www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetische Storm: Jeruzalem Verklaring

Gary - 18 juli 2022

()

Verleden week donderdag ondertekenden president Biden en premier Lapid, die beiden voorstander zijn van het verdelen van Israël, "de Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration" (ook bekend als de Jeruzalem Verklaring), die aan de wereld werd gepresenteerd als een gezamenlijke verbintenis tot wederzijdse veiligheid en een verenigd front tegen de nucleaire aspiraties van Iran. Echter, te midden van alle breedsprakigheid over de confrontatie met Iran en Hamas, staat in het document:

President Biden bevestigt zijn reeds lang bestaande en consequente steun voor een tweestatenoplossing en voor het toewerken naar een realiteit waarin Israëli's en Palestijnen in gelijke mate kunnen genieten van veiligheid, vrijheid en welvaart. De Verenigde Staten staan klaar om met Israël, de Palestijnse Autoriteit en regionale belanghebbenden samen te werken om dat doel te bereiken.[BRON]

Gezien het feit dat de tweestatenoplossing in de jaren sinds Obama's presidentschap noch door de Amerikaanse noch door de Israëlische regering officieel was gesteund, is dit een verschuiving, zij het een subtiele. De regering-Trump presenteerde in januari 2020 weliswaar de Deal of the Century, maar daarin werd niet expliciet verwezen naar de tweestatenoplossing, noch werd een volledig onafhankelijke staat onderschreven. Integendeel, er werd voorgesteld om Israël onmiddellijk de nederzettingen te laten erkennen en om in de toekomst een amorfe confederatie op te richten met een gedemilitariseerd en pseudo-onafhankelijk Palestina. Met andere woorden, het Trump-team streefde weliswaar naar een tweestatenoplossing, maar was voorzichtig en kieskeurig met zijn woorden, en onthield zich van elke ondubbelzinnige goedkeuring van een Palestijnse staat op een bepaald stuk land - de grenzen van vóór 1967 werden nooit toegezegd.

Maar Biden, die net formeel de tweestatenoplossing in Israël had onderschreven, reisde vervolgens naar de Palestijnse gebieden - de eerste Amerikaanse president die ooit naar Oost-Jeruzalem reisde (afgezien van de Oude Stad) - en verbond de Verenigde Staten expliciet tot de lijnen van 1967:

Twee staten langs de lijnen van 1967 met wederzijds overeengekomen landruil blijft de beste manier om gelijke maten van veiligheid, welvaart, vrijheid en democratie te bereiken voor zowel de Palestijnen als de Israëli's.

Biden vervloekt daarmee zichzelf en de Verenigde Staten. Geen wonder dat een aardbeving Israël trof binnen enkele uren na zijn aankomst [bron]. Vergeet niet dat een aardbeving met een kracht van 7,7 Mar-a-Lago trof binnen ongeveer een uur nadat Trump en Netanyahu de Deal van de Eeuw hadden onthuld in 2020. En binnen twee maanden werd de wereld ondergedompeld in de COVID-19 pandemie. Vanaf de ondertekening van de Abraham Akkoorden op 15 september 2020 (slechts een paar korte dagen voor Rosh Hashanah) tot de aankomst van Biden in Israël deze woensdag was precies 666 dagen. God is zich terdege bewust van deze rebelse en tartende daden tegen Zijn verbond. Ze gebeuren alleen binnen Zijn soevereine wil.

De regering van de progressieve Lapid, die zal duren tot december van dit jaar of misschien zelfs januari van 2023, is goed getimed voor Biden's Midden-Oosten tournee waarin hij probeert de tweestatenoplossing als een noodzaak te herstellen en mogelijkerwijs de Abraham Akkoorden te versterken met lidmaatschap van Saoedi-Arabië. In feite is Biden vrijdag in Saoedi-Arabië geland en in de loop van die dag krijgen we misschien meer nieuws van dat front.

Het komt allemaal tot een hoogtepunt, de profetische storm. Proberen om in mijn hoofd te krijgen rond alles wat er nu gebeurt is het iets van een dwaze boodschap geworden, maar deze Twitter draad die ik een paar dagen geleden postte was een eerlijke poging:

Naast deze dingen zijn we ook getuige van aftredingen, opstanden en grote machtsverschuivingen in Estland, Israël, Bulgarije, Engeland, Italië en Argentinië, massale sprinkhanenzwermen verslinden broodnodige oogsten in Rusland en Sardinië, en China's huizenmarkt staat op het punt in te storten omdat miljoenen hun hypotheken weigeren (d.w.z. niet kunnen) betalen.

Ondanks de grootste profetische convergentie die de wereld ooit heeft gezien, blijft de baby in het geboortekanaal. En hoe zit het met de vijgenboom? Zoals Jeff en ik in onze recente videoserie hebben besproken, is de verbinding tussen Israël en de vijgenboom een vaststaand bijbels feit. Subjectieve en opwindende speculaties ontstaan in een poging om te bepalen en te ontcijferen hoe lang deze laatste generatie zou kunnen blijven bestaan. En wanneer brengt de vijgenboom dan bladeren voort? Een gedachte kwam onlangs bij me op in verband met deze zaak:

Jezus heeft het over het uitlopen van de bladeren. Hoe lang zit er tussen het planten en het uitbotten van de bladeren?

Als een vijgenboom uit een zaadje wordt geplant, kan het twee weken tot drie maanden duren voordat hij ontkiemt, uitloopt en zijn eerste blaadjes krijgt. Als het echter gaat om een slapende boom (d.w.z. een volwassen boom die in de herfst/winter zijn bladeren heeft verloren), dan kan het een paar maanden duren.

Dus als 14 mei 1948 de herplanting was (hetzij als een zaadje of het herstel van de spreekwoordelijke verdorde boom die Jezus vervloekte), dan zouden we kunnen kijken naar een tijdsbestek meer als 2-12 weken na 20 juni 2022. Met andere woorden, juli tot september.

()

Hier is hoe deze speculatieve berekening werkt: als Psalm 90:10 een generatie definieert en een profetische connotatie heeft voor de vijgenboom, dan moet vanaf het spreekwoordelijke uitlopen van Israëls bladeren tot de tijd van Christus' wederkomst (Matt. 24:29-34) niet meer dan 81 jaar zijn. Tellen we vanaf 14 mei 1948, dan zou Jezus kunnen terugkeren in of vóór mei 2029. De lengte van de Verdrukking, iets minder dan zeven jaar, zou ruwweg 20 juni 2022 tot het eindpunt maken voor de opname en het begin van Daniël's 70e week. Echter, als het uitlopen van de bladeren verschilt van de herplanting in mei 1948, dan wordt de berekening veranderd door het verschil tussen deze twee. Met andere woorden, Israëls wedergeboorte (R) + tijd om bladeren voort te brengen (L) + de maximale generatie van 81 jaar - één dag (G) = een theoretisch maximaal tijdsbestek tot de tweede komst van Christus.

Ik suggereer hier dat de variabele L de letterlijke lengte zou kunnen zijn van de tijd die een echte vijgenboom nodig heeft om bladeren voort te brengen, hetzij wanneer hij uit een zaadje begint of nadat hij zijn bladeren seizoensgebonden verliest. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de wederkomst van Christus 2000 jaar na het meest genoemde jaar voor Zijn doop, zalving en het begin van Zijn bediening (29 n.Chr.) wordt geplaatst.

Er zijn drie andere data genoemd in een poging om L op te lossen:

1. Het einde van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog, die ofwel op 10 maart 1949 ofwel op 20 juli 1949 werd beëindigd. Het einde van de oorlog betekende dat de vijgenboom hier was om te blijven.

2. Het einde van de eerste voorlopige regering van Israël en de instelling van een permanente regering - ook 10 maart 1949.

3. Israëls verovering van Oost-Jeruzalem en de Tempelberg op 7 juni 1967.

De derde optie lijkt mij de minst waarschijnlijke. Ten eerste is het ver verwijderd van de herbeplanting in 1948. Ten tweede is Israël de vijgenboom en de Joden zijn wat God beschouwt als de goede vijgen (Jer. 24). De profetie is niet specifiek voor de stad Jeruzalem.

Opties #1 en #2 zijn een verdedigbare secundaire mogelijkheid die ik in de gaten zal houden. Om te beginnen is het feit dat het einde van de oorlog en de instelling van de permanente regering beide op dezelfde dag vielen van belang. Op 10 maart 1949 namen Israëlische troepen de controle over de zuidelijke Negev over en hesen een vlag bij de Rode Zee in wat later de stad Eilat zou worden. Dit betekende het feitelijke einde van de vijandelijkheden en wordt beschouwd als het officiële einde van de oorlog, hoewel er later nog verschillende wapenstilstandsovereenkomsten zouden volgen.

()

Het hijsen van de "Inktvlag" bij de Rode Zee op 10 maart 1949

Diezelfde dag werd de overgangsregering vervangen door de eerste permanente regering onder leiding van David Ben-Gurion.

Intrigerend is dat van Israëls eerste volledige dag als natie (15 mei 1948) tot het einde van de oorlog 9 maanden en 23 dagen was, alternatief gedefinieerd als 9 maanden, 2 dagen, en 3 weken - een interessante boekensteun in overeenstemming met het Openbaring 12 Teken van 23 september 2017. Deze tijdsperiode kan anders worden geteld als precies 300 dagen of 7200 uren. Als we de periode van 14 mei 1948 tot 10 maart 1949 meerekenen, komen we uit op precies 43 weken, een tijdspanne die precies binnen het bereik valt van de meeste zwangerschappen (37 tot 44 weken).

Deze berekening zou erop kunnen wijzen dat de tweede komst plaatsvindt op of voor 9 maart 2030. Waarschijnlijker is dat in de herfst van 2029. We zullen zien.

Vandaag wordt onze bediening 12 jaar oud. Het begon op 15 juli 2010. Elke profetische convergentie die we de afgelopen 12 jaar hebben meegemaakt verbleekt in vergelijking met deze, maar toch zijn we nog steeds hier omdat God genadig geduldig is en niet wil dat iemand verloren gaat (2 Petrus 3:8-9). Maar velen weigeren gered te worden. Door Jezus Christus biedt God totale vergeving, zoonschap, eeuwig leven, en schatten die ver uitstijgen boven alles wat deze wereld te bieden heeft. Verlies dit alles niet voor een kom stoofvlees, zoals Ezau deed. Houd je niet vast aan trots en ongeloof wanneer God je alles aanbiedt - zelfs Zijn eigen ik. Geloof.

Bron: Prophetic Storm: Jerusalem Declaration - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates