www.wimjongman.nl

(homepagina)


Samenzweringstheorieën of bederf-waarschuwing?

11 november 2022 - door Jonathan Brentner

()

Slechte mensen hebben altijd samengespannen tegen de rechtvaardigen. We zien dit in de woorden van David in Psalm 37:12, drieduizend jaar geleden geschreven:

"De goddeloze spant samen tegen de rechtvaardige...
en knarst zijn tanden tegen hem."

Waarom twijfelen de meeste mensen er dan aan dat dit vandaag de dag gebeurt? Waarom ontkennen zoveel gelovigen dat er een dodelijke bedoeling zit in de agenda van de globalisten?

Een mogelijk antwoord op bovenstaande vragen is dat velen de waarschuwingen die zij horen beschouwen als "complottheorieën". Dit is een populaire maar handige manier geworden voor mensen om de bedreigingen voor hun welzijn te negeren en door te gaan met het leven alsof ze niet echt bestaan.

Maar wat als de zaken die de meeste mensen beschouwen als complottheorieën eigenlijk bederfwaarschuwingen zijn voor wat er in het verschiet ligt? Wat als ze zijn als een vuurtoren die de duidelijke en aanwezige gevaren van onze tijd verlicht?

Lang, lang geleden zond IBM reclamespots uit onder de noemer "Bel op." Kijkers zagen korte videoclips van NFL-rugbywedstrijden, waarna een omroeper vroeg welke beslissing zij zouden nemen als ze de scheidsrechter waren. Was het een penalty? Was een overtreding? Ving de ontvanger de bal inkomend? Was het een touchdown?

Terwijl u de onderstaande lijst doorneemt, nodig ik u uit om ook "te bellen". Komen deze dingen voort uit het perspectief van een samenzweringsgek die aan ongegronde doemscenario's doet?

Of zijn het geldige weergaven van gebeurtenissen die wijzen op de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking?

1. CATASTROFALE WERELDWIJDE VOEDSELTEKORTEN IN 2023

()

Ik lees vaak waarschuwingen voor catastrofale voedseltekorten voor 2023. In juni van dit jaar schreef ik: Is Amerika op het punt van een voedselcatastrofe? Daarin gaf ik veel ondersteunend bewijs ervoor uit allerlei bronnen.

Sinds ik dat artikel schreef, hebben zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als de VN zelf gewaarschuwd voor ernstige voedseltekorten in 2023.

Deze komende tijd van wereldwijde hongersnood sluit nauw aan bij de Bijbelse profetie voor de tijd van de Verdrukking (Matteüs 24:7; Openbaring 6:6). Deze voorspellingen van drastische voedseltekorten zijn wat we volgens de Bijbel moeten verwachten in de laatste dagen in de aanloop naar de Dag des Heren.

Bent u het ermee eens dat er veel bewijs is dat dit ondersteunt?

2. TEKORTEN AAN DIESEL

( )

Een bord langs een snelweg in Pennsylvania waarop staat dat er geen diesel is.

Er wordt veel gesproken over dreigende tekorten aan diesel in de VS. Is dit ook gewoon een complottheorie? Ik denk het niet.

Een recent nieuwsbericht van Reuters uit Londen, Column: U.S. Dieseltekort steeds waarschijnlijker totdat de economie vertraagt, zegt dat het tekort aan diesel inderdaad een reële bedreiging vormt voor de Amerikaanse economie.. Het verhaal stelt dat de enige remedie voor deze crisis een dramatische vertraging van de economie is, zoals een diepe recessie of depressie, zodat de vraag naar de brandstof afneemt.

Een artikel in Newsweek van 5 november 2022 waarschuwde ook voor het kritieke tekort aan dieselbrandstof in Amerika. De titel zelf, Dieseltekort zal deze zeven staten het hardst treffen, laat zien dat deze waarschuwingen niet alleen de doemscenario's zijn van mensen met een aluminiumfoliehoed, maar eerder wijzen op een legitieme en dreigende crisis.

Als deze tekorten aanhouden of erger worden, zullen ze de prijzen van alles op korte termijn opdrijven en tot paniekaankopen leiden.

Ik heb scenario's gelezen over de chaos en het geweld dat in de VS zou uitbreken als we volledig zonder diesel komen te zitten, en ze klinken opmerkelijk gelijk aan wat Johannes beschrijft in Openbaring 6:5-8.

