www.wimjongman.nl

(homepagina)


HOE DE HUIDIGE SITUATIE MET RUSLAND EN OEKRAÏNE MEER DAN 6 JAAR GELEDEN WERD VOORSPELD ALS EEN GOG-MAGOG TRIGGER EVENT DOOR DR. THOMAS HORN EN CRIS PUTNAM IN "DE LAATSTE ROMEINSE KEIZER"

6 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

INZICHTEN 6 JAAR GELEDEN GESCHREVEN IN: "DE LAATSTE ROMEINSE KEIZER":

Het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, werkte voor de Sovjet geheime politie Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost (KGB)[i] onder de codenaam "Mikhailov." Pacepa stelt onomwonden: "Bevrijdingstheologie is niet uitgevonden door Latijns-Amerikaanse katholieken, maar is eerder ontwikkeld door de KGB."[ii] Bevrijdingstheologie is verzonnen door de KGB en de patriarch Kirill heeft het bevorderd. Aldus was Kirill behulpzaam bij de verspreiding van het marxisme op het westelijk halfrond, een existentiële bedreiging voor de Amerikaanse bodem. Kirill blijkt een nogal sinister figuur te zijn. Volgens onderzoeksjournalist Stephenson Billings:

De man in kwestie heet Patriarch Kirill, een echt meedogenloos figuur in de harde wereld van de Sovjet politiek. Een voormalig KGB-agent en nu een naaste medewerker van Vladimir Poetin, hij heeft zijn leider "een god" genoemd. Hij is algemeen veroordeeld voor het verspreiden van stalinisme en atheïsme naar Oekraïne in een wrede poging om zijn rijk uit te breiden. Uit bewijsmateriaal dat in Sovjetarchieven is opgegraven, blijkt dat de Russisch-orthodoxe kerk lange tijd door de KGB is geïnfiltreerd en beheerd als een instrument om de bevolking te controleren. Dit is een van de vele redenen dat de CIA de geheimzinnige koningspion Kirill al tientallen jaren nauwlettend in de gaten houdt.[iii]

Blijkbaar betaalt de KGB goed, want "De persoonlijke rijkdom van aartsbisschop Kirill werd door het Moskouse Nieuws geschat op 4 miljard dollar."[iv] Natuurlijk heeft deze informatie ook verontrustende implicaties met betrekking tot de recente "heilige oorlog"-verklaring van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

[...]

Vrijmetselaars geleerde Manly P. Hall beschreef een Sibyllijnse profetie in het Grootzegel van de Verenigde Staten [zoals uitgelegd in Zeitgeist 2025] en nu huidig academisch onderzoek presenteert van middeleeuwse literatuur in het geval dat dezelfde Sibyllijnse bron die de laatste Romeinse keizer literaire thema inspireerde wat resulteerde in de Katholieke monarch en Mahdi tradities via Sibyllijns heidendom en zou kunnen blijken te zijn van een zeer oude heidense oorsprong. Hillary Clinton, die wij aan de hand van haar geboortedatum volgens het Parsons/Hubbard ritueel identificeerden als de meest waarschijnlijke kandidaat voor de "hoer van Babalon", is de koploper als de Democratische presidentskandidaat.[v] Zitten wij op het Zenith? De ambitie van president Obama om secretaris-generaal van de VN te worden, is algemeen bekend geworden. Hoewel wij het label niet dragen, zijn wij zeer geïntrigeerd door zijn bravoure. Meer nog, Vladamir Poetin en prelaat aartsbisschop Kirill hebben openlijk een kruistocht van de eenentwintigste eeuw uitgeroepen, terwijl ze strijdlustig pro-Assad/anti-USA blijven, en we kunnen niet anders dan aanvoelen dat dit leidt naar een tijd waarin de reptielachtige geesten de leiders van de wereld zullen verzamelen (Openbaring 16:14), en dat de wereld zich al op het hoogtepunt van de ultieme strijd van de Bijbelse profetie bevindt...

[...]

