www.wimjongman.nl

(homepagina)


PAUS FRANCISCUS: DE DERDE WERELDOORLOG VERKLAARD

Door Adam Eliyahu Berkowitz | juni 15, 2022

( )Paus Franciscus (Pixabay)

O sterveling, wend uw aangezicht naar Gog uit het land Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal. Profeteer tegen hem Ezechiël 38:2 (De Israël BijbelTM)

Paus Franciscus heeft enkele schokkende uitspraken gedaan in een interview met de redacteuren van Europese jezuïetenpublicaties die dinsdag werden gepubliceerd in het Italiaanse jezuïetenblad. La Civiltà Cattolica en de seculiere krant La Stampa.

"De wereld is in oorlog", zei de paus. "Voor mij is vandaag de Derde Wereldoorlog uitgeroepen. Dit is iets wat ons tot nadenken moet stemmen. Wat gebeurt er met de mensheid dat we drie wereldoorlogen hebben gehad in een eeuw?"

"We beleven de derde wereldoorlog stukje bij beetje," zei hij, en verklaarde eenvoudig: "De wereld is in oorlog! Een paar jaar geleden kwam het in me op om te zeggen dat we een derde wereldoorlog meemaken die beetje bij beetje wordt uitgevochten. Vandaag is voor mij de Derde Wereldoorlog verklaard. Dit is iets dat ons tot nadenken zou moeten stemmen. Wat gebeurt er met de mensheid die in één eeuw drie wereldoorlogen heeft meegemaakt? Ik heb de eerste oorlog meegemaakt door de herinnering van mijn grootvader bij de Piave rivier. Daarna de tweede en nu de derde. En dit is slecht voor de mensheid, een ramp. Je moet er niet aan denken dat er in een eeuw drie wereldoorlogen zijn geweest, met alle wapenhandel daarachter!

Paus Franciscus koos in het conflict de kant van Oekraïne en veroordeelde "de wreedheid en woestheid" van de Russische troepen, terwijl hij de heldenmoed en moed van de Oekraïners prees.

"Wat we zien is de wreedheid en woestheid waarmee deze oorlog wordt uitgevoerd door de troepen, over het algemeen huurlingen, die door de Russen worden ingezet. In werkelijkheid sturen de Russen liever Tsjetsjenen, Syriërs en huurlingen naar voren. Het gevaar is echter dat wij alleen dit zien, wat monsterlijk is, en het hele drama missen dat zich afspeelt achter deze oorlog, die misschien op de een of andere manier is uitgelokt of niet is voorkomen. Ik wijs ook op de belangstelling voor het testen en verkopen van wapens. Het is erg triest, maar uiteindelijk is dat waar het om gaat".

De paus verzachtte zijn oordeel door te zeggen: "Wij zien niet het hele drama achter de oorlog, die misschien op de een of andere manier is uitgelokt of niet is voorkomen."

"Iemand kan op dit punt tegen mij zeggen: maar u bent pro-Poetin!" zei de paus. "Nee, dat ben ik niet. Het zou simplistisch en onjuist zijn om zoiets te zeggen. Ik ben er gewoon tegen de complexiteit te reduceren tot het onderscheid tussen good guys en bad guys zonder te redeneren over wortels en belangen, die complex zijn," zei hij. "Terwijl we de wreedheid van de Russische troepen zien, mogen we de echte problemen niet vergeten als we willen dat ze worden opgelost.

"De Russen dachten dat alles binnen een week voorbij zou zijn", herinnerde paus Franciscus zich. "Maar dat was een misrekening. Ze stuitten op een dapper volk, een volk dat worstelt om te overleven en dat een geschiedenis van strijd heeft."

"We moeten af van het gebruikelijke Roodkapje-patroon, in die zin dat Roodkapje goed was en de wolf de slechte," zei hij. "Hier zijn er geen metafysische good guys en bad guys, in abstracte zin. Er is iets globaals aan het ontstaan, met elementen die zeer sterk met elkaar verweven zijn. "Er is iets globaals aan het ontstaan, en de elementen zijn zeer sterk met elkaar verweven."

Paus Franciscus suggereerde dat de invasie was geïnitieerd door de NAVO, en herinnerde aan een gesprek dat hij had met een naamloos staatshoofd die hij omschreef als "een wijze man die weinig spreekt, inderdaad een zeer wijze man." De man zei tegen de paus: "Zij [de NAVO] blaffen aan de poorten van Rusland. Ze begrijpen niet dat de Russen imperiaal zijn en geen vreemde macht dicht in hun buurt kunnen hebben."

In zijn recente interview waarschuwde de paus dat de oorlog een humanitaire crisis zal achterlaten. Hij herinnerde aan een bezoek van twee Oekraïense echtgenotes die klaagden dat hun mannen waren achtergebleven om te vechten.

"Iedereen opent zijn hart voor de vluchtelingen, de Oekraïense ballingen, die meestal vrouwen en kinderen zijn," zei de paus. "De mannen zijn achtergebleven om te vechten."

[Opmerking vertaler: In tegenstelling tot de vluchtelingen uit het Midden-oosten en Afrika, wat hoofdzakelijk alleen maar mannen zijn. wj.]

"We zijn allemaal erg gevoelig voor deze dramatische situaties," zei Franciscus. "Maar ik vraag me af, wat zal er gebeuren als het enthousiasme om te helpen voorbij gaat? Omdat de zaken afkoelen, en wie zal zich dan over deze vrouwen ontfermen? We moeten verder kijken dan de concrete actie van het moment, en kijken hoe we hen kunnen steunen zodat ze niet in de mensenhandel terechtkomen, niet misbruikt worden, want de gieren cirkelen al rond."

"Wat zich voor onze ogen afspeelt is een situatie van wereldoorlog, wereldwijde belangen, wapenverkoop en geopolitieke toe-eigening, waardoor een heldhaftig volk wordt gemarteld."

De paus herinnerde aan een gesprek met patriarch Kirill, een Russisch-orthodoxe bisschop die de patriarch is van Moskou en heel Rusland en primaat van de Russisch-orthodoxe kerk, die de inval van Moskou in Oekraïne steunde.

"Ik zou hem op 14 juni in Jeruzalem ontmoeten om over onze zaken te praten. Maar vanwege de oorlog hebben we in onderling overleg besloten de ontmoeting uit te stellen tot een latere datum, zodat onze dialoog niet verkeerd zou worden opgevat. Ik hoop hem te ontmoeten op een algemene vergadering in Kazachstan in september. Ik hoop hem te kunnen begroeten en een beetje met hem te kunnen praten als voorganger."

Het is belangrijk op te merken dat volgens de Joodse traditie de pre-Messias oorlog van Gog en Magog in drie delen zal worden uitgevochten. Dit werd onderwezen door een wereldberoemde Torah autoriteit die in de volksmond bekend staat als de Chofetz Chaim. Rabbi Kagan overleed in 1933, na de Eerste Wereldoorlog maar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.

De Chofetz Chaim geloofde dat de Eerste Wereldoorlog, wat in die tijd de oorlog werd genoemd om alle oorlogen te beëindigen, de eerste fase was. Hoewel hij de Tweede Wereldoorlog niet meer meemaakte, kunnen we aannemen dat dit de tweede fase was. Hij voorspelde dat de laatste oorlog de ergste van allemaal zou zijn.

Bron: Pope Francis: World War III declared