www.wimjongman.nl

(homepagina)


BRITSE PREMIER WIL HET ROMEINSE RIJK HERSCHEPPEN

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 4 JULI 2022

Ik zal de wijzen doen verdwijnen uit Edom, de verstandigen uit Ezau's berg. Obadja 1:8 (De Israël BijbelTM)

( )

De Britse premier Boris Johnson. Credit: JNS via Flickr.

Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk en leider van de Conservatieve Partij, is altijd controversieel geweest, maar hij verhoogde het volume vorige week toen hij suggereerde dat de beste manier om Europa te verenigen was door het Romeinse Rijk opnieuw te creëren.

Zijn visie van het Romeinse Rijk in de 21e eeuw is gebaseerd op een partnerschap dat ook Turkije en de Noord-Afrikaanse staten omvat. Op de NAVO-top in Madrid vorige maand zei hij tegen reporters dat dit gebaseerd zou zijn op de Mare Nostrum, de Latijnse term voor de Middellandse Zee.

Het is interessant op te merken dat 19e-eeuwse Italiaanse nationalistische fascisten de term gebruikten om Italië te beschrijven als de opvolgerstaat van het Romeinse Rijk. De term werd weer opgepakt door Benito Mussolini voor gebruik in fascistische propaganda, op een vergelijkbare manier als Adolf Hitler's lebensraum systeem van kolonialisme.

Johnsons plan stond in contrast met de "Europese Politieke Gemeenschap" die de Franse president Emmanuel Macron op 9 mei aan het Europees Parlement voorstelde. Deze gemeenschap zou de EU in staat stellen nauwere banden af te dwingen met niet-leden, zoals het Verenigd Koninkrijk en de naties van de westelijke Balkan.

Hoewel Groot-Brittannië in 2020 de Europese Unie heeft verlaten onder de naam Brexit, zijn sommige Europese leiders van mening dat de invasie van Rusland in Oekraïne in februari een grotere behoefte aan eenheid heeft gecreëerd in het licht van een gemeenschappelijke dreiging. Een parallelle organisatie zou Groot-Brittannië in staat stellen toe te treden zonder opnieuw tot de EU toe te treden.

Johnson en Macron hadden vorige week de gelegenheid om hun uiteenlopende visies te bespreken op de G7-top in Duitsland.

"Emmanuel heeft een idee, waarvan ik eigenlijk het vaderschap opeis," zei Mr. Johnson.

"Ik had dit idee al toen ik voor het eerst minister van Buitenlandse Zaken werd. Mijn mening is dat we het hele concept van ... opnieuw moeten opbouwen, dus ik denk dat Turkije daar moet zijn, ik denk dat de Maghreb daar moet zijn, en ik denk dat we in principe de Mare Nostrum van het Romeinse Rijk opnieuw moeten creëren.

"Dat is in principe wat ik denk. Natuurlijk Oekraïne, Turkije, Maghreb, er moet voor ons allemaal een rol zijn in een breder gesprek over zaken die ons allemaal aangaan."

"Er is een rol weggelegd voor... Ik denk dat Turkije cruciaal is. Ik denk dat het Noord-Afrikaanse kustgebied ook een zeer belangrijk gebied is voor het bredere Europese debat. Israël. Kom op."

Johnson heeft zijn land verschillende keren vergeleken met het Romeinse Rijk. Vorig jaar gaf hij de schuld van de val van het Romeinse Rijk aan ongecontroleerde immigratie, en voegde eraan toe dat hetzelfde probleem de schuld was van de huidige opwarming van de aarde, een probleem dat de wereld dreigde terug te brengen naar de "donkere eeuwen".

"Toen het Romeinse rijk ten onder ging, was dat grotendeels het gevolg van ongecontroleerde immigratie," zei Johnson in een interview tijdens de G-20 in Italië. "Het rijk kon zijn grenzen niet langer controleren, mensen kwamen uit het oosten, overal vandaan, en we gingen een donkere eeuw tegemoet, Europa ging een donkere eeuw tegemoet die een zeer lange tijd duurde. Het punt daarvan is om te zeggen dat het opnieuw kan gebeuren. Mensen moeten niet zo verwaand zijn om te denken dat de geschiedenis een eenrichtingsverkeer is."

"Als je er niet voor kunt zorgen dat we volgende week in Glasgow het vooruitzicht van een beperking van de temperatuurstijging van de planeet levend houden, dan hebben we echt een probleem voor de mensheid.

Deze bewering waarin immigratie wordt aangehaald als de oorzaak van de val van het Romeinse Rijk werd op de sociale media breed bestreden.

In de Joodse traditie wordt Rome geassocieerd met Edom, het volk dat afstamt van Esau, de zoon van Izaäk en de broer van Jakob. Daarnaast wordt Edom in verband gebracht met de katholieke kerk, die in Rome haar zetel had. Rabbi Pinchas Winston, een productief eind der dagen schrijver, merkte op dat Engeland geassocieerd wordt met Edom en Rome, hoewel niet direct.

"Ook al was Engeland onder Romeins bestuur, zijn oorsprong ligt in Duitsland," zei Rabbi Winston. Groot-Brittannië maakte bijna 400 jaar deel uit van het Romeinse Rijk nadat de Britten in 54 v. Chr. door Julius Caesar waren veroverd. Er ontstond een aparte Romaans-Britse cultuur. De Romeinse godin Britannia werd de vrouwelijke personificatie van Brittannië. Maar de Britten waren Germaans van oorsprong.

"Engels is een Germaanse taal, geen Romaanse taal. Maar zelfs Duitsland zag zichzelf als erfgenaam van de titel van het Romeinse Rijk. De nazi's noemden zichzelf het Derde Rijk, als de veronderstelde opvolger van het middeleeuwse en vroegmoderne Heilige Roomse Rijk van 800 tot 1806 (het Eerste Rijk) en het Duitse Rijk van 1871 tot 1918 (het Tweede Rijk)."

"Groot-Brittannië was imperialistisch omdat het zichzelf zag als de opvolger van het Romeinse Rijk," zei Rabbi Winston. Johnson's empirische aspiraties zijn niet ongegrond en kunnen begrepen worden als een deel van de Britse nationale identiteit, aangezien het Britse Rijk ooit een kwart van de aardbol omspande."

"Omdat zij Edom zijn, heeft Engeland de neiging Joden te haten en van Arabieren te houden," zei Rabbi Winston. Hij merkte op dat alle Joden van Groot-Brittannië in 1290 werden verbannen door een edict dat pas in 1655 werd herroepen. Bloed Libels die Joden vals beschuldigen van het vermoorden van Christelijke jongens om hun bloed te gebruiken bij het uitvoeren van religieuze rituelen is ontstaan in het Engeland van de 12e eeuw.

Een van de ergste antisemitische bloedbaden uit de Middeleeuwen vond plaats in York in 1190. De hele joodse gemeenschap van de stad werd door een woedende menigte ingesloten in de toren van York Castle. Veel leden van de gemeenschap kozen ervoor zelfmoord te plegen in plaats van te worden vermoord of onder dwang te worden gedoopt door de aanvallers.

"Imperialisme is anti-Bijbel," zei Rabbi Winston. "Als je gelooft in de wereld die komt, in Gods oordeel, zou je dat niet in gevaar brengen door anderen wreed te veroveren. Maar als je niet gelooft in de toekomende wereld, dan zou je proberen een groter deel van deze wereld in te nemen."

Bron: British Prime Minister wants to recreate Roman Empire