Senaatsvoorzitter Bob Corker van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen was bijna sprakeloos: "Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, we komen op een punt waar er weinig of geen opties meer over zijn."[vi] Senator Jim Inhofe uit Oklahoma, de voormalige top Republikein in de Senaatscommissie voor Bewapende Diensten, voegde daaraan toe: "Het antwoord is niet 'Ga achter Rusland aan en begin de Derde Wereldoorlog.' Ik weet alleen niet wat de [oplossing is] - dat is waar we nu aan werken."[vii] Maar wat als Rusland ons geen keus laat? Meer dan 750.000 van 's werelds oudste christelijke bevolking zijn al ontheemd of op brute wijze vermoord. Hoeveel Syrische christenen moeten er nog sterven voordat de VS - of, zoals paus Franciscus voorstelde, een VN-troepenmacht - ingrijpt?

Maar, schijnbaar in antwoord op de kritiek van de VS, heeft Poetin een paar dagen later negen belangrijke doelen van Islamitische Staat getroffen. Bij het ter perse gaan van dit boek lezen we: "Sovjet-jets hebben vannacht terroristische doelen in Syrië bestookt met bunkerbommen om een buitenpost van het ISIS-commando op te blazen, waarbij mogelijk tientallen strijders zijn gedood." Desondanks legt de Russische strategie meer nadruk op het bombarderen van door de Amerikanen gesteunde rebellen dan op IS.

Russische diplomaten en militaire functionarissen beweren dat de luchtaanvallen gericht zijn op extremisten van de Islamitische Staat, maar die bewering wordt alom betwist door de VS en anderen, die zeggen dat de Russen te vaak Syrische oppositiestrijders hebben gebombardeerd die geen band hebben met, of trouw zijn aan de militanten van Islamitische Staat.[viii]

De invallen komen nadat een hooggeplaatste Britse militaire deskundige heeft gezegd dat het Westen in de Syrië-crisis volledig is overvleugeld door Poetin, omdat zijn beleidsvorming is gedomineerd door "wensdenken."[ix] Waar plaatst dit Vladimir Poetin in het lange spel van de bovennatuurlijke dialectiek van de machten en vorstendommen? Zoals te verwachten is, geloven veel profetie-watchers dat Poetin een waarschijnlijke kandidaat is voor Gog of Magog, de leider die vanuit het Noorden tegen Israël komt in de beroemde profetische strijd van Ezechiël 38-39.

Doug Woodward legt de Islamocentrische kijk op het Mysterie Babylon uit als "een opkomend rijk in het Midden-Oosten (gewoonlijk Turkije, Saoedi-Arabië, mogelijk Iran of nu, ISIS) zal de machtsbasis worden van de Antichrist, wanneer hij beweert de Mahdi te zijn."[x] Michael Heiser, bijvoorbeeld, schreef eens: "We hoeven dergelijke profetieën niet te verdraaien om moderne politieke schurken aan te pakken, zoals de voormalige Sovjet-Unie. De Israëli-Moslim vete is zowel rationeler, als meer bijbels."[xi] Heiser legde uit:

Het boek Openbaring profeteert de herleving van het nu ter ziele gegane Oost-Romeinse Rijk ("mysterie Babylon"; Openb. 17) in de toekomst-een koninkrijk waarmee het beest/Antichrist op de een of andere manier wordt geassocieerd. Dit herleefde Babylonische rijk, het herleefde Oost-Romeinse Rijk, omvat alle huidige moderne moslimnaties, net zoals het oorspronkelijke Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk dat deed.[xii]

Heiser's visie staat in schril contrast met de Scofield Referentie Bijbel, die Rusland expliciet identificeerde en feitelijk werd gepubliceerd lang voor de marxistische revolutie en de vorming van de militant atheïstische Sovjet Unie. In zekere zin is de Islam een modernere vijand in die zin dat het Mahdisme, zoals uitgedrukt door de IS, een relatief laat fenomeen is als gevolg van de Amerikaanse invasie in Irak en Afghanistan. Woodward voorspelt dat de "islamitisch-centrische visie binnen een paar jaar onjuist zal blijken. Velen zullen bezwaar maken, maar ik zal het veel conventionelere standpunt blijven verdedigen dat Gog niet alleen een Turk is."[xiii]

