www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ik weet niet wanneer de Opname is (en ik ben daar tevreden mee)

Hillary - 31 oktober 2022

Wanneer is de Opname?
Kunnen we de datum van de Opname voorspellen?

Wanneer zullen de doden opstaan en de levenden worden ingehaald? Zullen we dat van tevoren weten? Grote vragen. De Opname, en het tijdstip ervan, wordt al jaren bestudeerd en bediscussieerd door sceptici en gelovigen. Het is een van de meest controversiële discussies onder gelovigen die zich bewust zijn van de Opname. Sommigen spenderen dagen, weken en maanden aan het analyseren van de Schrift en van Stellarium; anderen worstelen om Marcus 13:32 in de context te houden, terwijl ze iedereen helpen herinneren aan NMKTDOH (samen met enkele emoji's).

Betere geleerden dan ik beweren dat we de dag en het uur ZULLEN kennen, omdat Jezus de kerk deze waarschuwing geeft: "...Daarom, indien gij niet waakt, zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, hoe laat Ik over u komen zal." (Openb. 3:3) Zie je de implicatie? Als je niet waakt, zul je het niet weten, maar als je wel waakt, zul je het weten.

Dat lijkt me logisch. Ik kijk uit alle macht. Maar vanaf nu, na middernacht op 31 oktober, weet ik dag noch uur, en ik ken geen enkel volwaardig mens die dat wel weet. 'Binnenkort,' zeggen we. Ik weet niet wanneer, maar Hij komt spoedig.

Maar om u de waarheid te zeggen, ik vraag niet meer wanneer. Mensen buigen zich over uitgebreide spreadsheets en nemen YouTube video's op over hun theorieën - waarschijnlijk nog goede ook - en delen die op Facebook, en ik loop er aan voorbij. Het moment van de Opname voorspellen, als dat al mogelijk is, is niet mijn streven. De Heer maakte me wakker voor iets zo serieus, zo schokkend, dat alle nieuwsgierigheid uit me wegvloeide tot het punt dat het me bijna niets meer kan schelen. (Maar blijf bij me.)

Het stond recht voor mijn neus, dit belangrijkere ding. Ik bedoel niet het evangelie; dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, en daar richt ik de meeste energie, passie en tijd op. Maar dit andere ding is dichtbij. Het is ook basis christendom 1.01, dus de openbaring maakte me nederig en liet me een beetje beschaamd achter. In paniek, huilerig, een bidder van wanhopige gebeden, en beschaamd.

()

Dit is wat er gebeurde.

De afgelopen weken heb ik verschillende bestellingen gedaan bij Christianbooks om onze groeiende collectie verhaaltjes voor het slapen gaan van mijn zoon aan te vullen. Ze hadden een goede uitverkoop en gratis verzending, dus heb ik een paar titels voor mezelf meegenomen. Een in het bijzonder trok mijn aandacht. Ik ben een ondernemer in hart en nieren en altijd nieuwsgierig naar op geloof gebaseerde bedrijfsvoering. Vooral van mensen die zich aan goddelijke principes hebben gehouden en tegelijkertijd enorm succes hebben geboekt. Dus toen David Green, oprichter en CEO van het miljardenbedrijf Hobby Lobby, "Leadership Not by the Book-12 Unconventional Principles to Drive Incredible Results" uitbracht, kocht ik het meteen.

Nu, bekentenistijd. Hier is iets om te begrijpen over mij. Ik ben zo gefocust op deze gevaarlijke dagen waarin we ons bevinden, en mijn rotsvaste overtuiging dat de Opname spoedig zal plaatsvinden, over een paar dagen/weken/maanden/zeker in mijn leven, dat elke andere inspanning, buiten het evangelie en het bemoederen van mijn zoon, triviaal lijkt. Waarom zelfs? Wat heeft het voor zin? Aardse dingen hebben geen aantrekkingskracht. Ik heb altijd gevochten met een gevoel van nutteloosheid over alles wat op een investering lijkt. Of dat langzaam wordt opgebouwd en groeit, zoals een bedrijf starten, actief mijn gezondheid onderhouden, of geld proberen te besparen. Ik ben hier helemaal niet trots op; het is vernederend om toe te geven, en ik denk dat er ook een geestelijke strijd omheen hangt. Ik dank de Heer voor zijn vergeving en genade. Het is één ding om nuchter en waakzaam te zijn en trouw te leven, maar het is iets anders om gevangen te zitten in traagheid en zinloosheid, zoals ik heb gedaan, en je talent in de grond te stoppen in afwachting van de terugkeer van de meester.

Dat is altijd een van mijn grootste angsten geweest, om zo iemand te zijn.

