerikanen in een mate en op manieren die niemand zich nog maar een paar jaar geleden kon voorstellen. Jonge kinderen worden voortijdig geseksualiseerd - zij worden bijvoorbeeld in de klas en in plaatselijke bibliotheken vanaf de leeftijd van 5 jaar blootgesteld aan "Drag Queen Story Hour". Daarin leest een als vrouw verklede man voor en danst voor hen.

En wie faciliteert dit alles? In vrijwel alle gevallen een vrouw. Tweeënnegentig procent van de kleuterleidsters is vrouw, 75 procent van alle leerkrachten is vrouw en 85 procent van de bibliothecarissen is vrouw.

En zij leren jonge mensen hun land te verachten (de bedenker van het giftige "1619 Project" is een vrouw), om zich schuldig te voelen over hun "blanke voorrecht" of zichzelf als slachtoffer te zien als ze zwart zijn. Erger nog, ze indoctrineren hen in "niet-binaire" denkwijzen met betrekking tot sekse en gender.

Zoals City Journal meldt: "Het Los Angeles Unified School District heeft een radicaal gender-theorie curriculum aangenomen dat leraren aanmoedigt om te werken aan de 'afbraak van het gender binaire,' om te experimenteren met gender voornaamwoorden zoals 'zij,' 'ze,' en 'boom,' en om 'trans-bevestigende' programmering aan te nemen om hun klaslokalen 'het hele schooljaar queer' te maken."

Hetzelfde gebeurt in schooldistricten over het hele land.

Deze ideeën zijn afkomstig van universitaire afdelingen voor genderstudies en vrouwenstudies, waarvan de professoren bijna allemaal vrouwen zijn.

Leraren en hun vakbonden hebben tijdens COVID-19 grote schade toegebracht aan jongeren. Zij eisten - vanwege hun hypochondrie en een klaarblijkelijk onvermogen om het COVID-19 risico te beredeneren - dat scholen bijna twee jaar lang gesloten zouden blijven. De lerarenvakbonden in de grote steden dreigden met stakingen als de scholen open zouden gaan. In het algemeen zijn lerarenvakbonden slechts radicale armen van de Democratische Partij en de progressieve beweging. Ze bestaan voor het overgrote deel uit vrouwelijke leden en vrouwelijke leiders. Het hoofd van de National Education Association is een vrouw, evenals de hoofden van de lerarenvakbonden van Los Angeles, Chicago en New York City.

Vrouwelijke artsen en gezondheidswerkers staan in de voorhoede van het ruïneren van het leven van jonge mensen in kinderziekenhuizen die erop aandringen jonge mensen puberteitsremmende hormonen en hormonen te geven tegengesteld aan het geslacht, hysterectomieën en borstamputaties uit te voeren bij gezonde meisjes die zeggen dat zij jongens zijn, en gezonde jongens die zeggen dat zij meisjes zijn, chemisch of fysiek te castreren.

Vrouwen lopen voorop bij de pervertering van het medisch beroep door te pleiten voor het onderwijzen van woke-ideologieën in medische scholen, waardoor deze ideologieën op gelijke voet komen te staan met medisch onderwijs.

Vorige week publiceerde de organisatie Physicians for Reproductive Health een open brief aan de journalisten en nieuwsredacteuren van het land, waarin ze eisen dat anti-abortusactivisten zal worden gecensureerd: "Wij vragen om een toezegging van de gemeenschap van media die over abortus berichten, om het werkelijke gevaar wat het inhoudt wanneer u anti-abortus extremisten interviewt, in gedachten te houden. Jullie geven de gelegenheid om gevaarlijke leugens te verspreiden."

Wat betreft de eis dat nieuwszenders pro-life personen en groepen censureren, werd de open brief ondertekend door meer dan 600 artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Bijna elke ondertekenaar was een vrouw. En alle vier de genoemde leiders van Physicians for Reproductive Health zijn vrouwen.

Vrouwelijke geestelijken hebben het christendom en het jodendom in de voorhoede naar links geduwd, waardoor de kerken en synagogen steeds leger zijn geworden. Natuurlijk gaan de steeds meer vervrouwelijkte mannelijke geestelijken mee met hun vrouwelijke collega's.

En vrouwen zijn een onevenredig groot voorstander van de cancel-cultuur, de grootste bedreiging voor het vrije woord in de Amerikaanse geschiedenis.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar het is ongetwijfeld nodig om op te merken dat er veel vrouwen zijn die grootse, zelfs heldhaftige dingen doen voor onze samenleving, en dat veel mannen werken aan de ondergang ervan. Maar voor degenen die vrouwen associëren met het instinctmatig beschermen van kinderen of met het steunen van een traditioneel religieus leven, heeft dit tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis iets van een schok teweeggebracht.

Bron: Women Are Disproportionately Hurting Our Country › American Greatness