www.wimjongman.nl

(homepagina)


Planetaire rampen

Door Hal Lindsey - 2 mei 2022

()

Het is niet je verbeelding. Het is erg, ja zo erg als je dacht, en misschien nog erger. Het is misschien geen verrassing om mij dit te horen zeggen, maar wat dacht je ervan om het van de Verenigde Naties te horen? Vorige week bracht het VN-bureau voor risicobeperking bij rampen (UNDRR) een verbluffend rapport uit. Volgens de UNDRR vonden er in de afgelopen twee decennia jaarlijks tussen de 350 en 500 middelgrote en grote rampen plaats. Dat is een verbijsterend aantal van vijf keer het rampenpercentage van de voorbije decennia. En, zeggen ze, het wordt erger.

Sommige van die rampen waren natuurrampen, zoals orkanen en aardbevingen. Andere waren het gevolg van wat de UNDRR "een gebroken risicoperceptie gebaseerd op optimisme, onderschatting en onoverwinnelijkheid" noemt. Mami Mizutori, het hoofd van UNDRR: "Door risico's opzettelijk te negeren en niet in de besluitvorming te integreren, financiert de wereld in feite zijn eigen vernietiging."

Optimisme kan een goede zaak zijn, maar niet als het ons blind maakt voor gevaar. Als ik de woorden "optimisme, onderschatting en onoverwinnelijkheid" hoor, denk ik aan wereldleiders die negeren wat God zegt, en naïef hun eigen weg gaan. In hun hoogmoed negeren ze goed en kwaad. Overtuigd van hun eigen genialiteit, verzekeren zij de rest van ons dat alles wel goed zal komen. Ondertussen riskeren ze gewillig een catastrofe op lange termijn voor winst op korte termijn.

Het gebeurt op bijna elk gebied van het openbare leven. Leiders kiezen herhaaldelijk voor onmiddellijk politiek of geldelijk gewin boven wat werkelijk het beste is. We zien het wanneer politici verkiezingen proberen te kopen met deficit spending [negatieve uitgaven]. We zien het wanneer bedrijven zo weinig mogelijk opslaan, inclusief voedsel. Dit maakt iedereen kwetsbaar voor zelfs kleine onderbrekingen in de toeleveringsketen. Maar het verhoogt de winst, althans op de korte termijn.

De regering van de Verenigde Staten laat nu een miljoen vaten olie per dag vrij uit de Strategic Petroleum Reserve. De regering hoopt boze kiezers te sussen door de benzineprijs met een paar cent per gallon te verlagen. Onze leiders negeren het feit dat in de huidige staat van de wereld, het land binnenkort elk beetje van die reserve nodig zou kunnen hebben. Ook in dit geval negeren zij langetermijnoplossingen ten gunste van snelle en gemakkelijke maatregelen die meer symbolisch dan inhoudelijk blijken te zijn.

Er zijn te weinig Jozefs onder ons - te weinig mannen en vrouwen met de visie om naties in goede tijden voor te bereiden op komende moeilijkheden.

Als u Christus kent als uw Heer en Heiland, is het beste wat u kunt doen het woord van Zijn wonderbaarlijke verlossing aan zoveel mogelijk mensen doorgeven. Zij die Jezus kennen hoeven niet in angst te leven, zelfs niet wanneer de wereld "haar eigen ondergang financiert". Maar we moeten het goede nieuws met spoed verspreiden.

Wat u persoonlijk betreft, denk aan Psalmen 91:1. "Hij die woont in de beschutting van de Allerhoogste zal vertoeven in de schaduw van de Almachtige" (NASB). In zijn boek, Till Armageddon, zei Billy Graham het als volgt. "De wil van God zal ons nooit brengen waar de genade van God ons niet kan ondersteunen."

Bron: Hal Lindsey