Het grootste deel van mijn leven werd ik letterlijk achtervolgd door de gelijkenis van de ontrouwe rentmeesters. Mijn puberale dagboeken bevatten nerveuze pogingen om de betekenis ervan te ontcijferen, en mijn volwassen jaren echoden die eerdere angstige gevoelens. Ligt het aan mij, Heer? Ben ik de ontrouwe rentmeester? Dat ben ik. Ik weet het.

Ik weet nu, dat een gelijkenis, gesproken tot de verloren schapen van het huis Israëls, misschien niet op dezelfde manier van toepassing is op een verlost, door de Geest verzegeld lid van het lichaam van Christus, maar ik heb oren om wijze principes te horen. Toen ik met mijn gele markeerstift de bladzijden van David Green's boek doornam en zijn volharding las dat hij niet de eigenaar van Hobby Lobby was, maar God; en dat hij een rentmeester was die op een dag voor God zal staan om rekenschap af te leggen van zijn rentmeesterschap, was het alsof er schellen van mijn ogen vielen.

Dit. Dit is veel belangrijker dan het weten van de dag van de Opname. Het is weten, en ik bedoel echt de kennis verinnerlijken, dat we voor Jezus zullen staan en verantwoording afleggen over wat we deden met Zijn spullen. Zijn geld. Zijn tijd. Zijn bezittingen. Zijn eten. Zijn huis, zelfs als het gehuurd is. De mensen die Hij naar Zijn beeld gemaakt heeft. Het is de wetenschap dat zodra we dit lichaam verlaten, via de Opname of de dood, het definitief is; er is niets meer dat we kunnen doen, of repareren, of veranderen. Wat gedaan is, is gedaan. Denk aan Esau, die voor één hap voedsel zijn geboorterecht verkocht? Hij verspeelde zijn zegen en werd afgewezen toen hij die wilde hebben. Hij kon geen plaats vinden voor berouw, dat wil zeggen, hij kon zijn vader Izaäk niet op andere gedachten brengen, hoewel hij er ijverig en met tranen naar zocht. (Hebr. 12:16-17)

Wist je dat de heiligen in de hemel niet allemaal gelijk zullen zijn? Iemands positie, gezag en dienst in de hemel is direct afhankelijk van hun trouw op aarde. (Lucas 19:11-27, Matt. 25:14-30, 2 Tim. 2:16-26, 1 Kor. 3:9-15) Wist u dat wij voor de rechterstoel van Christus zullen staan en dat wij - de heiligen - ALLEMAAL zullen ontvangen naar wat wij gedaan hebben, of dat nu goed of slecht is? (2 Kor. 5:9-11) Wat wij doen is belangrijk. Wat wij voor de Heer doen, doet er voor eeuwig toe.

()

Dit gaat niet over redding - gelovigen zijn verzekerd van eeuwig leven. Maar verlossing is slechts het begin. Jezus herinnert telkens weer aan de beloningen die Hij van plan is te schenken en waarschuwt voor het verlies dat mogelijk is door slecht rentmeesterschap en ontrouw. (Matt. 10:42, Marcus 9:41, Kol. 2:18 NKJV, 1 Kor. 3:14-15) Hij zegt: "Zie, Ik kom snel! Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon afneemt." (Openb. 3:11)

Er is een zeker gevoel van heilige angst als je de betekenis overweegt van voor Christus staan en beseffen dat er geen herkansingen zijn. Geen tweede kans. We krijgen niet nog een kans om aalmoezen te geven aan de armen, de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, de vreemdeling welkom te heten, of de zieken of gevangenen te bezoeken. Als we eenmaal bij de Heer zijn, gaat de deur van dit aardse leven dicht. Natuurlijk zal het een tijd van vreugde zijn om bij de Heer te zijn in onze verheerlijkte lichamen, en we weten dat God elke traan uit onze ogen zal wissen. Maar de Schrift is glashelder:

"Laat u niet misleiden, God spot niet, want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie naar zijn vlees zaait, zal van het vlees verderf oogsten, maar wie naar de Geest zaait, zal van de Geest eeuwig leven oogsten. En laten we niet moe worden van het goede doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we de moed niet verliezen." (Gal. 6:7-9)

Ontnuchterend, nietwaar? En het vult onze dagen met motivatie en betekenis. De Opname zal spoedig plaatsvinden en de deur zal zich voor eeuwig sluiten... maar nu, NU, hebben we nog de gezegende mogelijkheid om een schat vooruit te sturen.