De Scofield opvatting verdedigend, merkt Woodward op: "De conventionele opvatting houdt al meer dan een eeuw vast dat het 'herleefde Romeinse Rijk' (afgeleid uit Daniël 9:24-27), waaruit de Antichrist zijn aardse macht put, zal voortkomen uit West-Europa (de 'kooplieden van Tarsis') of zijn 'jonge leeuwen' (hun koloniën op het westelijk halfrond - zie Ezechiël 38:13). Naast deze conclusie ziet de traditionele visie Rusland aan het hoofd van de alliantie van islamitische naties (Iran, alias Perzië)"[xiv]. Hij gelooft dat Poetin inderdaad de beruchte Gog zou kunnen zijn, althans de menselijk zichtbare kant van een ongeziene "macht" die zijn ideologie aanstuurt.[xv] Gog lijkt geen moslim te zijn omdat zijn "kwade opzet" (Ezechiël 38:10) gaat over het veiligstellen van financieel gewin (Ezechiël 38:12-13). Hij valt Israël niet aan om het heilige land te bemachtigen (Ezechiël 5:5; 38:12-13). Hij heeft geen interesse in de Tempelberg of zijn heiligdommen. "Gog's strijd wordt niet tegen Israël ontketend vanwege wie Israël is in relatie tot God, noch vanwege de geestelijke betekenis die Jeruzalem heeft voor christenen, joden of moslims."[xvi] Als Gog de Mahdi of een willekeurige moslim zou zijn, zou er een religieuze motivatie voor de invasie van Israël aanwezig zijn.

Als het gaat om Rusland als Magog of Turkije, in plaats van een "of/of" situatie, zou dit een geval kunnen zijn van "beide/n" - vooral vanwege de voortdurende politieke alliantie van zowel Turkije als Rusland met moslim naties zoals het Assad regime en Iran. Een Messiasbelijdende leraar, Benni Kleynhans, stelde vast: "Rusland, Moskou, Tobolsk, Iran, Irak, Afghanistan, Ethiopië en Soedan, Libië, Oostenrijk en Duitsland, Oost-Europa, Zuid-Europa en de Russische bondgenoten worden respectievelijk geïdentificeerd met de volgende namen uit Ezechiël: Gog en Magog, Mesech en Tubal, Perzië, Ethiopië, Lybië, Askenaz, Gomer, Togarma en vele naties met u."[xvii] Men is niet gebonden aan een uitsluitend islamitische confederatie, zoals Israël's politieke vijanden in de VN; de Magog-oorlog zou heel goed kunnen inhouden dat Rusland een groep islamitische naties aanvoert.

De Russisch-orthodox-christelijke kerk heeft de strijd van de regering Poetin tegen IS beschreven als een "heilige strijd" [kruistocht]. Het hoofd van de afdeling Publieke Zaken van de kerk, Vsevolod Chaplin, vertelde aan persbureau Interfax:

De strijd tegen het terrorisme is een heilige strijd en vandaag is ons land misschien wel de meest actieve kracht in de wereld die deze strijd voert. De Russische Federatie heeft een verantwoordelijk besluit genomen over de inzet van strijdkrachten om het volk van Syrië te verdedigen tegen het leed dat wordt veroorzaakt door de willekeur van terroristen. De christenen in de regio lijden onder de ontvoering van geestelijken en de verwoesting van kerken. Moslims lijden niet minder (cursief toegevoegd).[xviii]

Hij zei ook dat een interreligieuze raad die de belangrijkste religies van Rusland vertegenwoordigt - orthodox christendom, islam, jodendom en boeddhisme - een gezamenlijke verklaring zal uitbrengen ter ondersteuning van de kruistocht tegen ISIS. Begin 2012 had Poetin een ontmoeting met vertegenwoordigers van de kerk, die de afschuwelijke behandeling van christenen in de wereld beschreven, vooral in de moslimwereld:

Het hoofd van Externe Kerkrelaties, Metropolitan Illarion, zei dat elke vijf minuten dat een christen stierf voor zijn of haar geloof in een deel van de wereld, waarbij hij specificeerde dat hij het had over landen als Irak, Egypte, Pakistan en India. De geestelijke vroeg Poetin om in de toekomst de bescherming van christenen tot een van de richtingen van het buitenlands beleid te maken.

