www.wimjongman.nl

(homepagina)


Pacifisme?

Door Elhanan ben-Avraham - 12 maart 2022

( )

Kunstwerk door Elhanan ben Avraham

Er zijn sommigen in de christelijke wereld die geloven en onderwijzen dat "Jesjoea pacifisme predikte." Laten we eens kijken en zien of dat juist is, of niet.

De Tien Geboden zeggen niet "Gij zult niet doden" maar "Gij zult niet moorden"

- een duidelijk onderscheid in het oorspronkelijke Hebreeuws (לרצח-להרוג l'harog vs. l'rtzoach), en duidelijk gedefinieerd in de Torah. Doden uit zelfverdediging of ter verdediging van het eigen huis in oorlogsvoering is niet verboden. Sommige zonden tegen God's specifieke bevel zijn wanneer men een vijand niet doodde, zoals Koning Saul die Amalek niet doodde en volledig vernietigde (1 Samuel 15), wiens zaad vervolgens doorging met het vervolgen van de Joden door de generaties heen, inclusief Haman in het boek Esther, en tot aan de nazi's toe.

De geboden van Jesjoea betreffende "Keer de andere wang toe" enz. hadden betrekking op relaties binnen de gemeenschap, in de geest van het Torah gebod, "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf," niet met betrekking tot binnenvallende legers of criminelen die iemands vrouw of dochter komen verkrachten of vermoorden. Het Nieuwe Testament predikt geen pacifisme. Als die dappere mannen (van wie velen vrome christenen) de stranden van Normandië niet hadden bestormd om het kwaad van Hitler te verslaan, waar zouden we vandaag dan zijn? We zagen hoe Neville Chamberlain's poging om Hitler te pacificeren slechts leidde tot een ramp en de dood van miljoenen. "Grotere liefde heeft niemand dan dit: zijn leven afleggen voor zijn vrienden," zei de Messias. In reële termen en niet louter retorisch, wie vervult dit meer dan de verdedigende soldaat.

Zonder een zweem van veroordeling, geeft de Messias commentaar op oorlog: "Of welke koning, wanneer hij op weg gaat om een andere koning in de strijd te ontmoeten, zal niet eerst gaan zitten en overwegen of hij met tienduizend man sterk genoeg is om degene die met twintigduizend man tegen hem komt, tegemoet te treden? En als hij dat niet kan, stuurt hij een delegatie, terwijl de andere koning nog ver weg is, om vredesvoorwaarden te vragen" (Lucas 14:31-32).

In het licht van de komende Romeinse vervolgingen en verwoestingen, zei de Messias tot Zijn discipelen: "Hij zeide tot hen: Maar laat nu degene, die een geldbuidel heeft, die nemen, en evenzo een ransel. En laat degene die geen zwaard heeft, zijn mantel verkopen en er een kopen" (Lucas 22:36).

Toen Johannes de Doper door de militairen werd ondervraagd, zei hij alleen: "Toen vroegen enkele soldaten hem: "En wat moeten wij doen?" Hij antwoordde: "Pers geen geld af en beschuldig mensen niet vals - wees tevreden met je loon" (Lucas 3:14). Die zwaarden waren niet om sinaasappels te schillen.

Het advies van de apostel Paulus aan allen: "Want de heersers hebben geen schrik voor hen die goed doen, maar voor hen die kwaad doen. Wil je vrij zijn van angst voor degene die de macht heeft? Doe dan wat goed is en je zult geprezen worden. Want hij die de leiding heeft, is Gods dienaar ten bate van u. Maar indien gij verkeerd doet, weest dan bevreesd, want de heersers dragen het zwaard niet zonder reden. Zij zijn Gods dienaren, agenten van de toorn om de boosdoener te straffen" (Romeinen 13:3-4).

Het Nieuwe Testament leert wel vrede te zoeken, maar predikt geen pacifisme om vrede te bereiken.

Elhanan ben-Avraham, geboren in 1945, is een professioneel kunstenaar, dichter, schrijver en vader van twee, grootvader van vier, die sinds 1979 in Israël woont.

Bron: Pacifism? » Kehila News Israel