David Green's boek bevatte een verwijzing naar een ander boek dat mijn interesse wekte. "Managing God's Money" van Randy Alcorn kwam een paar dagen later op mijn deurmat, en opnieuw was ik er kapot van en geschokt. In zijn boek duikt Alcorn diep in het concept van rentmeesterschap versus eigendom, en herhaalt hij de ernst van het voor God staan om verantwoording af te leggen. En dan legt hij, zonder het te bedoelen, de gelijkenis van de rentmeesters uit aan de dagboekende puber die ik was en de stuntelende volwassene die ik ben geweest en de bevende, bevende persoon die ik nu ben. En natuurlijk brengt het ons meteen bij het onderwerp van de Opname.

"De gelijkenis van de talenten (Matt. 25:14-30) laat zien dat God ons allen verschillende financiële activa, gaven en mogelijkheden heeft toevertrouwd, en dat we aan Hem verantwoording zullen moeten afleggen over hoe we die in dit leven hebben geïnvesteerd. Wij moeten ons voorbereiden op de terugkeer van de Meester door de groei van zijn Koninkrijk te bevorderen door zijn vermogen verstandig te investeren.

"De gelijkenis van de tien minnen (Lucas 19:11-27) laat zien dat degenen met vergelijkbare gaven, bezittingen en mogelijkheden beoordeeld zullen worden naar hun trouw, ijver en wijsheid bij het investeren in Gods koninkrijk. Bijgevolg zullen zij in Gods eeuwige koninkrijk verschillende gezagsposities krijgen, die Jezus beschrijft als het regeren over steden, blijkbaar op de Nieuwe Aarde.....".

En een paar alinea's later vraagt hij,

"Zijn we klaar voor de Eigenaar om terug te keren of voor ons om naar hem toe te gaan? Een man ging op bezoek bij de beheerder van een groot landgoed met een afwezige eigenaar. Toen hij merkte hoe nauwgezet de beheerder elk karwei uitvoerde, vroeg de bezoeker hem: "Wanneer verwacht u dat de eigenaar terugkeert?" Het antwoord van de huismeester: "Vandaag, natuurlijk."

"Zoals soldaten elk moment klaar staan voor een kazerne inspectie, zijn bedienden zich voortdurend bewust dat dit de dag van de terugkeer van de meester kan zijn. Als ze de dag of het uur van die terugkeer wisten, zouden ze tijd kunnen verliezen. Ze zouden een deel van het geld van de meester kunnen "lenen" met de bedoeling het te vervangen voordat hij terugkomt. Als ze de terugkeer van de meester niet meer verwachten, wordt verduistering of verkwisting een grote verleiding. Maar als de rentmeesters weten dat de meester een man van zijn woorden is, leven ze elke dag alsof het de dag van de terugkeer van de meester is. Want op een dag zal dat zo zijn.

"De tweede komst van Christus of onze dood brengt ons voor de Heer. Beide gebeurtenissen markeren het einde van onze huidige dienst als zijn vermogensbeheerders. Op dat moment wordt onze staat van dienst onherroepelijk "bevroren" in zijn definitieve vorm, om bij het oordeel als zodanig door onze Meester te worden beoordeeld."-Randy Alcorn, Managing God's Money

Je zult niet verbaasd zijn als je hem verwacht, ook al weet je de dag en het uur niet. De vraag is, ben je er klaar voor?

Ik heb dit zo vaak gehoord dat het de meeste dagen het ene oor in en het andere uit gaat. Ja, ik ben er klaar voor. Ik ben gered! Ik heb mijn neus tegen het glas gedrukt, kijkend en verlangend naar Zijn verschijning. Klaar!

Maar ben ik dat echt? Als Christus vandaag zou komen, zou ik dan tevreden voor Hem kunnen staan en erop vertrouwen dat ik alles gedaan heb om een schat in de hemel te leggen en Zijn zegen en beloning te ontvangen? Beloningen zijn trouwens Zijn idee, een ander punt van auteur Randy Alcorn. De Heer wil ze ons geven en wil dat we ernaar uitkijken en erdoor gemotiveerd worden, zoals we zien in de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring. Ben ik er klaar voor? Wat kan ik nog meer doen? Oh, zoveel meer! Dit brengt het meest tedere van alles naar boven, het verdriet. Ik ben in de veertig. Ik heb vele, vele jaren geleefd in dienst van mezelf of anderen op ongezonde, goddeloze manieren. Ik heb dwaze, genotzuchtige keuzes gemaakt met mijn geld, mijn tijd, mijn gezondheid, mijn spullen. Is het te laat? Is het te laat voor mij?