"Zo zal het zijn, twijfel er niet aan," antwoordde Poetin.[xix]

De moslimrebellen reageerden snel. Syrisch oppositielid, Bassam-Jaara zei:

De oproep van de Orthodoxe Kerk tot een heilige oorlog in Syrië rechtvaardigt een verklaring van jihad. De Orthodoxe Kerk omschreef de strijd van Poetin in Syrië als 'heilig', wat een kruistochtoorlog betekent... Een 'heilige' oorlog vereist een oproep tot jihad.[xx]

Het toneel is klaar voor de Derde Wereldoorlog en, misschien, de eindstrijd die plaatsvindt op "een plaats die in de Hebreeuwse taal Armageddon heet" (Openbaring 16:16).

Eindnoten:

[i] Tony Halpin, “Russian Orthodox Church Chooses between ‘ex-KGB Candidates’ as Patriarch,” The Times (of London), January 26 2009, http://www.thetimes.co.uk/tto/faith/article2100100.ece , accessed October 12, 2015.

[ii] Ion Mihai Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology” National Review , April 23, 2015, http://www.nationalreview.com/article/417383/secret-roots-liberation-theology-ion-mihai-pacepa?target=author&tid=901039 , accessed October 8, 2015.

[iii] Stephenson Billings, “Should the CIA Stop Patriarch Kirill, The Murderous Billionaire Cult Leader Leading the Soviets to Satanism?” http://christwire.org/2012/04/should-the-cia-stop-patriarch-kirill-the-murderous-billionaire-cult-leader-leading-the-soviets-to-satanism/ accessed January 4, 2016.

[iv] Pacepa, “The Secret Roots of Liberation Theology.”

[v] Putnam and Horn, On the Path of the Immortals.

[vi] Youssef, et al, “U.S. Admits: We Can’t…”.

[vii] Ibid.

[viii] “Putin, Erdogan Discuss Syrian Crisis,” VOA, November 4, 2015, http://m.voanews.com/a/putin-erdogan-discuss-syrian-crisis/3036177.html , accessed November 4, 2015/.

[ix] Nick Gutteridge, “ISIS Jihadis OBLITERATED: Putin Jets Blast Terrorist HQ in Syria with Bunker-buster Bombs,” The Express , October 4, 2015, http://www.express.co.uk/news/world/609665/Islamic-State-ISIS-command-post-destroyed-Russian-airstrike-Putin accessed October 6, 2015.

[x] Douglas Woodward, “Is Gog Just a Turk?” Prophecy Watchers Magazine, October 2015, http://faith-happens.com/exposing-the-dark-forces-behind-gog-and-magog/ , accessed October 6, 2015.

[xi] Michael Heiser, Islam and Armageddon, 73.

[xii] Ibid., 82–83.

[xiii] Woodward, “Is Gog Just a Turk?”

[xiv] Ibid.

[xv] Ibid.

[xvi] Jack Smith, Islam the Cloak of Antichrist (Last Mile Books, 2011), 246, https://books.google.com/books/about/Islam_the_Cloak_of_Antichrist.html?id=ihvaoAEACAAJ .

[xvii] Benni Kleynhans , Die laastewaarskuwing , (V.G. Uitgewers, Springs, S.A, 1993). 54.

[xviii] “Church Says Russia Fighting ‘Holy Battle’ in Syria,” France 24, September 30, 2015, http://www.france24.com/en/20150930-church-says-russia-fighting-holy-battle-syria , accessed October 7, 2015.

[xix] Raymond Ibrahim, “RUSSIA DECLARES ‘HOLY WAR’ ON ISLAMIC STATE / While Obama Sides with Christian-murdering ‘Freedom Fighters,’” Front Page Magazine, October 7, 2015, http://www.frontpagemag.com/fpm/260372/russia-declares-holy-war-islamic-state-raymond-ibrahim , as reprinted by The United Jerusalem Foundation , Paragraph 5, http://www.unitedjerusalem.org/index2.asp?id=1952135 , accessed October 7, 2015.

[xx] KesavanUnnikrishnan “Russia’s Orthodox Church Backs ‘Holy War’ against ISIS,” Digital Journal, October 4, 2015, http://www.digitaljournal.com/news/world/russian-orthodox-church-backs-holy-war-against-isis/article/445605 , accessed October 7, 2015.

Bron: HOW THE CURRENT SITUATION WITH RUSSIA AND UKRAINE WAS PREDICTED AS A GOG-MAGOG TRIGGER EVENT OVER 6 YEARS AGO BY DR. THOMAS HORN AND CRIS PUTNAM IN “THE FINAL ROMAN EMPEROR” » SkyWatchTV