www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetisch aangewezen dag en uur

9 november 2022 - door Terry James

Elke seconde die voorbijgaat, gaat de voortschrijdende geschiedenis dieper in het onbekende voor veel - misschien wel de meeste - van de wereldbevolking. Door dat onbekende borrelt de angst op. De angst is doordrenkt met een zelfverzonnen voorgevoel dat de slechtst denkbare dingen het leven spoedig zullen overspoelen en verwoesting en zelfs de dood zullen brengen.

Het is het gevoel van naderend onheil, van iets vreselijks dat op de loer ligt. In de Griekse mythologie is het het zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt en de angstigen dreigt te onthoofden.

Waarschijnlijk heb jij dat gevoel ook wel eens gehad, maar misschien niet zo intens als hierboven beschreven. Ik heb zeker momenten gehad dat ik voelde dat er iets ergs stond te gebeuren.

Voor mij heeft de angst mij gelukkig nooit overspoeld. De angst gaat snel over, en soms is er zelfs een gevoel van vreugdevolle verwachting waar de angst even daarvoor nog zat.

Voor anderen leken de voorgevoelens zich in het ergste geval wel af te spelen.

Op dit moment veroorzaken de tijden, zelfs voor hen die bijbelgelovige, wedergeboren mensen van God zijn, een dergelijke angst. Ik weet dit omdat ik e-mails krijg waarin mensen hun zorgen delen over wat er in het verschiet ligt dat hun leven en het leven van degenen die zij liefhebben zal beïnvloeden.

Meestal wordt de bezorgdheid uitgedrukt door vragen als: Denkt u dat er een tijd van martelaarschap voor christenen zal zijn vóór de opname?

Natuurlijk, wat de meeste schrijvers echt bedoelen met die vraag, veronderstel ik, is: Denkt u dat christenen in Amerika voor de opname het martelaarschap tegemoet gaan?

Een andere vraag die ik vaak krijg is: Denkt u dat er een Derde Wereldoorlog komt voordat we worden opgenomen?

Met alle berichten dat sommige machtige vijanden van Amerika zich op een oorlog voorbereiden, zullen we vooral over die laatste vraag wat dieper nadenken.

Zoals we meer dan eens in deze column hebben bekeken, lijkt het erop dat de huidige Amerikaanse regering en de zogenaamde westerse bondgenoten veel doen om zo'n nucleair conflict uit te lokken. In plaats van de heer Poetin te vragen met de Oekraïense leiders om de tafel te gaan zitten - die zelf een medeplichtige partner lijken te zijn in het opporren van de nucleaire beer - sturen de Verenigde Staten elitetroepen zoals de 101st Airborne naar plaatsen dichtbij de grot van de beer.

En terwijl die ooit ondenkbare stap - op weg naar oorlog in plaats van vrede - de wereld dichter bij het ontketenen van de nucleaire geest brengt, kijkt China naar het westen.

Hoe verbazingwekkend de acties van deze regering ook zijn om Rusland iets te laten doen wat Poetin op dit moment duidelijk niet wil doen, nog verbazingwekkender is dat de hele diplomatieke machinerie van de VS de dreiging die China vormt vrijwel volledig negeert.

De Amerikaanse marine is aanwezig in de Zuid-Chinese Zee en beweert een buffer te zijn tegen een inval van China in Taiwan. Maar in werkelijkheid, met Taiwan op slechts enkele kilometers van het Chinese vasteland, is er niets minder dan kernwapens nodig om een dergelijke aanval het hoofd te bieden. En in dat opzicht is China even goed uitgerust als de Amerikaanse strijdkrachten. Men vreest dus dat de VS een dergelijk conflict niet zou kunnen winnen omdat ze China moeten confronteren in hun eigen achtertuin.

Er is een goede reden voor velen van ons om bezorgd te zijn, want dat dodelijke zwaard hangt ons inderdaad boven het hoofd, gebaseerd op deze geopolitieke realiteiten. Het lijkt alsof alles uit de hand loopt - alsof zelfs de hoogste leiders aan beide zijden van de nucleaire dreiging weinig belang hebben bij een vreedzame oplossing om WO III te voorkomen.

Maar voor hen die weten wat Gods Woord te zeggen heeft over hoe de dingen aflopen, hoeft de angst voor een nucleaire holocaust aan deze kant van de opname niet het niveau van angst te bereiken dat ik eerder beschreef. Dat komt door de gedachte in de titel: "Profetisch Aangewezen Dag en Uur."

We hebben het voortdurend gehad over de door Ezechiël voorspelde Gog-Magog oorlog en hoe Rusland voorbestemd is die aanval te leiden. Er is zelfs gespeculeerd dat Poetin degene zou kunnen zijn die op het moment van die invasie tegen Israël zal worden overspoeld door de geest van Gog. Hoewel ik hier moet zeggen dat, hoewel hij een bekende dictator is en een KGB-agent uit de Sovjet-tijd, Poetin in veel opzichten eervoller lijkt dan een aantal van de westerse leiders die de globalistische heimelijkheid aanwakkeren.

Als er een totale kernoorlog uitbreekt, zullen noch Poetin noch Rusland beschikbaar zijn om deel te nemen aan die Gog-Magog aanval - dat wil zeggen, niet als de aanval binnenkort zal plaatsvinden. God zelf zal voor die invasiemacht zorgen. En hoewel Hij nucleaire kracht zou kunnen gebruiken om de zaken af te handelen, lijkt de beschrijving van Ezechiël te zijn dat God een bovennatuurlijk vuur uit de hemel heeft gepland, zoals in het geval van Sodom en Gomorra.

Gods planning is de sleutel tot de vraag waarom gelovigen dat gevreesde zwaard van vernietiging niet hoeven aan te voelen.

We zien dit door te kijken naar het grote profetenboek dat God ons heeft gegeven, zodat we kunnen weten hoe de dingen uitpakken.

China is de kern van Gods uiteindelijke omgang met de rebellie van de mensheid, daar ben ik van overtuigd. We kunnen duidelijk zien dat de enorme natie in alle opzichten blijft bouwen in de richting van het hoofd te zijn van de hegemoniale macht die een derde van de wereldbevolking zal doden tijdens de Verdrukking. Johannes, de profeet die is uitgekozen om de Openbaring te presenteren, noemt deze macht "de koningen van het Oosten".

Ik noem China de "koning van de koningen van het Oosten." Die natie is, denk ik, gepland om alle anderen in haar oosterse baan te verzamelen voor de beweging naar de Eufraat - de schijnbare barrière die de oosterse en westerse wereld scheidt.

Hun leger van 200 miljoen man zal, zoals Johannes zei, bezeten zijn door demonen die onder dat gebied zijn vastgehouden voor een bepaald profetisch moment. Het zal de tijd zijn die God, die alle dingen van begin tot eind kent en beheerst, heeft vastgesteld. Hier is wat Hij zegt over dat verschrikkelijke leger uit het Oosten:

"En de zesde engel klonk, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Maak de vier engelen los, die gebonden zijn in de grote rivier de Eufraat. En de vier engelen werden losgelaten, die bereid waren voor een uur, en een dag, en een maand, en een jaar, om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der ruiters was tweehonderdduizend; en ik hoorde hun getal" (Openbaring 9:13-16).

Johannes zei ook:

"En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en het water daarvan werd opgedroogd, opdat de weg van de koningen van het oosten zou worden bereid" (Openbaring 16:12).

De reden waarom gelovigen niet bang moeten zijn voor een totale nucleaire oorlog ligt besloten in de uitspraak van Johannes in Openbaring 9:15:

"En de vier engelen werden losgelaten, die bereid waren voor een uur, en een dag, en een maand, en een jaar."

Net zoals Rusland gepland is om tegen Israël te komen, zijn de koningen van het Oosten door God zelf gepland om - vanwege zijn rechtvaardig oordeel - massale sterfgevallen over de hele wereld te veroorzaken. Hij heeft het "uur", de "dag", de "maand" en het "jaar" aangewezen waarop het zal gebeuren. Het is de God van alles wat er is, niet menselijke oorlogszuchtigen, die zal bepalen wanneer dood en vernietiging op massale schaal zullen plaatsvinden.

Ondertussen is ons beloofd dat wij van die vastgestelde tijd gevrijwaard zullen blijven:

"Omdat gij het woord van mijn geduld bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om hen, die op de aarde wonen, te beproeven" (Openbaring 3:10).

Het wordt elk uur duidelijker dat de wereld snel op weg is naar de storm van de Verdrukking. Dat is waar ons nieuwe boek, TRAJECTORY: Tracking the Approaching Tribulation Storm [Het TRAJECT: De naderende storm van de Verdrukking volgen], over gaat. Hier is de link:

https://www.amazon.com/TRAJECTORY-Tracking-Approaching-Tribulation-Storm/dp/1948014580/ref=sr_1_1?crid=24AVTWLUL90AO&keywords=terry+james+trajectory&qid=1667840596&sprefix=terry+james+%2Caps%2C95&sr=8-1

Je wilt niet op deze planeet achterblijven wanneer die storm begint. Hier is hoe je naar Jezus Christus en de hemelse schuilplaats kunt gaan voordat dat oordeel valt.

"Indien gij met uw mond de Heer Jezus belijdt en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft de mens tot gerechtigheid, en met de mond wordt beleden tot zaligheid" (Romeinen 10:9-10).

Bron: Prophetically Appointed Day and Hour :: By Terry James - Rapture Ready