()

De Heer is zo genadig en barmhartig. Het lezen van deze boeken heeft me diep overtuigd en mijn gebrek aan trouw op cruciale gebieden aan het licht gebracht. Ik moet het beste maken van de tijd die ik nog heb. (Ef. 5:15-16) Toen ik tot Hem riep: is het te laat? Hij bracht onmiddellijk een andere gelijkenis in gedachten-

"Want het koninkrijk der hemelen is als een landeigenaar die 's morgens vroeg op pad gaat om arbeiders voor zijn wijngaard te huren. Toen hij met de arbeiders een denarius per dag had afgesproken, stuurde hij ze zijn wijngaard in. En hij ging uit omstreeks het derde uur en zag anderen op de markt staan en zei tot hen: "Gaan jullie ook in de wijngaard, en wat goed is zal ik jullie geven. En zij gingen. Opnieuw ging hij uit omstreeks het zesde en het negende uur, en deed hetzelfde. En omstreeks het elfde uur ging hij naar buiten en vond anderen inactief en zei tot hen: 'Waarom staan jullie hier de hele dag inactief?' Zij zeiden tot hem: "Omdat niemand ons in dienst heeft genomen. Hij zei tot hen: 'Jullie gaan ook in de wijngaard, en wat goed is zullen jullie ontvangen.'

"Toen het dus avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn rentmeester: 'Roep de arbeiders en geef hun hun loon, te beginnen met de laatste aan de eerste.' En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur waren ingehuurd, kregen zij ieder een denarius. Maar toen de eersten kwamen, veronderstelden zij, dat zij meer zouden ontvangen; en ook zij ontvingen ieder een denarius. En toen zij die ontvangen hadden, klaagden zij tegen de landeigenaar en zeiden: "Deze laatste mannen hebben slechts één uur gewerkt en u hebt hen gelijk gesteld aan ons, die de last en de hitte van de dag gedragen hebben. Maar hij antwoordde een van hen en zei: "Vriend, ik doe je geen onrecht aan. Bent u het niet met mij eens geworden over een denarius? Neem wat van jou is en ga je weg. Ik wil deze laatste man hetzelfde geven als u. Is het niet rechtmatig dat ik doe wat ik wil met mijn eigen spullen? Of is uw oog slecht omdat ik goed ben? Zo zal de laatste de eerste zijn, en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." (Matt. 20:1-16)

Ik weet niet hoe laat het is. Het kan het zesde uur zijn, of het negende, maar ik denk dat het mogelijk het elfde is, en misschien zelfs het elfde en een half. Maar ik ken de landeigenaar wel. En hij is goed. En Hij mag beslissen wat hij met zijn eigen dingen doet. Hij geeft mij de genade van vandaag, en de genade van dit lichaam, deze adem, dit uur, en daarmee kan ik de Heer van harte dienen, wetende dat ik van de Heer het loon zal ontvangen. (Kol. 3:23-25)

()

Heb je wat bemoediging en misschien wat motivatie nodig? Ik wist zelf niet hoezeer ik dat nodig had. Het belangrijkste is natuurlijk het delen van het evangelie met de verlorenen. Zielen zijn de meest waardevolle eeuwige schat die we vooruit kunnen sturen. Maar de dagelijkse dingen zijn ook belangrijk. Geloven wij dat God de eigenaar is van onze bezittingen, geld, huis, kinderen, tijd, lichaam, bedrijven? En dat wij de verzorgers zijn van alles wat Hij in onze handen heeft achtergelaten? Onze Meester zal zeer, zeer binnenkort terugkeren. En Hij zal ons ter verantwoording roepen voor ons rentmeesterschap. Wat zullen we tegen Hem zeggen? Wat kunnen we nu anders doen? Hoe kunnen we verstandig investeren in de eeuwigheid met wat Hij ons heeft toevertrouwd? Hoe kan het evangelie van onze huizen uitgaan? Hoe kunnen onze bedrijven of financiën gebruikt worden om te investeren in hemelse zaken? Hoe kunnen we de Heer eren met ons lichaam en onze tijd, door deze middelen trouw te gebruiken in de dagen die ons nog resten? Hoe kunnen wij het zaad van het evangelie in onze kinderen planten en hen opleiden om trouw te dienen met de eeuwigheid voor ogen?

Er is ZO VEEL werk te doen, en zo weinig tijd, heiligen! Ik weet de dag noch het uur van Christus' wederkomst, en ik heb geen tijd om dat uit te zoeken. :)

En laten wij elkaar in overweging nemen om liefde en goede werken op te wekken, en de samenkomst niet verzaken, zoals sommigen doen, maar elkaar aansporen, en dat des te meer naarmate de dag nadert. (Hebr. 10:24-25)

Genade en vrede.


Veel liefde voor iedereen die tijd en moeite steekt in het bestuderen van het hoe en waarom. Dit is niet bedoeld om jullie roeping niet te respecteren. Ik deel alleen waar de Heer me nu heeft gezet.

Bron: I Don't Know When the Rapture Is (and I'm ok With That) - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates