www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het porren van een nucleaire beer

Door Terry James - 19 oktober 2022

Voor die gelovigen die begrijpen dat de PreTrib kijk naar de eschatologie (studie van de eindtijd) en de waarheid is die door Gods woord wordt gepresenteerd, zou het zien van beweging in de richting van de initiatie van de Derde Wereldoorlog bijzonder relevant moeten zijn. Niet alleen is het bewijs van zo'n beweging op dit moment prominent aanwezig, maar het is inderdaad een verbazingwekkend dramatische beweging, althans volgens mijn analyse.

De profetische kern van deze zaken draait om de Gog-Magog profetie van Ezechiël, hoofdstukken 38 en 39.

We hebben Gog-Magog al vele malen vanuit bijna elke hoek bekeken. En veel top profetie-bedieningen hebben hetzelfde gedaan. Ik denk dus dat het niet nodig is om hier opnieuw in te gaan op de details van Ezechiël's zeer gedetailleerde voorspelling van de aanval die zal komen op Gods uitverkoren natie Israël. Laten we liever eens kijken naar de meest recente ontwikkelingen die, samen, vrijwel zeker voorlopers zijn van die verwoestende invasie.

De meeste voorstanders van de PreTrib visie geloven dat er twee profetieën zijn die leiden naar de Verdrukking (sommigen geloven dat deze misschien in de eerste dagen van de Verdrukking worden vervuld). Dat wil zeggen, er zijn waarschijnlijk, zo menen wij, twee profetieën in de onmiddellijke toekomst die spoedig na de Opname van de Kerk, die het tijdperk van genade beëindigt, zouden kunnen plaatsvinden.

Een van die geprofeteerde gebeurtenissen, zo geloof ik, zou zelfs vooraf kunnen gaan aan de Opname van de kerk. Maar ik acht het niet waarschijnlijk. Dat is de voorspelde vernietiging van Damascus, Syrië.

"De last van Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen als stad, en het zal een ruïneuze hoop zijn" (Jes 17:1).

De andere profetie die volgens de meeste PreTrib-studenten waarschijnlijk als volgende in vervulling gaat op Gods profetische tijdlijn is de aanval van Gog-Magog op Israël in Ezechiël hoofdstuk 38-39.

Wat ik hoop is dat we het zullen bekijken met de intentie om inzicht te krijgen, met de realiteit dat de hoofdrolspelers van Gog-Magog elke nieuwscyclus in het nieuws zijn. De natie die volgens Gods Woord profetisch gepland is om Ezechiël 38-39 in vervulling te doen gaan - de natie Rosj (Rusland) - beheerst al enige tijd het nieuws. Niet alleen domineert het het nieuws, maar er wordt momenteel ook gevreesd dat het elk moment de ergste nachtmerrie van de mensheid in vervulling kan laten gaan. Rusland en zijn nucleaire capaciteit - op de eerste of tweede plaats wat betreft het aantal opgeslagen kernwapens - staat op het punt elk moment de Derde Wereldoorlog te beginnen.

Dit is de natie, volgens de meesten die de profetie van Ezechiël 38-39 bestuderen, die de coalitie over de bergen van Israël zal leiden om grote buit te maken, zoals de Schrift zegt.

Rusland heeft momenteel als leider een man die past in het profiel van Ezechiël's beschrijving van Gog. Gog is, zoals we hebben gezien, de demonische geest uit de afgrond die een eindtijdleider van Rosj zal inlijven.

Daarom is het, met deze feiten in gedachten, meer dan verstandig om te kijken naar de man Vladimir Poetin, president van Rusland. Het is belangrijk om na te denken over de diepgaande bedreigingen en andere relevante verklaringen rond de heer Poetin en zijn acties van de laatste tijd, terwijl zijn troepen zich concentreren op zijn doel - de overname van ten minste een deel van Oekraïne.

Of Poetin daadwerkelijk degene is die Gog zal worden, weten we niet zeker. Maar hij lijkt, zoals gezegd, te passen in het profiel dat Ezechiël ons gaf om te overwegen. En zaken en gebeurtenissen rond Rusland en deze leider wijzen op gevaren die een oorlog voorspellen die de wereld zou kunnen verzwelgen in een nucleaire holocaust.

Rusland, net als de Sovjet-Unie, werd vaak gekarakteriseerd als een beer. Sovjet-dictator Leonid Brezjnev leek, zoals sommigen zich zullen herinneren, de personificatie van die beer, zo intimiderend was zijn verschijning met zijn borstelige wenkbrauwen en zijn fronsende, logge gestalte.

De Russische beer is volgens mij nog steeds een goede karikatuur van het huidige Rusland. En deze Amerikaanse presidentiële regering - en het militair-industriële complex dat door de globalistische grootmachten wordt gecontroleerd, porren die beer. Het is alsof ze willen dat Vladimir Poetin de vernietigende kracht van de beer ontketent vanuit zijn nucleaire grot.

Hoewel Poetin een kleinere man is en niet zo fysiek intimiderend als Brezjnev, beschikt hij toch over een kernwapenarsenaal dat krachtiger is dan dat van zijn voorganger in de Sovjet-Unie. En het is de Poetin-versie van de beer die op ongekende wijze in het tijdperk van de koude oorlog wordt geprikt.

Er zijn zoveel voorbeelden van dit geprik dat er geen ruimte is om ze hier op te schrijven. Dus geef ik alleen de meest recente op dit moment. Het is een diepgaande indicator van de pogingen van de globalistische oorlogsophitsers om de Russische beer tot "kwaadaardige gedachten" aan te zetten.

De voormalige nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, John Bolton, roept nu op tot een moord op de Russische president Vladimir Poetin. "Ik denk dat we het publiekelijk duidelijk moeten maken, zodat niet alleen Poetin, maar alle Russische leiders... weten dat als Poetin toestemming geeft voor het gebruik van een kernwapen, hij zijn eigen zelfmoordbrief tekent", zei de bekende neocon-havik vrijdag tegen CBS.

Hij beschreef dat Poetin aan het hoofd staat van het bevel en de controle heeft over alle Russische - ook nucleaire - strijdkrachten en vervolgde met te verklaren wat volgens hem een officieel Amerikaans beleid zou moeten zijn: "Hij is een legitiem militair doelwit... hij moet weten dat hij op dit moment op onze doelenlijst staat." Bolton riep de VS op om de Russische leider te vermoorden als de gelegenheid zich voordoet. Bolton besprak verder een opiniestuk dat hij dagen eerder had geschreven in het online militaire tijdschrift 1945, waarin het bewerkstelligen van een regimeverandering in Rusland centraal stond.

"Er is geen langetermijnperspectief voor vrede en veiligheid in Europa zonder regimeverandering in Rusland. De Russen praten er al over, in stilte, om voor de hand liggende redenen. Voor de Verenigde Staten en anderen doen alsof de kwestie niet aan de orde is, zal veel meer kwaad dan goed doen", aldus Bolton in dat opiniestuk. (Kijk: John Bolton Calls for Putin Assassination, Regime Change, door Tyler Durden, ZeroHedge)

Waarom die waanzin - oproepen tot de moord op een reeds boze beer? Veel waarnemers van de globalisten - zoals die binnen het World Economic Forum (WEF) - geloven dat de volgelingen van de nieuwe wereldorde bereid zijn om een nucleair conflict en de Derde Wereldoorlog te veroorzaken om de Grote Reset te bewerkstelligen die mensen als Karl Schwab en George Soros wensen.

Afgezien van die verklaring kan men goed concluderen dat het allemaal deel uitmaakt van de verdorven mentaliteit van Romeinen 1:28. Het is vanwege de Efeziërs 6:12 dat de menselijke volgelingen zich collectief van God afkeren. Ze zijn door de zonde geïnfecteerd met satanische waanzin.

Dit alles gezegd zijnde, zullen de Russische beer en zijn horden, zoals voorspeld in Ezechiël 38-39, alleen de haken in de kaken hebben wanneer God het doet haken.

Voor die tijd, wanneer de atoombommen volgens mij zullen worden losgelaten, zal Jezus Christus zijn bruid tot zich roepen. Op diezelfde dag van de Opname zal volgens Jezus het Oordeel beginnen te vallen zoals dat ook gebeurde met de goddeloosheid en het kwaad van Sodom en Gomorra in de tijd van Lot (Lucas 17:28-30).

Blijf niet achter op deze door het oordeel bepaalde aarde wanneer Gods toorn zijn rechtvaardig vernietigend werk moet doen. Hier is hoe u die tijd van Verdrukking kunt vermijden.

"Indien gij met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid" (Romeinen 10:9-10).

Bron: On Poking a Nuclear Bear :: By Terry James - Rapture Ready