www.wimjongman.nl

(homepagina)


PUTIN DREIGT MET ZACHARIA'S VLEESETENDE ATOOMOORLOG

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 28 februari 2022

Wat de volken betreft die oorlog voerden tegen Yerushalayim, Hashem zal hen met deze plaag treffen: Hun vlees zal wegrotten terwijl zij op hun voeten staan; hun ogen zullen wegrotten in hun kassen; en hun tongen zullen wegrotten in hun monden. Zacharia 14:12 (De Israël BijbelTM)

Voor de derde keer deze maand dreigt de Russische president Vladimir Poetin met het inzetten van tactische nucleaire wapens. Mocht deze dreiging bewaarheid worden, dan zou dat in overeenstemming zijn met verschillende aspecten van de Gog en Magog oorlog zoals beschreven door de profeten.

Eerder deze maand, voordat hij Oekraïne binnenviel, reageerde Poetin op dreigementen van westerse landen om in te grijpen als hij zou besluiten om binnen te vallen.

"Natuurlijk zijn de [militaire] mogelijkheden van de NAVO en Rusland onvergelijkbaar. Dat begrijpen we," zei Poetin op een persconferentie. "Maar we begrijpen ook dat Rusland een van de leidende nucleaire staten is, en door sommige moderne componenten, overtreft het zelfs velen."

Vorige week waarschuwde Poetin dat "wie ons probeert te hinderen" in Oekraïne gevolgen zou ondervinden "die u in uw geschiedenis nog nooit hebt gezien".

Deze dreiging nam zondag onheilspellende vormen aan toen hij de Russische minister van defensie en de chef van de generale staf van het leger opdracht gaf de nucleaire afschrikkingstroepen op een "speciaal regime van gevechtsdienst" te zetten.

Hij vertelde de defensiechefs dat dit was vanwege de "agressieve uitspraken" van het Westen, temidden van de wijdverbreide veroordeling van zijn invasie in Oekraïne.

Dit werd zondag nog versterkt toen de regering van Wit-Rusland, een Russische bondgenoot, grondwetswijzigingen goedkeurde die het mogelijk zouden maken Russische strijdkrachten en kernwapens in het land te stationeren. Verwacht wordt dat Wit-Rusland elk moment troepen naar Oekraïne kan sturen.

Woordvoerder Jen Psaki van het Witte Huis benadrukte dat de VS de uitspraken van Poetin niet als een onmiddellijke dreiging beschouwt.

"Dit is echt een patroon dat we hebben gezien van president Poetin in de loop van dit conflict, namelijk het fabriceren van dreigingen die er niet zijn om verdere agressie te rechtvaardigen - en de wereldgemeenschap en het Amerikaanse volk moeten het bekijken door dat prisma," vertelde Psaki aan ABC's George Stephanopoulos in "This Week".

Volgens de Federation of American Scientists heeft Rusland iets minder dan 4500 kernkoppen in zijn voorraad, waarmee het de grootste militaire supermacht ter wereld is.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield reageerde zondag op een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op het versluierde dreigement:

"Het betekent dat president Poetin doorgaat met het escaleren van deze oorlog op een manier die volstrekt onaanvaardbaar is en we moeten zijn acties op de sterkst mogelijke manier blijven beteugelen," aldus Thomas-Greenfield.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dat Poetin bezig was met een "retorische strijd" door te proberen "de wereld eraan te herinneren" dat hij een afschrikmiddel had.

"Wij zien of erkennen in het soort uitdrukking of de status die hij beschreef niets dat een verandering is van wat zij momenteel als hun nucleaire houding hebben," zei Wallace. "Het gaat er vooral om dat Poetin het op tafel legt om de mensen en de wereld eraan te herinneren dat hij een afschrikkingsmiddel heeft.

Terwijl wereldleiders zich afvragen of Poetin zijn dreigementen zou doorzetten, werd een hint van zijn beweegredenen gegeven in een documentaire uit 2018, toen hij opmerkte dat "als iemand besluit om Rusland te vernietigen, we het wettelijke recht hebben om te reageren. Ja, het zal een catastrofe zijn voor de mensheid en voor de wereld. Maar ik ben een burger van Rusland en zijn staatshoofd. Waarom hebben we een wereld zonder Rusland nodig?"

De onheilspellende verklaringen van Poetin werden beantwoord met een nieuwe golf van sancties. Westerse landen en NAVO-bondgenoten begonnen ook wapens voor Oekraïne te financieren. Ook kondigde de Europese Unie een totaalverbod in haar luchtruim af voor vliegtuigen die eigendom zijn van Rusland, door Rusland zijn geregistreerd of onder Russische controle staan. Russische vliegtuigen zijn ook uit het Britse luchtruim geweerd. De EU heeft ook de Russische staatsmediakanalen Sputnik en Russia Today van haar grondgebied geweerd. Duitsland verklaarde dat het verbod drie maanden zou duren.

Door de beperkingen op vluchten zullen Russische luchtvaartmaatschappijen omwegen moeten nemen, met langere vluchttijden tot gevolg. Rusland heeft gereageerd met soortgelijke verboden op Europese vluchten. Poetin heeft verklaard dat de westerse sancties tegen Rusland onwettig waren.

Aangenomen wordt dat Oekraïne niet over kernwapens beschikt. Vóór 1991 maakte Oekraïne deel uit van de Sovjet-Unie en had het Sovjet-kernwapens op zijn grondgebied. Na de ontbinding van de Sovjet-Unie bezat Oekraïne ongeveer een derde van het kernwapenarsenaal van de Sovjet-Unie, dat in totaal ongeveer 1900 kernkoppen omvatte, destijds het op twee na grootste ter wereld, alsmede belangrijke middelen voor het ontwerp en de productie ervan. In 1994 stemde Oekraïne er op aandringen van de Amerikaanse president Bill Clinton mee in zijn kernwapenarsenaal aan Rusland over te dragen voor ontmanteling en toe te treden tot het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV). Dit werd gedaan met de uitdrukkelijke verzekering van de VS en Groot-Brittannië dat de Sovjet-Unie Oekraïne niet zou binnenvallen. Oekraïne beschikte niet over de middelen om deze kernwapens te ontmantelen. Toen de Sovjet-Unie in 1991 instortte, bezat Oekraïne nog steeds in totaal 176 kernkoppen en verschillende inzetmiddelen.

Deze afspraken werden in 2014 duidelijk geschonden toen Rusland het Krim-schiereiland binnenviel en vervolgens annexeerde van Oekraïne. Obama werd stilletjes bekritiseerd om zijn reactie die zich beperkte tot sancties, precies de strategie die president Biden heeft verklaard te willen inzetten in de huidige crisis.

Britse minister van defensie: We houden de nucleaire paraatheid van Groot-Brittannië op het hoogste niveau.

De Russische minister van Defensie heeft president Poetin verteld dat de nucleaire triade stand-by staat en het personeel heeft versterkt.

Mocht de oorlog escaleren in kernwapens, dan zou dit overeenkomen met een Gog en Magog-scenario. De oorlog van Gog en Magog wordt in de profetie beschreven als een ongewoon korte oorlog. Een traditie van de Vilna Gaon (een prominente 18e eeuwse Torah autoriteit) leert dat de oorlog van Gog en Magog 12 minuten zal duren. Volgens een 20e-eeuwse interpretatie: "Een derde van de wereld zal sterven, een derde zal de pest krijgen en een derde zal overleven."

Deze 18e-eeuwse profetie van een 12 minuten durende oorlog was verrassend, omdat zij enkele honderden jaren voor de komst van kernwapens werd gedaan. Conventionele oorlogen duren noodzakelijkerwijs veel langer en zo'n snelle oorlog was in die tijd ondenkbaar. Op zo'n korte oorlog, mogelijk een nucleaire uitwisseling, werd misschien gezinspeeld in de Bijbel.

In de avond aanschouwt men verschrikking, en bij de morgenstond is het er niet meer. Jesaja 17:14

De profetie zinspeelt op een snelle en allesomvattende catastrofe, vergelijkbaar met een atoomoorlog. Een andere profetie zinspeelt op de gruwelijke naweeën van een atoomoorlog, zoals beschreven door de profeet Zacharia met betrekking tot de oorlog van Gog en Magog vóór de Messias:

Wat de volken betreft die oorlog voerden tegen Yerushalayim, Hashem zal hen met deze plaag treffen: Hun vlees zal wegrotten terwijl zij op hun voeten staan; hun ogen zullen wegrotten in hun kassen; en hun tongen zullen wegrotten in hun monden. Zacharia 14:12

Bron: Putin threatens to bring Zechariah's flesh-rotting nuclear war