Zelfs als we niet helemaal zonder diesel komen te zitten, is het dan niet waarschijnlijk dat de tekorten veel leed zullen veroorzaken als de prijzen voor eerste levensbehoeften omhoog schieten?

3. RECORD INFLATIE DIE NOG VEEL ERGER ZAL WORDEN

De inflatie in de VS en in veel Europese landen is al op een niveau dat in bijna vijf decennia niet meer is voorgekomen en velen voorspellen dat dit in de komende maanden nog veel erger zal worden. De schaarste aan aardgas in Europa zal niet alleen veel mensen het leven kosten, maar ook de prijzen voor dagelijkse levensbehoeften sneller doen stijgen.

Het onderstaande citaat komt uit een recent artikel van Market Watch, Hedge-fund gigant Elliott waarschuwt dat dreigende hyperinflatie kan leiden tot "wereldwijde maatschappelijke ineenstorting." Zoals de titel suggereert, gaat hij ervan uit dat "hyperinflatie" in onze toekomst ligt.

"...leidinggevenden van het toonaangevende hedgefonds Elliott Management Corp. waarschuwen dat de wereld afstevent op de ergste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog."

Is dit niet precies wat Openbaring 6:5-6 zegt over de torenhoge inflatie aan het begin van de Verdrukking? We zien nu al talloze indicatoren van spiraalvormige prijsstijgingen in de hele wereld, en dat is precies wat we zouden verwachten te zien in de dagen die voorafgaan aan de tijd die Johannes beschrijft in Openbaring 6-18.

Wat denkt u hiervan?

4. DREIGING VAN WERELDOORLOG III

De leiders van de NAVO en Vladimir Poetin praten over het gebruik van kernwapens alsof het iets normaals is en te verwachten. Sommige wereldleiders zeggen dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is; anderen zeggen dat hij zo dichtbij is.

Een andere waarschuwing voor oorlog komt van de Chinese president Xi Jinping. Hij verklaarde onlangs dat China "zich voorbereidt op oorlog."[i] Aangezien geen enkele natie klaar lijkt om deze natie op korte termijn de oorlog te verklaren, rijst de volgende vraag: Voor wie bereidt China zich voor om aan te vallen en wanneer?

Elk moment kan de oorlog in Oekraïne uitgroeien tot een veel groter conflict; we horen daar talloze dreigementen over.

Noord-Korea heeft zijn wapenproeven en ook zijn bedreigingen tegen Amerika opgevoerd.

Ik kan niet voorspellen wat er zal gebeuren tussen nu en de Opname, maar ik geloof dat wat we zien de voorbereiding is op de dodelijke oorlogen die zullen plaatsvinden nadat de Heer ons thuis heeft gebracht in de heerlijkheid.

De Bijbel vertelt ons dat er grote oorlogen zullen plaatsvinden tijdens de Verdrukking. De tweede ruiter van de apocalyps is die van de oorlog (Openbaring 6:3-4,8) en de oorlogen die hij voortbrengt zullen bijdragen aan de dood van een uitzonderlijk aantal mensen, een totaal dat past bij het gebruik van kernwapens.

Ziet u grote oorlogen in de nabije toekomst?

5. DE ONTVOLKINGSAGENDA VAN DE GLOBALISTEN

Dit is misschien de plaats waar we de grootste ontkenning zien. Als mensen, zelfs gelovigen, niet openlijk zeggen dat praten over een ontvolkingsagenda niets anders is dan een wilde complottheorie, communiceren ze dat op andere manieren.

Maar is dit echt of slechts het gebazel van doemdenkers? Nee, dat is het niet.

De elite-globalisten van deze tijd zwijgen niet over hun voornemen om de wereldbevolking drastisch te verminderen. Yuval Noah Harari, misschien wel de meest invloedrijke van allemaal, beschrijft de meeste mensen vaak als "nutteloze eters". Harari is momenteel op tournee om zijn nieuwste boek te promoten en zegt dingen als "we hebben de overgrote meerderheid van jullie gewoon niet nodig."[ii] Zijn wens om de wereldbevolking te verminderen is duidelijk.

Harari is de rechterhand van Klaus Schwab en heeft daardoor enorme invloed op de leiders van de wereld. Zijn boeken verkopen bij miljoenen en hij is de favoriete auteur van vele wereldleiders, waaronder Barak Obama [en Mark Rutte (vertaler)].

Ik documenteer het bewijs van de dodelijke agenda van de elitaire machthebbers van onze tijd in mijn recente post, Depopulatie: Het teken dat ons vertelt dat de verschijning van Jezus nabij is.

In Psalm 37:14-15 onthult David verder de dodelijke agenda, of samenzweringen, van allen die het kwaad bevorderen.

De goddelozen trekken het zwaard en buigen hun boog...

om de armen en behoeftigen neer te halen,

om hen te doden die rechtschapen zijn;

hun zwaard zal hun eigen hart binnengaan,

en hun bogen zullen gebroken worden.

Naast het beeld dat de psalmist schetst van hoe slechte mensen samenspannen tegen de goddelozen, moet u ook bedenken wat Jezus in Johannes 8:44 en 10:10 over Satan heeft verklaard. Dat hij een moordenaar en een leugenaar is.

Ik geloof dat de globalisten slechts handlangers zijn die het plan van de duivel uitvoeren om de heerschappij van zijn man, de antichrist, tot stand te brengen.

Bent u het daarmee eens?

6. HET STREVEN NAAR ÉÉN WERELDREGERING

( )

Klaus Schwab en Yuval Harari

Zeven jaar geleden begon ik te schrijven over de Agenda 2030 van de VN en het streven naar een socialistische eenheidsregering. Als reactie daarop kreeg ik de hardste kritiek die ik ooit heb gekregen. Eén persoon heeft me herhaaldelijk een leugenaar genoemd vanwege wat ik hierover schreef.

Maar nu is deze wereldwijde push overduidelijk geworden. Het World Economic Forum (WEF) roept openlijk op tot mondiaal bestuur en houdt open bijeenkomsten in Davos, Zwitserland, waar leiders van over de hele planeet plannen maken voor een tijd waarin alle naties van de wereld zich onder één vlag verenigen. In het verleden hielden zij deze bijeenkomsten achter gesloten deuren. Nu nodigen zij echter de pers uit om hun planningssessies vast te leggen voor de dag waarop zij zullen heersen over alle mensen van elke natie.

De Amerikaanse president promoot openlijk de agenda van het WEF. Zijn campagneslogan "Build Back Better" is rechtstreeks overgenomen van de groep die Klaus Schwab en Yuval Harari leiden. In de eerste dagen van zijn regering stuurde hij John Kerry naar het WEF om Amerika's toewijding aan hen te beloven.

Al deze dingen komen perfect overeen met de bijbelse profetie. De boeken Daniël en Openbaring voorspellen dat de dingen die we horen van het WEF in de toekomst zullen gebeuren, zij het kort, tijdens de Verdrukking.

Dit aandringen op een wereldwijde regering tegen 2030 komt overeen met wat Gods Woord zegt dat in de laatste dagen zal gebeuren.

7. HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

De meeste mensen hebben tegenwoordig wel gehoord over het merkteken van het beest en beschouwen het getal 666 als kwaadaardig (misschien op een bijgelovige manier), maar relatief weinig mensen geloven dat zoiets ooit zal gebeuren. Het is duidelijk dat degenen buiten Christus dit verwerpen als een complottheorie of pure onzin.

Hoe zit het met geloofsgenoten? Velen van hen zien het merkteken ook als iets uit het verleden of als symbool van een andere werkelijkheid. Veel predikanten beschouwen profetieën over de vervulling van Openbaring 13 als complottheorieën of als onderdeel van een vals doemscenario, gebaseerd op een verkeerde interpretatie van Openbaring.

Hoe zit het met de elitaire globalisten? Hoewel zij de terminologie van Openbaring 13:16-18 niet gebruiken of geloven wat er staat; toch is het een uitkomst die zij al heel lang van plan zijn en die zij in de nabije toekomst hopen te verwezenlijken.

Enkele maanden geleden schreef ik Transhumanisme: Marcheren naar het Merkteken. Daarin beschrijf ik in detail hoe de huidige drang naar transhumanisme erop gericht is de wereldbevolking op te stellen om het merkteken van het beest te ontvangen.

Let goed op dit citaat uit een toespraak van Aldous Huxley, filosoof en schrijver, op de California Medical School in 1961:

"Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden, en dictatuur zonder tranen te produceren, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen te produceren, zodat mensen in feite hun vrijheden ontnomen zullen worden, maar er eerder van zullen genieten, omdat ze afgeleid zullen worden van elke wens om in opstand te komen door propaganda of hersenspoeling, of een hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden. En dit schijnt de uiteindelijke revolutie te zijn."[iii]

Hoewel deze woorden meer dan zestig jaar geleden zijn uitgesproken, vormen ze de blauwdruk van waaruit de globalisten vandaag opereren. Waar Huxley in 1961 over sprak, is nu werkelijkheid geworden. "Farmaceutische methoden" worden snel de manier waarop de elitaire globalisten nu proberen het menselijke DNA te veranderen en later te combineren met machines.

Globalisten zoals Klaus Schwab praten openlijk over transhumanisme en hoe het combineren van machines met mensen de laatste stap zal zijn in de evolutie van de mensheid. Joe Biden tekende onlangs een decreet ter bevordering van transgenderisme in de VS.

Zij die opereren onder de vlag van "zie geen kwaad" in onze wereld, missen hoe de technologie hiervoor nu voor het eerst bestaat sinds de Heer dit bijna tweeduizend jaar geleden aan de apostel Johannes openbaarde.

Nooit eerder in de geschiedenis is Openbaring 13:16-18 zo dicht bij de vervulling geweest. Door kunstmatige intelligentie is één persoon nu in staat om op wereldwijde basis de parameters te bepalen voor wie al dan niet kan kopen en verkopen. Vroeger was er een enorme schare mensen voor nodig om dit voor elkaar te krijgen, maar nu niet meer. De woorden van Johannes in Openbaring 13 zijn klaar om van het papier af te springen en werkelijkheid te worden.

De huidige planning van de elite heeft alles te maken met het voorbereiden van mensen op de komende dag, waarop zij een soort injectie zullen krijgen die hen in staat zal stellen iedereen die het ontvangt te controleren.

Weet dat dit pas zal gebeuren halverwege de Verdrukking, lang nadat Jezus ons heeft opgenomen in de heerlijkheid en de plaats die Hij voor ons heeft bereid.

SAMENZWERINGSTHEORIEËN OF SPOILER WAARSCHUWINGEN?

Wat zeggen jullie? Samenzweringstheorieën of spoiler waarschuwingen? Misschien heb ik mijn mening iets te duidelijk gemaakt.

Ondanks de openheid over hun agenda zijn de globalisten het meest gebaat bij mensen die hun plannen zien als complottheorieën. Hoe meer mensen hun agenda zien als louter complottheorieën, hoe beter het voor hen is, want dat leidt tot weinig tot geen verzet tegen hun agenda.

Aan de andere kant erkennen gelovigen die de zeven hierboven genoemde punten beschouwen als beschrijvingen van hoe de wereld er volgens de Schrift vlak voor het begin van de Dag des Heren uit zou zien, de nabijheid van Jezus' verschijning om ons thuis te brengen.

Wij erkennen terecht dat Jezus vlak voor de deur staat, klaar om ons mee naar huis te nemen naar het huis van Zijn Vader in de hemel.

De Bijbel vertelt ons dat de Opname snel zal plaatsvinden (1 Korintiërs 15:50-54) en dat de toorn van de Heer plotseling over de wereld zal vallen (1 Thessalonicenzen 5:1-3).

We weten niet hoe lang we nog op Jezus' verschijning moeten wachten, maar we weten wel dat het een dag als alle andere zal zijn waarop we ons vrij plotseling in heerlijkheid met onze lieve Heiland bevinden (Kolossenzen 3:4).

Als je na het lezen van dit artikel nog steeds gelooft dat ik een samenzweringstheoreticus, een aluminiumhoedjes-gek of iemand die te gevoelig is voor doemscenario's ben, lees dan eerst de artikelen waar ik hierboven naar verwijs voordat je reageert.


[i][i] Prophecy News Watch Website, The Clock Is Ticking - China Prepares For War, @ https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5717

[ii] Ethan Huff, Klaus Schwab's rechterhand roept op tot "Massa-uitsterving" om Grote Reset in te luiden, 4 november 2022 @ https://noqreport.com/2022/11/04/klaus-schwabs-right-hand-man-calls-for-mass-extinction-event-to-usher-in-great-reset/?utm_source=wnd&utm_medium=wnd&utm_campaign=syndicated

[iii] Genomen van de Alliance For Human Research Protection website: https://ahrp.org/1961-aldous-huxleys-eerie-prediction-at-tavistock-group-california-medical-school/ Ik vond dit citaat ook op verschillende andere websites met verschillende agenda's; het is geldig.

Bron: Conspiracy Theories or Spoiler Alerts? — Jonathan Brentner